Cochlear oznamuje další fázi ve vývoji technologie plně implantabilního kochleárního implantátu

10. října 2018

Sydney, 10. října 2018 (ASX:COH): Společnost Cochlear Limited dnes oznámila další fázi ve svém dlouhodobém výzkumu a vývoji směrem k plně implantabilnímu kochleárnímu implantátu, se začátkem další klinické studie proveditelnosti. Vývoj technologie plně implantabilního kochleárního implantátu je složitý a neočekává se, že by se komerčně dostupný produkt objevil během několika let. Zůstává to však dlouhodobým vývojovým cílem společnosti Cochlear.

Pro tuto fázi výzkumu a vývoje byla zahájena další klinická studie proveditelnosti, ve které bude technologie plně implantabilního kochleárního implantátu hodnocena. Při studii, která bude probíhat u 11 pacientů na jednom pracovišti, se budou shromažďovat údaje související s výkonem a bezpečností technologie plně implantabilního kochleárního implantátu, který lze používat s externě nošeným zvukovým procesorem i bez něj, aby bylo možné poskytnout lidem celodenní slyšení.1 Cílem studie je získat předběžné důkazy o účinnosti tohoto řešení slyšení a také shromáždit další data o spolehlivosti a porovnat klinické výsledky před a po intervenci.

Technologie plně implantabilního kochleárního implantátu, která bude použita ve studii proveditelnosti, se od stávajících, dnes dostupných zařízení společnosti Cochlear odlišuje. Nová zkoumaná technologie zahrnuje implantovaný mikrofon, implantovanou dobíjecí baterii a implantovaný zvukový procesor. To znamená, že pacienti si mohou vybrat, zda použijí externí zvukový procesor, nebo ho sundají a spolehnou se na implantovaný mikrofon a interní zvukový procesor a přitom budou slyšet.

Studie bude provedena v Austrálii a budou ji jako hlavní zkoušející vést docent Robert Briggs z The Royal Victorian Eye and Ear Hospital (chirurgickou část) a profesor Robert Cowan z The HEARing CRC (nechirurgickou část).1 Očekává se, že tato klinická studie proveditelnosti bude založena na úvodním klinickém výzkumu provedeném v roce 2005 s výzkumným zařízením první generace a že přispěje informacemi k dalšímu technologickému vývoji.

„Dlouhodobým cílem výzkumu v této oblasti je poskytnout technologii plně implantabilního kochleárního implantátu, který umožní lidem slyšet s externě nošenými prvky i bez nich a tak jim pomoci dobře slyšet 24 hodin denně,“ řekl docent Briggs.

Cochlear je v současnosti jedinou společností, která má publikované studie o plně implantabilních kochleárních implantátech.2 Potom, co Cochlear v roce 2012 získal technologii implantabilního mikrofonu, dokáže tuto zkoumanou technologii dál vyvíjet.

„Cochlear je lídrem odvětví, pokud jde o investice do výzkumu a vývoje, které vedou k inovacím a změnám v životě lidí, kteří žijí s ztrátou sluchu. Máme dlouhodobou spolupráci s výzkumnými pracovníky, chirurgy a audiology, při které inovujeme a uvádíme na trh nová řešení ztráty sluchu,“ řekl Jan Janssen, technický ředitel společnosti Cochlear. „Technologie plně implantabilního kochleárního implantátu je pro společnost Cochlear důležitou oblastí vývoje nových produktů. Ale stále jsme ve velmi časných fázích a vzhledem k technickým, klinickým a regulačním požadavkům, které je potřeba splnit, se nedá očekávat, že by tato technologie byla komerčně dostupná v nejbližších letech.“

Aktuálně dostupné produkty Cochlear, jako jsou například Nucleus® 7, ve světovém měřítku první zvukový procesor ke kochleárnímu implantátu Made for iPhone, a Nucleus Kanso®, zvukový procesor nošený mimo ucho a používaný s nejspolehlivějšími implantáty v oboru,3 představují nadále špičkové, vysoce kvalitní a dostupné pomůcky pro lidi, kteří jsou postižení určitými formami ztráty sluchu.

„Kochleární implantáty mají pro lidi s těžkou až hlubokou ztrátou sluchu velký přínos. Kdokoli se ztrátou sluchu, kdo dnes uvažuje o kochleárním implantátu, by neměl váhat a hned požádat o léčbu,“ říká docent Briggs. „Diagnostikovat a léčit ztrátu sluchu je důležité. U dospělých je ztráta sluchu spojená se zvýšenou nezaměstnaností, zvýšeným rizikem zdravotních potíží, depresí a zvýšeným rizikem jiných nemocí včetně demence.“

O Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek. Společnost zaměstnává víc než 3 500 lidí na celém světě a investuje víc než 160 milionů australských dolarů ročně do výzkumu a vývoje. K jejím produktům patří systémy pro kochleární implantáty, implantáty pro kostní vedení a akustické implantáty, které jsou navržené k léčbě různých typů středně těžké až velmi těžké ztráty sluchu. Od roku 1981 poskytl Cochlear pacientům přes 550 000 implantabilních sluchových zařízení a pomohl tak uživatelům každého věku, ve více než 100 zemích, aby slyšeli.

Pro všechny dotazy sdělovacích prostředků prosím kontaktujte: 
Analytici 

Kristina Devonová 
Vedoucí vztahů s investory 
(+61) 2 9611 6691 
kdevon@cochlear.com

Média 
Jennifer Stevensonová 
Vedoucí firemní komunikace 
(+61) 2 9611 6959 
jstevenson@cochlear.com

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Odkazy

  1. Data on file. Cochlear Limited. The Feasibility of the Cochlear™ Nucleus® TI1012 Cochlear Implant in a Newly Implanted Adult Population Study Protocol. 2018.
  2. Briggs RJ, Eder HC, Seligman PM, et al. Initial clinical experience with a totally implantable cochlear implant research device. Otol Neurotol. 2008 Feb;29(2):114-9.
  3. Cochlear Limited. Cochlear Nucleus Implant Reliability Report, Volume 15, January 2017. 2017, Mar. [Latest generation of cochlear implants commercially available as at 30 January 2017.] K dispozici na: https://www.cochlear.com/intl/home/discover/choose-quality