Cochlear se zavazuje podpořit výzvu WHO

3. března 2017

Společnost Cochlear Limited (ASX: COH), světový lídr v oblasti implantabilních sluchových pomůcek, společně s dalšími členy komunity, která podporuje informovanost o sluchových náhradách, dnes oznámila svůj závazek ohledně veřejného zdraví. Podpoří novou akci navrženou Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jejímž cílem je reagovat na stále rostoucí zátěž způsobenou po celém světě ztrátami sluchu.

Společnost Cochlear se připojuje k organizacím hájícím práva pacientů, odborným a pomáhajícím organizacím a tuto výzvu k činnosti zaměřené na ztráty sluchu podporuje. Výzva reaguje na nová čísla ukazující, že neřešené ztráty sluchu stojí globální ekonomiku ohromujících 750 miliard dolarů ročně1,2.

Dr. Rich Toselli, lékařský ředitel společnosti Cochlear, kampaň WHO „Investujme do zvuku“ uvítal a povzbudil ty, kdo odpovídají za reakci institucí veřejného zdraví na ztráty sluchu, aby tyto cíle WHO přijali.

„Náklady na řešení ztrát sluchu jsou mnohem nižší než náklady na to, že se na problém nereaguje,“ řekl dr. Toselli. „Tato nová čísla z WHO ilustrují významné ekonomické a zdravotní dopady ztráty sluchu a to, jaké výhody jednotlivcům i společnosti přináší, když se prevenci zdraví sluchu věnuje pozornost a když je pomoc dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují.“

Zpráva WHO upozornila, že nečinnost vzhledem ke ztrátám sluchu stojí ročně vysoké částky1,2:

 • 105 miliard USD – náklady na ztrátu produktivity kvůli nezaměstnanosti a předčasnému odchodu do důchodu
 • 573 miliard USD – společenské náklady v důsledku izolace, problémů s komunikací a stigmatizace
 • 3,9 miliardy USD – náklady na dodatečnou vzdělávací podporu pro děti se ztrátou sluchu ve věku 5–14 let

Kromě toho WHO vyzvala k řadě nákladově efektivních akcí, což je pro řešení globálního dopadu ztrát sluchu jedním ze zásadních kroků. Patří k nim1:

 • Prevence ztráty sluchu v podobě ochrany proti hlasitým zvukům a v podobě rozpoznávání a léčení ušních infekcí
 • Časné rozpoznávání ztráty sluchu prostřednictvím screeningu novorozenců, školních dětí a dospělých starších 50 let
 • Poskytování rehabilitace a podpora trvalého používání sluchových pomůcek
 • Snadnější přístup ke kochleárním implantátům

Ztráta sluchu je velký problém veřejného zdraví a jeho dopad zřejmě poroste. Podle Světové zdravotnické organizace žije na světě 360 milionů lidí, postižených ztrátou sluchu3 a do roku 2050 se toto číslo zřejmě výrazně zvýší na 1,2 miliardy4.

Ztráta sluchu u dospělých je spojená se zvýšenou nezaměstnaností, zvýšeným rizikem špatného zdraví, depresí a zvýšeným rizikem jiných nemocí včetně demence5. Přibývají důkazy, že kochleární implantace u dospělých je efektivní intervencí pro mnohem širší skupinu kandidátů, než se dřív myslelo5.

O společnosti Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek. Společnost zaměstnává víc než 3 000 lidí na celém světě a investuje víc než 100 milionů australských dolarů ročně do výzkumu a vývoje. K jejím produktům patří kochleární implantáty, implantáty pro kostní vedení a akustické implantáty. Díky společnosti Cochlear teď slyší přes 450 000 lidí všeho věku, ve více než 100 zemích.

O kochleárních implantátech

Obchodním názvem pro kochleární implantáty vyráběné společností Cochlear je řada kochleárních implantátů Cochlear™ Nucleus®. Schválenými indikacemi pro použití řady kochleárních implantátů Cochlear Nucleus jsou léčba středně těžké až velmi težké ztráty sluchu. O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým lékařem nebo s odborným zdravotníkem. Poradí vám vhodné řešení pro vaši ztrátu sluchu. Všechny produkty musí být používány podle pokynů lékaře nebo zdravotnického odborníka. Některé produkty společnosti Cochlear nemusí být dostupné ve všech zemích. 

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Odkazy

 1. World Health Organization. Action For Hearing Loss: Make a Sound Investment (brožura). Březen 2017. Dostupné na http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2017/en/
 2. World Health Organization. WHO estimates 2016 (cost in international dollars). Dostupné na http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2017/en/
 3. World Health Organization. Factsheet No*300 [Internet]. 2016 [citováno 30. srpna 2016]. Dostupné na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/
 4. Lin F, Kramer S. Hearing well to train your brain. Milan: Amplifon Centre for Research and Studies; c2014 [citováno 24. února 2017]. Dostupné na: http://www.crsamplifon.com/documents/76453/79343/Consensus+Paper+2013+HEARING+WELL+TO+TRAIN+YOUR+BRAIN.pdf/5ad3e484-7e23-4d29-a0d8-961b1ace4f9b
 5. Lamb B, Archbold S. Adult Cochlear Implantation: Evidence and experience, The Case for a Review of Provision. Nottingham: The Ear Foundation; [citováno 24. února 2017]. Dostupné na: http://www.earfoundation.org.uk/files/download/667