Használati feltételek

A következő információk fontos szempontokat tartalmaznak azzal kapcsolatban, hogyan használhatja a Cochlear nemzetközi weboldalát.

Védjegyek

A következőkben felsorolt, szövegben és logóban megjelenő Cochlear-védjegyek világszerte egy vagy több védjegyhivatalban nyilvántartottak. Ezen védjegyek egyikét sem használhatják a Cochlear előzetes kifejezett, írásos engedélye nélkül.

Cochlear logó       Cochlear logó

Advance Off-Stylet®

AutoNRT®

Baha Caleido®

Baha Divino®

Baha Intenso®

Baha®

Beam®

Clinicnet®

Cochlear Nucleus®

Contour®

Contour Advance®

Custom Sound®

Freedom®

Hear now And always®

Invisible Hearing®

NRT®

Nucleus®

Nucleus Clinicnet®

Off-Stylet®

SmartSound®

Vistafix®

Cochlear China    

A Cochlear következő, szövegben és logóban megjelenő védjegyei a függőben lévő védjegykérelmek és védjegyregisztrációk tárgyát képezik egy vagy több védjegyirodában világszerte.  Ezen védjegyek egyikét sem használhatják a Cochlear előzetes kifejezett, írásos engedélye nélkül.

CochlearTM

Cochlear HybridTM

CodacsTM

HybridTM

myCochlearTM

A weboldalainkon és a Cochlear egyéb anyagaiban megjelenő minden további védjegy, mint pl. sajtóközlemények, műszaki dokumentumok és hirdetések, azok illető tulajdonosainak a tulajdonát képezik.

A weboldal használati feltételei

A Cochlear Ltd. („Cochlear") és annak leányvállalatai, valamint társult vállalatai (együttesen: „mi”, „minket”, „mienk” és a „Cochlear csoport”) üdvözlik Önt a weboldalainkon. Ezek a weboldal-használati feltételek („Használati feltételek”) szabályozzák azoknak a weboldalaknak az Ön részéről történő használatát, amelyeken ezek a Használati feltételek megtalálhatók („Weboldalunk/Weboldalaink”).

Ha a Cochlear csoport tagjainak és az egyes vállalatok által üzemeltetett Weboldalaknak a listájára kíváncsi, kattintson ide: https://www.cochlear.com/intl/contact/global-offices.

Az Ön beleegyező nyilatkozata

GONDOSAN OLVASSA EL EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. AZÁLTAL, HOGY BÁRMELYIK WEBOLDALUNKHOZ HOZZÁFÉR VAGY AZT HASZNÁLJA, BELEEGYEZIK, HOGY EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET BETARTJA ÉS KÖTELEZŐNEK TEKINTI. HA NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A HASZNÁLATI FELTÉTELEKKEL, NEM HASZNÁLHATJA A WEBOLDALAINKAT.

Változások az említett Használati feltételekben

Amint új weboldalakat adunk hozzá (vagy új funkciókkal egészítjük ki a meglévő Weboldalakat), előfordulhat, hogy ezeket a Használati feltételeket frissíteni vagy módosítani kell. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezeket a Használati feltételeket bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül úgy frissítsük vagy módosítsuk, hogy a módosított változatot rakjuk fel weboldalainkra. Ezek a változtatások attól a naptól érvényesek, amikor a módosított változatot weboldalainkra feltesszük. Weboldalaink bármelyikének az Ön részéről bármely ilyen változtatást követően történő felhasználása azt jelenti, hogy beleegyezett abba, miszerint a módosított Használati feltételek Önre nézve kötelezők. Annak érdekében, hogy Önt az említett Használati feltételekben beálló változásokról értesítsük, értesítést helyezünk el ennek az oldalnak a tetején legalább 30 napra a hatályba lépés új dátumát követően.

E Használati feltételek aktuális változatához bármikor hozzáférhet, ha rákattint a „Használati feltételek” jelölésű hivatkozásra Weboldalaink bármelyik oldalának alján.

Ezeket a használati feltételeket utoljára 2011/09/15-én frissítettük.
Online elfogadás

A jelen Használati feltételek kiegészülhetnek vagy módosulhatnak az Ön és mi közöttünk létrejött „online” megállapodás révén. Például, ha azért regisztrál, hogy valamelyik Weboldalunk tagja legyen, arra kérhetik, hogy egyezzen bele azokba a kikötésekbe és feltételekbe, amelyek a szóban forgó Weboldal a csak a tagok által látogatható részének az Ön általi használatát szabályozzák. Ha valamelyik Weboldalunkon vásárol, arra kérhetik, hogy fogadjon el bizonyos kikötéseket és feltételeket, amelyek az adott tranzakciót szabályozzák. Különleges feltételek is érvényesek lehetnek, ha Ön úgy dönt, hogy részt vesz bizonyos promóciókban, amelyek a Weboldalainkon keresztül érhetők el, ha prémium tartalomhoz jut hozzá, illetve részt vesz egy online versenyben vagy sorsjátékon. Ha különleges kikötések és feltételek érvényesek, arra kérik majd, hogy kifejezetten fogadja el azokat, pl. azáltal, hogy kipipál egy jelölőnégyzetet, illetve rákattint egy gombra, amelynek jelölése a következő: „Elfogadom”. A bármely ilyen „online elfogadásra” vonatkozó kikötések és feltételek kiegészítik, illetve módosítják a jelen Használati feltételeket, de csak az „online elfogadás” témaköre tekintetében.

Weboldalaink tartalma nem minősül orvosi tanácsnak

Weboldalaink információkat tartalmaznak a Cochlear csoportról, a termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint a hallást érintő egészségügyi és jólléti szempontokról. Azonban egyetlen Weboldalunk sem szándékozik orvosi tanácsot adni, illetve ilyet pótolni. Gondosan olvassa el a következő fontos értesítést:

WEBOLDALAINK TARTALMA, BELEÉRTVE MINDEN SZÖVEGET, FÉNYKÉPET, KÉPET, ILLUSZTRÁCIÓT, GRAFIKÁT, HANGANYAGOT, VIDEÓT ÉS AUDIO-VIDEÓ KLIPET, VALAMINT AZ EGYÉB ANYAGOKAT (EGYÜTTESEN: „TARTALOM”), AKÁR MI BIZTOSÍTOTTUK AZOKAT, AKÁR PEDIG A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATUNKHOZ TARTOZÓ WEBOLDALAK TAGJAI, ILLETVE BÁRMELY MÁS HARMADIK FÉL BIZTOSÍTJA, NEM ARRA SZOLGÁL, HOGY A KÖVETKEZŐKET HELYETTESÍTSE, ÉS NEM IS SZABAD EZEKET ILYEN FORMÁBAN HASZNÁLNI: (A) ORVOSÁNAK VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK A TANÁCSA, (B) AZ ORVOSÁNÁL VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERNÉL TETT VIZIT, A VELÜK VALÓ TELEFONBESZÉLGETÉS VAGY KONZULTÁCIÓ, ILLETVE (C) A BÁRMELY TERMÉK CSOMAGOLÁSÁN VAGY CÍMKÉJÉN, ILLETŐLEG CSOMAGOLÁSÁBAN VAGY CÍMKÉJÉBEN FELSOROLT INFORMÁCIÓ. TARTALMUNK NEM KÉPEZ ORVOSI TANÁCSOT. AMENNYIBEN BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN, HALADÉKTALANUL HÍVJA VAGY KERESSE FEL ORVOSÁT, ILLETVE MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓJÁT. AMENNYIBEN SÜRGŐSSÉGI HELYZET ALAKULT KI, AZONNAL HÍVJA FEL AZ ORVOSÁT, VAGY TÁRCSÁZZA A 000-ÁT. SOHA NEM SZABAD FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNI AZ ORVOSI TANÁCSOT, ILLETVE NEM SZABAD KÉSLEKEDNI AZ ORVOSI TANÁCS KIKÉRÉSÉBEN BÁRMELY OLYAN TARTALOM MIATT, AMELY EZEN A WEBOLDALON TALÁLHATÓ, ÉS ÖNNEK NEM SZABAD A MI TARTALMUNKAT EGY EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMA DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA VAGY KEZELÉSÉRE HASZNÁLNIA. EZENKÍVÜL TARTALMUNK TOVÁBBÍTÁSA ÉS FOGADÁSA – TELJES EGÉSZÉBEN VAGY RÉSZBEN –, ILLETVE AZ INTERNETEN, E-MAILBEN VAGY EGYÉB ESZKÖZZEL TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓ NEM KÉPEZ VAGY HOZ LÉTRE ÖN ÉS MI KÖZÖTTÜNK ORVOS-BETEG, TERAPEUTA-BETEG VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER KÖZÖTTI VISZONYT.

Visszajelzése

Üdvözöljük megjegyzéseit, visszajelzését, javaslatait és egyéb közléseit ezzel a Webhellyel és az általunk a jelen Weboldalon keresztül elérhetővé tett információkkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban (együttesen: „Visszajelzés”). Minden olyan visszajelzés, amelyet Ön nekünk a Weboldalunkon keresztül, illetve e-mailben, szóbeli kommunikációban és visszajelzési fórumokon keresztül közölt, a Cochlear kizárólagos tulajdonát képezi és az is marad, a Cochlear pedig az említett Visszajelzéseket bármely olyan módon felhasználhatja, amelyet a Cochlear megfelelőnek ítél; mégpedig anélkül, hogy Önnek értesítést vagy díjazást biztosítanánk, ugyanakkor mindezt az Ön engedélye nélkül. A Visszajelzés biztosításával úgy tekintjük, hogy Ön a Cochlear vállalatra ruházott át minden világszerte érvényes jogot, jogosultságot és érdeket, amely az Ön Visszajelzéséhez köthető, beleértve minden olyan szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogot, amely az Ön Visszajelzéséhez kapcsolódik. Ez azt jelenti például, hogy az Ön megjegyzését vagy ötletét felhasználhatjuk a Weboldal módosítására vagy tökéletesítésére, illetve változtatásokat hajthatunk végre termékeinken vagy szolgáltatásainkon, illetve bármely olyan más módon, amelyet alkalmazni kívánunk – korlátozás nélkül –, ugyanakkor nekünk nem kell Önnek semmilyen díjat fizetni. Ezért Önnek nem szabad semmiféle olyan visszajelzést küldenie részünkre, amelynek a mi általunk történő felhasználását nem kívánja.

Online adatvédelmi szabályzat

Online adatvédelmi szabályzatunk ismerteti, hogyan védjük adatait, amikor Weboldalainkat használja. Ha online adatvédelmi szabályzatunkat meg kívánja tekinteni, kattintson ide: https://www.cochlear.com/intl/privacy-policy. Weboldalaink némelyikét 13 évnél fiatalabb gyermekek is használhatják. Ami ezeket a Weboldalakat illeti, tekintse meg a gyermekekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkat. A gyermekekre vonatkozó irányelvünk és az online adatvédelmi szabályzatunk részét képezi a jelen Használati feltételeket, amelyekbe az említettek kifejezetten be is épülnek.

Weboldalaink jelszóval védett területeinek használata

Némelyik Weboldalunk jelszóval védett vagy „csak tagoknak szóló” területeket tartalmaz („jelszóval védett terület(e)k”). Például a Cochlear Community.com, amely egy a közösségi hálózatunkhoz tartozó weboldal, tartalmaz egy jelszóval védett területet, ahol a tagok megvitathatják a hallással kapcsolatos problémáikat, egyszersmind megoszthatják a személyes tapasztalataikat. A jelszóval védett területeknek az Ön részéről történő használata a következő további kikötések és feltételek hatálya alá esik.

Életkori korlátozások. Egy jelszóval védett területnek az Ön általi használata életkori korlátozások hatálya alá eshet. Például Ön nem hozhat létre fiókot, illetve nem lehet a Cochlear Community.com tagja, hacsak legalább nem 18 éves. Előfordulhat, hogy más, jelszóval védett területeket alakítunk ki a mindenféle életkorú felhasználók számára, de azon felhasználóknak, akik 13 évnél fiatalabbak, nem engedélyezett a regisztráció, illetve az, hogy fiókot hozzanak létre valamelyik szülő vagy a gondviselő ellenőrizhető hozzájárulása nélkül. Ön nem használhatja Weboldalaink életkori korlátozás alá eső területeit, ha nem felel meg a megfelelő életkori előírásoknak.

Online regisztráció és Fiókadatok. Ahhoz, hogy bizonyos, jelszóval védett területek esetében tag lehessen, beleértve a következőt is: Cochlear Community.com, végre kell hajtania az online regisztrációs eljárásunkat. Az említett eljárás részeként arra kérik majd, hogy olvassa el és jelezze beleegyezését, amelyre nézve azok a kikötések és feltételek kötelezők, amelyek a szóban forgó, jelszóval védett területek Ön általi használatát szabályozzák. Ha az egy konkrét, jelszóval védett területek Ön általi használatát szabályozó kikötések és feltételek eltérnek a jelen Használati feltételektől, a szóban forgó kikötések és feltételek kiegészítik, valamint felülbírálják ezeket a Használati feltételeket, de csak az említett konkrét, jelszóval védett terület Ön általi használata tekintetében.

Azáltal, hogy elküld egy regisztrációs űrlapot, vagy jelszót hoz létre valamelyik Weboldalunkon, kijelenti felénk, hogy (a) megfelel a regisztrációs oldal(ak)on közölt minden életkori korlátozásnak, és (b) az Ön által a regisztrációs űrlapon közölt információk („Fiókadatok”) pontosak, hitelesek, aktuálisak és hiánytalanok. Abba is beleegyezik, hogy Fiókadatait karbantartja és haladéktalanul frissíti a megfelelő Weboldalon keresztül biztosított funkció segítségével, hogy azok folyamatosan pontosak, hitelesek, aktuálisak és hiánytalanok legyenek.

Jelszavai. Ön felelős jelszavai titkosságának a fenntartásáért. Jogunk van feltételezni, hogy az Önhöz hozzárendelt jelszó segítségével a Weboldalainkhoz hozzáférő minden személynek joga van ugyanígy eljárni. Kizárólag Ön felelős a Weboldalainkhoz hozzáférő minden személy olyan tevékenységéért, amely során egy Önhöz hozzárendelt jelszót használnak, még akkor is, ha az adott egyén valójában nincs az Ön részéről felhatalmazva. Ha oka van azt hinni, hogy jelszavának titkossága sérült, illetve a jelszót engedély nélkül használták, Önnek haladéktalanul meg kell változtatnia azt, mégpedig a megfelelő Weboldalon biztosított funkció segítségével, majd értesítenie kell bennünket a következők segítségével: enquiries_intl@cochlear.com.

Jog a jelszóval védett területekhez való hozzáférés megszüntetéséhez. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy jelszavát letiltsuk, hozzáférését pedig megszüntessük bármely, jelszóval védett területéhez a Weboldalainkon bármikor, az Önnek szóló figyelmeztetés nélkül, bármilyen okból kifolyólag (pl., ha Ön elmulasztja betartani a jelen Használati feltételeket, illetve hamis Fiókadatokat adott meg), illetőleg indoklás nélkül. Ha így járunk el, dönthetünk úgy is, hogy töröljük Fiókadatait, illetve eltávolítjuk azt a Tartalmat, amelyet Ön rakott fel a jelszóval védett területre.

Tartalma

Weboldalaink némelyike, beleértve a következőt: CochlearCommunity.com, különböző módozatokat kínál, hogy ezeken a Weboldalakon, illetve azokon keresztül szöveget, képeket, illusztrációkat, grafikát, hanganyagot, video- vagy audio-videoklipeket, illetve egyéb anyagokat („Tartalom”) posztoljanak, töltsenek fel, továbbítsanak, vagy más módon tegyenek elérhetővé („posztolás”). A felhasználóink által posztolt Tartalomra a jelen Használati feltételekben „Felhasználói tartalomként” hivatkozunk. Az Ön által posztolt Tartalomra a jelen Használati feltételekben az „Ön Tartalmaként” utalunk.

Tiltott tartalom. Ön nem posztolhat Weboldalainkon vagy azokon keresztül olyan Tartalmat, amely:

 • nyilvánvalóan sértő és/vagy elősegíti a rasszizmust, fanatizmust, gyűlöletet vagy fizikai sérülést – legyen az bármilyen jellegű – bármely csoporttal vagy egyénnel szemben;

 • más személyt zaklat, illetve más személy zaklatására szólít fel;

 • embereket szexuálisan vagy erőszakosan kizsákmányol;

 • meztelenkedést, erőszakot vagy sértő témát tartalmaz;

 • bármely telefonszámot, címet, vezetéknevet vagy e-mail címet tartalmaz bárki esetében, az Öné kivételével;

 • olyan információkat pártol, amelyről Ön tudja, hogy hamis vagy félrevezető, illetve olyan illegális tevékenységeket vagy viselkedést támogat, amely goromba, fenyegető, obszcén, rágalmazó vagy becsületsértő;

 • sért bármely szellemi tulajdonjogot vagy egyéb védett jogot bármely harmadik fél esetében, beleértve azt a Tartalmat is, amely egy másik személy szerzői joggal védett munkájának az illegális vagy jogosulatlan másolását támogatja, pl. számítógépes kalózprogramok vagy az azokra való hivatkozások biztosítása, különböző információk biztosítása annak érdekében, hogy a gyártás során installált, szerzői joggal védett eszközöket megkerüljék, illetve kalózzene, illetőleg zenei kalózfájlokra való hivatkozások biztosítása;

 • kiterjed a „levélszemét”, „lánclevelek”, illetve kéretlen tömeges levelek, azonnali üzenetküldések továbbítására, „ spimming” vagy „spam küldözgetése”;

 • korlátozott vagy jelszóval védett hozzáférésű oldalakat, illetve rejtett oldalakat, illetőleg képeket tartalmaz (amelyek nem kapcsolódnak másik elérhető oldalhoz, illetve nem kapcsolódhatnak onnan);

 • bármiféle bűncselekményt, illetve bűncselekményt elkövető vállalatot segít vagy támogat, illetőleg utasításokat tartalmazó információkat ad meg illegális tevékenységekkel kapcsolatban, így különösen olyanokat, amelyek illegális fegyverek készítésére vagy vásárlására, valaki adatainak a védelme megsértésére, illetőleg számítógépes vírusok átadására vagy létrehozására irányul;

 • jelszókat vagy személyazonosításra alkalmas információkat kér kereskedelmi vagy jogsértő célra más tagoktól;

 • kereskedelmi tevékenységekre és/vagy értékesítésre terjed ki a mi előzetes írásos beleegyezésünk nélkül; ilyenek pl. a versenyek, lóverseny, csereüzlet, reklám, illetve a piramisjátékok;

 • magában foglalja egy másik személy olyan fényképét, amelyet Ön a szóban forgó személy beleegyezése nélkül posztolt, illetve – a tizennyolc (18) év alatti gyermekek esetében – a szülői beleegyezés hiányában posztolt, vagy amely egyébként a magánéletbe való beavatkozást vagy a közzétételi jogok megsértését képezi; illetve

 • vírust vagy más káros komponenst tartalmaz.

Felelősség a Felhasználói tartalomért. Teljes egészében Ön felelős a saját Tartalmáért. Némelyik Weboldalunk lehetővé teszi, hogy Ön beállíthassa azokat a beállításokat, amelyek azt befolyásolják, hogyan tekinthetik meg mások az Ön Tartalmát. Kizárólag Ön felelős ezekért a beállításokért. A Tartalomnak az interneten keresztül történő posztolása eredendően felveti a nem szándékos közzététel és a harmadik fél részéről történő hozzáférés kockázatát az Ön Tartalma esetében. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk, hogy megakadályozzuk az Ön Tartalmának a közzétételét túlmenően az Ön által kiválasztott beállításokon, de nem garantálhatjuk, hogy ezek a beállítások megakadályozzák az Ön Tartalmának a megtekintését vagy az ahhoz való hozzáférést a nem szándékosan eljáró harmadik fél részéről, ugyanakkor mi nem vagyunk anyagilag felelősek az említett közzétételekért. Nem vagyunk felelősek a Felhasználói tartalomért, és nem is gyakorolunk a fölött ellenőrzést, ezért nem garantáljuk semmilyen Felhasználói tartalom pontosságát, épségét vagy minőségét sem. Ön megértette, hogy azon Weboldalak használatával, amelyeken a felhasználók Felhasználói tartalmat posztolhatnak, Ön olyan Felhasználói tartalomnak lehet kitéve, amelyet Ön sértőnek, szeméremsértőnek vagy kifogásolhatónak talál. Semmilyen körülmények között nem vagyunk anyagilag felelősek semmilyen módon bármely Felhasználói tartalomért, így különösen nem bármely hibáért vagy hiányért bármely Felhasználói tartalomnál, beállításnál, megtekintési hibánál, illetőleg minden olyan bármely veszteségért vagy kárért, amely a Weboldalaink valamelyikén vagy azon keresztül posztolt bármely Felhasználói tartalom használatának eredményeképpen jelentkezett.

Tartalmának visszautasítása/eltávolítása. Tudomásul veszi, hogy esetleg előszűrjük, esetleg nem szűrjük elő a mi Weboldalainkon posztolt Felhasználói tartalmat, de azt is, hogy jogunk van (viszont nem kötelességünk) – kizárólag a saját mérlegelésünk szerint – bármely okból előszűrni, szerkeszteni, visszautasítani, illetőleg eltávolítani bármely Felhasználói tartalmat vagy annak bármely részét, amely a mi Weboldalainkon keresztül elérhető. A fent említettek korlátozása nélkül jogunk van eltávolítani Weboldalainkról bármely olyan Felhasználói tartalmat, amely sérti a jelen Használati feltételeket, illetve amely egyébként – a mi kizárólagos mérlegelésünk szerint – egyébként kifogásolható, illetőleg jogunk van, hogy korlátozzuk, felfüggesszük vagy megszüntessük az Ön részéről történő hozzáférést bármikor a mi Weboldalaink mindegyikéhez vagy azok bármely részéhez bármely okból, illetve indoklás nélkül, előzetes figyelmeztetés mellett vagy a nélkül, egyszersmind az anyagi felelősség mellőzése mellett. Ha tudomást szerez arról, hogy Weboldalaink bármelyikét bármely személy rossz célra használja, vegye fel velünk a kapcsolatot (e-mail cím: enquiries_intl@cochlear.com).

Tartalmának tulajdonjoga. Nem igénylünk tulajdonosi jogokat az Ön Tartalma tekintetében. A következő bekezdésben található, nem kizárólagos engedély függvényében, amely mi közöttünk és Ön között áll fenn, Ön birtokolja és őrzi meg mindazon szellemi tulajdonjogokat, amelyekkel Ön esetleg a saját Tartalmát illetően rendelkezik.

Engedély az Ön Tartalmának használatát illetően. Abból a célból, hogy a Weboldalainkon keresztül kínált szolgáltatásokat biztosíthassuk, engedélyt kell adnia nekünk, hogy az Ön Tartalmát a mi Weboldalainkon keresztül használhassuk és terjeszthessük. Ennek megfelelően, azáltal, hogy az Ön Tartalmát a mi Weboldalainkon vagy azokon keresztül posztoljuk, Ön nem kizárólagos, teljes egészében fizetett, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, az egész világra érvényes engedélyt ad nekünk (beleértve az allicencbe adás jogát is), hogy az Ön Tartalma alapján származtatott munkákat felhasználjuk, másoljuk, nyilvánosan alkalmazzuk, nyilvánosan megjelenítsük, terjesszük és létrehozzuk olyan célból, amelyre azt eredetileg posztolták. Abba is beleegyezik, hogy az Ön Tartalmát a mi Online adatvédelmi szabályzatunkban részletezettek szerint felhasználhassuk és közzétehessük. Ha Ön saját Tartalmának bármely részét el kívánja távolítani a mi Weboldalainkról, kapcsolatba léphet velünk itt: enquiries_intl@cochlear.com. Általában megpróbáljuk eltávolítani az Ön kérésére a Tartalmat, de az erre irányuló képességünk függ az adott Tartalom típusától és helyétől, valamint az egyéb tényezőktől. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ésszerű díjat számítsunk fel a megfelelő körülmények között, egyszersmind az alkalmazandó jogszabályokban megengedettek szerint. Semmilyen garanciát nem vállalunk arra nézve, ami bármely ilyen Tartalom és annak másolatai esetében a teljes törlést illeti. Mindenesetre az említett Tartalomról készített biztonsági másolat vagy megmaradt másolat ott maradhat a szervereinken, miután a Tartalom – úgy tűnik – eltávolításra került a mi Weboldalainkról, mi pedig fenntartunk a jelen bekezdésben biztosított minden jogot minden ilyen maradó másolat tekintetében.

Az Ön által adott garanciák a saját Tartalma tekintetében

Azáltal, hogy saját Tartalmát a mi Weboldalainkon keresztül posztolja, kijelenti és garantálja, hogy (i) Ön birtokol minden jogot, jogcímet és érdeket az adott Tartalom tekintetében, illetve egyébként joga van engedélyt adni az előző bekezdésben részletezettek szerint, valamint (ii) saját Tartalmának a mi Weboldalainkon vagy azokon keresztül történő posztolása nem sérti az adatvédelmi jogokat vagy a közzétételi jogokat, a szerzői jogokat, védjegyeket, szabadalmakat, kereskedelmi titkokat, szerződéses jogokat, titoktartást vagy bármely harmadik fél bármely más jogát.

A Weboldalak és a Tartalom tulajdonjoga

Ami az Ön és mi közöttünk létrejötteket illeti, mi birtokolunk és tartunk fenn a mi Weboldalainkhoz fűződő minden jogot, jogcímet és érdeket, beleértve mindazon szoftvert és kódot, amely a mi Weboldalainkat, valamint – az Ön Tartalma kivételével – a mi Weboldalunk összes Tartalmát is alkotja és üzemelteti. Weboldalaink és a mi, valamint mások által biztosított Tartalom egyaránt védett a védjeggyel, a bejegyzett szolgáltatásnévvel, a kereskedelmi kialakítással, a szerzői joggal, a szabadalommal, a kereskedelmi titokkal és az egyéb, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogszabályoknak az értelmében. Ezenkívül mindegyik Weboldal a teljes Tartalma kollektív alkotás az ausztráliai és nemzetközi szerzői jogszabályok és egyezmények értelmében, mi pedig birtokában vagyunk a szerzői jognak az egyes Weboldalak Tartalma esetében történő kiválasztás, koordinálás, intézkedés és továbbfejlesztés tekintetében.

Korlátozott, visszavonható, allicencbe nem adható engedélyt adunk Önnek a mi Weboldalaink Tartalmának bármely része esetében a másolatok letöltéséhez és kinyomtatásához, amelyhez Ön megfelelő módon nyert hozzáférést, de csak kizárólag a saját, nem kereskedelmi célú felhasználásra (hacsak nem Ön posztolta a Tartalmat), és csak akkor, ha Ön nem távolít el, nem módosít vagy nem takar el az említett Tartalomból bármely, a szerzői joggal, védjeggyel vagy egyéb védett anyagokkal kapcsolatos értesítéseket (hacsak nem Ön posztolta a Tartalmat). Az előzőkben érintett engedély a jelen Használati feltételek függvénye, és nem tartalmaz semmilyen, bármely adatbányászati, robot- vagy hasonló adatgyűjtési, illetve -kivonatolási módszerek használatára vonatkozó jogot. A jelen engedély bármikor, figyelmeztetés nélkül, indoklással vagy a nélkül visszavonható.

Előfordulhat, illetve nem fordulhat elő, hogy másoknak engedélyezi a származtatott művek másolását, terjesztését, bemutatását vagy nyilvános megjelenítését, előkészítését üzenetszórásra, hasznosításra vagy felhasználásra a Weboldalainkon található Tartalom bármely részét illetően (az Ön saját Tartalmának kivételével), kivéve, ha az kifejezetten a jelen Használati feltételekben kikötöttek szerint történik, mégpedig a mi előzetes írásos engedélyünk nélkül. Bármely Weboldalunk bármely használata, beleértve Weboldalaink Tartalmát is (az Ön Tartalma kivételével) – kivéve, ha azt kifejezetten engedélyeztük a jelen Használati feltételek értelmében –, szigorúan tilos, és a jelen megállapodásban biztosított engedély megszűnését vonja maga után. Az említett jogosulatlan használat az alkalmazandó jogszabályokat is sértheti, beleértve a szerzői jogra és a védjegyekre vonatkozó jogszabályokat, valamint a megfelelő közléseket, rendeleteket és törvényeket is.

A jelen Használati feltételek egyetlen része sem értelmezhető úgy, mint amely a Weboldalainkhoz fűződő bármely jogot, jogcímet vagy érdeket átruházza Önre, illetve bárki másra, kivéve a Weboldalaink használatára irányuló, korlátozott engedélyt a jelen megállapodásban kifejezetten kifejtett kikötések alapján.

A szerzői jogi megbízottnak kell megkapnia a bejelentett szerzői jogsértésre vonatkozó értesítést

Ha bármilyen oka van azt hinni, hogy a Weboldalaink Tartalmának bármely része sérti mások szerzői jogait, vagy, hogy a Weboldalaink valamelyikén található bármely hivatkozás jogsértő anyagokra hivatkozik, értesítse a szerzői jogi megbízottunkat azonnal az alább megadott elérhetőségek segítségével. Irányelvünk az, hogy kivizsgáljuk az Ön figyelmét felkeltő szerzői jogsértésre irányuló minden vélelmet. Fenntartjuk magunknak a jogot – kizárólagos mérlegelésünk szerint –, hogy haladéktalanul felfüggesszünk és/vagy megszüntessünk minden hozzáférést bármely Weboldalhoz bármely olyan felhasználó részéről, aki állítólag jogsértő anyagokat vagy a jogsértő anyagokra történő hivatkozást posztolt valamelyik Weboldalunkon, egyszersmind, hogy haladéktalanul eltávolítsuk vagy letiltsuk a vélelmezhetően jogsértő Tartalmat, illetve hivatkozást.

Értesítés a szerzői jogsértés bejelentéséről. Ha Ön a szerzői jog tulajdonosa (vagy felhatalmazása van, hogy a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárjon), haladéktalanul értesítse a Szerzői jogi megbízottunkat, ha úgy véli, hogy (a) a Weboldalainkon megjelenített bármely Tartalom sérti az Ön szerzői jogát, illetve (b) a Weboldalaink valamelyikén posztolt bármely hivatkozás olyan anyagokra hivatkozik, amelyek az Ön szerzői jogát sértik. Amint megkaptuk az Ön értesítését a bejelentett jogsértésről az alább leírt formában, haladéktalanul eltávolítjuk vagy letiltjuk a hozzáférést azokhoz az anyagokhoz, amelyek a bejelentés szerint jogsértők (ugyanez érvényes a jogsértő tevékenység tárgyára nézve is). Az Ön értesítése írásban kell, hogy történjen, egyszersmind a következőket kell, hogy tartalmazza:

 • azon, szerzői jog alá eső munka leírása, amelyről úgy hiszi, hogy jogsértés tárgyát képezte (vagy, ha úgy véli, hogy több, szerzői joggal védett munkát is megsértettek, akkor az ezekről készült reprezentatív lista);

 • azon anyagnak a leírása, amelyről úgy véli, hogy jogsértő, illetve a jogsértő tevékenység tárgya, együttesen az ahhoz elegendő információval, hogy az lehetővé tegye számunkra az anyag megkeresését a megfelelő Weboldalon;

 • elegendő információ ahhoz, hogy lehetővé tegye számunkra az Önnel történő kapcsolatfelvételt, pl. az Ön neve, címe, telefonszáma és – ha van – e-mail címe;

 • nyilatkozat, hogy Ön jóhiszeműen véli úgy, hogy az anyag állítólagos jogsértő használatát nem engedélyezte az állítólag megsértett kizárólagos jog tulajdonosa (a „szerzői jog tulajdonosa”), egy a szerzői jog tulajdonosát képviselő megbízott, illetve jogszabály;

 • nyilatkozat, hogy az Ön által megadott minden információ pontos; valamint

 • nyilatkozat, amelyet a hamis tanúzás miatti büntetés terhe alatt tesz, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, illetve jogosult a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni.

Értesítését alá kell írnia (vagy fizikailag, vagy elektronikusan), valamint azt a következőképpen kell megcímeznie:

Szerzői jogi megbízott

Cochlear Ltd.

Cím:

Cochlear Headquarters,
1 University Avenue, 
Macquarie University
NSW 2109, Ausztrália

E-mail cím: copyright@cochlear.com

Védjegyek

A Weboldalainkon használt vagy megjelenített védjegyek és szolgáltatásnevek („Védjegyek”) a Cochlear csoport tagjainak vagy harmadik feleknek a bejegyzett, illetve bejegyzetlen védjegyei. Ön a Weboldalainkon megjelenített bármely Védjegyet nem használhatja a Cochlear vagy a védjegytulajdonos előzetes, kifejezett, írásos engedélye nélkül.

Nem kereskedelmi használat

Weboldalainkat nem használhatja semmilyen kereskedelmi célra, kivéve, ha azt a Cochlear vagy a Cochlear csoport másik tagja kifejezetten írásban jóváhagyta. Weboldalaink bármelyikének a jogosulatlan keretezése vagy az arra történő hivatkozás tilos. A kereskedelmi célú hirdetések, a leányvállalatokra történő hivatkozások és az ügyfélszerzés egyéb formái figyelmeztetés nélkül törölhetők Weboldalainkról, egyszersmind a felsoroltak a hozzáférési jogok megszüntetését eredményezhetik.

Hivatkozások a harmadik félhez tartozó Weboldalakra

Weboldalaink hivatkozásokat tartalmazhatnak a harmadik fél (pl. hirdetők, leányvállalati partnerek, stratégiai partnerek vagy egyéb) tulajdonában lévő egyéb weboldalakra. Nem vagyunk felelősek az említett vállalatok vagy magánszemélyek bármelyike esetében azok termékeiért vagy ajánlataiért, illetve az ő weboldalaik tartalmának a pontosságáért, és ezekkel kapcsolatban garanciát sem vállalunk. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy anyagi felelősséget bármely ilyen weboldal működéséért, termékéért és tartalmáért. Mielőtt bármely harmadik fél weboldalát használná, ellenőriznie kell a szóban forgó weboldalakra vonatkozó megfelelő használati feltételeket és irányelveket. Egy hivatkozásnak a Weboldalaink bármelyikénél történő szerepeltetése nem jelenti az említett, harmadik félhez tartozó weboldal általunk történő jóváhagyását. Ha úgy dönt, hogy bármely ilyen hivatkozott weboldalhoz hozzáfér, azt saját kockázatára teszi.

Nemzetközi használat

Ha Weboldalaink valamelyikéhez Ausztrálián kívülről fér hozzá, beleegyezik, hogy betartja a Weboldalunk Ön által való használatára vonatkozó összes helyi szabályt.

Felhasználói viták

Kizárólag Ön felelős a Weboldalunk más tagjaival történő kommunikációért. A Cochlear fenntartja magának a jogot folyamatosan figyelni, viszont nem köteles folyamatosan figyelni az Ön és a Weboldalaink más tagjai közötti vitákat.

A garanciával kapcsolatos jogi nyilatkozat

WEBOLDALAINKNAK ÉS A WEBOLDALAINKON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT MINDEN TARTALOMNAK, TERMÉKNEK ÉS SZOLGÁLTATÁSNAK AZ ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. WEBOLDALAINK ÉS A WEBOLDALAINKON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT MINDEN TARTALMAT, TERMÉKET ÉS SZOLGÁLTATÁST A „MEGTEKINTETT ÁLLAPOT” ÉS „AMÍG A KÉSZLET TART” FELTÉTELEK ALAPJÁN BIZTOSÍTJUK, BÁRMIFÉLE BIZTOSÍTÉK VAGY GARANCIA NÉLKÜL. A COCHLEAR, A COCHLEAR CSOPORT, VALAMINT ANNAK ÉS AZOKNAK AZ ILLETŐ TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTJAI, MEGBÍZOTTJAI, ENGEDÉLYEZŐI ÉS SZOLGÁLTATÓI KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTANAK MINDEN, BÁRMILYEN TÍPUSÚ BIZTOSÍTÉKOT ÉS GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, AMI A WEBOLDALAINKAT, A WEBOLDALAINKON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALMAT, TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT, A WEBOLDALAINKNAK VAGY BÁRMELY OLYAN WEBOLDALNAK AZ ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT ILLETI, AMELYHEZ WEBOLDALAINK KAPCSOLÓDNAK, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ EGY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGSÉRTÉS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN BIZTOSÍTÉKOT, VALAMINT GARANCIÁT. AZ ELŐZŐEKBEN EMLÍTETTEK ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A COCHLEAR, A COCHLEAR CSOPORT ÉS ANNAK, ILLETVE AZOKNAK AZ ILLETŐ TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTJAI, MEGBÍZOTTJAI, ENGEDÉLYEZŐI ÉS SZOLGÁLTATÓI NEM ADNAK BIZTOSÍTÉKOT ARRA NÉZVE, ILLETVE NEM GARANTÁLJÁK, HOGY (A) WEBOLDALAINK VAGY A WEBOLDALAINKON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK VAGY ELVÁRÁSAINAK; (B) WEBOLDALAINKNAK AZ ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA FOLYAMATOS VAGY HIBAMENTES LESZ; (C) A TARTALOM PONTOS, HIÁNYTALAN, AKTUÁLIS; ILLETVE MEGBÍZHATÓ; (D) AZ ÖN TARTALMÁT, KOMMUNIKÁCIÓJÁT, TESTRESZABOTT BEÁLLÍTÁSAIT VAGY EGYÉB ADATAIT NEM TÖRLIK, AZOK NEM VESZNEK EL, NEM KERÜLNEK TÉVES TOVÁBBÍTÁSRA, ILLETVE NEM SÉRÜLNEK; (E) SEMMILYEN VÍRUS VAGY EGYÉB KÁROS KÓD NEM TOVÁBBÍTÓDIK ÖNNEK. A WEBOLDALAINK HASZNÁLATÁVAL LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT MINDEN ANYAGHOZ SAJÁT MÉRLEGELÉSE ÉS KOCKÁZATA ALAPJÁN FÉR HOZZÁ, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉT ÉRŐ BÁRMELY KÁRÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELY BÁRMELY ILYEN ANYAG LETÖLTÉSÉBŐL SZÁRMAZIK.

BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG BIZONYOS GARANCIÁKNAK A KORLÁTOZÁSÁT, TEHÁT ELŐFORDULHAT, HOGY AZ EMLÍTETT FELELŐSSÉG-ELHÁRÍTÁSOK NÉMELYIKE ÖNRE NEM ÉRVÉNYES.

A jelen Használati feltételekben felsoroltak között semmi nincs, amelynek szándékában áll kizárni, korlátozni vagy módosítani bármely olyan jogot, amellyel Ön esetleg a 2010-es verseny- és fogyasztóvédelmi törvény (Cth) (“CCA”) vagy bármely egyéb olyan jogszabály értelmében rendelkezik, amely megállapodással nem zárható ki, nem korlátozható, illetve nem módosítható. Ha a CCA vagy bármely más jogszabály egy adott feltételt, garanciát, illetve egyéb kikötést vélelmez az említett Használati feltételek szempontjából, illetve az Ön számára törvényi garanciákat biztosít a jelen Használati feltételekkel kapcsolatban, ami a szállított árukat vagy a nyújtott szolgáltatásokat (ha vannak ilyenek) illeti, a Cochlear’vállalatnak az említett feltétel, garancia, egyéb kikötés vagy jótállás megszegésével kapcsolatos anyagi felelőssége nem zárható ki, de korlátozható, a Cochlear cégnek az anyagi felelőssége pedig a szóban forgó feltétel, garancia, egyéb kikötés vagy jótállás bárminemű megszegésével kapcsolatban a következőkre korlátozódik: (1) áruszállítás esetében a Cochlear a következők bármelyikét vagy azok közül többet is megtesz (saját választása szerint): (A) az áruk kicserélése vagy az azzal egyenértékű áruk szállítása; (B) az áruk javítása; (C) az áru kicserélési vagy az azzal egyenértékű áruk beszerzési költségeinek kifizetése; és/vagy (D) az áruk javítási költségének kifizetése; illetve (2) szolgáltatásnyújtás esetén a Cochlear a következők valamelyikét vagy mindkettőt megteszi (saját választása szerint): (A) a szolgáltatások újbóli nyújtása; és/vagy (B) a szolgáltatás újbóli nyújtásának költségét kifizeti.

Az anyagi felelősség korlátozása

NEM VAGYUNK FELELŐSEK, ILLETVE ANYAGILAG FELELŐSEK SEMMILYEN MÓDON A WEBOLDALAINKON VALAMELY FELHASZNÁLÓ ÁLTAL POSZTOLT SEMMILYEN TARTALOMÉRT. JÓLLEHET KÖZÖLJÜK A FELHASZNÁLÓI VISELKEDÉSRE ÉS POSZTOLÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKAT, NEM ELLENŐRIZZÜK ÉS NEM IS VAGYUNK FELELŐSEK AZÉRT, AMIT A FELHASZNÁLÓK A WEBOLDALAINKON VAGY AZOKON KERESZTÜL POSZTOLNAK, ÉS UGYANÚGY NEM VAGYUNK FELELŐSEK SEMMILYEN SÉRTŐ, HELYTELEN, OBSZCÉN, JOGELLENES, JOGSÉRTŐ VAGY EGYÉB MÓDON KIFOGÁSOLHATÓ FELHASZNÁLÓI TARTALOMÉRT, AMELLYEL ÖN ESETLEG TALÁLKOZIK A WEBOLDALAINK VAGY WEBOLDALAINKNAK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA SORÁN. NEM VAGYUNK FELELŐSEK A WEBOLDALAINK A BÁRMELY FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL AKÁR ONLINE, AKÁR OFFLINE TÖRTÉNŐ VISELKEDÉSÉÉRT.

A COCHLEAR, A COCHLEAR CSOPORT VAGY ANNAK, ILLETVE AZOKNAK AZ ILLETŐ TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTJAI, MEGBÍZOTTJAI, ENGEDÉLYEZŐI ÉS SZOLGÁLTATÓI RÉSZÉRŐL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM MERÜL FEL SEMMILYEN ANYAGI FELELŐSSÉG ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL FELÉ A WEBOLDALAINK HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓAN VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN, ILLETVE A WEBOLDALAINK HASZNÁLATÁNAK A KÉPTELENSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BÁRMELY VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, BELEÉRTVE A WEBOLDALAINKON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALMAT, TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT IS.

EZ AZ ANYAGI FELELŐSSÉG ÁTFOGÓ KORLÁTOZÁSA, AMELY MINDENNEMŰ VESZTESÉGRE ÉS KÁRRA (AKÁR KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ÁLTALÁNOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS, IRÁNYADÓ, AKÁR EGYÉB JELLEGŰ, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ADATVESZTÉSRE, BEVÉTELRE VAGY NYERESÉGRE), A SZIGORÚ ANYAGI FELELŐSSÉGRE VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETRE NÉZVE ÉRVÉNYES, MÉG AKKOR IS, HA A COCHLEAR VAGY A COCHLEAR CSOPORT MÁS TAGJÁNAK A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJÉT ÉRTESÍTETTÉK, ILLETVE ANNAK TUDNIA KELLETT VOLNA AZ EMLÍTETT KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, EGYSZERSMIND TEKINTET NÉLKÜL AZ EGYÉB JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK HATÉKONYSÁGÁRA. HA AZ ANYAGI FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ JELEN KORLÁTOZÁS BÁRMELY RÉSZÉT BÁRMILYEN OKBÓL KIFOLYÓLAG ÉRVÉNYTELENNEK VAGY ÉRVÉNYESÍTHETETLENNEK TALÁLJÁK, AKKOR A MI HALMOZOTT ANYAGI FELELŐSSÉGÜNK (ÉS BÁRMELY MÁS TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYÉ, AKINEK VAGY AMELYNEK AZ ANYAGI FELELŐSSÉGE EGYÉBKÉNT KORLÁTOZOTT LETT VOLNA) AZON ANYAGI FELELŐSSÉGEK TEKINTETÉBEN, AMELYEK EGYÉBKÉNT KORLÁTOZOTTAK LETTEK VOLNA, NEM HALADJA MEG AZ ÖT DOLLÁRT ($5,00).

BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG AZ ANYAGI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT BIZONYOS TÍPUSÚ KÁROK ESETÉN. ENNEK MEGFELELŐEN ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ANYAGI FELELŐSSÉG ELŐZŐEKBEN EMLÍTETT NÉMELY KORLÁTOZÁSA ÖNRE NÉZVE NEM ÉRVÉNYES.

Kártalanítás

Beleegyezik, hogy kártalanítja és mentesíti a felelősség alól a Cochlear céget, a Cochlear csoportot és annak, valamint azoknak az illető tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottjait, megbízottjait, engedélyezőit és szolgáltatóit a harmadik félhez köthető mindennemű kárigénnyel, veszteséggel, anyagi felelősséggel, kártérítéssel, költséggel és kiadással (beleértve az ésszerű ügyvédi tiszteletdíjakat és költségeket is) szemben, amelyek a jelen Használati feltételeknek az Ön részéről történő megszegéséből fakadnak. Haladéktalanul értesítjük minden ilyen kárigényről, anyagi felelősségről, veszteségről, költségről és kiadásról.

Módosítás és megszüntetés

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármelyik weboldalt – előzetes figyelmeztetés nélkül – bármikor megszüntessünk vagy módosítsunk.

Értelmezés

A jelen Használati feltételekben alkalmazottak szerint a „beleértve” kifejezés a következőket jelenti: „így különösen”.

Jogfeladás

A mi részünkről bármikor is annak elmulasztását, hogy a jelen Használati feltételek bármely rendelkezésének a teljesítését követeljük, vagy, hogy a jelen Megállapodásban rögzített bármely jogot gyakoroljuk, nem tekintjük az említett rendelkezésről vagy az említett jogról való lemondásnak. Minden jogfeladás írásban kell, hogy történjen. Hacsak az írásos jogfeladás nem tartalmaz egy ellentétes kifejezett nyilatkozatot, a jelen Használati feltételek bármely rendelkezésének, illetve a jelen megállapodásban biztosított bármely jognak a bármelyikünk részéről történő megszegése úgy értelmezendő, mint az említett rendelkezés bármely folyamatos vagy jövőbeli megszegése esetében történő jogfeladás, magának a rendelkezésnek az esetében történő jogfeladás, illetve a jelen Használati feltételek értelmében bármely jog esetében történő jogfeladás.

Elválaszthatóság

Ha a jelen Használati feltételek bármely rendelkezését illetékes joghatóságú bíróság a jogszabályokkal ellentétesnek minősíti, az említett rendelkezést megváltoztatják, és azt úgy értelmezik, hogy a lehető legjobban hajtsa végre a jogszabályban megengedett legteljesebb mértékig az eredeti rendelkezés célkitűzéseit, a jelen Használati feltételek többi rendelkezése pedig teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

Alkalmazandó jog, joghatóság és helyszín

A jelen Használati feltételekre nézve az ausztráliai Új-Dél-Wales állam jogszabályai az irányadók, tekintettel a jogszabályi rendelkezések ellentmondásaira. A jelen Használati feltételekből fakadó vagy azokkal összefüggő minden intézkedés vagy bírósági eljárás helyszíne nem kizárólagosan az ausztráliai Új-Dél-Walesben székelő állami vagy szövetségi bíróság lesz. Ön visszavonhatatlanul beleegyezik és aláveti magát az említett bíróságok egyéni joghatóságának minden említett cél tekintetében.

Mellékes megállapodások kizárása

A bármely alkalmas Adatvédelmi értesítéssel vagy „kattintható elfogadással” kiegészített, illetve módosított jelen Használati feltételek képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és mi közöttünk, tekintettel a Weboldalainkra, a felsoroltak egyébként hatályon kívül helyeznek minden korábbi kommunikációt, tárgyalást és megállapodást – legyen az szóbeli, írásos vagy elektronikus –, amely Ön és mi közöttünk annak tekintetében létrejött.

Az intézkedésekkel kapcsolatos korlátozások

Beleegyezik, hogy tekintet nélkül bármely ellentétes törvényre vagy jogszabályra, a Weboldalaink használatából származó vagy azzal kapcsolatos bármely kárigényt, illetve kereseti jogalapot be kell nyújtani az említett kárigény vagy kereseti jogalap felmerülésétől számított egy (1) éven belül, különben az örökös hatállyal kizárásra kerül.

A jelen Használati feltételekkel kapcsolatos kérdések

Ha bármilyen kérdése van a jelen Használati feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk e-mailben itt: enquiries_intl@cochlear.com, vagy postai úton vegye fel velünk a kapcsolatot: Cochlear Australia New Zealand, Cochlear Headquarters, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Ausztrália, illetve hívhat bennünket az (Ausztráliában) ingyenesen hívható telefonszámon: 1800 620 929, vagy az (Új-Zélandon) ingyenesen hívható következő telefonszámon: National Relay Service : 0800 444 819.

Használati kikötések és feltételek – Cochlear Link

A Cochlear Link esetében alkalmazott Használati kikötések és feltételek itt érhetők el:.

A közösségi médiára vonatkozó Használati feltételek

A Cochlear-vállalatnak a közösségi médiára vonatkozó Használati feltételei elérhetők itt:.