Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

ReSound er et varemerke for GN Hearing A/S.

Apple, Apple-logoen, Made for iPhone-logoen og iPhone er varemerker som tilhører Apple Inc., og er registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som eies av Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.

*For kompatibilitetsinformasjon og produkter, se www.cochlear.com/compatibility og www.resound.com/compatibility