Termeni de utilizare

Următoarele informaţii oferă specificaţii importante pentru utilizarea site-ului web Cochlear.

Termeni de utilizare a Website-ului

Cochlear Limited și subsidiarii și afiliaţii săi (numiţi colectiv „Grupul Cochlear”) vă urează bun venit pe site-urile noastre. Acești Termeni de utilizare a Website-ului („Termeni de utilizare”) guvernează utilizarea website-urilor care afișează acești Termeni de utilizare („Website-urile”).

Membrul Grupului Cochlear care operează website-ul local pe care îl accesaţi este entitatea identificată în secţiunea „Contactaţi-ne” sau (acolo unde se aplică) secţiunea „Informaţii legale” ale Website-ului/Website-urilor nostru/noastre respectiv(e) și va deveni entitatea contractantă conform acestor Termeni de utilizare („Cochlear”, „noi” și „noastre”/„nostru”).

Consimţământul dvs.

TRECEŢI CU ATENȚIE ÎN REVISTĂ ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE. ACCESÂND SAU FOLOSIND ORICARE DINTRE WEBSITE-URILE NOASTRE, SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ CONFORMAŢI ȘI SĂ FIŢI OBLIGAŢI DE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, NU PUTEŢI UTILIZA WEBSITE-URILE NOASTRE.

Modificări aduse acestor Termeni de utilizare

Pe măsură ce adăugăm Website-uri noi (sau adăugăm caracteristici și funcţii noi la site-urile deja existente), poate fi necesar să actualizăm sau să revizuim acești Termeni de utilizare. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a actualiza sau revizui oricând acești Termeni de utilizare, prin afișarea versiunii revizuite pe Website-urile noastre. Aceste modificări vor intra în vigoare de la data la care afișăm versiunea revizuită pe Website-urile noastre, ca dată de intrare în vigoare. Oricând este posibil în mod rezonabil, vă vom furniza o notificare prealabilă atunci când facem schimbări materiale acestor Termeni de utilizare care vor avea un impact advers asupra utilizării Website-urilor noastre.

Puteţi accesa versiunea actuală a acestor Termeni de utilizare făcând clic în orice moment pe linkul marcat cu „Termeni de utilizare” din partea de jos a fiecărei pagini a Website-urilor noastre.

Acorduri realizate prin clic

Acești Termeni de utilizare pot fi completaţi sau modificaţi prin acorduri „realizate prin clic” sau „online” între dvs. și noi. De exemplu, când v-aţi înregistrat pentru a deveni membru al unuia dintre Website-urile noastre, puteţi fi rugat să fiţi de acord cu termenii și condiţiile care guvernează utilizarea de către dvs. a secţiunii dedicate numai membrilor acelui Website. Dacă faceţi o achiziţie pe unul dintre site-urile noastre, puteţi fi rugat să vă exprimaţi acordul cu anumiţi termeni și condiţii care vă guvernează tranzacţia. Termenii speciali se pot aplica dacă alegeţi să participaţi la anumite promoţii disponibile prin Website-urile noastre, pentru a obţine conţinutul premium sau pentru a participa la un concurs sau o tombolă online. Dacă se aplică termeni și condiţii speciale, veţi fi rugat să vă exprimaţi consimţământul, de exemplu, prin bifarea unei căsuţe sau făcând clic pe un buton marcat cu „Sunt de acord”. Termenii și condiţiile oricărui astfel „de acord prin clic” vor completa și modifica acești Termeni de utilizare, dar numai în ceea ce privește subiectul acestui acord.

Conţinutul Website-urilor noastre nu reprezintă recomandări medicale

Aceste Website-uri conţin informaţii cu privire la Grupul Cochlear, produsele şi serviciile noastre, şi cu privire la sănătatea auzului. Niciunul dintre Website-urile noastre nu este, totuși, destinat a fi consult medical sau a fi utilizat în locul acestuia. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest aviz important:

CONŢINUTUL WEBSITE-URILOR NOASTRE, INCLUSIV TOATE TEXTELE, FOTOGRAFIILE, IMAGINILE, ILUSTRAŢIILE, GRAFICELE, FIȘIERELE AUDIO, VIDEO ȘI VIDEOCLIPURILE AUDIO ȘI ALTE MATERIALE (DENUMITE ÎN MOD COLECTIV, „CONŢINUT”), INDIFERENT DACĂ SUNT FURNIZATE DE NOI SAU DE MEMBRII SITE-URILOR REŢELELOR NOASTRE SOCIALE SAU DE PĂRȚI TERȚE, NU ESTE DESTINAT SĂ FIE ȘI NU TREBUIE UTILIZAT ÎN LOCUL UNEI
(A) RECOMANDĂRI A MEDICULUI DVS. SAU A ALTUI CADRU MEDICAL,
(B) CONSULTAŢII, UNEI DISCUŢII TELEFONICE SAU A EXAMINĂRII DE CĂTRE MEDICUL DVS. SAU DE CĂTRE ALTE CADRE MEDICALE SAU
(C) INFORMAŢII CONŢINUTE PE SAU ÎN ORICE AMBALAJ SAU ETICHETĂ A PRODUSULUI.
CONŢINUTUL NOSTRU NU CONSTITUIE O RECOMANDARE MEDICALĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE AVEŢI ÎNTREBĂRI DE NATURĂ MEDICALĂ, APELAŢI SAU CONSULTAŢI-VĂ PROMPT MEDICUL SAU ALT FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE. ÎN CAZUL ÎN CARE AVEŢI O URGENŢĂ, SUNAŢI-VĂ IMEDIAT MEDICUL SAU APELAŢI IMEDIAT NUMĂRUL LOCAL DE URGENŢE. NU TREBUIE SĂ IGNORAŢI NICIODATĂ SFATUL MEDICULUI SAU SĂ AMÂNAŢI UN CONSULT MEDICAL DIN CAUZA VREUNUI CONŢINUT PREZENTAT PE ACEST SITE ȘI NU TREBUIE SĂ UTILIZAŢI CONŢINUTUL NOSTRU PENTRU DIAGNOSTICAREA SAU TRATAREA UNEI PROBLEME DE SĂNĂTATE. ÎN PLUS, TRANSMITEREA ȘI PRIMIREA CONŢINUTULUI NOSTRU, INTEGRAL SAU PARŢIAL, SAU COMUNICAREA PE INTERNET, PRIN E-MAIL SAU ALTE MIJLOACE NU CONSTITUIE SAU NU CREEAZĂ O RELAŢIE MEDIC-PACIENT, TERAPEUT-PACIENT SAU ALTĂ RELAŢIE CU UN PROFESIONIST DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ÎNTRE DVS. ȘI NOI.

Achiziţia de bunuri și servicii prin site-ul nostru

Contractele pentru vânzarea de bunuri și/sau servicii sunt guvernate de termenii și condiţiile noastre de vânzare. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii și condiţiile noastre de vânzare, nu veţi putea comanda niciun bun sau serviciu de pe Website-ul nostru.

Feedbackul dvs.

Salutăm comentariile, feedbackul, sugestiile și alte comunicări ale dvs. referitoare la acest Website și la informaţiile și serviciile pe care vi le punem la dispoziţie prin intermediul acestui Website (denumite în mod colectiv „feedback”). Orice Feedback pe care ni-l furnizaţi prin intermediul Website-ului nostru și prin e-mail, comunicări verbale și forumuri de feedback va fi și va rămâne proprietatea exclusivă a Cochlear, iar Cochlear poate utiliza un astfel de feedback în orice manieră pe care o consideră adecvată, fără a vă aviza sau a vă compensa, și fără a vă solicita permisiunea. Prin furnizarea de feedback, se consideră că aţi renunţat la orice confidenţialitate din feedback-ul dvs., și că aţi cedat Cochlear toate drepturile, titlurile și interesele globale din feedbackul dvs.. inclusiv toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din feedbackul dvs. Aceasta înseamnă, de exemplu, că noi vă putem folosi comentariile sau ideile pentru a modifica sau îmbunătăţi site-ul web sau a opera modificări produselor sau serviciilor noastre, sau în orice alt mod dorim, fără restricţie, și nu suntem obligaţi să vă compensăm. Din acest motiv, nu trebuie să ne furnizaţi feedback pe care nu doriţi să îl utilizăm.

Notificare privind confidenţialitatea globală

Notificarea noastră privind confidenţialitatea globală descrie modul în care vă protejăm confidenţialitatea atunci când ne folosiţi site-urile web. Pentru a revizui Notificarea privind confidenţialitatea globală, faceţi clic  aici.

Utilizarea zonelor protejate cu parolă a Website-urilor noastre

O parte dintre Website-urile noastre conţin zone protejate cu parolă sau destinate „exclusiv membrilor” („zone protejate cu parolă”). Utilizarea de către dvs. a oricăror zone protejate prin parolă face subiectul următorilor termeni și condiţii și ai oricăror termeni specifici care se aplică zonei respective protejate prin parolă („Termeni adiţionali”). În cazul oricăror neconcordanţe între acești Termeni și orice Termeni adiţionali, Termenii adiţionali vor prevala în privinţa zonei respective protejate prin parolă, în măsura în care există neconcordanţă.

Restricţii de vârstă. Utilizarea de către dvs. a unei zone protejate cu parolă poate face obiectul unei restricţii de vârstă. Pot fi desemnate și alte zone protejate cu parolă pentru utilizatorii de toate vârstele, dar utilizatorii care sunt minori nu vor avea permisiunea de a înregistra sau crea un cont fără consimţământul verificabil al unui părinte sau tutore. Nu puteţi folosi zonele cu restricţie de vârstă a Website-urilor noastre dacă nu satisfaceţi cerinţele de vârstă în vigoare.

Înregistrare online și informaţii de cont. Pentru a deveni membru al unor zone specifice protejate prin parolă, trebuie să completaţi procesul nostru de înregistrare online. În cadrul acestui proces, vi se va solicita să examinați și să vă indicaţi acordul de a fi obligat de termenii și condiţiile care guvernează utilizarea de către dvs. a acelei zone protejate cu parolă. Dacă termenii și condiţiile care guvernează utilizarea de către dvs. a unor anumite zone protejate cu parole sunt diferiţi de acești Termeni de utilizare, atunci, în caz de neconcordanță, acei termeni și condiţii se vor adăuga și vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare, dar numai în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a acelei zone protejată cu parolă.

Prin trimiterea unui formular de înregistrare sau prin crearea unei parole pe unul dintre site-urile noastre, ne declaraţi că
(a) satisfaceţi toate restricţiile de vârstă postate pe pagina de înregistrare și
(b) informaţiile pe care le-aţi furnizat în formularul dvs. de înregistrare („Informaţii despre cont”) sunt adevărate, actuale și complete. De asemenea, sunteţi de acord să păstraţi și să vă actualizaţi Informaţiile despre cont folosind funcţiile furnizate prin site-ul web respectiv pentru a le menţine adevărate, actuale, curente și complete.

Parolele dvs.. Sunteţi responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii parolelor dvs. În afara cazului în care și până la momentul în care ne veţi notifica și vom primi respectiva notificare în acest sens, vom presupune că oricine accesează Website-urile noastre utilizând parola atribuită dvs. are dreptul de a face acest lucru. Dacă aveți motive să credeți că parola dvs. a fost compromisă sau utilizată fără autorizația dvs., trebuie să o modificați imediat, folosind funcția oferită pe site-ul web respectiv și să ne informați la enquiries_intl@cochlear.com.

Încetarea accesului la zonele protejate prin parolă. Ne rezervăm dreptul de a vă dezactiva parola și de a vă întrerupe în orice moment accesul la orice zonă protejată prin parolă a site-urilor noastre web, de exemplu, dacă
(a) nu respectaţi acești Termeni de utilizare sau dacă aţi furnizat informaţii false despre cont;
(b) suntem obligaţi să facem acest lucru pentru a ne conforma cerinţelor legale;
(c) este necesară protejarea securităţii, integrităţii sau funcţionării site-urilor web;
(d) considerăm, la discreţia noastră, că
(i) a existat un comportament care creează (sau ar putea crea) vulnerabilitate sau prejudicii pentru orice utilizator, altă terţă parte sau Grupul Cochlear, sau
(ii) furnizarea zonei protejate prin parolă nu mai este viabilă din punct de vedere comercial. Dacă facem acest lucru, putem alege să vă ștergem Informaţiile despre cont sau să eliminăm conţinutul pe care l-aţi postat în zona protejată cu parolă. Acolo unde este posibil în mod rezonabil fără a risca daune legale pentru Grupul Cochlear, vă vom notifica în avans cu privire la încetare și vă vom furniza timp suficient pentru a vă extrage Conţinutul din zona protejată prin parolă. Dacă doriţi încetarea voluntară a contului dvs., notificaţi-ne la enquiries_intl@cochlear.com.

Conţinutul dvs.

O parte din Website-urile noastre oferă modalităţi utilizatorilor noștri de a posta, încărca, transmite sau a face disponibile („posta”) texte, imagini, ilustraţii, grafice, fișiere audio, video sau videoclipuri audio sau alte materiale pe sau prin intermediul acestor Website-uri. Conţinutul pe care utilizatorii noștri îl postează este menţionat drept „Conţinut creat de utilizator” în acești Termeni de utilizare. Conţinutul pe care îl postaţi este menţionat drept „Conţinut” în acești Termeni de utilizare.

Sunteţi responsabil pentru a asigura acurateţea și calitatea Conţinutului dvs. Dacă doriţi dar nu puteţi să actualizaţi sau editaţi orice parte a Conţinutului dvs. care nu mai este corectă, ne puteţi contacta la enquiries_intl@cochlear.com.

Conţinut interzis. Nu puteţi urca Conţinut sau comite orice act pe sau prin intermediul Website-urilor care:

 • este ofensator și/sau promovează rasismul, bigotismul, ura sau agresiunea fizică de orice fel împotriva unui grup sau persoane;
 • hărţuiește sau militează pentru hărţuirea unei alte persoane;
 • exploatează persoanele într-o manieră sexuală sau violentă;
 • conţine nuditate, violenţă sau chestiuni ofensatoare;
 • oferă numere de telefon, adrese de stradă, numele de familie sau adrese de e-mail sau alte informaţii de identificare personală ale oricărei persoane, cu excepţia dvs., fără acordul acestora;
 • promovează informaţii despre care știţi că sunt false sau induc în eroare sau promovează activităţi ilegale sau o conduită care este abuzivă, ameninţătoare, obscenă, defăimătoare sau calomnioasă;
 • încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale noastre sau ale unei părţi terţe, inclusiv Conţinut care promovează o copie ilegală sau neautorizată a unei lucrări cu drept de autor, cum ar fi programe informatice piratate sau linkuri către acestea, care oferă informaţii pentru a ocoli dispozitivele de protejare împotriva copierii instalate de producător sau care furnizează muzică piratată sau linkuri către fișiere de muzică piratate;
 • implică transmiterea de „e-mailuri junk”, „scrisori în lanţ” sau e-mailuri în masă nesolicitate, mesaje instant, „spimming” sau „spamming”;
 • conţine numai pagini cu acces restricţionat sau cu parolă sau pagini sau imagini ascunse (cele care nu fac legătura cu sau din altă pagină accesibilă);
 • avansează sau promovează activitatea ilegală sau oferă informaţii instructive referitoare la activităţi ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, producerea sau achiziţia de arme ilegale, încălcarea confidenţialităţii unei persoane sau transmiterea sau crearea de viruși informatici;
 • solicită parole sau informaţii de identificare personală pentru scopuri comerciale sau ilegale de la alţi membri;
 • implică activităţi comerciale și/sau vânzări fără consimţământul nostru scris, cum ar fi concursuri, tombole, barter, reclame sau scheme piramidale;
 • include o fotografie a unei alte persoane, pe care aţi postat-o fără consimţământul acesteia sau, în cazul minorilor, fără consimţământ parental sau care constituie o invadare a spaţiului privat al unei persoane sau o încălcare a drepturilor de publicitate;
 • conţin un virus sau o componentă dăunătoare;
 • restricţionează sau împiedică orice alt utilizator să utilizeze și să se bucure de Website;
 • solicită în mod nerezonabil infrastructura website-ului;
 • reprezintă o încălcare a legilor în vigoare, inclusiv controlul exportului/importului, spionaj sau alte legi de siguranţă naţională; sau
 • promovează utilizarea nereglementată, sau o utilizare ce nu a fost aprobată de instituţia de reglementare relevantă în ţara dvs., a oricărui produs fabricat sau distribuit de Grupul Cochlear.

Responsabilitatea pentru conţinutul creat de utilizator. Sunteţi complet răspunzător pentru Conţinutul dvs. O parte dintre Website-urile noastre vă permit să ajustaţi setările care afectează modul în care alte persoane vă vizualizează conţinutul. Sunteţi singurul responsabil pentru ajustarea acestor setări. Postarea de conţinut pe internet comportă în mod inerent riscul de divulgare neintenţionată și accesul terţilor la Conţinutul dvs. În măsura permisă de lege, vom depune eforturi rezonabile pentru a asigura Conţinutul dvs. și a preveni divulgarea Conţinutului dvs. și în afara setărilor pe care le selectaţi, dar nu putem garanta că aceste setări vor preveni vizualizarea Conţinutului dvs. sau accesarea de terţe părţi nevizate. Datorită caracteristicilor reţelei de Internet, luaţi la cunoștinţă faptul că confidenţialitatea oricărui Conţinut creat de utilizator nu poate fi asigurată atunci când postaţi pe Website-ul nostru. Trebuie să preveniţi și să vă abţineţi din a posta vreun Conţinut confidenţial pe Website-ul nostru, și luaţi la cunoștinţă faptul că nu vom fi responsabili pentru nicio încălcare a confidenţialităţii Conţinutului creat de utilizatori. Dvs. înţelegeţi că prin folosirea Website-urilor pe care utilizatorii pot posta conţinut creat de utilizator, puteţi fi expus la conţinut creat de utilizator pe care îl consideraţi ofensator, indecent sau chestionabil. În acest caz, ne puteţi notifica la enquiries_intl@cochlear.com cu privire la orice conţinut neadecvat și, acolo unde se justifică și în măsura în care este permis de lege, vom șterge sau edita acest tip de conţinut neadecvat. În măsura în care este permis de lege, luaţi la cunoștinţă faptul că sub nicio formă nu vom fi răspunzători în niciun mod pentru niciun conţinut creat de utilizator, inclusiv dar fără a se limita la, vreo eroare sau omisiune în conţinutul creat de utilizator, setări, erori de vizualizare sau orice pierdere sau deteriorare de orice fel care a apărut ca urmare a utilizării de conţinut creat de utilizator postat pe sau prin intermediul Website-urilor noastre.

Respingerea/Eliminarea conţinutului dvs.. Luaţi la cunoștinţă faptul că nu suntem obligaţi să evaluăm în prealabil Conţinutul creat de utilizator postat pe Site-urile noastre web, însă că avem dreptul de a edita sau șterge orice Conţinut creat de utilizator sau parte a acestuia care este disponibilă prin intermediul Website-urilor noastre, dacă considerăm că acest conţinut este în mod vădit ilegal sau acolo unde acest conţinut este raportat ca fiind neadecvat de către un alt Utilizator sau o parte terţă. Fără a limita cele de mai sus, avem dreptul de a face publică orice informaţie necesară pentru a respecta orice lege, reglementare sau cerere guvernamentală, și de a elimina de pe Website-urile noastre orice Conţinut Creat de Utilizator care încalcă acești Termeni de Utilizare sau care este inacceptabil, sau de a restricţiona sau a vă rezilia accesul la toate sau orice parte a Website-urilor noastre, oricând, din orice motiv și fără a fi trași la răspundere. Acolo unde este posibil în mod rezonabil fără a risca daune legale pentru Grupul Cochlear, vă vom notifica în avans cu privire la acţiunile noastre. Dacă luați cunoștință de utilizarea greșită a site-urilor noastre web de către orice persoană, vă rugăm să ne contactați la (e-mail: enquiries_intl@cochlear.com).

Proprietatea conţinutului dvs.. Nu revendicăm drepturi de proprietate asupra conţinutului dvs. Făcând obiectul licenţei non-exclusive conţinute în următorul paragraf, în relaţia dintre dvs. și noi, dvs. deţineţi și veţi deţine orice sau toate drepturile de proprietate intelectuală pe care le puteţi avea în Conţinutul dvs.

Licenţă de utilizare a conţinutului dvs. Pentru a putea presta serviciile oferite prin intermediul Website-urilor, trebuie să ne acordaţi o licenţă pentru utilizarea și distribuirea conţinutul dvs prin intermediul Website-urilor noastre. În consecinţă, prin postarea conţinutului dvs. pe sau prin intermediul Website-urilor noastre, prin prezenta ne acordaţi o autorizaţie neexclusivă, fără redevenţe, continuă (pentru atât timp cât există drepturile de proprietate intelectuală), irevocabilă, globală (inclusiv dreptul de sublicenţiere) pentru utilizarea, copierea, informarea publică, afișarea publică, distribuirea, comunicarea online, modificarea, adaptarea, crearea lucrărilor derivate pe baza, și exploatarea în alt mod a Conţinutului în scopurile afacerii noastre. Dacă doriți să eliminați vreun conținut de-al dvs. de pe Website-urile noastre, ne puteți contacta la enquiries_intl@cochlear.com. În general, noi vom încerca să eliminăm conţinutul la cererea dvs, dar capacitatea noastră de a proceda astfel va depinde de tipul și locaţiile Conţinutului dvs. și de alţi factori. Dacă facem acest lucru, ne rezervăm dreptul de a vă percepe o taxă rezonabilă în circumstanţe adecvate și după cum este permis prin legea în vigoare. Nu garantăm ștergerea completă a unui astfel de conţinut și a copiilor acestuia. În orice caz, o copie de rezervă sau reziduală a unui astfel de conţinut poate rămâne pe serverele noastre după ce conţinutul pare să fi fost eliminat de pe site-urile noastre și vom păstra toate drepturile acordate în acest paragraf pentru toate aceste copii rămase.

Garanţiile dvs. privind conţinutul dvs.

Prin postarea Conţinutului dvs. prin intermediul site-urilor noastre, declaraţi și garantaţi că
(i) deţineţi toate drepturile, titlurile și interesele asupra Conţinutului dvs. sau că aveţi dreptul de a acorda licenţa stabilită în paragraful precedent și că
(ii) postarea conţinutului dvs. pe sau prin intermediul Website-urilor noastre nu încalcă drepturile de confidenţialitate, drepturile de publicitate, drepturile de autor, mărcile înregistrate, brevetele, secretele comerciale, drepturile contractuale, confidenţialitatea sau orice alte drepturi ale oricărei părți terțe.

Proprietatea Website-urilor și a conţinutului.

În mod similar acordului între noi și dvs., noi deţinem și ne rezervăm toate drepturile, titlurile și interesele din Website-urile noastre, inclusiv întreg software-ul și codul care cuprind și operează Website-urile noastre și întreg conţinutul Website-ului nostru, cu excepţia Conţinutului dvs. Website-urile noastre și conţinutul pe care noi și alte persoane îl oferim pot fi protejate de legislaţia privind marca înregistrată, marca de servicii, imaginea comercială, brevetul, secretul comercial și alte legi de proprietate intelectuală.

Prin prezenta vă acordăm o licenţă limitată, revocabilă și non-subcontractabilă de a descărca și imprima copii ale oricărei secţiuni de Conţinut al Website-urilor noastre la care aţi obţinut acces adecvat, dar numai pentru utilizarea dvs. personală, necomercială, necompetitivă și nepeiorativă (mai puţin dacă aţi postat dvs. Conţinutul) și numai dacă nu eliminaţi, modificaţi sau redactaţi orice avizări privind dreptul de autor, marca înregistrată sau alte avizări de proprietate pentru un astfel de Conţinut (mai puţin dacă aţi postat dvs. Conţinutul). Licenţa de mai sus face obiectul acestor Termeni de utilizare și nu include dreptul de a utiliza vreo extragere de date, roboţi sau metode similare de colectare sau extragere de date. Această licenţă este revocabilă oricând fără notificare, cu sau fără cauză.

Puteţi sau nu permite celorlalţi să copieze, să distribuie, să efectueze sau să afișeze public, să pregătească lucrări derivate în baza lui, să transmită, să exploateze sau să utilizeze orice parte a Conţinutului de pe Website-urile noastre (cu excepţia Conţinutului dvs.) cu excepţia prevederilor furnizate în mod expres în acești Termeni de utilizare, fără a avea în prealabil permisiunea noastră scrisă. Orice utilizare a Website-urilor noastre, inclusiv a Conţinutului Website-urilor noastre (cu excepţia Conţinutului dvs.), alta decât cele autorizate specific prin acești Termeni de utilizare este strict interzisă și va rezilia licenţa acordată prin prezenta. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca legile în vigoare, inclusiv legile drepturilor de autor și ale mărcilor comerciale și comunicări, regulamente și statuturi în vigoare.

Nicio prevedere din acești Termeni de utilizare nu va fi interpretată ca transferând drepturile, titlurile sau interesele de pe Website-urile noastre către dvs. sau oricine altcineva, cu excepţia licenţei limitate pentru utilizarea Website-urilor noastre în termenii prevăzuţi în mod expres în prezenta.

Drept de autor

Întregul Conţinut al fiecărui site web reprezintă efort colectiv în temeiul legilor și tratatelor australiene și internaţionale privind drepturile de autor, iar noi deţinem dreptul de autor pentru selectarea, coordonarea, aranjarea și îmbunătăţirea Conţinutului fiecărui Website.

În afara cazului în care aţi primit permisiunea noastră în scris (sau în concordanţă cu legile relevante privind dreptul de autor), nu aveţi dreptul de a:

 • utiliza vreo fotografie sau alt Conţinut de pe Website-urile noastre (cu excepţia Conţinutului dvs.);
 • imita designul Website-ului nostru, logo-uri, slogane, ambalaje sau aspectul comercial; sau
 • utiliza logo-urile noastre, nume de companii, denumiri de produse sau imagini ale produselor Cochlear în materiale de marketing, promoţionale sau publicitare într-o manieră care sugerează faptul că Cochlear susţine sau sponorizează bunurile sau serviciile dvs.

Acolo unde utilizarea Conţinutului nostru este autorizată, trebuie să indicaţi originea și nu trebuie să ștergeţi, alteraţi sau obstrucţionaţi nicio notificare de drept de autor sau alte drepturi de proprietate asociate cu acest Conţinut.

Dacă aveţi motive să credeţi că vreo parte a Conţinutului Website-urilor noastre încalcă drepturile de autor ale altor entităţi, sau că vreun link de pe unul dintre Website-urile noastre duce la materiale ilegale, vă rugăm să notificaţi imediat Agentul nostru de drepturi de autor folosind informaţiile de contact furnizate mai jos. Este politica noastră să investigăm orice suspiciuni de încălcare a drepturilor de autor care ne-au fost aduse la cunoștinţă. Vom șterge prompt orice Conţinut notificat pe care, în urma acestor investigaţii, îl considerăm ca fiind o încălcare a drepturilor de autor. În plus, ne rezervăm dreptul ca, la latitudinea noastră, să suspendăm și/sau să reziliem accesul la oricare din Website-uri pentru oricare utilizator despre care se presupune că a postat materiale ilegale sau un link către materiale ilegale pe unul dintre Website-urile noastre, și de a elimina sau dezactiva Conţinutul sau link-ul care contravin regulilor. Acolo unde este posibil în mod rezonabil fără a risca daune legale pentru Grupul Cochlear, vă vom notifica în avans cu privire la suspendare sau reziliere.

Notificare de presupusă încălcare a dreptului de autor. Dacă sunteţi deținător al copyright-ului (sau sunteţi autorizat să acţionaţi în numele deţinătorului de copyright), vă rugăm să notificaţi imediat Agentul nostru de drepturi de autor dacă credeţi că
(a) vreun conţinut afișat pe Website-urile noastre încalcă drepturile dumneavoastră de autor sau
(b) vreun link postat pe unul dintre Website-urile noastre trimite la materiale care încalcă drepturile dumneavoastră de autor. Imediat ce primim notificarea dvs. cu privire la presupusa încălcare a dreptului de autor, în forma descrisă mai jos, vom elimina prompt sau dezactiva accesul la materialele presupus a fi ilegale (sau care fac obiectul activităţii ilegale), în cazul în care decidem că această plângere este fundamentată. Notificarea dvs. trebuie să fie făcută în scris și trebuie să includă următoarele:

 • semnătura proprietarului relevant sau a persoanei autorizate pentru a acţiona în numele proprietarului lucrării cu drept de autor;
 • indentificarea lucrării cu drept de autor despre care consideraţi că a fost afectată (sau dacă consideraţi că aveţi mai multe lucrări al căror drept de autor a fost încălcat, o listă reprezentativă);
 • identificarea materialului care consideraţi că încalcă dreptul de autor sau care face obiectul activităţii ilegale, împreună cu suficiente informaţii care să ne permită să localizăm materialul pe Website-ul respectiv;
 • suficiente informaţii care să ne permită să vă contactăm, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, adresa de e-mail;
 • o declaraţie că dvs. consideraţi cu bună credinţă că presupusa încălcare a dreptului de utilizare a materialului nu a fost autorizată de proprietarul dreptului exclusiv despre care se presupune că este încălcat („deținătorul copyright-ului”), un agent al deținătorului copyright-ului sau prin lege;
 • o declaraţie că toate informaţiile pe care le-aţi furnizat sunt precise; și
 • o declaraţie, efectuată având cunoștinţă de pedepsele prevăzute de lege pentru sperjur, că sunteţi deținătorul copyright-ului sau sunteţi autorizat să acţionaţi în numele deținătorului de copyright.

Notificarea dvs. trebuie semnată (fizic sau electronic) și trebuie adresată către, după cum urmează:

Agent drepturi de autor
Cochlear Limited
Adresa străzii:
Sediul Cochlear,
1 University Avenue,
Macquarie University,
NSW 2109 Australia
E-mail: copyright@cochlear.com

Mărci înregistrate

Următoarele logouri - marcă înregistrată Cochlear sunt înregistrate sau neînregistrate într-una sau mai multe ţări din lume.

CochlearTM Nucleus®
Baha® Osia®

Următoarele cuvinte - marcă înregistrată Cochlear sunt înregistrate într-unul sau mai multe dintre birourile pentru mărci înregistrate din lume.

Advance Off-Stylet® 코클리어® MET®
AutoNRT® Contour® NRT®
Baha® Contour Advance® Nucleus®
Beam® Custom Sound® Off-Stylet®
Button® Freedom® Osia®
Carina® Invisible Hearing® SmartSound®
科利耳® Kanso® Vistafix®
コクレア®    

Următoarele cuvinte și logouri - mărci înregistrate Cochlear fac obiectul cererilor sau înregistrărilor în așteptare pentru protecţie ca marcă înregistrată într-unul sau mai multe dintre birourile pentru mărci înregistrate din lume.

ACETM DermaLockTM Piezo PowerTM
AOSTM ESPritTM ProfileTM
ArdiumTM Human DesignTM SlimlineTM
AutosensitivityTM HybridTM SoftipTM
Baha SoftWearTM HugfitTM SoundArcTM
BCDriveTM MicroDriveTM SPrintTM
Bring Back the BeatTM MP3000TM True WirelessTM
CochlearTM myCochlearTM WhisperTM
Cochlear SoftWearTM mySmartSoundTM WindShieldTM
コントゥアTM Outcome Focused FittingTM  

Toate celelalte mărci înregistrate de pe Website-urile noastre și din alte materiale Cochlear, cum ar fi comunicatele de presă, documentele tehnice și reclamele, sunt proprietatea respectivilor proprietari.

Nu aveţi voie să folosiţi niciuna dintre mărcile înregistrate Cochlear sau alte mărci înregistrate afișate pe Website-urile noastre altfel decât conform acestor Termeni de utilizare sau cu permisiunea expresă scrisă a Cochlear sau a proprietarului relevant al mărcii înregistrate.

Utilizarea mărcilor înregistrate ale Cochlear

Dacă o astfel de utilizare este conformă cu Liniile directoare de utilizare a mărcilor înregistrate Cochlear descrise mai jos, puteţi utiliza:

 • Cuvintele înregistrate ale Cochlear, ca referinţă (de exemplu, pentru a descrie compatibilitatea unui produs Cochlear cu bunurile sau serviciile unei terţe părţi), cu condiţia ca aceste declaraţii să fie publice, fundamentate și fără a exista vreo sugestie de susţinere, sponsorizare sau falsă asociere cu Grupul Cochlear; și
 • Cuvintele și logo-urile înregistrate ale Cochlear în conexiune cu seminarii sau conferinţe la care Cochlear este sponsor, conform unui acord de sponsorizare scris.

Nu aveţi voie să:

 • utilizaţi logo-urile Cochlear pe website-uri, pagini ale reţelelor de socializare, în prezentări, materiale promoţionale sau publicitare, sau în orice alt scop cu excepţia cazului în care am autorizat în scris această utilizare;
 • fabricaţi, vindeţi sau să faceţi cadou produse care conţin marca înregistrată Cochlear cu excepţia cazului în care aţi primit autorizarea noastră în scris; sau
 • utilizaţi orice marcă înregistrată a Cochlear într-un mod defăimător sau într-un mod care sugerează falsă susţinere, sponsorizare sau asociere cu Grupul Cochlear.

Liniile directoare de utilizare a mărcilor înregistrate Cochlear

Fără a limita cele de mai sus, utilizarea mărcilor înregistrate ale Cochlear trebuie să respecte următoarele:

 1. să utilizeze ortografia exactă (așa cum este descrisă în acești Termeni de utilizare) și simbolul corespunzător de marcă înregistrată (TM, ®) prima dată când marca înregistrată Cochlear apare în materialul relevant. Atunci când utilizaţi o marcă înregistrată care este o transliteraţie, trebuie respectate următoarele reguli pentru primele menţiuni și cele ulterioare.

   

  Limba Prima menţiune în titlu/antet/subiect Prima menţiune în corpul textului/text Menţiuni ulterioare
  Engleză CochlearTM CochlearTM Cochlear
  Chineză simplificată și tradiţională CochlearTM (科利耳®) CochlearTM (科利耳®) 科利耳
  Japoneză CochlearTM (コクレア®) CochlearTM (コクレア®) コクレア
  Coreeană CochlearTM (코클리어®) CochlearTM (코클리어®) 코클리어
 2. Mărcile înregistrate Cochlear trebuie utilizate întotdeauna ca adjective și trebuie urmate/precedate de unul sau mai multe substantive (de ex. “procesor de sunet Cochlear™ Nucleus® 7”). Marca înregistrată Cochlear trebuie utilizată întotdeauna la forma singular și NU la forma plural sau posesiv (în schimb, treceţi substantivele ce o preced/urmează la forma de plural).
 3. Includeţi o declaraţie de atribuire de marcă înregistrată pentru a indica faptul că Cochlear deţine mărcile înregistrate, în următorul format (reţineţi că această declaraţie poate fi modificată pentru a include numai acele mărci înregistrate utilizate în materialul relevant):

  „ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, logo-urile Baha, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, logo-urile Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, logo-urile Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SPrint, True Wireless, logo-ul eliptic, Vistafix, Whisper și WindShield sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cochlear Limited sau Cochlear Bone Anchored Solutions AB.”

Utilizare fără scop comercial

Website-urile noastre nu pot fi utilizate în legătură cu vreun scop comercial, cu excepţia situaţiei în care există aprobare specifică în scris din partea Cochlear sau a altui membru al Grupului Cochlear. Redarea neautorizată a unor materiale în oricare din Website-urile noastre sau conectarea prin link cu acestea sunt strict interzise. Reclamele comerciale, linkurile asociate și alte forme de solicitare pot fi eliminate de pe Website-urile noastre fără preaviz și pot duce la ridicarea privilegiilor de acces.

Linkuri către Website-uri ale unor părți terțe

Website-urile noastre pot conţine linkuri către alte website-uri deţinute de părți terțe (cum ar fi promoterii, partenerii asociaţi, partenerii strategici sau alţii). Nu suntem responsabili pentru și nu avem niciun control asupra produselor sau ofertelor pentru oricare dintre aceste afaceri sau entităţi, sau asupra corectitudinii conţinutului de pe website-urile lor. În măsura în care este permis de lege, nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acţiunile, produsele și conţinutul oricărui astfel de website. Înainte de a utiliza un website al unei părți terțe, trebuie să treceţi în revistă termenii de utilizare și politicile în vigoare pentru astfel de website-uri. Includerea unui link pe oricare dintre Website-urile noastre nu implică aprobarea unor astfel de website-uri parte terță din partea noastră. Orice accesare a unui astfel de website conectat prin link se face pe propriul dvs. risc.

Utilizare internaţională

Sunteţi de acord să respectaţi toate legile în vigoare privind utilizarea Website-ului nostru. Prin listarea produselor dvs pe Website-urile noastre, nu garantăm că aceste produse vor fi disponibile - sau disponibile sub aceeași denumire - în regiunea dvs.

Litigii cu utilizatorul

Sunteţi singurul responsabil pentru interacţiunile dvs. cu alţi membri ai Website-urilor noastre. Cochlear își rezervă dreptul, dar nu are nicio obligaţie, să monitorizeze litigiile dintre dvs. și alţi membri ai Website-urilor noastre. Despăgubiţi și exoneraţi Cochlear, Grupul Cochlear și repectivii funcţionari, directori, angajaţi, agenţi, licenţiaţi și furnizori de servicii ai acestora de orice pretenţie de daune care reies din orice dispută dintre dvs și un alt Utilizator.

Renunţarea la garanţii

Dacă aveţi reședinţa în Australia, Spațiul Economic European, Marea Britanie, Elveţia, Noua Zeelandă sau orice altă jurisdicţie aplicabilă cu legi obligatorii de protecţie a consumatorilor, luăm la cunoștinţă existenţa anumitor garanţii, garantări, termeni și condiţii impuse de lege cu privire la furnizarea de bunuri și servicii prevăzute în mod expres de lege și care nu pot fi excluse, restricţionate sau modificate sau pot fi doar limitate într-o anumită măsură („Obligaţii statutare”) Nimic din cadrul acestor Termeni nu exclude, restricţionează sau modifică Obligaţiile statutare în alt mod decât cel permis de lege.

Fac subiectul Obligaţiilor statutare:

UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A WEBSITE-URILOR NOASTRE ȘI AL ÎNTREGULUI CONŢINUT, AL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR, PRECUM ȘI ORICE ÎNCREDERE AŢI AVEA ÎN VREO OPINIE, DECLARAŢIE, MEMORANDUM SAU INFORMAŢIE DISPONIBILĂ PRIN WEBSITE-URILE NOASTRE, INCLUSIV DIN PARTEA VREUNUI TERŢ NEAFILIAT CU NOI, SE FACE PE PROPRIUL RISC ȘI VEŢI FI SINGURUL RESPONSABIL DE ORICE DAUNĂ CARE POATE REZULTA. WEBSITE-URILE NOASTRE ȘI TOT CONŢINUTUL, PRODUSELE ȘI SERVICIILE PUSE LA DISPOZIŢIE PE WEBSITE-URILE NOASTRE (CUNOSCUTE COLECTIV CA „MATERIALELE COCHLEAR”), SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „DACĂ SUNT DISPONIBILE”, FĂRĂ DECLARAŢII SAU GARANŢII DE NICIUN FEL. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, COCHLEAR, GRUPUL COCHLEAR ȘI FUNCŢIONARII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, AGENŢII, LICENŢIATORII ȘI FURNIZORII DE SĂI DE SERVICII SAU AI ACESTORA (CUNOSCUŢI COLECTIV CA „PĂRŢI COCHLEAR), DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE REPREZENTĂRILE ȘI GARANŢIILE DE ORICE TIP, EXPRESE SAU IMPLICITE, CU PRIVIRE LA MATERIALELE COCHLEAR SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A MATERIALELOR COCHLEAR, INCLUSIV TOATE REPREZENTĂRILE ȘI GARANŢIILE DE VANDABILITATE ȘI DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ȘI DE NEÎNCĂLCARE A DREPTULUI DE AUTOR. FĂRĂ A LIMITA GENERALITATEA CELOR CE URMEAZĂ, PĂRŢILE COCHLEAR NU REPREZINTĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ
(A) MATERIALELE COCHLEAR VOR FI CONFORME CU CERINŢELE SAU AȘTEPTĂRILE DVS.;
(B) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-URILOR NOASTRE WEB VA FI RAPIDĂ, SIGURĂ, NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI SAU CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE;
(C) CONŢINUTUL SAU ORICE SFAT, OPINIE, DECLARAŢIE SAU ORICE INFORMAŢIE AFIȘATĂ SAU DISTRIBUITĂ PRIN WEBSITE-URI ESTE CORECTĂ, COMPLETĂ, ACTUALĂ SAU DE ÎNCREDERE SAU LIPSITĂ DE VIRUȘI;
(D) CONŢINUTUL DVS., COMUNICĂRILE, SETĂRILE PERSONALIZATE SAU ALTE DATE NU VOR FI ȘTERSE, PIERDUTE, LIVRATE GREȘIT SAU CORUPTE.

UNELE JURISDICŢII NU PERMIT LIMITAREA ANUMITOR GARANŢII SAU DAUNE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL SĂ NU VI SE APLICE O PARTE DINTRE ACESTE ACTE DE RENUNŢARE.

Limitarea răspunderii

Sub rezerva obligaţiilor statutare și în măsura permisă de lege, sunteţi de acord că:

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, PĂRŢILE COCHLEAR (AȘA CUM AU FOST DEFINITE ÎN PREALABIL) NU VOR AVEA NICIO RĂSPUNDERE CĂTRE DVS. SAU VREUN TERŢ PENTRU ORICE PIERDERI SAU DAUNE (FIE DIRECTE, INDIRECTE, GENERALE, SPECIALE, DE CONSECINŢĂ, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU ÎN ALT MOD, INCLUSIV ȘI FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA DATELOR, A VENITULUI, A BUNEI CREDINŢE SAU A PROFITURILOR) CARE REIES DIN SAU ÎN CONEXIUNE CU ORICE PRETENȚIE, FIE CĂ ACEASTĂ ACUZAŢIE ESTE BAZATĂ PE CONTRACT, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ), RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA UTILIZĂRII WEBSITE-URILOR NOASTRE SAU A CONŢINUTULUI, PRODUSELOR SAU SERVICIILOR NOASTRE. NU SUNTEM RESPONSABILI SAU RĂSPUNZĂTORI ÎN VREO MANIERĂ PENTRU COMPORTAMENTUL SAU ORICARE CONŢINUT POSTAT DE VREUN TERŢ UTILIZATOR AL WEBSITE-URILOR NOASTRE. ACEASTA ESTE O LIMITARE CUPRINZĂTOARE A RĂSPUNDERII CARE SE APLICĂ CHIAR ȘI DACĂ ORICARE DIN PĂRŢILE COCHLEAR FUSESE AVIZATĂ SAU TREBUIA SĂ ȘTIE DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE, ȘI FĂRĂ A AVEA ÎN VEDERE EFICIENŢA ALTOR CĂI DE ATAC. DACĂ SE CONSTATĂ CĂ ORICE PARTE A PREZENTEI LIMITĂRI A RĂSPUNDERII ESTE INVALIDĂ SAU NEAVENITĂ DIN ORICARE MOTIV, ATUNCI RĂSPUNDEREA NOASTRĂ CUMULATĂ (ȘI A ORICĂREI ALTE PERSOANE SAU ENTITĂȚI A CĂREI RĂSPUNDERE AR FI FOST, ÎN CAZ CONTRAR, LIMITATĂ) PENTRU RĂSPUNDERI CARE AR FI FOST LIMITATE NU VA DEPĂȘI DOUĂ SUTE CINCIZECI DE DOLARI AMERICANI (250,00 USD).

UNELE INSTANŢE NU PERMIT EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU ANUMITE TIPURI DE DAUNE, AȘADAR UNELE DINTRE ACESTE ACTE DE RENUNŢARE NU SE APLICĂ DVS. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII NU LIMITEAZĂ SAU RESTRICŢIONEAZĂ RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ÎN CAZUL FRAUDELOR SAU REPREZENTĂRII DENATURATE, AL NEGLIJENŢEI GRAVE, AL MORŢII SAU VĂTĂMĂRII CORPORALE, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTEA SUNT CAUZATE DE NEGLIJENŢA NOASTRĂ SAU ÎN CAZUL ORICĂROR ALTOR RĂSPUNDERI CARE NU POT FI EXCLUSE DE LEGE.

Despăgubire

Sunteţi de acord să despăgubiţi și să exoneraţi de răspundere Părţile Cochlear (definite în prealabil) de toate acuzaţiile, răspunderea, daunele, pierderile, costurile și cheltuielile venite de la terţi (inclusiv onorariile și costurile rezonabile ale avocaţilor) care reies din încălcarea de către dvs., în mod intenţionat sau neglijent, a acestor Termeni de utilizare Vă vom notifica prompt cu privire la orice astfel de pretenţie, răspundere, pierdere, cost sau cheltuială.

Despăgubirile oferite conform acestor Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare și după încetarea utilizării de către dvs. a Website-urilor noastre și a oricăror alte acorduri „Online” sau „realizate prin clic”.

Modificare și întrerupere

Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau a modifica orice Website oricând, fără o notificare prealabilă.

Interpretare

În sensul utilizării în prezenţii Termeni de utilizare, termenul „inclusiv” înseamnă „inclusiv, dar fără a se limita la.”

Renunţare

Eșecul nostru, indiferent de moment, de a solicita executarea dispoziţiilor acestor Termeni de utilizare sau de a exercita dreptul prevăzut în prezentul act nu va fi considerat o renunţare la o astfel de prevedere sau la un astfel de drept. Toate renunţările trebuie făcute în scris. În cazul în care renunţarea în scris nu conţine o declaraţie expresă contrară, nicio renunţare din partea noastră la vreo încălcare a oricărei prevederi a acestor Termeni de utilizare sau a oricărui drept prevăzut în prezentul act nu va fi interpretată drept o renunţare la vreo încălcare continuă sau succesivă a unei astfel de prevederi, o renunţare la prevederea în sine sau o renunţare la orice drept în temeiul acestor Termeni de utilizare.

Separabilitate

Dacă oricare din prevederile acestor Termeni de utilizare este declarată de instanţa unei jurisdicţii competente a fi contrară legii, prevederea va fi modificată și interpretată în așa fel încât să atingă cel mai bine obiectivele prevederii originale în cea mai extinsă măsură permisă prin lege, iar restul prevederilor din acești Termeni de utilizare vor rămâne în întregime în vigoare.

Soluţionarea litigiilor

În cazul în care are loc un conflict între dvs. și Cochlear care reiese din sau în conexiune cu acest Website sau acești Termeni de utilizare, sunteţi de acord să negociaţi cu bună credinţă și să faceţi eforturi rezonabile, în cooperare cu Cochlear, pentru a ajunge la cel mai benefic rezultat pentru ambele părţi.

Ca rezolvare alternativă a soluţionării litigiilor în instanţă, consumatorii care au reședinţa în Uniunea Europeană pot transmite plângerea lor prin Platforma europeană de soluţionare a litigiilor online (Platforma europeană ODR). Consumatorii pot obţine mai multe informaţii vizitând site-ul EU de soluţionarea litigiilor online la https://ec.europa.eu/consumers/odr. Cu toate acestea, Cochlear nu ia parte la mecanismul soluţionării litigiilor menţionat anterior sau la orice altă alternativă.

Legea, jurisdicţia și adresa care guvernează

Dacă accesaţi acest Website din:

 • America de Nord, acești Termeni de utilizarea sunt sub guvernarea legilor statului Colorado, S.U.A.;
 • Pentru America Latină, acești Termeni de utilizare sunt guvernaţi de legile Republicii Panama;
 • Europa, Orientul Mijlociu sau Africa, acești Termeni de utilizare sunt sub guvernarea legilor din Anglia; sau
 • Asia, Australia, sau alte părţi ale Pacificului de Sud, acești Termeni de utilizare sunt sub guvernarea legilor din Statul New South Wales, Australia,

cu excepţia cazului în care vi se cere, în conformitate cu legislaţia sau reglementările aplicabile, să încheiaţi contracte guvernate de legile unei anumite ţări, caz în care acești Termeni sunt guvernați de legile acelei ţări specifice, în fiecare caz, fără a ţine cont de conflictele prevederilor legale.

Sunteţi de acord să respectaţi jurisdicţia non-exclusivă a judecătoriilor și curţilor de apel ale acestora sub jurisdicţia legilor în vigoare aplicabile dvs. mai sus, și sunteţi de acord că nu veţi obiecta la exercitarea acestor jurisdicţii de către acele judecătorii, indiferent de motiv.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă sunteţi un consumator, capacitatea dvs. de a pune în aplicare Obligaţiile statutare (dacă este cazul) aplicabile în locul de reședinţă rămâne neafectată de alegerea precedentă a legii și adresă.

Acord integral

Acești Termeni de utilizare, cu completările și modificările efectuate prin Notificările de confidenţialitate sau prin „acord exprimat prin clic”, conţin întreaga înţelegere și întregul acord între dvs. și noi în ceea ce privește Website-urile noastre și înlocuiesc toate comunicările anterioare, negocierile și acordurile între dvs. și noi în ceea ce privește cele de mai sus, indiferent dacă sunt verbale, în scris sau prin poștă electronică.

Limitările acţiunilor

Sub rezerva Obligaţiilor statutare, orice pretenţie sau cauză de acţiune pe care aţi putea să o aveţi împotriva noastră, care decurge din sau e aferentă utilizării Website-urilor noastre, trebuie înaintată în interval de maximum un (1) an de la momentul apariţiei unei astfel de pretenţii sau cauze de acţiune, în caz contrar fiind clasată pentru totdeauna.

Întrebări referitoare la acești Termeni de utilizare

Dacă aveţi întrebări privind acești Termeni de utilizare, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la enquiries_intl@cochlear.com, sau contactaţi entitatea Grupului Cochlear care furnizează Website-ul local pe care îl accesaţi, așa cum este afișat în secţiunea „Contactaţi-ne” sau (acolo unde se aplică) „Informaţii legale” a Site-ului web local respectiv.

 

Ultima actualizare 21.10.2021
Data intrării în vigoare: 22.10.2021
D1536808 V7 2021-10