Cochlear získává exkluzivní licenci na asistenta využívajícího umělé inteligence, aby pomáhal k lepšímu, na výsledcích založenému nastavování kochleárních implantátů

26. května 2017

Cochlear Limited (ASX: COH), světový lídr v oblasti implantabilních sluchových pomůcek, uzavřel exkluzivní smlouvu o licenci a vývoji s firmou Otoconsult NV ohledně jejího programovacího asistenta využívajícího umělé inteligence FOX (Fitting to Outcomes eXpert). Očekává se, že tato technologie umožní rychlejší a konzistentnější programování kochleárních implantátů a díky tomu dosahování nejlepších možných výsledků u pacientů. Tato investice posílí portfolio nástrojů a služeb společnosti Cochlear, které nabízí klinickým partnerům pro zlepšení péče o jejich pacienty.

FOX, na rozdíl od jiných nastavovacích metod, využívá k dosažení maximálních výsledků u pacientů jako vstup pro optimalizační algoritmus nastavování rozumění řeči daného uživatele a výsledky testů jiných pacientů. Testování výsledků se provádí s použitím testovacího souboru Auditory Speech Sounds Evaluation (ASSE), který také vyvinula firma Otoconsult a který může být přímo připojen z počítače klinického pracovníka k řečovým procesorům Cochlear pomocí proprietárního připojení.

Společnost FOX pak poskytuje další možnost analyzovat výsledky testů daného uživatele a předchozích MAP oproti jiným anonymizovaným MAPám a na základě toho doporučit co nejlepší MAPu pro daného uživatele. Tímto způsobem práce se urychluje proces nastavování kochleárního implantátu a dosahuje se naměřených výsledků, které jsou ještě blíž ideálnímu cílovému slyšení.

FOX je jediný nastavovací asistent využívající umělé inteligence, který používá údaje anonymizovaných výsledků a který má výsledky dalších nastavení (MAP) uložené ve vlastní databázi. S každou nově vytvořenou MAPou a údaji o výsledních sluchových testů, které přibudou v databázi, bude FOX svou prediktivní schopnost neustále zlepšovat.

„Asistent využívající umělé inteligence FOX poskytne klinickým pracovníkům – bez ohledu na to, kde na světě jsou – platformu, která urychlí nastavování kochleárních implantátů a zároveň jim pomůže dosahovat u pacientů nejlepších možných výsledků,“ řekl generální ředitel a prezident společnosti Cochlear Chris Smith. „Doufáme, že díky partnerství s firmou Otoconsult posílíme naši nabídku technologií určenou klinickým odborníkům a tímto přelomovým řešením jim umožníme dosahovat konzistentnějších výsledků.“

„Technologie FOX změní způsob, jakým nastavujeme kochleární implantáty,“ říká William H. Shapiro, AuD, CCC-A, docent otolaryngologie a vrchní audiolog z New York Center na NYU School of Medicine v New Yorku. „Audiolog může provést soubor jednoduchých, ale zcela zásadních úloh, u kterých je uživatel aktivním účastníkem, aby poskytl podklady pro správné nastavení, velmi podobně jako je tomu dnes u nastavování sluchadel. Kromě toho umožňuje klinickému pracovníkovi, aby uživateli poskytl lepší poslechové zážitky díky provedeným měřením.“

Podle podmínek smlouvy bude mít Cochlear exkluzivní licenci na FOX a proprietární odkaz k testovacímu souboru výkonnosti ASSE na dobu pěti let. Během této doby budou tyto služby firmy Otoconsult a jejího zakladatele dr. Paula Govaertse používány pro další vývoj a vylepšování aplikace technologiemi společnosti Cochlear.

O Otoconsult NV

Otoconsult NV je softwarová a konzultační společnost zaměřující se na vývoj průlomových řešení pro profesionály v oblasti audiologie, otorinolaryngologie a akustiky. Otoconsult má sídlo v Antverpách v Belgii a je dceřinou firmou skupiny Eargroup, jejímž většinovým vlastníkem je její zakladatel, profesor dr. Paul Govaerts, odborník v oboru ušního, nosního a krčního lékařství a audiologie. Dr. Govaerts přichází už 20 let s inovacemi klinických řešení a automatizace v oboru kochleárních implantátů.

O Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek. Společnost zaměstnává víc než 3 000 lidí na celém světě a investuje víc než 100 milionů australských dolarů ročně do výzkumu a vývoje. K jejím produktům patří kochleární implantáty, implantáty pro kostní vedení a akustické implantáty. Díky společnosti Cochlear teď slyší přes 450 000 lidí každého věku, ve více než 100 zemích.

O kochleárních implantátech

Obchodním názvem pro kochleární implantáty vyráběné společností Cochlear je řada kochleárních implantátů Cochlear™ Nucleus®. Schválenými indikacemi pro použití řady kochleárních implantátů Cochlear Nucleus jsou léčba středně těžké až velmi těžké ztráty sluchu. O způsobech řešení ztráty sluchu se poraďte se svým lékařem nebo s odborným zdravotníkem. Poradí vám vhodné řešení pro vaši ztrátu sluchu. Všechny produkty musí být používány podle pokynů lékaře nebo zdravotnického odborníka. Některé produkty společnosti Cochlear nemusí být dostupné ve všech zemích.

Další informace pro analytiky / investory
Kristina Devonová
Vedoucí vztahů s investory
(+61) 2 9611 6691
kdevon@cochlear.com

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na odborného zdravotníka.