Sammenligning lyprosessorer

Oppgradere lydprosessoren din? Velg opptil to tre produkter fra panelet under for å sammenligne sentrale funksjoner. For en detaljert sammenligning av hele utvalget vårt kan du laste ned diagrammet vårt for sammenligning av lydprosessorer.

* 'Med kompatible høreapparater av typen ReSound.

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil informere deg om de faktorer som kan påvirke resultatet som du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon.

Nucleus 6- og Nucleus 7-lydprosessorer med Aqua+ og Aqua+-spole er vanntett i henhold til IP68 av internasjonal standard IEC60529 ved bruk med en Cochlear standard oppladbar batterimodul eller en Cochlear kompakt oppladbar batterimodul. Se relevant brukerveiledning for mer informasjon. Kanso-lydprosessoren med Aqua+ er vannbestandig til IP68-nivå iht. internasjonal standard IEC60529, når brukt med alkaliske eller nikkel-metall-hydrid LR44-engangsbatterier. Se relevant brukerveiledning for mer informasjon.

Cochlear Nucleus Smart-appen er tilgjengelig i App Store og Google Play. Cochlear Nucleus 7-lydprosessoren er kompatibel med Apple- og Android-enheter. For informasjon om kompatibilitet kan du gå inn på www.cochlear.com/compatibility.

Apple, Apple-logoen, FaceTime, Made for iPad-logoen, Made for iPhone-logoen, Made for iPod-logoen, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad og iPod touch er varemerker som eies av Apple Inc., og er registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som eies av Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC Android-roboten er reprodusert eller modifisert fra arbeid som er skapt og delt av Google og brukes i henhold til vilkårene som er beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.

Ordmerket Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av disse fra Cochlear Limiteds side er på lisens.

Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Advance Off-Stylet, AutoNRT, Contour Advance, Custom Sound, Freedom, NRT, SmartSound, den elliptiske logoen og merker med et ®- eller ™-symbol, er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Cochlear Limited (med mindre annet er uttrykt).