"En virkelig hyggelig ting er jeg nå kan prate med mennesker og se dem i øynene. Det kunne jeg ikke før. Jeg er med. Jeg kan høre på musikk, leve et helt vanlig liv. Det sosiale handikappet finnes ikke lenger."*¹

- Lars-Olof, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Lars Olof har hatt dårlig hørsel hele livet. Han fikk sine første høreapparater for 20 år siden, og etter hvert som hørselen ble dårligere, ble høreapparatene sterkere og sterkere. Til slutt kunne Lars Olof ikke lenger høre med høreapparatene. Hørselen var så dårlig at selv de kraftigste høreapparatene ikke hjalp til slutt. "Til slutt ble det uholdbart. Jeg kunne høre lyd i ørene, men det var bare støy. Jeg kunne ikke høre hva folk sa." 

I 2012 fikk Lars Olof sitt første cochleaimplantat (CI). Allerede de første dagene etter operasjonen og lydaktiveringen kunne Lars Olof høre samtaler igjen. Livet har forandret seg enormt, og Lars Olof kunne fortsette å drive selskapet sitt der kommunikasjon med kundene er en sentral del av arbeidet. 

Har du problemer med å høre med kraftige høreapparater? Da kan et cochleaimplantat være neste skritt for deg. Snakk med din hørselsspesialist for mer informasjon.

 

M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.