Használati feltételek

A Cochlear weboldalának használata esetén fontos figyelembe venni az alábbi tájékoztatót.

A weboldal használati feltételei

Üdvözöljük a Cochlear Limited, valamint leányvállalatai és társvállalatai (együttesen: „Cochlear Csoport”) weboldalain! Ezek a weboldal-használati feltételek („Használati feltételek”) szabályozzák azoknak a weboldalaknak az Ön részéről történő használatát, amelyeken ezek a Használati feltételek megtalálhatók („Weboldal(ak)”).

A Cochlear Csoport azon tagja, amely azt a helyi Weboldalt üzemelteti, amelyet Ön felkeres, az adott helyi Weboldalunk a „Kapcsolat” vagy (adott esetben) a „Jogi információk” pontjában megjelölt szervezet, és a jelen Használati feltételek értelmében a szerződő fél lesz („Cochlear”).

Az Ön beleegyező nyilatkozata

GONDOSAN OLVASSA EL EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. AZÁLTAL, HOGY BÁRMELYIK WEBOLDALUNKAT FELKERESI VAGY HASZNÁLJA, BELEEGYEZIK, HOGY EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET BETARTJA ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TEKINTI. HA NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A HASZNÁLATI FELTÉTELEKKEL, NEM HASZNÁLHATJA A WEBOLDALAINKAT.

Változások az említett Használati feltételekben

Amikor új weboldalakat adunk a meglévő Weboldalainkhoz (vagy új funkciókkal egészítjük ki a meglévő Weboldalakat), előfordulhat, hogy ezeket a Használati feltételeket módosítani vagy javítani kell. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a Használati feltételeket bármely időpontban a módosított változat Weboldalainkon való közzétételével módosítsuk vagy javítsuk. Ezek a változtatások attól a naptól hatályosak, amikor a módosított változatot a Weboldalainkon közzétesszük. Amikor az észszerűen lehetséges, előre értesítjük Önt, ha a jelen Használati feltételek olyan lényeges módosításait hajtjuk végre, amelyek kedvezőtlen hatással lesznek a Weboldalaink használatára.

E Használati feltételek aktuális változata bármikor, a Weboldalaink bármely oldalának alján lévő „Használati feltételek” hivatkozásra kattintva tekinthető meg.

Online elfogadás

A jelen Használati feltételek kiegészülhetnek vagy módosulhatnak az Ön és a Cochlear között létrejött „átkattintásos” és „online” megállapodás révén. Például, ha azért regisztrál, hogy valamelyik Weboldalunk tagja legyen, arra kérhetik, hogy fogadja el azokat feltételeket, amelyek a szóban forgó Weboldal a csak a tagok által látogatható részének az Ön általi használatát szabályozzák. Ha valamelyik Weboldalunkon vásárol, arra kérhetik, hogy fogadjon el bizonyos feltételeket, amelyek az adott ügyletet szabályozzák. Különleges feltételek lehetnek érvényesek akkor is, ha Ön úgy dönt, hogy részt vesz bizonyos promóciókban, amelyek a Weboldalainkon keresztül érhetők el, ha prémium tartalmat kíván elérni, illetve részt vesz egy online versenyben vagy sorsoláson. Ha különleges feltételek érvényesek, arra kérik majd, hogy kifejezetten fogadja el azokat, pl. azáltal, hogy kipipál egy jelölőnégyzetet, illetve rákattint egy gombra, amelynek jelölése a következő: „Elfogadom”. A bármely ilyen „online elfogadásra” vonatkozó kikötések és feltételek kiegészítik, illetve módosítják a jelen Használati feltételeket, de csak az „online elfogadás” témaköre tekintetében.

Weboldalaink tartalma nem minősül orvosi tanácsnak

Weboldalaink a Cochlear Csoportról, a termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint a hallást érintő egészségügyi és jólléti szempontokról tartalmaznak információkat. Azonban egyetlen Weboldalunk sem szándékozik orvosi tanácsot adni, illetve ilyet pótolni. Gondosan olvassa el a következő fontos értesítést:

WEBOLDALAINK TARTALMA, BELEÉRTVE MINDEN SZÖVEGET, FÉNYKÉPET, KÉPET, ILLUSZTRÁCIÓT, GRAFIKÁT, HANGANYAGOT, VIDEÓT ÉS AUDIÓ-VIDEÓ KLIPET, VALAMINT AZ EGYÉB ANYAGOKAT (EGYÜTTESEN: „TARTALOM”), AKÁR MI BIZTOSÍTOTTUK AZOKAT, AKÁR A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATUNKHOZ TARTOZÓ WEBOLDALAK TAGJAI, ILLETVE BÁRMELY MÁS HARMADIK FÉL BIZTOSÍTJA, NEM ARRA SZOLGÁL, HOGY A KÖVETKEZŐKET HELYETTESÍTSE, ÉS NEM IS SZABAD EZEKET ILYEN FORMÁBAN HASZNÁLNI:
(A) ORVOSA VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK TANÁCSA,
(B) AZ ORVOSÁNÁL VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERNÉL TETT LÁTOGATÁS, A VELÜK VALÓ TELEFONBESZÉLGETÉS VAGY KONZULTÁCIÓ, ILLETVE
(C) A BÁRMELY TERMÉK CSOMAGOLÁSÁN VAGY CÍMKÉJÉN, ILLETVE CSOMAGOLÁSÁBAN VAGY CÍMKÉJÉBEN FELSOROLT INFORMÁCIÓ.
TARTALMUNK NEM KÉPEZ ORVOSI TANÁCSOT. AMENNYIBEN BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN, HALADÉKTALANUL HÍVJA VAGY KERESSE FEL ORVOSÁT, ILLETVE MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓJÁT. AMENNYIBEN SÜRGŐSSÉGI HELYZET ALAKULT KI, AZONNAL HÍVJA FEL ORVOSÁT, VAGY TÁRCSÁZZA A HELYI SEGÉLYHÍVÓ SZOLGÁLTATÁSOKAT! SOHA NEM SZABAD FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNI AZ ORVOSI TANÁCSOT, ILLETVE NEM SZABAD KÉSLEKEDNI AZ ORVOSI TANÁCS KIKÉRÉSÉBEN BÁRMELY OLYAN TARTALOM MIATT, AMELY EZEN A WEBOLDALON TALÁLHATÓ, ÉS ÖNNEK NEM SZABAD A MI TARTALMUNKAT EGY EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMA DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA VAGY KEZELÉSÉRE HASZNÁLNIA. TOVÁBBÁ A TARTALMUNK EGÉSZBEN VAGY RÉSZBEN TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA ÉS FOGADÁSA, ILLETVE AZ INTERNETEN, E-MAILBEN VAGY MÁS MÓDON TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓ NEM HOZ LÉTRE ORVOS-BETEG, TERAPEUTA-BETEG VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KAPCSOLATOT A COCHLEAR ÉS ÖN KÖZÖTT.

Áruk és szolgáltatások vásárlása a weboldalunkon keresztül

Az áruk és/vagy szolgáltatások értékesítésére vonatkozó szerződéseket az értékesítési feltételeink szabályozzák. Ha Ön nem ért egyet az értékesítési feltételeinkkel, akkor nem tud semmilyen árut vagy szolgáltatást rendelni a Weboldalunkról.

Felhasználói visszajelzések

Örömmel vesszük megjegyzéseit, visszajelzését, javaslatait és egyéb közléseit ezzel a Weboldallal és az általunk a jelen Weboldalon keresztül elérhetővé tett információkkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban (együttesen: „Visszajelzés”). Minden olyan visszajelzés, amelyet Ön nekünk a Weboldalunkon keresztül, illetve e-mailben, szóbeli kommunikációban és visszajelzési fórumokon keresztül közölt, a Cochlear kizárólagos tulajdonát képezi és az is marad, a Cochlear pedig az említett Visszajelzéseket bármely olyan módon felhasználhatja, amelyet a Cochlear megfelelőnek ítél; mégpedig anélkül, hogy Önnek értesítést vagy díjazást biztosítanánk, ugyanakkor mindezt az Ön engedélye nélkül. A Visszajelzés közlésével Ön lemond a Visszajelzéssel kapcsolatos bizalmas kezelésről és a Cochlearra ruház át minden világszerte érvényes jogot, jogcímet és érdekeltséget, amely az Ön Visszajelzéséhez köthető, beleértve minden olyan szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogot, amely az Ön Visszajelzéséhez kapcsolódik. Ez azt jelenti például, hogy az Ön megjegyzését vagy ötletét felhasználhatjuk a Weboldal módosítására vagy javítására, illetve változtatásokat hajthatunk végre termékeinken vagy szolgáltatásainkon, illetve bármely olyan más módon, amelyet alkalmazni kívánunk – korlátozás nélkül –, amelyért Önt semmilyen díjazás nem illeti meg. Ezért Önnek nem szabad semmiféle olyan Visszajelzést küldenie részünkre, amelynek a mi általunk történő felhasználását nem kívánja.

Globális adatvédelmi nyilatkozatunk

Globális adatvédelmi nyilatkozatunk ismerteti, hogyan védjük adatait, amikor Weboldalainkat használja. Globális adatvédelmi nyilatkozatunk megtekintéséhez kattintson ide.

Weboldalaink jelszóval védett területeinek használata

Némelyik Weboldalunk jelszóval védett vagy „csak tagoknak szóló” területeket tartalmaz („jelszóval védett terület(e)k”). A jelszóval védett területek használatára az alábbi feltételek és az adott jelszóval védett területre vonatkozó egyedi feltételek („Kiegészítő feltételek”) vonatkoznak. A jelen Feltételek és bármely Kiegészítő Feltétel közötti ellentmondás esetén a Kiegészítő Feltételek az adott jelszóval védett terület tekintetében az ellentmondás mértékéig érvényesek.

Életkori korlátozások. Egy jelszóval védett terület Ön általi használata életkori korlátozások hatálya alá eshet. Más, jelszóval védett területek minden korosztály számára lehetnek kialakítva, de a kiskorú felhasználók nem regisztrálhatnak vagy hozhatnak létre fiókot a szülő vagy gyám igazolható beleegyezése nélkül. Ön nem használhatja Weboldalaink életkori korlátozás alá eső területeit, ha nem felel meg a vonatkozó életkori előírásoknak.

Online regisztráció és fiókadatok. Ahhoz, hogy bizonyos, jelszóval védett területek tagjává váljon, teljesítenie kell az online regisztrációs folyamatunkat. Ezen folyamat részeként megkérjük, hogy tekintse át és jelezze, hogy beleegyezik-e az adott jelszóval védett terület használatára vonatkozó feltételekbe. Ha egy adott, jelszóval védett terület használatára vonatkozó feltételek eltérnek a jelen Használati feltételektől, akkor azok a feltételek kiegészítik a jelen Használati feltételeket, és az eltérés mértékéig érvényesek azokkal szemben, de csak az adott, jelszóval védett terület használatára vonatkozóan.

Azáltal, hogy elküld egy regisztrációs űrlapot, vagy jelszót hoz létre valamelyik Weboldalunkon, kijelenti felénk, hogy
(a) megfelel a regisztrációs oldal(ak)on közölt minden életkori korlátozásnak, és
(b) az Ön által a regisztrációs űrlapon közölt információk („Fiókadatok”) pontosak, hitelesek, aktuálisak és hiánytalanok. Abba is beleegyezik, hogy Fiókadatait karbantartja és haladéktalanul frissíti a megfelelő Weboldalon keresztül biztosított funkció segítségével, hogy azok folyamatosan pontosak, hitelesek, aktuálisak és hiánytalanok legyenek.

Saját jelszavak. A saját jelszavainak a védelme az Ön felelőssége. Hacsak és amíg Ön nem értesít minket, vagy egyéb módon nem értesítenek minket, azt feltételezzük, hogy bárki, aki az Önhöz rendelt jelszóval lép be a Weboldalainkra, jogosult erre. Ha oka van azt hinni, hogy jelszavának titkossága sérült, illetve a jelszót engedély nélkül használták, Önnek haladéktalanul meg kell változtatnia azt, mégpedig a megfelelő Weboldalon biztosított funkció segítségével, majd értesítenie kell bennünket a következő címen: enquiries_intl@cochlear.com.

Hozzáférés megszüntetése a jelszóval védett területekhez. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor letiltsuk az Ön jelszavát, és megszüntessük a hozzáférését Weboldalaink bármely jelszóval védett területéhez, például ha
(a) Ön nem tartja be a jelen Használati feltételeket, vagy hamis fiókinformációkat adott meg;
(b) erre a jogi követelmények teljesítése miatt kötelesek vagyunk;
(c) a Weboldalak biztonságának, integritásának vagy működésének védelme érdekében;
(d) saját belátásunk szerint úgy véljük, hogy
(i) olyan magatartás történt, amely kötelezettséget ró (vagy róhat) bármely felhasználóra, egyéb harmadik félre vagy a Cochlear Csoportra, vagy kárt okoz (vagy okozhat) bármely felhasználónak, egyéb harmadik feleknek vagy a Cochlear Csoportnak, vagy
(ii) a jelszóval védett terület biztosítása a továbbiakban üzletileg már nem kifizetődő. Ha így járunk el, dönthetünk úgy is, hogy töröljük Fiókadatait, illetve eltávolítjuk azt a Tartalmat, amelyet Ön helyezett el a jelszóval védett területen. Amennyiben észszerűen lehetséges anélkül, hogy a Cochlear Csoport jogi felelősségét kockáztatnánk, előre értesítjük Önt a megszüntetésről, és elegendő időt biztosítunk Önnek ahhoz, hogy a Tartalmát eltávolítsa a jelszóval védett területről. Amennyiben önkéntesen meg kívánja szüntetni a fiókját, jelezze ezt a következő e-mail-címen:  enquiries_intl@cochlear.com.

Saját tartalom

Egyes Weboldalaink lehetőséget biztosítanak arra, hogy felhasználóink szövegeket, képeket, illusztrációkat, grafikákat, hang-, videó- vagy audió-videóklipeket vagy egyéb anyagokat tegyenek közzé, töltsenek fel, továbbítsanak vagy más módon tegyenek hozzáférhetővé („posztolás”) ezeken a Weboldalakon vagy azokon keresztül. A felhasználóink által posztolt Tartalomra a jelen Használati feltételekben „Felhasználói tartalomként” hivatkozunk. Az Ön által posztolt Tartalomra a jelen Használati feltételekben „Saját tartalomként” utalunk.

A Saját tartalom pontosságának és minőségének biztosítása az Ön felelőssége. Ha szeretné, de nem tudja módosítani vagy szerkeszteni bármely olyan Saját tartalmát, amely már nem pontos, akkor lépjen kapcsolatba velünk az enquiries_intl@cochlear.com e-mail-címen.

Tiltott tartalom. A Weboldalunkon vagy azon keresztül nem posztolhat olyan Tartalmat, illetve nem járhat el úgy, amely:

 • nyilvánvalóan sértő és/vagy elősegíti a rasszizmust, fanatizmust, gyűlöletet vagy fizikai sérülést – legyen az bármilyen jellegű – bármely csoporttal vagy egyénnel szemben;
 • más személyt zaklat, illetve más személy zaklatására szólít fel;
 • embereket szexuálisan vagy erőszakosan kizsákmányol;
 • meztelenkedést, erőszakot vagy sértő témát tartalmaz;
 • bármely telefonszámot, címet, vezetéknevet, e-mail-címet vagy egyéb, személyazonosításra alkalmas információt tartalmaz bárki esetében, Önt kivéve, a hozzájárulásuk nélkül;
 • olyan információkat pártol, amelyről Ön tudja, hogy hamis vagy félrevezető, illetve olyan illegális tevékenységeket vagy viselkedést támogat, amely goromba, fenyegető, obszcén, rágalmazó vagy becsületsértő;
 • a Cochlear vagy harmadik felek bármely szellemi tulajdonjogát vagy egyéb védett jogát sérti, beleértve azt a Tartalmat is, amely szerzői joggal védett mű illegális vagy jogosulatlan másolását támogatja, pl. számítógépes kalózprogramok vagy az azokra való hivatkozások biztosítása, különböző információk biztosítása annak érdekében, hogy a gyártás során installált, szerzői joggal védett eszközöket megkerüljék, illetve kalózzene, illetőleg zenei kalózfájlokra való hivatkozások biztosítása;
 • „levélszemét”, „lánclevelek”, illetve kéretlen tömeges levelek, azonnali üzenetküldések továbbítását, „spimming”-et vagy „spamming”-et foglal magában;
 • korlátozott vagy jelszóval védett hozzáférésű oldalakat, illetve rejtett oldalakat, illetőleg képeket tartalmaz (amelyek nem kapcsolódnak másik elérhető oldalhoz, illetve nem kapcsolódhatnak onnan);
 • bármiféle bűncselekményt, illetve bűncselekményt elkövető vállalatot segít vagy támogat, illetőleg utasításokat tartalmazó információkat ad meg illegális tevékenységekkel kapcsolatban, így különösen olyanokat, amelyek illegális fegyverek készítésére vagy vásárlására, valaki adatainak a védelme megsértésére, illetőleg számítógépes vírusok átadására vagy létrehozására irányul;
 • jelszókat vagy személyazonosításra alkalmas információkat kér kereskedelmi vagy jogsértő célra más tagoktól;
 • kereskedelmi tevékenységekre és/vagy értékesítésre terjed ki a mi előzetes írásos beleegyezésünk nélkül; ilyenek pl. a versenyek, sorsolás, csereüzlet, reklám, illetve a piramisjátékok;
 • olyan fényképet tartalmaz egy másik személyről, amelyet Ön az adott személy beleegyezése vagy kiskorúak esetében szülői beleegyezés nélkül tett közzé, vagy más módon sérti egy személy magánéletét vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat;
 • vírust vagy más káros komponenst tartalmaz;
 • bármely más felhasználót korlátoz vagy gátol abban, hogy a Weboldalt használja és élvezze;
 • indokolatlanul nagy terhet ró Weboldalaink infrastruktúrájára;
 • sérti az alkalmazandó jogszabályokat, beleértve az export/import ellenőrzésére, kémkedésre vagy nemzetbiztonságra vonatkozó jogszabályokat; vagy
 • a Cochlear Csoport által gyártott vagy forgalmazott bármely terméknek az Ön országában illetékes szabályozó hatóság által nem engedélyezett, vagy előírástól eltérő használatát népszerűsíti.

Felelősség a Felhasználói tartalomért. A Saját tartalom teljes egészében az Ön felelőssége. Némelyik Weboldalunk lehetővé teszi, hogy Ön beállíthassa azokat a beállításokat, amelyek azt befolyásolják, hogyan tekinthetik meg mások az Ön Tartalmát. Kizárólag Ön felelős ezekért a beállításokért. A Tartalomnak az interneten keresztül történő posztolása eredendően felveti a nem szándékos közzététel és a harmadik fél részéről történő hozzáférés kockázatát a Saját tartalom esetében. A törvény által megengedett mértékben észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön által kiválasztott beállításokon túlmenően megvédjük a Saját tartalmat, és megakadályozzuk, hogy a Saját tartalom nyilvánosságra kerüljön, de nem tudjuk garantálni, hogy ezek a beállítások megakadályozzák, hogy a Saját tartalmat nem kívánt harmadik felek megtekinthessék vagy ahhoz hozzáférhessenek. Az internetes hálózat jellemzői miatt Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldalainkon történő posztolás során nem biztosítható a Felhasználói tartalom bizalmas jellege. Önnek meg kell akadályoznia és tartózkodnia kell bármilyen bizalmas Tartalom Weboldalainkon való közzétételétől, továbbá tudomásul veszi, hogy nem vállalunk felelősséget a Felhasználói tartalom bizalmas jellegének megsértéséért. Ön tudomásul veszi, hogy azon Weboldalak használatával, amelyeken a felhasználók Felhasználói tartalmat posztolhatnak, Ön olyan Felhasználói tartalomnak lehet kitéve, amelyet Ön sértőnek, szeméremsértőnek vagy kifogásolhatónak talál. Ilyen esetben az enquiries_intl@cochlear.com e-mail-címen értesíthet minket bármely nem megfelelő tartalomról, és megalapozottság esetén, valamint ha azt a jogszabályok megengedik, eltávolítjuk vagy módosítjuk az ilyen nem megfelelő tartalmakat. A törvény által megengedett mértékben Ön elfogadja, hogy semmilyen módon nem vállalunk felelősséget semmilyen Felhasználói tartalomért, beleértve, de nem kizárólagosan, a Felhasználói tartalomban lévő hibákat vagy kihagyásokat, beállításokat, megtekintési hibákat, vagy bármilyen veszteséget vagy kárt, amely a Weboldalainkon vagy azokon keresztül közzétett Felhasználói tartalom használatából ered.

Saját tartalom visszautasítása/eltávolítása. Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk kötelesek a Weboldalainkon közzétett Felhasználói tartalmat előzetesen ellenőrizni, de jogosultak vagyunk arra, hogy a Weboldalainkon keresztül elérhető bármely Felhasználói tartalmat vagy annak egy részét módosítsuk vagy eltávolítsuk, ha úgy ítéljük meg, hogy ez a tartalom nyilvánvalóan jogellenes, vagy ha egy másik Felhasználó vagy egy harmadik fél az ilyen tartalmat nem megfelelőnek jelzi. A fentiek korlátozása nélkül, jogunkban áll bármilyen információt nyilvánosságra hozni, amennyiben ez szükséges bármely törvény, rendelet vagy kormányzati kérés teljesítéséhez, és eltávolítani a Weboldalainkról a jelen Használati feltételeket sértő vagy más módon kifogásolható Felhasználói tartalmat, vagy korlátozni, felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön hozzáférését a Weboldalaink egészéhez vagy bármely részéhez bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül, felelősség nélkül. Amennyiben észszerűen lehetséges anélkül, hogy a Cochlear Csoport jogi felelősségét kockáztatnánk, előzetesen értesítjük Önt az intézkedéseinkről. Ha tudomást szerez arról, hogy Weboldalaink bármelyikét bármely személy rossz célra használja, vegye fel velünk a kapcsolatot (e-mail cím: enquiries_intl@cochlear.com).

Saját tartalom tulajdonjoga. A Saját tartalom tekintetében nem formálunk tulajdoni jogokat. A következő bekezdésben található, nem kizárólagos engedély függvényében, amely mi közöttünk és Ön között áll fenn, Ön birtokolja és őrzi meg mindazon szellemi tulajdonjogokat, amelyekkel Ön esetleg a Saját tartalmat illetően rendelkezik.

Engedély a Saját tartalom használatára. Abból a célból, hogy a Weboldalainkon keresztül kínált szolgáltatásokat biztosíthassuk, engedélyt kell adnia nekünk, hogy a Saját tartalmat a Weboldalainkon keresztül használhassuk és terjeszthessük. Ennek megfelelően a Saját tartalomnak a Weboldalainkon vagy azokon keresztül történő közzétételével Ön ezennel nem kizárólagos, jogdíjmentes, örökös (amíg a szellemi tulajdonjogok fennállnak), visszavonhatatlan, világméretű engedélyt ad nekünk (beleértve az allicencbe adás jogát) a Saját tartalom felhasználására, másolására, nyilvános előadására, nyilvános bemutatására, terjesztésére, online kommunikációjára, módosítására, adaptálására, származékos művek létrehozására és egyéb módon történő hasznosítására üzleti céljaink érdekében. Ha Ön saját Tartalmának bármely részét el kívánja távolítani a mi Weboldalainkról, kapcsolatba léphet velünk itt: enquiries_intl@cochlear.com. Általában megpróbáljuk eltávolítani az Ön kérésére a Tartalmat, de az erre irányuló képességünk függ az adott Tartalom típusától és helyétől, valamint az egyéb tényezőktől. Ha ezt tesszük, fenntartjuk a jogot arra, hogy észszerű díjat számítsunk fel a megfelelő körülmények között, az alkalmazandó jogszabályok által megengedettek szerint. Semmilyen garanciát nem vállalunk arra nézve, ami bármely ilyen Tartalom és annak másolatai esetében a teljes törlést illeti. Mindenesetre az említett Tartalomról készített biztonsági másolat vagy megmaradt másolat fennmaradhat a szervereinken, miután a Tartalom – úgy tűnik – eltávolításra került a Weboldalainkról, mi pedig fenntartunk a jelen bekezdésben biztosított minden jogot minden ilyen maradó másolat tekintetében.

Az Ön által adott garanciák a Saját tartalom tekintetében

Azáltal, hogy a Saját tartalmat a Weboldalainkon keresztül teszi közzé, kijelenti és garantálja, hogy
(i) Ön birtokol minden jogot, jogcímet és érdekeltséget az adott Tartalom tekintetében, vagy másként jogosult az előző bekezdésben meghatározott engedély megadására, és
(ii) a saját Tartalom Weboldalainkon vagy azokon keresztül történő közzététele nem sérti harmadik fél adatvédelmi jogait vagy közzétételi jogait, szerzői jogait, védjegyeit, szabadalmait, kereskedelmi titkait, szerződéses jogait, bizalmasságát vagy bármely egyéb jogát.

A Weboldalak és a Tartalom tulajdonjoga

Ami az Ön és mi közöttünk létrejötteket illeti, mi birtokolunk és tartunk fenn a Weboldalainkhoz fűződő minden jogot, jogcímet és érdekeltséget, beleértve mindazon szoftvert és kódot, amely a Weboldalainkat, valamint – a Saját tartalom kivételével – a Weboldalunk összes Tartalmát is alkotja és üzemelteti. Weboldalaink és a mi, valamint mások által biztosított Tartalom egyaránt védett lehet a védjeggyel, a bejegyzett szolgáltatásnévvel, a kereskedelmi kialakítással, a szerzői joggal, a szabadalommal, a kereskedelmi titokkal és az egyéb, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogszabályok alapján.

Korlátozott, visszavonható, allicencbe nem adható engedélyt adunk Önnek a Weboldalaink Tartalmának bármely része esetében a másolatok letöltéséhez és kinyomtatásához, amelyhez Ön megfelelő módon nyert hozzáférést, de csak kizárólag a saját, nem kereskedelmi, nem versenyjellegű és nem megkülönböztető célú felhasználásra (hacsak nem Ön posztolta a Tartalmat), és csak akkor, ha Ön nem távolít el, nem módosít vagy nem takar el az említett Tartalomból bármely, a szerzői joggal, védjeggyel vagy egyéb védett anyagokkal kapcsolatos értesítéseket (hacsak nem Ön posztolta a Tartalmat). Az előzőkben érintett engedély a jelen Használati feltételek függvénye, és nem tartalmaz semmilyen, bármely adatbányászati, robot- vagy hasonló adatgyűjtési, illetve -kivonatolási módszerek használatára vonatkozó jogot. A jelen engedély bármikor, figyelmeztetés nélkül, indoklással vagy a nélkül visszavonható.

A Cochlear előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem jogosult, és másoknak sem engedélyezheti a Weboldalainkon található Tartalom (kivéve a Saját tartalmat) másolását, terjesztését, bemutatását vagy nyilvános megjelenítését, az arra alapuló származtatott művek készítését, sugárzását, hasznosítását vagy felhasználását, kivéve, ha az kifejezetten a jelen Használati feltételekben kikötöttek szerint történik. Weboldalaink, beleértve a Weboldalaink tartalmát (kivéve a Saját tartalmat), a jelen Használati feltételekben kifejezetten engedélyezettektől eltérő használata szigorúan tilos, és megszünteti az itt megadott engedélyt. Az említett jogosulatlan használat az alkalmazandó jogszabályokat is sértheti, beleértve a szerzői jogra és a védjegyekre vonatkozó jogszabályokat, valamint a vonatkozó közleményeket, szabályzatokat és alapszabályokat.

A jelen Használati feltételek egyetlen része sem értelmezhető úgy, mint amely a Weboldalainkhoz fűződő bármely jogot, jogcímet vagy érdekeltséget átruházza Önre, illetve bárki másra, kivéve a Weboldalaink használatára irányuló, korlátozott engedélyt a jelen megállapodásban kifejezetten kifejtett kikötések alapján.

Szerzői jog

Az egyes Weboldalak teljes Tartalma az ausztrál és nemzetközi szerzői jogi törvények és egyezmények értelmében kollektív mű, és az egyes Weboldalak Tartalmának kiválasztásával, koordinációjával, elrendezésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos szerzői jog a mi tulajdonunkban van.

Az előzetes írásbeli engedélyünk nélkül (vagy az alkalmazandó szerzői jogi jogszabályoknak megfelelően):

 • nem használhat fel a Weboldalainkon található semmilyen fényképet vagy más Tartalmat (a Saját tartalmon kívül);
 • nem utánozhatja weboldalunk dizájnját, logóinkat, szlogenjeinket, csomagolásunkat vagy védjegyeinket; vagy
 • nem használhatja logóinkat, cégneveinket, termékneveinket vagy a Cochlear-termékek képeit marketing-, promóciós vagy reklámanyagokban olyan módon, amely azt sugallja, hogy a Cochlear támogatja vagy szponzorálja az Ön áruit vagy szolgáltatásait.

Amennyiben a Tartalmunk Ön által történő felhasználása engedélyezett, Önnek meg kell adnia a megfelelő hivatkozást, és nem szabad eltávolítania, megváltoztatnia vagy eltakarnia az ilyen Tartalomhoz kapcsolódó szerzői vagy egyéb tulajdonjogi értesítéseket.

Ha bármilyen oka van azt hinni, hogy a Weboldalaink Tartalmának bármely része sérti mások szerzői jogait, vagy, hogy a Weboldalaink valamelyikén található bármely hivatkozás jogsértő anyagokra hivatkozik, értesítse a szerzői jogi megbízottunkat azonnal az alább megadott elérhetőségek segítségével. Irányelvünk az, hogy a tudomásunkra jutott, szerzői jogsértésre irányuló minden vélelmet kivizsgálunk. Az ilyen vizsgálatokat követően haladéktalanul eltávolítunk minden olyan bejelentett Tartalmat, amelyet jogsértőnek ítélünk. Emellett fenntartjuk a jogot – kizárólagos mérlegelésünk szerint –, hogy felfüggesszünk és/vagy megszüntessünk minden hozzáférést valamennyi Weboldalhoz bármely olyan felhasználó részéről, aki állítólag jogsértő anyagokat vagy a jogsértő anyagokra történő hivatkozást posztolt valamely Weboldalunkon, valamint hogy eltávolítsuk vagy letiltsuk a vélelmezhetően jogsértő Tartalmat, illetve hivatkozást. Amennyiben észszerűen lehetséges anélkül, hogy a Cochlear Csoport jogi felelősségét kockáztatnánk, előzetesen értesítjük Önt a felfüggesztésről vagy a megszüntetésről.

Szerzői jogi jogsértés bejelentése. Ha Ön a szerzői jog tulajdonosa (vagy a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni jogosult), haladéktalanul értesítse Szerzői jogi megbízottunkat, ha úgy véli, hogy
(a) a Weboldalainkon megjelenített bármely Tartalom sérti az Ön szerzői jogait, vagy
(b) a Weboldalainkon közzétett bármely hivatkozás olyan anyagokra mutat, amelyek sértik az Ön szerzői jogait. Amint megkaptuk az Ön értesítését a bejelentett jogsértésről az alább leírt formában, ha a panaszt megalapozottnak tartjuk, haladéktalanul eltávolítjuk vagy letiltjuk a hozzáférést azokhoz az anyagokhoz, amelyek a bejelentés szerint jogsértők (ugyanez érvényes a jogsértő tevékenység tárgyára nézve is). Az Ön írásbeli értesítésének a következőket kell tartalmaznia:

 • a szerzői jog hatálya alá tartozó mű tulajdonosának vagy meghatalmazottjának aláírása;
 • a szerzői jog hatálya alá tartozó azon mű azonosítása, amelyről úgy hiszi, hogy jogsértés tárgyát képezte (vagy, ha úgy véli, hogy több, szerzői joggal védett művet is megsértettek, akkor az ezekről készült reprezentatív lista);
 • azon anyagnak az azonosítása, amelyről úgy véli, hogy jogsértő, illetve a jogsértő tevékenység tárgya, együttesen az ahhoz elegendő információval, hogy az lehetővé tegye számunkra az anyag megkeresését a megfelelő Weboldalon;
 • elegendő információ ahhoz, hogy lehetővé tegye számunkra az Önnel történő kapcsolatfelvételt, pl. az Ön neve, címe, telefonszáma és – ha van – e-mail címe;
 • nyilatkozat, hogy Ön jóhiszeműen véli úgy, hogy az anyag állítólagos jogsértő használatát nem engedélyezte az állítólag megsértett kizárólagos jog tulajdonosa (a „szerzői jog tulajdonosa”), egy a szerzői jog tulajdonosát képviselő megbízott, illetve jogszabály;
 • nyilatkozat, hogy az Ön által megadott minden információ pontos; valamint
 • nyilatkozat, amelyet a hamis tanúzás terhe mellett tesz arról, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy jogosult a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni.

Értesítését alá kell írnia (vagy fizikailag, vagy elektronikusan), valamint azt a következőképpen kell megcímeznie:

Szerzői jogi megbízott
Cochlear Limited
Cím:
Cochlear Headquarters,
1 University Avenue,
Macquarie University
NSW 2109, Ausztrália
E-mail-cím: copyright@cochlear.com

Védjegyek

Az alábbi Cochlear logóval ellátott védjegyek a világ egy vagy több országában bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyek.

CochlearTM Nucleus®
Baha® Osia®

A következőkben felsorolt Cochlear-szóvédjegyek világszerte egy vagy több védjegyhivatalban nyilvántartott védjegyek.

Advance Off-Stylet® 코클리어® MET®
AutoNRT® Contour® NRT®
Baha® Contour Advance® Nucleus®
Beam® Custom Sound® Off-Stylet®
Button® Freedom® Osia®
Carina® Invisible Hearing® SmartSound®
科利耳® Kanso® Vistafix®
コクレア®    

A Cochlear következő szóvédjegyei és logói tekintetében függőben lévő védjegykérelmek és védjegy-regisztrációk vannak folyamatban egy vagy több védjegyirodában a világ több pontján.

ACETM DermaLockTM Piezo PowerTM
AOSTM ESPritTM ProfileTM
ArdiumTM Human DesignTM SlimlineTM
AutosensitivityTM HybridTM SoftipTM
Baha SoftWearTM HugfitTM SoundArcTM
BCDriveTM MicroDriveTM SPrintTM
Bring Back the BeatTM MP3000TM True WirelessTM
CochlearTM myCochlearTM WhisperTM
Cochlear SoftWearTM mySmartSoundTM WindShieldTM
コントゥアTM Outcome Focused FittingTM  

A Weboldalainkon és a Cochlear egyéb anyagaiban, mint pl. sajtóközleményekben, műszaki dokumentumokban és hirdetésekben megjelenő egyéb védjegyek az adott tulajdonosok tulajdonát képezik.

Ön nem használhatja a Cochlear védjegyeit vagy a Weboldalainkon megjelenő egyéb védjegyeket, kivéve, ha az összhangban áll a jelen Használati feltételekkel, vagy egyébként rendelkezik a Cochlear vagy az érintett védjegy tulajdonosának előzetes, kifejezett írásbeli engedélyével.

A Cochlear-védjegyek használata

Amennyiben az ilyen használat megfelel a Cochlear alábbiakban meghatározott védjegyhasználati útmutatójának, Ön használhatja:

 • a Cochlear szóvédjegyeit hivatkozó módon (például egy Cochlear-terméknek egy harmadik fél termékével vagy szolgáltatásával való kompatibilitásának leírására), feltéve, hogy az ilyen kijelentések nyilvánosak, megalapozottak, és nem sugallják a Cochlear Csoport jóváhagyását, szponzorálását vagy a vele való nem valós kapcsolatot; és
 • a Cochlear szóvédjegyeit és logóit olyan szemináriumokkal vagy konferenciákkal kapcsolatban, amelyeknek a Cochlear írásos szponzori megállapodás alapján a szponzora.

Nem teheti az alábbiakat:

 • nem használhatja a Cochlear logóit weboldalakon, közösségimédia-oldalakon, prezentációkban, promóciós vagy reklámanyagokban, vagy bármilyen más célra, kivéve, ha ezt a felhasználást kifejezetten írásban engedélyeztük;
 • nem gyárthat, adhat el vagy ajándékozhat Cochlear-védjegyet viselő árucikkeket, kivéve, ha erre írásban engedélyt adtunk Önnek; vagy
 • nem használhatja a Cochlear-védjegyet becsmérlő módon vagy úgy, amely hamis támogatást, szponzorálást vagy a Cochlear Csoporttal való kapcsolatot sugall.

A Cochlear védjegyhasználati útmutatója

A fentiek korlátozása nélkül, a Cochlear-védjegyek használatának meg kell felelnie a következőknek:

 1. a pontos helyesírás (a jelen Használati feltételekben meghatározottak szerint) és a megfelelő védjegyszimbólum (TM, ®) használata, amikor a Cochlear-védjegy először jelenik meg a vonatkozó anyagban. Helyi átírásnak minősülő védjegyek használata esetén követni kell az első és a további említésekre vonatkozó alábbi szabályokat.

   

  Nyelv Első említés címben/fejlécben/tárgyban Első említés a szövegben További említések
  Angol CochlearTM CochlearTM Cochlear
  Egyszerűsített & és hagyományos kínai CochlearTM (科利耳®) CochlearTM (科利耳®) 科利耳
  Japán CochlearTM (コクレア®) CochlearTM (コクレア®) コクレア
  Koreai CochlearTM (코클리어®) CochlearTM (코클리어®) 코클리어
 2. A Cochlear-védjegyeket mindig melléknévként kell használni, és azokat egy vagy több főnévnek kell követnie (pl. “Cochlear™ Nucleus® 7 beszédprocesszor”). A Cochlear-védjegyet mindig egyes számban kell használni, és NEM birtokos vagy többes számban (helyette az azt követő főneveket kell többes számban használni).
 3. A védjegyek Cochlear tulajdonjogát jelző nyilatkozatot az alábbi formátumban kell csatolni (vegye figyelembe, hogy ez a nyilatkozat úgy módosítható, hogy csak a vonatkozó anyagban használt védjegyeket tartalmazza):

  „Az ACE, az Advance Off-Stylet, az AOS, az Ardium, az AutoNRT, az Autosensitivity, a Baha, a Baha SoftWear, a Baha logók, a BCDrive, a Beam, a Bring Back the Beat, a Button, a Carina, a Cochlear, a 科利耳, a コクレア, a 코클리어, a Cochlear SoftWear, a Contour, a コントゥア, a Contour Advance, a Custom Sound, a DermaLock, az ESPrit, a Freedom, a Hear now. And always, a Hugfit, a Human Design, a Hybrid, az Invisible Hearing, a Kanso, a Kanso logók, a MET, a MicroDrive, az MP3000, a myCochlear, a mySmartSound, az NRT, a Nucleus, a Nucleus logók, az Osia, az Outcome Focused Fitting, az Off-Stylet, a Piezo Power, a Profile, a Slimline, a SmartSound, a Softip, a SoundArc, az SPrint, a True Wireless, az ellipszis alakú logó, a Vistafix, a Whisper és a WindShield a Cochlear Limited vagy a Cochlear Bone Anchored Solutions AB védjegye vagy bejegyzett védjegye.”

Nem kereskedelmi használat

Weboldalainkat nem használhatja semmilyen kereskedelmi célra, kivéve, ha azt a Cochlear vagy a Cochlear Csoport másik tagja kifejezetten írásban jóváhagyta. Weboldalaink bármelyikének jogosulatlan keretezése vagy az arra történő hivatkozás tilos. A kereskedelmi célú hirdetések, a leányvállalatokra történő hivatkozások és az ügyfélszerzés egyéb formái figyelmeztetés nélkül törölhetők Weboldalainkról, és a felsoroltak a hozzáférési jogok megszüntetését eredményezhetik.

Hivatkozások a harmadik félhez tartozó Weboldalakra

Weboldalaink hivatkozásokat tartalmazhatnak a harmadik fél (pl. hirdetők, leányvállalati partnerek, stratégiai partnerek vagy egyéb) tulajdonában lévő egyéb weboldalakra. Nem vagyunk felelősek az említett vállalatok vagy magánszemélyek bármelyikének termékeiért vagy ajánlataiért, illetve a weboldalaik tartalmának pontosságáért, és ezekre nincs ráhatásunk. A jogszabályok által megengedett mértékben nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget bármely ilyen weboldal működéséért, termékéért és tartalmáért. Mielőtt bármely harmadik fél weboldalát használná, ellenőriznie kell a szóban forgó weboldalakra vonatkozó megfelelő használati feltételeket és irányelveket. Egy hivatkozásnak a Weboldalaink bármelyikénél történő szerepeltetése nem jelenti az említett, harmadik félhez tartozó weboldal általunk történő jóváhagyását. Ha úgy dönt, hogy bármely ilyen hivatkozott weboldalt felkeres, azt saját kockázatára teszi.

Nemzetközi használat

Ön vállalja, hogy betart minden alkalmazandó jogszabályt a Weboldalunk használatára vonatkozóan. Termékek Weboldalainkon való feltüntetése esetén nem garantáljuk, hogy ezek a termékek az Ön régiójában is elérhetőek lesznek, vagy ugyanazon a néven kaphatók.

Felhasználói viták

Kizárólag Ön felelős a Weboldalunk más tagjaival történő kommunikációért. A Cochlear fenntartja a jogot, ugyanakkor nem köteles az Ön és a Weboldalaink más tagjai közötti viták folyamatosan figyelemmel követésére. Ön kártalanítja és kármentesíti a Cochleart, a Cochlear Csoportot, valamint annak és azoknak a tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottait, licencadóit és szolgáltatóit bármely olyan kártérítési igény esetén, amely az Ön és egy másik Felhasználó közötti vitából ered.

A garanciával kapcsolatos jogi nyilatkozat

Ha Ön Ausztráliában, az Európai Gazdasági Térségben, az Egyesült Királyságban, Svájcban, Új-Zélandon vagy kötelező fogyasztóvédelmi jogszabályokkal rendelkező más alkalmazandó joghatóságban él, tudomásul vesszük, hogy vannak bizonyos, termékek és szolgáltatások nyújtására vonatkozó, jogszabályok által meghatározott garanciák, szavatosságok és feltételek, amelyek jogszabály alapján nem zárhatók ki, korlátozhatók vagy módosíthatók, vagy amelyeket csak bizonyos mértékig lehet korlátozni („jogszabályon alapuló kötelezettségek”). A Feltételek egy rendelkezése sem zárja ki, korlátozza vagy módosítja a jogszabályon alapuló kötelezettségeket a jogszabályokban megengedett mértéken túlmenően.

A jogszabályon alapuló kötelezettségek függvényében:

A WEBOLDALAINK ÉS AZ ÖSSZES TARTALOM, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA, VALAMINT A WEBOLDALAINKON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT BÁRMELY VÉLEMÉNYRE, TANÁCSRA, NYILATKOZATRA, MEMORANDUMRA VAGY INFORMÁCIÓRA VALÓ HAGYATKOZÁSA, BELEÉRTVE A VELÜNK KAPCSOLATBAN NEM ÁLLÓ HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓKAT IS, KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK, ÉS AZ EBBŐL EREDŐ KÁROKÉRT KIZÁRÓLAG ÖN FELEL. WEBOLDALAINKAT ÉS A WEBOLDALAINKON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT MINDEN TARTALMAT, TERMÉKET ÉS SZOLGÁLTATÁST (EGYÜTTESEN: „COCHLEAR-ANYAGOK”) A „JELEN FORMÁJÁBAN” ÉS „AKTUÁLIS ELÉRHETŐSÉGE SZERINT” BIZTOSÍTJUK, FELELŐSSÉG- VAGY SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS NÉLKÜL. A COCHLEAR, A COCHLEAR CSOPORT, VALAMINT ANNAK ÉS AZOKNAK A TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, MEGBÍZOTTAI, LICENCADÓI ÉS SZOLGÁLTATÓI (EGYÜTTESEN: „COCHLEAR-FELEK”) A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDEN, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, BÁRMELY TÍPUSÚ FELELŐSSÉGET ÉS SZAVATOSSÁGOT A COCHLEAR-ANYAGOKKAL VAGY A COCHLEAR-ANYAGOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGSÉRTÉS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN FELELŐSSÉGET ÉS SZAVATOSSÁGOT. A FENTIEK ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A COCHLEAR-FELEK NEM VÁLLALJÁK ÉS NEM SZAVATOLJÁK, HOGY
(A) A COCHLEAR-ANYAGOK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK VAGY ELVÁRÁSAINAK;
(B) WEBOLDALAINK HASZNÁLATA IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS, MEGSZAKÍTÁSMENTES VAGY HIBAMENTES LESZ, VAGY HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK;
(C) A WEBOLDALAKON KERESZTÜL MEGJELENÍTETT VAGY TERJESZTETT TARTALOM VAGY BÁRMELY TANÁCS, VÉLEMÉNY, NYILATKOZAT VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ PONTOS, TELJES, AKTUÁLIS VAGY MEGBÍZHATÓ, ILLETVE VÍRUSMENTES;
(D) AZ ÖN TARTALMA, KOMMUNIKÁCIÓJA, SZEMÉLYRE SZABOTT BEÁLLÍTÁSAI VAGY EGYÉB ADATAI NEM KERÜLNEK TÖRLÉSRE, NEM VESZNEK EL, AZOKAT NEM KÉZBESÍTIK TÉVESEN VAGY NEM SÉRÜLNEK MEG.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG BIZONYOS SZAVATOSSÁGOK VAGY FELELŐSSÉGEK KORLÁTOZÁSÁT, TEHÁT ELŐFORDULHAT, HOGY AZ EMLÍTETT FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK NÉMELYIKE NEM VONATKOZIK ÖNRE.

Felelősség korlátozása

A jogszabályon alapuló kötelezettségekre is figyelemmel és a jogszabályok által megengedett mértékben Ön elfogadja, hogy:

A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A COCHLEAR-FELEK (A KORÁBBI MEGHATÁROZÁS SZERINT) NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖNNEL VAGY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT (LEGYEN AZ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ÁLTALÁNOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLENSZERŰ, PÉLDAÉRTÉKŰ VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ADATOK, JÖVEDELEM, JÓ HÍRNÉV VAGY NYERESÉG ELVESZTÉSÉT), AMELY BÁRMILYEN KÖVETELÉSBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN KELETKEZIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÖVETELÉS SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPUL, AMELY A WEBOLDALAINK, VAGY A TARTALMAINK, TERMÉKEINK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉVEL KAPCSOLATOS. NEM VAGYUNK FELELŐSEK SEMMILYEN MÓDON A WEBOLDALAINK HARMADIK FÉL FELHASZNÁLÓI ÁLTAL POSZTOLT TARTALMAKÉRT VAGY AZOK VISELKEDÉSÉÉRT. EZ EGY ÁTFOGÓ FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, AMELY AKKOR IS ALKALMAZANDÓ, HA A COCHLEAR-FELEK BÁRMELYIKÉNEK TUDOMÁSA VOLT VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, TEKINTET NÉLKÜL AZ EGYÉB JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK HATÉKONYSÁGÁRA. HA A FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ JELEN KORLÁTOZÁS BÁRMELY RÉSZÉT BÁRMILYEN OKBÓL ÉRVÉNYTELENNEK VAGY ÉRVÉNYESÍTHETETLENNEK TALÁLJÁK, AKKOR A MI HALMOZOTT FELELŐSSÉGÜNK (ÉS BÁRMELY MÁS TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYÉ, AKINEK VAGY AMELYNEK A FELELŐSSÉGE EGYÉBKÉNT KORLÁTOZOTT LETT VOLNA) AZON FELELŐSSÉGEK TEKINTETÉBEN, AMELYEK EGYÉBKÉNT KORLÁTOZOTTAK LETTEK VOLNA, NEM HALADJA MEG A KETTŐSZÁZÖTVEN DOLLÁRT ($250,00).

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY AZ EZEKÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET, TEHÁT ELŐFORDULHAT, HOGY AZ EMLÍTETT FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK NÉMELYIKE NEM VONATKOZIK ÖNRE. JELEN FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZATUNK NEM ZÁRJA KI ÉS NEM KORLÁTOZZA A FELELŐSSÉGÜNKET CSALÁSÉRT VAGY CSALÁRD MEGTÉVESZTÉSÉRT, SÚLYOS GONDATLANSÁGÉRT, HALÁLÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, AMENNYIBEN AZT A MI GONDATLANSÁGUNK OKOZTA, ILLETVE MÁS OLYAN KÖTELEZETTSÉGEKÉRT, AMELYEK JOGSZABÁLY ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓK KI.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja és kármentesíti a Cochlear-feleket (a korábbi meghatározás szerint) minden olyan harmadik fél által benyújtott követelés, felelősség, kár, veszteség, költség és kiadás (beleértve az észszerű mértékű ügyvédi díjakat és költségeket) esetén, amely a jelen Használati feltételek szándékos vagy gondatlan megszegéséből ered. Haladéktalanul értesítjük minden ilyen kárigényről, anyagi felelősségről, veszteségről, költségről és kiadásról.

A jelen Használati feltételek szerinti kártalanítások a Weboldalaink használatának és bármely más „kattintásos” vagy „online” megállapodásnak a megszűnése után is fennmaradnak.

Módosítás és megszüntetés

Fenntartjuk a jogot, hogy bármelyik weboldalt – előzetes figyelmeztetés nélkül – bármikor megszüntessük vagy módosítsuk.

Értelmezés

A jelen Használati feltételekben alkalmazottak szerint a „beleértve” kifejezés a következőket jelenti: „többek között, de nem kizárólagosan”.

Jogfeladás

A mi részünkről bármikor is annak elmulasztása, hogy a jelen Használati feltételek bármely rendelkezésének a teljesítését követeljük, vagy, hogy a jelen Használati feltételekben rögzített bármely jogot gyakoroljuk, nem tekinthető az említett rendelkezésről vagy az említett jogról való lemondásnak. Minden jogfeladás írásban kell, hogy történjen. Hacsak az írásos jogfeladás nem tartalmaz egy ellentétes kifejezett nyilatkozatot, a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése, illetve az itt biztosított bármely jog megsértésével kapcsolatos, bármelyikünk általi lemondás nem értelmezhető úgy, mint az említett rendelkezés bármely folyamatos vagy jövőbeli megszegése esetében történő jogfeladás, magának a rendelkezésnek az esetében történő jogfeladás, illetve a jelen Használati feltételek értelmében bármely jog esetében történő jogfeladás.

Elválaszthatóság

Ha a jelen Használati feltételek bármely rendelkezését illetékes joghatóságú bíróság a jogszabályokkal ellentétesnek minősíti, az említett rendelkezést megváltoztatják, és azt úgy értelmezik, hogy a lehető legjobban hajtsa végre a jogszabályban megengedett legteljesebb mértékig az eredeti rendelkezés célkitűzéseit, a jelen Használati feltételek többi rendelkezése pedig teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

Vitarendezés

Abban az esetben, ha Ön és a Cochlear között vita merülne fel a jelen Weboldal vagy a jelen Használati feltételek miatt vagy ezekkel kapcsolatban, Ön vállalja, hogy jóhiszemű tárgyalásokat folytat, és a Cochlearral együttműködve észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy mindkét fél számára a legelőnyösebb megoldást érjék el.

Bírósági vitarendezés alternatívájaként az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók panaszukat az Európai Online Vitarendezési Platformhoz (European ODR Platform) is benyújthatják. A fogyasztók további információkat kaphatnak az EU online vitarendezési weboldalán: https://ec.europa.eu/consumers/odr. A Cochlear azonban nem vesz részt a fent említett vitarendezési mechanizmusban vagy bármely más folyamatban.

Alkalmazandó jog, joghatóság és helyszín

Ha Ön a Weboldalt:

 • Észak-Amerikából éri el, a jelen Használati feltételekre az USA Colorado államának jogszabályai az irányadók;
 • Latin-Amerikából éri el, a jelen Használati feltételekre a Panamai Köztársaság jogszabályai az irányadóak;
 • Európából, a Közel-Keletről vagy Afrikából éri el, a jelen Használati feltételekre Anglia jogszabályai az irányadók; vagy
 • Ázsiából, Ausztráliából vagy a dél-csendes óceáni térségből éri el, a jelen Használati feltételekre Ausztrália New South Wales államának jogszabályai az irányadók,

kivéve, ha a vonatkozó törvény vagy jogszabály megköveteli, hogy egy adott ország törvényei által szabályozott szerződéseket kössön, amely esetben a jelen Használati feltételekre az adott ország törvényei az irányadók, minden esetben a kollíziós jogi rendelkezésekre való tekintet nélkül.

Ön vállalja, hogy aláveti magát az Önre a fentiek szerint alkalmazandó irányadó jog szerinti bíróságok és fellebbviteli bíróságok nem kizárólagos illetékességének, és beleegyezik abba, hogy semmilyen alapon nem tiltakozik az említett bíróságok illetékességének gyakorlása ellen.

A fentiektől függetlenül, ha Ön fogyasztó, a fenti jogválasztás és helyszínválasztás nem érinti a lakóhelyén alkalmazandó jogszabályon alapuló kötelezettségek (ha vannak ilyenek) érvényesítésének a lehetőségét.

Mellékes megállapodások kizárása

A bármely alkalmas Adatvédelmi értesítéssel vagy „kattintható elfogadással” kiegészített, illetve módosított jelen Használati feltételek képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és mi közöttünk, tekintettel a Weboldalainkra, a felsoroltak egyébként hatályon kívül helyeznek minden korábbi kommunikációt, tárgyalást és megállapodást – legyen az szóbeli, írásos vagy elektronikus –, amely Ön és mi közöttünk annak tekintetében létrejött.

Az intézkedésekkel kapcsolatos korlátozások

A jogszabályon alapuló kötelezettségekre is figyelemmel, a Weboldalaink használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen követelését vagy keresetindítási okát az ilyen követelés vagy keresetindítási ok felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell benyújtania velünk szemben, különben az örökre elévül.

A jelen Használati feltételekkel kapcsolatos kérdések

Ha bármilyen kérdése van a jelen Használati feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az enquiries_intl@cochlear.com e-mail-címen, vagy vegye fel a kapcsolatot a Cochlear Csoport azon illetékes szervezetével, amely az Ön által látogatott helyi Weboldalt biztosítja, amint az az adott helyi Weboldalon a „Kapcsolat” vagy (adott esetben) a „Jogi információk” pontban szerepel.

 

Utolsó frissítés: 2021.10.21.
Érvényesség kezdete: 2021.10.22.
D1536808 V7 2021-10