En veiledning for hvordan du kobler lydprosessoren din til Cochlear™ Wireless TV Streamer

Denne videoen er en enkel veiledning for hvordan du kobler lydprosessoren din til Cochlear™ Wireless TV Streamer.

Etter fullført tilkobling, kan du nyte lydoverføring av høy kvalitet direkte til lydprosessoren din fra TV-en, stereoen eller datamaskinen. Hvis du i tillegg har en kompatibel Apple- eller Android™-enhet, kan du kontrollere Wireless TV Streamer direkte fra Nucleus Smart App.


Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, vennligst besøk vår side med Bruksvilkår.

* Cochlear Nucleus 8 lydprosessor er kompatibel med Apple- og Android-enheter. For kompatibilitetsinformasjon og enheter, gå til www.cochlear.com/compatibility