Jak se spojit s komunitou

Když se lidé rozhodnou pro společnost Cochlear, připojí se k největší světové komunitě lidí se sluchovými implantáty, která je podporovaná sítí pečovatelů a odborníků na sluch.

6368.jpg

Sluch nás spojuje se světem kolem nás

Ať už máte sluchový implantát, jste rodičem dítěte se ztrátou sluchu nebo pečovatelem, velmi dobře chápete, jaké to je žít se ztrátou sluchu. Jste součástí celosvětové komunity, kterou se snažíme podporovat a posilovat.

Na osobních vztazích nejvíc záleží – spojují nás s našimi blízkými i se všemi příležitostmi, které v životě máme. A se společností Cochlear se stáváte součástí největší světové komunity lidí se sluchovými implantáty. Prostřednictvím programů, jako je Cochlear Family a Dobrovolníci Cochlear, máte přístup k podpoře a poradenství, které vám pomohou na vaší cestě za slyšením.

A tím to nekončí. Podporujeme také odborníky na péči o sluch, abychom posouvali kupředu vědecké poznání o sluchu a zlepšovali péči. Kromě toho spolupracujeme s pacientskými organizacemi, výzkumníky a státními institucemi na tom, aby lidé se ztrátou sluchu byli bráni normálně, nebyli stigmatizováni a měli dostupnou péči.

Každý, kdo se stane uživatelem implantátu Cochlear, se tím zapojuje do celoživotní spolupráce. S námi i s širší komunitou lidí, kteří se zabývají zdravím sluchu. Budeme po vašem boku během celé vaší cesty, abyste mohli prožít život plný zvuků.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy se řiďte pokyny k používání. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého odborného zdravotníka.