Cochlear oceňuje akční plán WHO na globální prevenci hluchoty a ztráty sluchu

31. května 2017

Cochlear Limited (ASX: COH), světový lídr v oblasti implantabilních sluchových pomůcek, uvítal zprávu, že Světové zdravotnické shromáždění (WHA) dnes podpořilo usnesení, kterým se stanoví akční plán pro zdraví sluchu a který uznává výhody prevence, intervence a léčby ztráty sluchu v celosvětovém měřítku.

WHA, řídící orgán Světové zdravotnické organizace (WHO), který sdružuje ministry zdravotnictví 192 členských států, znovu potvrdil, že je nutné přijmout konkrétní kroky, aby se dosáhlo pokroku v řešení rostoucího výskytu ztráty sluchu. Usnesení zdůrazňuje, že ztráta sluchu je významným problémem veřejného zdraví, který vyžaduje, aby mu každá vláda přisoudila větší prioritu a vypracovala národní akční plán na jeho řešení.

WHO odhaduje, že víc než 360 milionů lidí — přes 5 % světové populace — žije se závažnou ztrátou sluchu a 32 milionů z nich jsou děti1. Vzhledem k tomu, že míry prevalence stoupají, celosvětové náklady na neléčenou ztrátu sluchu byly nedávno odhadnuty na 750 miliard dolarů ročně1.

Usnesení WHA nastínila praktické a nákladově efektivní kroky, počínaje zvýšením informovanosti přes programy pro screening sluchu v klíčových fázích života až po usnadnění přístupu k sluchovým pomůckám, jako jsou kochleární implantáty, pro ty, kdo je potřebují.

Chris Smith, generální ředitel a prezident společnosti Cochlear, tuto iniciativu světových státníků uvítal.

„Toto usnesení dává naději lidem s omezující ztrátou sluchu bez ohledu na jejich věk nebo na to, odkud pochází,“ řekl Smith. „V některých zemích jsou děti se ztrátou sluchu vyloučeny ze školní docházky. Když se ztráta sluchu neřeší, dospělí nemohou najít práci nebo naplnit svůj potenciál a starší dospělí mají nákladné zdravotní problémy.“

„Už neexistují žádné pochybnosti – hluchota a ztráta sluchu jsou významným globálním problémem veřejného zdraví. Organizace zodpovědná za světové zdraví se proto rozhodla, že je čas jednat. Nás ve společnosti Cochlear motivuje naše poslání zlepšovat životy lidí se ztrátou sluchu a jako odborníci na zdraví sluchu jsme se spojili s dalšími zainteresovanými stranami, abychom se na řešení tohoto globálního zdravotního problému podíleli.“

„Toto usnesení je významným mezníkem, a pokud bude realizováno, má potenciál zmírnit obrovskou zátěž, kterou trpí miliony lidí a mnoho komunit.“

Ustanovení vytyčuje řadu zásadních kroků k řešení dopadu hluchoty a ztráty sluchu, včetně těchto:

 • Zvýšená informovanost lidí s rozhodovací pravomocí i široké veřejnosti, pokud jde o vysoký výskyt ztráty sluchu a její sociální a ekonomické dopady
 • Zlepšení přístupu k cenově dostupným a vysoce kvalitním sluchovým pomůckám a výrobkům, včetně sluchadel a kochleárních implantátů, a to v rámci všeobecného zdravotního pojištění
 • Rozšíření screeningových programů, aby byly onemocnění uší a ztráta sluchu zjištěny a diagnostikováno včas, s důrazem na kojence, malé děti a starší dospělé
 • Zvýšené povědomí o hlukem vyvolané ztrátě sluchu a zavedení opatření, která by řešila vystavení se hluku v zaměstnání, v životním prostředí i při rekreaci
 • Lepší shromažďování dat o chorobách uší a ztrátě sluchu, které dají lidem s rozhodovací pravomocí potřebné informace a podklady pro přípravu strategií

Mnoha příčinám ztráty sluchu je možné předejít opatřeními v oblasti veřejného zdraví. Odhaduje se, že lze zabránit až 60 % ztrát sluchu u dětí. V zemích s nízkými a středně vysokými příjmy je toto číslo vyšší (75 procent) než v zemích s vysokými příjmy (49 procent)2.

V současné době se odhaduje, že produkce sluchadel dosahuje pouze 10 % celosvětové potřeby3. Přínosy kochleárních implantátů pro děti jsou široce uznávány2, 4, 5 a z důkazů vyplývá i to, že kochleární implantace u dospělých je efektivní intervencí pro mnohem širší skupinu kandidátů, než se dřív myslelo6.

O Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek. Společnost zaměstnává víc než 3 000 lidí na celém světě a investuje víc než 100 milionů australských dolarů ročně do výzkumu a vývoje. K jejím produktům patří kochleární implantáty, implantáty pro kostní vedení a akustické implantáty. Díky společnosti Cochlear teď slyší přes 450 000 lidí každého věku, ve více než 100 zemích.

O kochleárních implantátech

Obchodním názvem pro kochleární implantáty vyráběné společností Cochlear je řada kochleárních implantátů Cochlear™ Nucleus®. Schválenými indikacemi pro použití řady kochleárních implantátů Cochlear Nucleus jsou léčba středně těžké až velmi těžké ztráty sluchu. O způsobech řešení ztráty sluchu se poraďte se svým lékařem nebo s odborným zdravotníkem. Poradí vám vhodné řešení pro vaši ztrátu sluchu. Všechny produkty musí být používány podle pokynů lékaře nebo zdravotnického odborníka. Některé produkty společnosti Cochlear nemusí být dostupné ve všech zemích.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Odkazy

 1. World Health Organization. Factsheet No*300 [Internet]. 2017 [citováno v únoru 2017]. Dostupné na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/
 2. WHO Childhood hearing loss: act now, here is how! 2016 [citováno 10. května 2017]. Dostupné na: http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2016/en/
 3. WHO, World Bank. World report on disability. Geneva: World Health Organization. 2011. Dostupné na http://www.who.int/disability/world_report/2011/en/
 4. Papsin BC, Gordon KA. Cochlear implants for children with severe-to-profound hearing loss. New England Journal of Medicine. 2007 Dec 6;357(23):2380-7.
 5. Marschark M, Rhoten C, Fabich M. Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2007.
 6. Lamb B, Archbold S. Adult Cochlear Implantation: Evidence and experience, The Case for a Review of Provision. Nottingham: The Ear Foundation; [citováno 10. května 2017]. Dostupné na: http://www.earfoundation.org.uk/files/download/667