Utilizarea aplicației inteligente Cochlear™ Baha® 5