Cochlear daruje 10 milionů USD instituci Johns Hopkins Bloomberg School na výzkum ztrát sluchu a veřejného zdraví

2. března 2018

Z daru bude zřízeno Centrum Cochlear pro sluch a veřejné zdraví, které se bude zabývat ztrátami sluchu jako globální prioritou veřejného zdraví

Centennial, Colo. (1. března 2018) – Při příležitosti Světového dne sluchu (3. března), oznámila společnost Cochlear Limited (ASX: COH), světový lídr v oblasti implantabilních sluchových pomůcek, svůj slib darovat 10 milionů USD instituci Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health na zřízení Centra Cochlear pro sluch a veřejné zdraví. Centrum bude v akademických institucích prvním svého druhu, které se zaměří na ztráty sluchu jako globální prioritu veřejného zdraví. Povede jej Frank Lin, M.D., Ph.D.

Centrum se bude zabývat dopadem sluchových ztrát v celosvětovém měřítku. Bude provádět výzkumné studie ke zjištění závažnosti sluchových ztrát (zvlášť u starších lidí), vyvíjet a testovat možnosti, jak následky ztráty sluchu zmírnit, a pomáhat úspěšně zavádět účinné metody a strategie na místní, národní i globální úrovni. A nejdůležitější je, že Centrum bude získávat a školit další generaci výzkumníků a odborníků na veřejné zdraví, aby se v tomto úsilí pokračovalo i v budoucnosti.

„Ve společnosti Cochlear nás motivuje naše poslání zlepšovat životy lidí se ztrátou sluchu. Náš dar pro Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health je s tímto závazkem v souladu,“ řekl Paul Howitt, výkonný ředitel a prezident společnosti Cochlear. „Ztráta sluchu je velkým problémem veřejného zdraví. Přibývá důkazů o tom, jak je sluch důležitý pro celkové zdraví, zvláště když lidé stárnou. Získávání informací o dopadu neléčené ztráty sluchu na lidské zdraví, na naše komunity a ekonomiku je zásadní pro to, aby se ztráty sluchu náležité léčily. Společnost Cochlear investuje do budování partnerské spolupráce v rámci globální lékařsko-vědecké komunity a do aktivního zapojení do výzkumu založeného na důkazech, abychom mohli lépe pochopit dopady ztrát sluchu, zabývat se jimi a zpřístupňovat jednotlivcům i komunitám možnosti léčby.“

Ztráta sluchu je významným problémem veřejného zdraví po celém světě. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) žije na světě 360 milionů lidí postižených ztrátou sluchu a toto číslo bude s přibýváním a stárnutím populace nejspíš výrazně narůstat1,2. WHO odhaduje, že je ztrátou sluchu postižená třetina lidí nad 65 let1 a na základě práce dr. Lina víme, že ztráta sluchu je spojena s vyšším rizikem snižování kognitivních schopností a demence3. Jak míry prevalence rostou, celkové náklady na neléčené ztráty sluchu se odhadují na 750 miliard USD ročně.1.

„Centrum Cochlear pro sluch a veřejné zdraví se bude věnovat zkoumání toho, jaký je dopad ztráty sluchu na veřejné zdraví a jaká jsou řešení. Centrum představuje jedinečnou ukázku spolupráce mezi průmyslovou a akademickou sférou. Ta je možná díky sdílené vizi, že schopnost slyšet a účinně reagovat na druhé a na prostředí je pro lidské zdraví základní věcí, ale přesto se ještě nestala prioritou veřejného zdraví,“ řekl Dr. Lin. „Aby bylo možné začlenit různé iniciativy v oblasti veřejného zdraví, které se věnují sluchu nebo příbuzným problémům, vyžaduje to od průmyslové sféry znalosti, jak vytvořit škálovatelné obchodní a ekonomické modely pro vývoj a poskytování služeb a technologií. Cochlear bude moci tyto znalosti předávat Centru.“

Dar společnosti Cochlear ve výši 10 milionů dolarů bude rozložený na dobu 10 let. Společnost Cochlear bude s Centrem spolupracovat a pomáhat mu posilovat jeho vliv na veřejné zdraví po celém světě. Společnost Cochlear bude také mít svého zástupce v poradním sboru Centra, aby mohl poskytovat zpětnou vazbu a pomáhat identifikovat příležitosti pro další spolupráci mezi průmyslovou a akademickou sférou a tímto způsobem podporovat hlavní poslání Centra – zaměření na sluch a veřejné zdraví.

Světové ústředí společnosti Cochlear sídlí v areálu Macquarie University v australském Sydney a je také v sousedství Australského sluchového centra. Tento dar usnadní těsnější multidisciplinární spolupráci mezi průmyslovým, akademickým a klinickým sektorem, aby se uspíšilo budoucí partnerství v oblastech školení a výzkumu. Mezi tyto příležitosti patří mimo jiné sdílená postgraduální stipendia, sdílený program odborného vzdělávání ve veřejném zdravotnictví, sdílené doktorské studijní programy a výměnné stáže na fakultách.

„Tento dar je poctou úspěchům, kterých Johns Hopkins University dosáhla v našem oboru, a je z něj patrné naše přesvědčení, že Centrum dosáhne dalších vynikajících výsledků,“ řekl David N. Cade, M.D., lékařský ředitel společnosti Cochlear. „Je také odrazem naší sdílené vize, aby se sluch a schopnost komunikovat staly v oblasti veřejného zdraví a politiky prioritami. Z naší spolupráce čerpáme naději, že ztráta sluchu už nebude neřešeným, vysilujícím problémem veřejného zdraví a nebude tolika lidem brát schopnost být ve spojení s druhými a žít naplno.“

Cochlear a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health oslaví oficiální otevření Centra Cochlear pro sluch a veřejné zdraví na Světový den sluchu, 3. března.

O Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek. Společnost zaměstnává víc než 3 000 lidí na celém světě a investuje víc než 150 milionů australských dolarů ročně do výzkumu a vývoje. K jejím produktům patří systémy pro kochleární implantáty, implantáty pro kostní vedení a akustické implantáty, které jsou navržené k léčbě různých typů středně těžké až velmi těžké ztráty sluchu. Díky společnosti Cochlear teď slyší přes 450 000 lidí každého věku, ve více než 100 zemích.

Poznámka:  Statistiky WHO o ztrátě sluchu budou zveřejněny 3. března. 
http://www.who.int/deafness/world-hearing-day/whd-2018/en/

Kontakty pro média: 
Renee Oehlerkingová 
Cochlear Americas 
303-264-2104 
roehlerking@cochlear.com

Jennifer Stevensonová 
Vedoucí firemní komunikace 
T: +61 (2) 9611 6959 
E: jstevenson@cochlear.com

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Odkazy

  1. Factsheet number 300 [Internet]. World Health Organization; c2018 [citováno 8. února 2018]. Dostupné na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/
  2. Deafness Estimates [Internet]. World Health Organization; c2018 [citováno 8. února 2018]. Dostupné na: http://www.who.int/deafness/estimates/en/
  3. Lin, F. R., Metter, E. J., O'Brien, R. J., Resnick, S. M., Zonderman, A. B., & Feruci, L. (2011). Hearing loss and incident dementia. Archives of Neurology, 68, 214–220.