Sensorion a Cochlear oznamují spolupráci při výzkumu kombinované léčby u pacientů s kochleárními implantáty

18. prosince 2017

  • Sensorion a Cochlear budou hodnotit přípravek SENS-401 v kombinaci s kochleárními implantáty společnosti Cochlear v předklinické fázi v roce 2018 a případně ve střední fázi klinického hodnocení, která začne už v roce 2019
  • Cochlear investuje 1,6 milionu € a získá kapitálový podíl ve společnosti Sensorion
  • Cochlear dostane právo prvního vyjednávání o globálním použití SENS-401 v kombinaci s určitými implantabilními zařízeními

Montpellier, Francie, a Sydney, Austrálie, 18. prosince 2017 – (CET) – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), biotechnologická společnost, která se zabývá novými způsoby léčby nemocí vnitřní ucha, a Cochlear Limited (ASX: COH), světový lídr v oblasti implantabilních sluchových pomůcek, dnes společně oznámily strategickou spolupráci zaměřenou na zlepšení poslechových výsledků u pacientů s kochleárními implantáty. Při spolupráci se budou hodnotit léčebné postupy používající přípravek SENS-401 v kombinaci s kochleárními implantáty, a to v předklinické fázi v roce 2018 a případně v klinickém hodnocení, které začne už v roce 2019. V rámci této strategické spolupráce bude Cochlear investovat 1,6 milionu € do podílů ve společnosti Sensorion. Výměnou dostane Cochlear právo prvního vyjednávání o globální licenci pro použití SENS-401 u pacientů s určitými implantabilními zařízeními.

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek a investuje víc než 150 milionů australských dolarů ročně do výzkumu a vývoje. Také spolupracuje na více než 100 společných výzkumných projektech ve 20 zemích. Cochlear je lídrem, pokud jde o technologie a trh týkající se kochleárních implantátů. Tato zařízení nahrazují funkci poškozeného vnitřního ucha tím, že převádějí digitálně kódovaný zvuk na elektrické impulzy, které stimulují sluchový nerv, po kterém se informace dále šíří do mozku, kde je informace interpretována jako zvuk.

Sensorion je biofarmaceutická společnost s přípravky ve fázi klinického hodnocení, která intenzivně spolupracuje s akademickou sférou a dalšími partnery a má vynikající vědecké i realizační kapacity. Zaměřuje se na poskytování prvotřídních možností léčby závažných poruch vnitřního ucha, které představují globální trh v hodnotě víc než 10 miliard USD1. Společnost Sensorion vyvíjí přípravek SENS-401, což je malá molekula s klinickým potenciálem léčit ztrátu sluchu.

Preklinické kombinované studie zhodnotí terapeutický účinek přípravku SENS-401 na poslechové výsledky dosažené společně s implantabilními zařízeními Cochlear. V preklinických modelech (pro ztrátu sluchu vyvolanou hlukem a léky) prokázal SENS-401 schopnost zlepšit přežití a zachovat funkční integritu vláskových buněk ve vnitřním uchu. Má potenciál zlepšit poslechové výsledky u pacientů podstupujících kochleární implantaci.

„Tento inovativní přístup kombinování přípravku SENS-401 s kochleárními implantáty může vést k lepším poslechovým výsledkům,“ řekl Lawrence Lustig, MD, Howard W. Smith profesor a přednosta ORL v Columbia University Medical Center. „SENS-401 má potenciál ochránit kochleu po implantaci, podpořit dlouhodobou funkční stabilitu implantátu a předcházet pokračující degeneraci u některých pacientů."

„Řešit ztráty sluchu je společenská priorita,“ řekl docent Frank Lin, M.D., Ph.D., z ORL oddělení Johns Hopkins University School of Medicine. „Zejména má zásadní vliv na kognitivní a fyzické zdraví starších dospělých, takže jeho účinky na veřejné zdraví budou pravděpodobně širší.“

„Naše spolupráce může pro obě partnerské společnosti znamenat určitý přelom a stejně tak pro pacienty trpící ztrátou sluchu,“ řekl Nawal Ouzren, ředitel společnosti Sensorion. „U dětí je sluch zásadní pro vývoj, jazyk a učení. U starších dospělých může porucha sluchu vést k omezení aktivit a izolaci. Věříme, že naše společné úsilí by mohlo nakonec vést k výraznému zlepšení života pacientů s implantáty a těšíme se na zahájení střední fáze klinického hodnocení, která začne už v roce 2019.“

„Ve společnosti Cochlear cítíme odpovědnost stále zlepšovat způsoby léčby ztráty sluchu a těšíme se na to, až budeme využívat našich společných znalostí a schopností,“ uvedl Jan Janssen, technický ředitel společnosti Cochlear. „Sensorion má slibné portfolio kandidátů na účinné léky a věříme, že prokázané účinky SENS-401 se mohou dobře doplňovat s naší technologií. Jsme nadšení, když si představíme, co naše kombinované úsilí může znamenat pro další, lepší pomoc uživatelům implantátů.“

O SENS-401

SENS-401, R-azasetron besylát, je kandidát na lék, který má za cíl chránit a zachovávat tkáň vnitřního ucha, když jsou přítomny léze, které mohou působit progresivní nebo pokračující zhoršování sluchu. Malá molekula SENS-401, kterou lze podávat ústy nebo injekčně, dostala v Evropě označení jako léčivý přípravek pro vzácná onemocnění, konkrétně pro léčbu náhlé senzorineurální ztráty sluchu, a také dostala označení léčivý přípravek pro vzácná onemocnění od americké FDA pro prevenci cisplatinou vyvolané ototoxicity u dětí.

O společnosti Sensorion

Sensorion je biotechnologická společnost, která se zabývá novými způsoby léčby nemocí vnitřního ucha, jako jsou závažné vertigo, tinitus nebo ztráta sluchu. V současné době jsou dva produkty v klinické fázi vývoje: Přípravek SENS-111 je ve fázi 2 pro léčbu akutní unilaterální vestibulopatie (vestibulární neuritidy) a u SENS-401 bylo dokončeno hodnocení fáze 1. Společnost byla založena ústavem Inserm (francouzský institut pro zdravotnický a lékařský výzkum) a využívá své zkušenosti ve farmaceutickém výzkumu a vývoji a komplexní technologickou platformu pro vývoj špičkových léků se snadnými podáváním, zejména perorálně aktivních, určených k léčbě a předcházení ztráty sluchu, záchvatů závratí a tinitu. Sensorion, sídlící v Montpellier v jižní Francii, získal finanční podporu od Bpifrance prostřednictvím fondu InnoBio a iniciativy Inserm Transfert.

Společnost Sensorion je od roku 2015 na seznamu pařížské akciové burzy Euronext Growth. www.sensorion-pharma.com

O společnosti Cochlear Limited

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek. Společnost zaměstnává víc než 3 000 lidí na celém světě a investuje víc než 150 milionů australských dolarů ročně do výzkumu a vývoje. K jejím produktům patří kochleární implantáty, implantáty pro kostní vedení a akustické implantáty, které jsou navržené k léčbě různých typů střední až úplné ztráty sluchu. Díky společnosti Cochlear teď slyší přes 450 000 lidí každého věku, ve více než 100 zemích.

Kontakty

Sensorion
Nawal-Ordenburg
Generální ředitel
Tel: +33 (0)4 67 20 77 30

Vztahy s investory – Mezinárodní
LifeSci Advisors LLC
Chris Maggos, výkonný ředitel, Evropa
chris@lifesciadvisor.com
Tel: +41 79 367 6254

Libellé: SENSORION
Kód ISIN: FR0012596468
Mnemonik: ALSEN

Kontakt pro tisk
Alize RP
Caroline Carmagnolová & Wendy Rigalová
sensorion@alizerp.com

Cochlear Limited
Jennifer Stevensonová
Vedoucí firemní komunikace
T: (+61) 2 9611 6959
jstevenson@cochlear.com

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždycky si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Tato tisková zpráva obsahuje určitá výhledová prohlášení vzhledem ke společnosti Sensorion a jejímu podnikání. Taková výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů, které Sensorion považuje za rozumné. Nelze však zaručit, že se taková výhledová prohlášení potvrdí, vzhledem k tomu, že tato prohlášení podléhají mnoha rizikům, včetně rizik stanovených v dokumentu Document de référence registration předaném úřadu Autorité des marchés financiers (AMF – francouzský úřad pro finanční trh) 28. července 2016 pod n°R.16-069, a podléhají i vývoji ekonomických podmínek, finančních trhů a trhů, na kterých Sensorion působí. Výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě také podléhají rizikům, která společnost Sensorion dosud nezná nebo je v současnosti nepovažuje za závažná. Výskyt všech takových rizik nebo jejich částečný výskyt by mohl způsobit, že skutečné výsledky, finanční podmínky, výkon nebo úspěchy společnosti Sensorion se budou od takových výhledových prohlášení podstatně lišit.

Tato tisková zpráva a v ní obsažené informace nepředstavují nabídku k prodeji nebo k upsání akcií ani žádost o nabídku k nákupu nebo upsání akcií Sensorion, a to v žádné zemi. Sdělování této tiskové zprávy může v některých zemích představovat porušení místních zákonů a předpisů. Každý příjemce této tiskové zprávy se musí o jakýchkoli takových místních omezeních informovat a dodržovat je.

Odkaz

  1. Zdroj: Sensorion