Cochlear podporuje výzvu Světové zdravotnické organizace k naléhavé globální akci zaměřené na ztráty sluchu

3. března 2016

3. března je Světový den sluchu

Společnost Cochlear a zdravotnické organizace zabývající se sluchem po celém světě se ve Světový den sluchu připojily ke Světové zdravotnické organizaci (WHO), aby podpořily úsilí uvědomit si, že řešení ztrát sluchu by mělo mít pro vlády, komunity i rodiny vyšší prioritu.

Ztrátou sluchu trpí na světě asi 360 milionů lidí, včetně 32 milionů dětí. Odhadem 56 milionů lidí by mohlo mít prospěch z takových řešení ztráty sluchu, jako jsou sluchadla nebo kochleární implantáty, ale jen zlomek z nich k nim má přístup1,2.

Společnost Cochlear tento mezinárodní den podpoří tak, že bude na sociálních sítích sdílet inspirující příběhy lidí, kteří jsou součástí celosvětové rodiny Cochlear Family a kteří popisují svá zařízení jako „dar“, „zázrak“ a „životní změnu“. Chceme sdílet tyto příběhy odvážných lidí a slavit úspěchy uživatelů našich implantátů a jejich blízkých.

„Skutečností je, že mnoha příčinám ztráty sluchu je možné předejít opatřeními veřejného zdravotnictví, screeningem, včasnou diagnostikou a léčbou“, řekl generální ředitel společnosti Cochlear Chris Smith. „Ale spousta lidí prostě neví, jaké možnosti jsou pro ně k dispozici. Proto je Světový den sluchu tak důležitý – je to způsob, jak zvýšit informovanost a oslovit ty, kteří potřebují pomoc.“

V rámci WHO je teď obnovená iniciativa, kterou podporuje mnoho zdravotnických a pacientských organizací, směřující k přijmutí nového usnesení, které by podnítilo globální akci ohledně ztrát sluchu. Toto nové usnesení může vzít v úvahu ohromný pokrok v léčbě sluchu a technologiích, které neexistovaly, když bylo přijato poslední usnesení před víc než 20 lety, v roce 1995.

Tento rok je tématem Světového dne sluchu „Ztráta sluchu v dětství – vyřešte ji teď, tady je návod!“. Celosvětově je možné předejít až 60 % ztrát sluchu v dětství.1 Ztráta sluchu může vést k vyloučení dítěte ze vzdělávání a později z pracovních příležitostí. Může mít drtivý emocionální dopad na jednotlivce i rodiny a nese s sebou větší náklady na zdravotní péči.

„Společnost Cochlear je hrdá na to, že podporuje WHO a Světový den sluchu 2016 a že hraje roli při zvyšování informovanosti o ztrátě sluchu a o krocích, které lze podniknout pro lepší péči o uši a sluch.“

Pro propagaci zdraví sluchu ve Světový den sluchu je možné udělat následující:

  • Vlády mohou zajistit, aby byly pro každého novorozence dostupné testy slyšení a aby byly testy slyšení součástí seznamů pro pravidelné zdravotní kontroly, kterými má každý člověk již od dětství a dále v průběhu života procházet.
  • Komunity mohou zajistit, aby se profesionálové, kteří jsou schopní pomáhat (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, učitelé), naučili rozpoznávat příznaky ztráty sluchu, a zajistit, aby měli dost znalostí pro stanovení diagnózy a prodiskutování vhodných možností léčby sluchu i cest.
  • Rodiny, přátelé a jednotlivci se mohou učit, jaké jsou příznaky ztráty sluchu a jak svému blízkému jakéhokoli věku pomoci nebo jak mu zprostředkovat pomoc, pokud ji potřebuje.

Všichni by si měli zkontrolovat svůj sluch pomocí online testu nebo vyhledat nejbližší kliniku. Promluvte si o ztrátě sluchu s praktickým lékařem nebo odborníkem na péči o sluch.

Základní informace

WHO vyhlásila 3. březen 2016 jako Světový den sluchu. Tématem je ztráta sluchu v dětství: „Vyřešte ji teď, tady je návod!“. Cílem této aktivity WHO je zvýšit informovanost o ztrátě sluchu, předcházet jí a tam, kde to není možné, pomáhat dětem, aby slyšely. Testovací a screeningové programy a dostupnost pokročilých sluchadel a kochleárních implantátů mohou k lepšímu slyšení pomoci milionům dětí a dospělých.

O Cochlear Limited

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek. Společnost zaměstnává víc než 2 700 lidí na celém světě a investuje víc než 100 milionů australských dolarů ročně do výzkumu a vývoje. K jejím produktům patří kochleární implantáty, implantáty pro kostní vedení a akustické implantáty. Díky společnosti Cochlear teď slyší přes 400 000 lidí každého věku, ve více než 100 zemích.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Odkazy

  1. Childhood hearing loss. Act now, here’s how! 2016 Report by World Health Organisation
  2. Who.int. WHO | Deafness and hearing loss [Internet]. 2015. Dostupné na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/