Cochlear bude mít ústav na Macquariově univerzitě

24. října 2017

Macquariova univerzita a společnost Cochlear dnes oznámily založení společně financovaného ústavu Cochlear pro sluch a zdravé stárnutí na Macquariově univerzitě. Tato role posílí a formalizuje strategickou spolupráci mezi oběma organizacemi.

Cochlear je globálním lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek a zaměřuje se na technologické inovace v léčbě středně těžkých až velmi těžkých ztrát sluchu. Společnost dlouhodobě podporuje klinicky orientovaný výzkum, vzdělávání v audiologii a práva pacientů v oblasti zdraví sluchu.

Ústav společnosti Cochlear na Macquariově univerzitě bude toto zaměření dávat do souladu se závazky samotné univerzity ve výzkumu a vzdělávání a také v klinické praxi a podpoře práv pacientů. Profesor bude dohlížet na zavádění společných výzkumných a vzdělávacích postupů, s dlouhodobým cílem rozvíjet špičkovou platformu pro další efektivní výzkum sluchu v Austrálii.

Toto společné oznámení zveřejnili v ústředí společnosti Cochlear prorektor Macquariovy univerzity profesor S. Bruce Dowton a prezident společnosti Cochlear, Dig Howitt, o kterém bylo nedávno oznámeno, že od 3. ledna příštího roku bude vykonávat funkci generálního ředitele společnosti Cochlear.

„Ztrátou sluchu je postiženo asi 3,6 milionů Australanů, a jak populace stárne, toto číslo se do roku 2060 zdvojnásobí. Macquariova univerzita a společnost Cochlear nadále považují za svou odpovědnost tuto významnou zdravotní prioritu řešit,“ řekl profesor Dowton.

„Macquariova univerzita je domovem Australského sluchového centra a Cochlear je dlouhodobě lídrem na trhu díky svým inovativním sluchovým technologiím – společně jsme příkladem strategické spolupráce mezi průmyslovou a akademickou sférou, ke které vyzývá Australský vládní program pro inovace a vědu, a máme dobré předpoklady k dalšímu efektivnímu výzkumu v oblasti sluchu.“

Kromě svého závazku vůči ústavu Cochlear se společnost Cochlear také zavázala poskytovat finanční podporu probíhajícím výzkumům univerzitního profesora pro sluch, jazyk a mozek a laureáta australského profesorského ocenění profesora Davida McAlpinea.

„Ztráta sluchu je velkým problémem veřejného zdraví. Přibývá důkazů, jak je sluch důležitý pro celkové zdraví, zvláště když lidé stárnou. Získávání informací o dopadu neléčené ztráty sluchu na lidské zdraví a ekonomiku a o efektivnosti léčby je zásadní pro to, aby se ztráty sluchu náležitě řešily. Jsme hrdí na to, že na Macquariově univerzitě budeme sponzorovat ústav Cochlear pro sluch a zdravé stárnutí a poskytovat podporu výzkumu profesora McAlpinea. Profesor McAlpine už významně přispěl k pokroku na poli audiologie a sluchu,“ řekl prezident společnosti Cochlear Dig Howitt.

Cochlear v roce 2010 přesunul své, za tímto účelem vybudované, celosvětové ústředí do areálu North Ryde Macquariovy univerzity, což umožňuje strategickou spolupráci při podpoře výzkumu, školení a výuky a hájení práv pacientů v oblasti zdraví sluchu. Toto partnerství se dál posílilo, k prospěchu komunity sdružené kolem zdraví sluchu, když v roce 2013 Macquariova univerzita založila Australské sluchové centrum, které sdružuje řadu různých výzkumných center a dalších zainteresovaných subjektů.

O Macquariově univerzitě

Macquariova univerzita byla založena před více než 50 lety, aby nabízela studentům, zaměstnancům a partnerům flexibilnější alternativu k převládajícímu univerzitnímu modelu, a teď za svůj inovativní, interdisciplinární přístup sklízí ohlasy. V Austrálii i v mezinárodních kruzích je Macquarie obecně považovaná za progresivní instituci. Je hodnocená mezi 2 % nejlepších univerzit na světě, s pětihvězdičkovým mezinárodním hodnocením QS je považovaná za jednu z nejlepších na světě a její absolventi jsou velmi žádaní. Se silnou tradicí průkopnického myšlení, vynalézavosti a bádání pokračujeme kupředu a pracujeme na řešení některých z nejpalčivějších světových problémů, abychom přispěli k dobré budoucnosti pro všechny.

O Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek. Společnost zaměstnává víc než 3 000 lidí na celém světě a investuje víc než 150 milionů australských dolarů ročně do výzkumu a vývoje. K jejím produktům patří sluchové systémy pro kochleární implantáty, implantáty pro kostní vedení a akustické implantáty, které jsou navržené k léčbě různých typů středně těžké až velmi těžké ztráty sluchu. Díky společnosti Cochlear teď slyší přes 450 000 lidí každého věku, ve více než 100 zemích.

Kontakt pro média

Macquarie University

Dr. Megan Wrightová
T: +61 (2) 9850 1055
E: megan.wright@mq.edu.au
Kopie této tiskové zprávy bude k dispozici online na http://www.mq.edu.au/newsroom

Cochlear
Jennifer Stevensonová
Vedoucí firemní komunikace
T: +61 (2) 9611 6959
E: jstevenson@cochlear.com

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.