"Jeg har valgt å være en ambassadør fordi jeg synes at jeg har noe verdifullt å dele med personer som er usikker på om de vil ha CI eller ikke. Det er en glede å hjelpe andre som kanskje er usikre på CI."*¹

- Ulrik, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Ulrik deler hans erfaring fra tiden etter CI-operasjonen og den påfølgende rehabiliteringen. Han forteller også om hvordan han trives i rollen som ambassadør for personer som vurderer et cochleaimplantat.


M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.