“Å ha en Kanso® 2 lydprosessor har gjort mitt liv mye lettere. Jeg kan nå delta i online-møter på jobb, og det er bare helt genialt. Jeg kan hoppe inn og ut av samtaler ganske lett, og jeg kan overføre samtalene til min lydprosessor. Dette gjør at jeg kan fungere helt normalt.”*¹

- Kasper, bruker av Cochlear™ Nucleus® Kanso® 2

Kasper ble født med en alvorlig hørselsnedsettelse på det ene øret, men hadde god hørsel på det andre øret. For cirka et år siden våknet han opp og kunne ikke høre noe som helst. Han ble diagnostisert med sudden deafness.

Etter at han fikk sitt cochleaimplantat, har hverdagen blitt mye enklere og mer sikker da han nå er mer oppmerksom på sine omgivelser. Han kan lett høre biler, busser og annet som foregår rundt ham.

Han jobber som prosjektleder innen IT for et stort canadisk selskap. Ettersom hans telefon og lydprosessor er koblet sammen, kan han svare telefonen når det ringer og samtalen overføres direkte til lydprosessoren. Kasper forteller i videoen at han syntes det blir lettere i utfordrende lyttemiljø når han kan overføre telefonsamtaler direkte, som f.eks. i mye vind eller på en bar eller restaurant med mye bakgrunnsstøy.

«Det hjelper meg virkelig å kunne svare på samtalen og klare å ha en normal samtale. Jeg kan overføre samtaler og musikk direkte fra min telefon til lydprosessoren».

Videre forteller Kasper at det var en stor livsendring for han å få sitt cochleaimplantat. Det har gjort det mulig for han å gjøre mye av de tingene han normalt ikke kunne gjort. Og det gir han mulighet til å planlegge nye ting i fremtiden og gå ut av sin egen komfortsone.

 

M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.