Guvernanță corporativă

Guvernanța corporativă promovează transparența și responsabilitatea. Rolul și responsabilitățile Companiei, ale acționarilor acesteia, ale Consiliului de administrație și ale conducerii sunt stabilite de legislație și în documentele de guvernanță corporativă detaliate în această pagină.

Declarație de guvernanță corporativă

Declarația de guvernanță corporativă a Cochlear centralizează practicile de guvernanță corporativă ale Companiei’ și include informațiile divulgate în conformitate cu Principiile și recomandările de guvernanță corporativă (ediția a 3-a) ale Consiliului de guvernanță corporativă ale ASX.

Consiliul de administrație se angajează să aplice cele mai înalte standarde de guvernanță corporativă relevante și adecvate pentru companiile Cochlear. Continuăm să perfecționăm și să îmbunătățim cadrul și practicile de guvernare existente pentru a ne asigura că respectă standardele așteptate de acționarii noștri.

Constituția și Consiliul de administrație

Compania Cochlear este guvernată de un consiliu de administrație care, în colaborare cu conducerea superioară, este responsabil pentru performanța globală a firmei. Constituția Cochlear definește relația dintre Companie, acționarii acesteia și Consiliul de administrație. Consiliul de administrație a adoptat un statut pentru formalizarea și îmbunătățirea transparenței cu privire la aspectele funcțiilor și operațiunilor Consiliului și a relației sale cu conducerea.

Politicile Companiei

Practicile de afaceri ale Cochlear sunt guvernate de o serie de coduri și politici. Țelul Consiliului de administrație al Cochlear este ca aceste coduri și politici să fie înțelese și respectate cu strictețe de către toate părțile relevante și să fie revizuite și actualizate în mod regulat. Aceste coduri și politici includ:


Serviciul Cochlear pentru avertizorii de integritate

Vă rugăm să raportați orice comportament incorect suspectat sau real în legătură cu Cochlear către Serviciul Cochlear pentru avertizorii de integritate, care este un operator independent. Acesta este un serviciu confidențial, disponibil oriunde în lume, în orice moment, și puteți alege să rămâneți anonim (cu respectarea legilor și reglementărilor locale).


Comitete de administrație

Egalitatea de gen la locul de muncă

În conformitate cu cerințele Legii privind egalitatea de gen de la locul de muncă 2012 (Act), Cochlear depune raportul public anual la Agenția pentru Egalitate de Gen.

Declarație de conformitate

În conformitate cu dispozițiile Directivei R&TTE ( 1999/5/ CE ) puteți găsi Declarația de conformitate pentru procesorul de sunet Cochlear™ Baha® 4 Sound Processor, Baha® 5 Sound Processor, Baha® 5 SuperPower și pentru gama™ Cochlear™ True Wireless™™, aici.