Nucleus® 7 og ReSound bimodal løsning støtte

Bli kjent med Cochlear™ Nucleus® 7 og ReSound bimodal løsning, og få mest mulig ut av funksjonene med våre videoveiledninger og brukerhåndbøker.


Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, vennligst besøk vår side med Bruksvilkår .

ReSound er et varemerke for GN Hearing A/S.

Apple, Apple-logoen, Made for iPhone-logoen og iPhone er varemerker som tilhører Apple Inc., og er registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som eies av Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.