Felhasználási feltételek

A Cochlear webhelyének dániai használata esetén fontos figyelembe venni az alábbi tájékoztatót.

Man and woman talking at work

Védjegyek

A Cochlear szót és logót tartalmazó alábbi védjegyeket a világ egy vagy több védjegyhivatala bejegyezte.  Tilos az alábbi védjegyeknek a Cochlear előzetes, kifejezett, írásbeli engedélye nélküli alkalmazása.

                                                   

Advance Off-Stylet® AutoNRT® Baha Caleido® Baha Divino® Baha Intenso®
Baha® Beam® Clinicnet® Cochlear Nucleus® Contour®
Contour Advance® Custom Sound® Freedom® Hear now And always® Invisible Hearing®
NRT® Nucleus® Nucleus Clinicnet® Off-Stylet® SmartSound®
Vistafix® 科利耳®      

 

A Cochlear szót és logót tartalmazó alábbi védjegyek a világ egy vagy több védjegyhivatalában folyamatban lévő védjegyügyintézés vagy bejegyezés alatt állnak.  Tilos az alábbi védjegyeknek a Cochlear előzetes, kifejezett, írásbeli engedélye nélküli alkalmazása.

CochlearTM Cochlear HybridTM CodacsTM HybridTM myCochlearTM  

A webhelyünkön, valamint az egyéb Cochlear-anyagokon, például sajtómegjelenéseken, műszaki leírásokban és hirdetéseken megjelenő összes többi védjegy az illető védjegy birtokosának tulajdonát képezi.

Webhely-felhasználási feltételek

Cochlear Európa, Közel-Kelet és Afrika

Köszönjük, hogy felkereste webhelyünket. Szíveskedjék az alábbi feltételeket gondosan elolvasni, mert webhelyünket akár látogatóként, akár regisztrált felhasználóként csak az itt közöltek betartásával használhatja. Az alábbi felhasználási feltételek a webhely minden jellegű felhasználására egyaránt vonatkoznak. Azzal, hogy webhelyünkhöz hozzáfér, illetve azt használja, ezeket a felhasználási feltételeket elfogadja. Ha a felhasználási feltételeket nem fogadja el, webhelyünket nem használhatja.

Legutóbbi frissítés: 2011. július

 1. Vállalatunk és tevékenységünk ismertetése
  A webhely üzemeltetője a Svájcban bejegyzett Cochlear AG, amelynek székhelye 4052 Basel, Peter Merian-Weg 4.

  A webhely tárhelyszolgáltatója a ServInt, székhelye 6861 Elm Street, McLean, VA 22101, USA.

  A webhely kínálta szolgáltatásokat a Cochlear Europe Ltd., annak leányvállalatai és kirendeltségei biztosítják, valamint ezek legfelsőbb anyavállalata (a továbbiakban „mi”, „a Cochlear” és „a Cochlear-csoport”).

 2. Feltételmódosítások
  A jelen felhasználási feltéteket bizonyos időközönként módosítjuk. Ha Ön webhelyünket egy közzétett feltételmódosítást követően továbbra is használja, azzal a módosításokat elfogadja.

 3. Webhelymódosítások
  Fenntartjuk a jogot arra, hogy webhelyünket bármely okból, bármikor módosítsuk.

 4. Regisztráció
  Webhelyünk egyes részeit csak adataikkal nálunk regisztrált felhasználóink kereshetik fel. Regisztráció alkalmával tilos hamis nevet megadnia, illetve magát valaki másnak kiadnia. Ha rendelkezik bejelentkezési jelszóval, tilos azt más számára kiszolgáltatnia, vagy megengednie, hogy másvalaki az Ön jelszavával a regisztrált felhasználóknak szóló területet vagy szolgáltatásokat használja. Jogunkban áll regisztrációját bármikor elutasítani, törölni vagy felfüggeszteni. A webhelyünkön kínált termékek és szolgáltatások megrendelését előzetes regisztrációhoz köthetjük.

 5. Webhelyünk felkeresése és használata
  1. Webhelyünk felkeresését átmeneti jelleggel engedélyezzük, és fenntartjuk a jogot arra, hogy webhelyünk hozzáférését és használatát bármikor, bármilyen indokkal, értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk. Webhelyünk esetleges ismételt felkeresésétől, folyamatos használatától és a webhelyünkön való regisztrációtól függetlenül, nem terhel minket semmilyen kötelezettség arra nézve, hogy webhelyet vagy annak szolgáltatásait fenntartsuk. Nem vállalunk felelősséget azért, ha webhelyünk elérhetősége bármely okból, bármikor, bármilyen hosszúságú időtartamra megszűnik, kivéve a 13.6 bekezdésben foglalt körülményeket.
  2. Tilos webhelyünket olyan módon felhasználni, oda olyan anyagot feltölteni, valamint olyan tartalomra hivatkozni, amely hamis, tisztességtelen, pontatlan vagy félrevezető, obszcén, sértő, hitelrontó, visszaélésnek minősíthető, illetve sérti bármely külső fél (például szellemi termékhez fűződő) jogait.

 6. Szellemi tulajdon
  1. A jelen webhelyen megjelenő összes szellemi tulajdonnak, tartalomnak, védjegynek, logónak és (bejegyzett vagy be nem jegyzett) szolgáltatási védjegynek a Cochlear-csoport a tulajdonosa vagy a licenctulajdonosa. Ezek nemzetközi jogvédelem alatt állnak. Minden jog fenntartva. 
  2. A webhely tartalmának részletei saját, nem üzleti célú felhasználásra letölthetők és kinyomtathatók. A webhely tartalmát előzetes írásbeli engedély nélkül tilos bármely más módon felhasználni – ide kattintva felveheti velünk a kapcsolatot, ha engedélyt kíván kérni.  
  3. Webhelyünk használata senkit nem jogosít fel arra, hogy a Cochlear-csoport bármely regisztrált vagy nem regisztrált védjegyét, logóját vagy szolgáltatási védjegyét, illetve a webhelyen megjelenő vagy reklámozott bármely más márka márkajelzését bármely módon felhasználja. 

 7. Adatvédelem
  Adatait online adatvédelmi nyilatkozatunk szerint dolgozzuk fel. Azzal, hogy webhelyünket használja, egyben hozzájárul az ilyen adatfeldolgozáshoz, valamint megerősíti, hogy az Ön által megadott személyes adatok pontosan megfelelnek a valóságnak. Ide kattintva megtekintheti online adatvédelmi nyilatkozatunkat.

 8. Webhelyünkre mutató hivatkozás
  1. Saját tulajdonában lévő webhelyén (csak) olyan módon helyezhet el a mi webhelyünkre mutató hivatkozást, amely tisztességes, törvényes, kielégíti a (szellemi tulajdonra vonatkozó) 6. bekezdést, és nem rontja jó hírünket, valamint nem próbálja azt előnyszerzésre kihasználni. Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül tilos a velünk való bármilyen együttműködés, illetve tőlünk származó bármilyen jóváhagyás vagy garanciavállalás látszatát kelteni. Tilos az oldalunkra mutató hivatkozást olyan webhelyen elhelyezni vagy megtartani, amelynek valamely tartalma visszataszító, sértő vagy erősen vitatható, bármely külső fél jogát sérti, vagy valamely okból nem felel meg az összes vonatkozó törvénynek és jogszabálynak.
  2. A hivatkozásnak minden esetben webhelyünk kezdőlapjára kell mutatnia.
  3. Fenntartjuk a jogot arra, hogy hivatkozáselhelyezési engedélyünket bármely okból és bármely időpontban, értesítés nélküli visszavonjuk.
 9. Hivatkozás külső felek webhelyeire
  A jelen webhely tartalmazhat külső felek üzemeltette, más webhelyre mutató hivatkozásokat. Ha ezeket a webhelyeket használja, akkor a mi webhelyünket elhagyja. Ha úgy dönt, hogy egy esetleg itt hivatkozott webhelyet felkeres, azt saját felelősségére teszi. Ekkor a vírusok és egyéb ártalmas tényezők elleni minden védelmi intézkedésről Ön köteles gondoskodni. Nem állítjuk és nem garantáljuk, hogy az itt hivatkozott webhelyek, azok szolgáltatói, tartalma, termékei vagy szolgáltatásai megfelelőek. Az ilyen webhelyekre nincs befolyásunk. Semmilyen felelősséget nem vállalunk sem tartalmukért, sem a használatukból vagy az ott közöltek iránt táplált bizalomból származó esetleges veszteségért vagy kárért.

 10. Webhelyünkön történő interaktív kommunikáció
  1. Semmilyen titoktartási kötelezettséget nem vállalunk a szóban, írásban vagy elektronikus kommunikációban (például visszajelzés, kérdés, hozzászólás, javaslat vagy ötlet formájában) velünk közölt vagy webhelyünkön közzétett információkért. Az ilyen reakciók és minden esetleges felénk továbbított információ nyilvánosnak minősül, amelyet szabadon reprodukálhatunk, közzétehetünk, illetve bármely más módon felhasználhatunk kivétel nélkül bármilyen célra, például – esetleg egyebek mellett – kutatásra, fejlesztésre, gyártásra, valamint az ilyen információt alkalmazó termék felhasználására és forgalmazására.
  2. Az Ön által esetleg nekünk elküldött vagy webhelyünkön közzétett adatok és anyagok valóságtartalmáért, pontosságáért és törvényességéért a teljes felelősséget egyedül Ön viseli. Ön kifejezetten garantálja, hogy az Ön által felhasznált vagy webhelyünkön közzétett egyetlen anyag sem sérti külső felek szerzői vagy egyéb jogait.
  3. Webhelyünk tartalmazhat együttműködésre és eszmecserére alkalmas különféle interaktív platformokat és alkalmazásokat („interaktív platformokat”), például levelezési listákat, chatszobákat, blogokat, wikiket, amelyeken keresztül visszajelzéseket kaphatunk, felhasználóink pedig valós időben kommunikálhatnak. Az itt küldött és fogadott üzeneteket, információkat és fájlokat nem ellenőrizzük. Az itt közzétettek pusztán a szerzőjük véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Cochlear álláspontjával.
  4. Az ilyen felületek és a jelen webhely felhasználási feltételei szerint:
   • tilos korlátozni vagy megakadályozni másokat abban, hogy az interaktív felületet használhassák és élvezhessék;
   • tilos közzétenni vagy továbbítani törvénybe ütköző, fenyegető, visszaélésnek minősíthető, rágalmazó, hitelrontó, obszcén, vulgáris, pornográf, gyűlöletkeltő, profán vagy illemsértő tartalmat, beleértve kivétel nélkül minden bűncselekménynek, szabálysértésnek vagy törvénysértésnek minősülő vagy arra felbujtó anyagot;
   • tilos közzétenni vagy továbbítani olyan adatot, szoftvert vagy egyéb tartalmat, amely mások jogait sérti, például magánszférát, szerzői jogot, védjegyhasználati vagy szabadalmi jogot sértő, illetve ilyenek alapján készített anyagot a tulajdonos vagy jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül.
   • tilos közzétenni vagy továbbítani olyan adatot, szoftvert vagy egyéb tartalmat, amely vírust vagy egyéb ártalmas összetevőt tartalmaz;
   • tilos közzétenni, továbbítani vagy más módon elérhetővé tenni bármely üzleti célú vagy reklámot tartalmazó adatot, szoftvert vagy egyéb tartalmat.
  5. Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk kötelesek interaktív felületeinket ellenőrizni. Minden esetben fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy törvény, jogszabály vagy hatósági kérés alapján bármilyen adatot szükség szerint kiszolgáltassunk, valamint hogy bármely anyagot részben vagy egészben módosítsunk, eltávolítsunk, illetve közzétételét megtagadjuk, ha az saját véleményünk szerint kifogásolható vagy sérti felhasználási feltételeinket. Ön tudomásul veszi, hogy bármikor, az Ön előzetes értesítése nélkül megszüntethetjük interaktív közösségi médiahasználatának lehetőségét.

 11. Vírusok és más rosszindulatú támadások webhelyünk ellen
  Tilos vírusokat, illetve más rosszindulatú vagy ártalmas anyagokat szándékosan terjesztve visszaélni webhelyünk használatával. Tilos a webhelyünkre, illetve a webhelyünkhöz csatlakozó bármely szerverre, számítógépre vagy adatbázisra vonatkozó jogosulatlan hozzáférés megszerezését megkísérelni. Tilos szolgáltatásmegtagadásos támadással vagy annak terjesztésével webhelyünket megtámadni. Minden ilyen cselekményt jelentünk a hatóságok felé, és felfedjük előttük az Ön személyazonosságát.

  Nem vállalunk felelősséget a számítógépes berendezését, programjait, adatait vagy egyéb anyagait érintő esetleges veszteségért vagy kárért, amely webhelyünk használatára, a webhelyünkön közzétett valamely anyag letöltésére, illetve egy nálunk hivatkozott webhely felkeresésére visszavezethető szolgáltatásmegtagadásos támadás, vírus vagy más ártalmas anyag miatt következett be, kivéve a 13.6 bekezdésben foglalt körülményeket.

 12. Jogkizárás és felelősség korlátozása
  1. Bár a közzétételkor igyekszünk mindent elkövetni a webhelyünkön megjelenő adatok időszerűségéért, pontosságáért, valamint azok frissítéséért, de a törvény által megengedett maximális mértékben kizárunk minden garanciát, igényt vagy követelést, és nem garantáljuk webhelyünknek, illetve az ott közölt adatoknak és tartalmaknak a pontosságát, teljességét, valamint hibáktól és vírusoktól való mentességét.
  2. Ön tudomásul veszi, hogy a webhelyet és annak tartalmát díjmentesen biztosítjuk. A Cochlear-csoport nem tartozik senki felé semmilyen felelősséggel az esetleges olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek webhelyünk jogosulatlan használatából vagy az ott található adatok felhasználásából erednek.
  3. A webhelyet az Egyesült Királyságban való használatra terveztük. A Cochlear-csoport nem vállal olyan értelmű kötelezettséget, hogy a webhelyén szereplő bármely terméke, szolgáltatása vagy anyaga megfelelően használható volna vagy rendelkezésre állna az Egyesült Királyságon kívül. Akik úgy döntenek, hogy webhelyünket az Egyesült Királyságon kívül használják, kötelességük betartani a tartózkodási helyükre vonatkozó törvényeket, amennyiben azok alkalmazhatók.
  4. A webhely használatával Ön ezeket a felhasználási feltételeket és jogkizárásokat elfogadja. A Cochlear-csoport fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket és jogkizárásokat módosítsa.
  5. A Cochlear-csoport igyekszik mindent elkövetni a webhely teljes működőképességének fenntartására, az internet természeténél fogva azonban a Cochlear-csoport nem tudja garantálni, hogy a webhelyen nem történnek késedelmek, szolgáltatáskimaradások és hibák.
  6. A Cochlear-csoport kizár minden felelősséget webhelyünk használata, illetve az ott közölt adatokra való hivatkozással megtett vagy meg nem tett intézkedések miatti esetleges közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségekért és károkért, illetve bármely adat, profit vagy üzleti lehetőség elvesztéséért. Jelen felelősségkizáró nyilatkozatunk nem zárja ki és nem korlátozza felelősségünket csalárd hamis állításért, halálesetért vagy személyi sérülésért – amilyen mértékben azt a Cochlear-csoportnak, illetve a cég vezetőinek, alkalmazottainak, partnereinek vagy képviselőinek gondatlansága idézte elő –, sem más felelősségünket, amelyet valamely törvény értelmében nem áll jogunkban kizárni.

 13. Mentesítés
  Ön elfogadja, hogy mentesíti a Cochlear-csoportot bármely ellene benyújtandó követelés vagy eljárási következmény alól, amilyen mértékben az összefüggésbe hozható azzal, hogy Ön a felhasználási feltételekkel ellentétesen használta webhelyünket. Mentesíti továbbá a külső fél szellemi termékekre vonatkozó jogának megsértéséből eredő bármely esetleges követelés alól, illetve bármely esetleges hitelrontás miatti követelés alól, amely azzal áll összefüggésben, hogy Ön használta webhelyünket, és ott esetleg valamilyen információt elhelyezett.

 14. Jogfeladás
  Ha Ön a jelen felhasználási feltételeket megszegi, és mi semmilyen intézkedést sem teszünk, mi akkor is jogosultak maradunk arra, hogy jogainkkal éljünk, és jogorvoslatért folyamodjunk bármely más olyan helyzetben, amikor a jelen felhasználási feltételeket megsértik.

 15. Részleges érvénytelenség
  Ha a jelen felhasználási feltételek bármelyike érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, akkor az érvénytelenség csak az adott feltételre vonatkozik, nem befolyásolva az összes többi feltétel érvényességét és végrehajthatóságát.

 16. Alkalmazandó jog és joghatóság
  A felhasználási feltételek az angliai törvényeknek megfelelően készültek. A webhelyünk felhasználási feltételeivel és használatával kapcsolatos vitás kérdések az angliai törvényszékek nem kizárólagos joghatóságába tartoznak. 

 17. Kapcsolat
  Ha a webhelyünkön megjelenő bármely tartalmat kifogásolná, ide kattintva felveheti velünk a kapcsolatot. 
Kérdése van? Írja meg nekünk!