Návrh konsorcia Sluchového centra na zajištění budoucnosti Australian Hearing

12. února 2016

Inovativní partnerské sdružení navrhuje nová opatření pro budoucnost Australian Hearing

Konsorcium, které sdružuje neziskového poskytovatele služeb Royal Institute of Deaf and Blind Children (RIDBC), univerzitu Macquarie a ikonickou australskou společnost Cochlear Limited, dnes potvrdilo, že vládě předalo návrh na budoucí řízení a vlastnictví státní instituce Australian Hearing.

Konsorcium navrhuje jedinečný partnerský model, který bude ctít původní záměr Australian Hearing, bude chránit klienty programu Community Service Obligation (CSO), bude se věnovat oblastem rostoucích služeb a neuspokojených potřeb, a ve výsledku bude poskytovat lepší služby a zlepšovat zdraví sluchu všem Australanům.

Ředitel RIDBC Chris Rehn zdůraznil, že „hnací silou konsorcia je pomáhat lidem se ztrátou sluchu, hlavně těm nejpotřebnějším, a zajistit, aby i nadále dostávali služby na světové úrovni, které výrazně zlepšují jejich život.“

„Prioritou konsorcia je zachovat, chránit a rozšiřovat služby pro všechny Australany – pro zvlášť zranitelné klienty CSO včetně dětí, pro staré lidi, pro původní obyvatele Austrálie a ostrovů Torresova průlivu, pro válečné veterány a pro dospělé s komplexními sluchovými potřebami,“ řekl pan Rehn.

Přístupem konsorcia je usilovat o rozšiřování sluchových služeb v Austrálii, které už tak jsou na světově špičkové úrovni. Cílem je poskytovat komplexní, všechny fáze zahrnující služby, včetně přístupu k integrovanému vyšetření, diagnostiky, sluchadel, kochleárních implantátů, léčby, vzdělávání a dalších rehabilitačních a podpůrných služeb.

S využitím tohoto modelu úplných služeb a s výzkumnými kapacitami partnerů konsorcia chce konsorcium také podporovat a dále rozvíjet práci výzkumné divize Australian Hearing, národních akustických laboratoří.

Pan Rehn ocenil, že Austrálie má v oblasti zdraví sluchu vedoucí postavení. Řekl, že „máme příležitost pokračovat ve zlepšování služeb a minimalizovat významné zdravotní a sociální dopady pro všechny Australany se ztrátou sluchu, když budeme spolupracovat a stavět na významných úspěších, kterých už instituce Australian Hearing dosáhla.

Klíčové je zachovat a dál budovat vedoucí roli, kterou Austrálie celosvětově má, pokud jde o technické a servisní inovace, průlomové výzkumy, odborné vzdělávání a inovace v oblasti zdraví sluchu."

Konsorcium navrhuje provést komplexní proces náležité přípravy a konzultovat věc s Australian Hearing, klíčovými zainteresovanými subjekty, partnerskými organizacemi a vládou, aby se zajistilo, že Australian Hearing se v budoucnu nezaměří na zisk, ale zůstane zaměřena na světově špičkové výsledky péče o sluch. Kromě toho model konsorcia zachová Australian Hearing v důvěryhodných australských rukách.

Pro dotazy sdělovacích prostředků prosím kontaktujte:

Linda Berriganová
Vedoucí marketingu a komunikace RIDBC
(02) 9872 0304 nebo
0478 119 066

Nicole Smithová
Manažerka komunikace RIDBC
(02) 9872 0792 nebo
0412 922 832

PARTNEŘI KONSORCIA

Royal Institute for Deaf and Blind Children (RIDBC)

 RIDBC (Královský ústav pro neslyšící a nevidomé děti) poskytuje služby více než 6 000 lidí v Austrálii, včetně programů včasné intervence a vzdělávacích programů pro děti se ztrátou sluchu a zraku, a také provozuje největší australskou službu se zaměřením na kochleární implantáty pro děti i dospělé.

Univerzita Macquarie

Univerzita Macquarie je známá vynikající výukou a výzkumnou činností v oblasti řeči a sluchu, kognitivní vědy a psychologie. Významně se zaměřuje na lékařské a zdravotní vědy a je hostitelem australského Sluchového centra, které se nachází v areálu univerzity. Toto Centrum poskytuje organizacím a studentům jedinečnou příležitost pracovat společně s odborníky v oboru a získat tak bezkonkurenční školení a zkušenosti s poskytováním služeb. Jeho cílem je umožnit absolventům a výzkumníkům pracovat na inovacích a zlepšovat životy lidí s postižením sluchu a řeči po celém světě.

Cochlear Limited

Cochlear Limited je předním světovým výrobcem kochleárních implantátů a ikonou mezi inovátory australských pokročilých technologií. Dnes firma Cochlear dodává sluchová zařízení a výrobky do více než 100 zemí. Společnost Cochlear považuje za svou odpovědnost světového technologického lídra provádět výzkum a vývoj, spolupracovat s odvětvím služeb a být vedoucí silou v australském Sluchovém centru na univerzitě Macquarie. V letech 2014/15 společnost Cochlear investovala 128 milionů USD (13 % výnosu) do výzkumu a vývoje.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.