"Det var når jeg fikk min CI at jeg hørte på mitt beste etter at jeg fikk mitt hørselstap. Det kommer aldri til å bli det samme, og det er fremdeles langt i fra, men det er mye nærmere enn når jeg bare hadde høreapparat."*¹

- Jacob, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Jacob beskriver hvordan han levde den første delen av sitt liv med normal hørsel. På grunn av sykdom ble han nesten døv og etter åtte års kamp med bare høreapparater, fikk han sitt implantat fra Cochlear™. Nå er han tilbake og lever et normalt, aktivt liv. Hør på hans historie.


M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.