Skip to main content

COCHLEAR GLOBÁLIS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Amikor Ön kapcsolatba lép a Cochlearral, személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban („Nyilatkozat”) foglaltaknak megfelelően gyűjthetjük és felhasználhatjuk. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a Nyilatkozatot, mivel elmagyarázza, hogyan gyűjti, használja fel és teszi közzé személyes adatait a Cochlear Limited és leányvállalatai világszerte („Cochlear csoport”). Azt is megmutatja, hogyan férhet hozzá és frissítheti személyes adatait, valamint hogyan dönthet személyes adatai felhasználása tekintetében.

Ez a Nyilatkozat az online és offline adatgyűjtési tevékenységeinkre is vonatkozik, beleértve a weboldalainkon, alkalmazásokon, papírűrlapokon, ügyfélszolgálatokon és eseményeken keresztül gyűjtött személyes adatokat.

Ne feledje, hogy különböző forrásokból (weboldal, offline események) és különböző eszközökön származó személyes adatokat összesíthetünk. Ennek részeként kombinálhatjuk az eredetileg különböző Cochlear szervezetek vagy Cochlear partnerek által gyűjtött személyes adatokat.

Figyelem: a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem szabályozza az USA-beli Health Insurance Portability and Accountability Act („HIPAA” – az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámolási kötelezettségéről szóló törvény) által meghatározott védett egészségügyi információk Cochlear által történő gyűjtését, felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát. Tekintse meg a HIPAA szerinti adatvédelmi gyakorlatokra vonatkozó nyilatkozatainkat.

 

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJT A COCHLEAR?

Az Ön által megadott személyes adatok.

Amikor Ön a Cochlearrel kommunikál, előfordulhat, hogy személyes adatokat ad meg nekünk. Például megadhatja a következőket:

 • nevét és elérhetőségi adatait, amikor Cochlear fiókot regisztrál webportáljainkon vagy egyik alkalmazásunkon keresztül, vagy amikor ellátogat a Cochlear egyik létesítményébe vagy rendezvényére;
 • adatokat a hallás világában tett személyes utazásáról a Cochlear közösségi fórumain vagy más szolgáltatásainkban;
 • biológiai és demográfiai adatokat, például az Ön kora, születési ideje, neme, egészségi állapota vagy orvosi kezelése, amikor egy készüléket regisztrál, vagy amikor termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat használ fel vagy kér; vagy
 • pénzügyi adatokat, például az Ön hitelkártyaszámát, amikor termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol tőlünk;
 • Ügyfélszolgálati és vásárlási előzmények, valamint minden olyan információ, amelyet Ön önként megoszt velünk a termékünk és szolgáltatásaink használatával kapcsolatos tapasztalatairól (pl. piackutatás és fogyasztói visszajelzés);
 • Tartózkodási hely, például az Ön IP-címéből, országából és a mobilkészülék pontos földrajzi helymeghatározásából származó adatok (amennyiben megfelelő figyelmeztetést és döntési lehetőséget nyújtottunk);
 • Audio-, elektronikus vagy vizuális információk, ha részt vesz az eseményeinken, vagy talent-, illetve médiaanyagot biztosít számunkra; vagy
 • Egyéb személyes adatok, amelyeket akkor adhat meg számunkra, amikor kapcsolatba lép velünk telefonon, online vagy bármely „Kapcsolat” funkció segítségével.

Ha Ön egészségügyi szakember, adatokat gyűjthetünk a szakterületéről, klinikai érdeklődéséről és a Cochlear termékekhez kapcsolódó tevékenységeiről.

Önnek nem kötelessége megadni nekünk a személyes adatait, de bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a személyes adatok nélkül nem tudunk Önnek teljes körű szolgáltatásokat nyújtatni.

Termékeink és szolgáltatásaink Ön által történő használata révén gyűjtött személyes adatok.

A Cochlear a Cochlear alkalmazások és szolgáltatások használatakor információkat kap. Ezek az információk mutatják, hogy miként használja az alkalmazást és/vagy a hallássegítő eszközt, valamint a beszédprocesszorára vonatkozó információkat tartalmaznak (pl. készülékszám, fiókszám, modell, hardververzió). Továbbá amikor meglátogatja webportáljainkat vagy használja alkalmazásainkat, az Ön számítógépe vagy mobilkészüléke bizonyos elemzés céljából gyűjtött adatokat elküldhet nekünk, mint például az Ön IP-címét, böngészője verzióját, a használt alkalmazás verzióját és bármely észlelt hibát.

További részletekért olvassa el a lenti szakaszt azzal kapcsolatban,hogyan használja a Cochlear a cookie-kat, és az Adatvédelmi kiegészítések szakaszt a termékre, szolgáltatásokra és tevékenységekre jellemző részletekkel kapcsolatban.

Harmadik felektől származó személyes adatok.

Időről időre adatokat szerezhetünk Önnel kapcsolatban más szervezetektől vagy magánszemélyektől. Például, amikor Önnek hallásjavító implantátumot ültetnek be, egészségügyi szolgáltatója regisztrálhatja nálunk az Ön hallásjavító implantátumának sorozatszámát, a beszédprocesszor sorozatszámát és beállításait, valamint az elérhetőségét annak biztosítása érdekében, hogy Ön teljes támogatást kapjon tőlünk. Piaci elemzéseink és marketing tevékenységeink támogatása céljából külső szolgáltatóktól (harmadik felek) is szerezhetünk be adatokat. Ezek a további adatok segítenek nekünk abban, hogy személyre szabottabb élményt nyújthassunk Önnek.

 

 

HOGYAN HASZNÁLJA FEL A COCHLEAR A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Annak érdekében, hogy megváltoztassuk azt a módot, ahogyan az emberek a halláskárosodást megértik és kezelik, valamint annak érdekében, hogy beültethető hallási megoldásokat fejlesszünk ki és dobjunk piacra, személyes adatokat használunk az alább és az adatvédelmi kiegészítésekben ismertetett célokból.

A személyes adatok használatának célja Miért tesszük ezt? Jogos érdekeink (előnyök és/vagy eredmények)
Garancia és nyilvántartások. Az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy megőrizzük és fenntartsuk az orvosi eszközeinkre vonatkozó nyilvántartásokat, nyomon kövessük a garanciális időszakokat, megőrizzük a Cochlear termékekre vonatkozó forgalmazási nyilvántartást és eszközelőzményeket, és nyilvántartást vezessünk a termékeinkkel kapcsolatos orvosi kérdésekről és/vagy panaszokról.
 • Az Ön beleegyezésével (szükség esetén)
 • Szerződéses kötelezettségek teljesítése (pl. a Cochlear Globális Korlátozott Garanciája)
 • Jogszabályi kötelezettségek
 • A szervizelési és javítási munkák gyorsabb kezelése
 • Kutatás és termékfejlesztés
Eszközök regisztrálása. Az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy regisztráljuk az Ön eszközeit, így megfelelő nyilvántartást vezethessünk és teljes körű támogatást nyújthassunk a szervizeléshez és javításokhoz.
 • Az Ön beleegyezésével (szükség esetén)
 • Jogos érdekeink
 • A szervizelési és javítási munkák gyorsabb kezelése
 • Kutatás és termékfejlesztés
Marketing. Személyes adatait marketing és promóciós tevékenységeink elősegítéséhez használjuk fel, amelynek részeként többek között felkérhetjük Önt, hogy vegyen részt felmérésekben, vagy ossza meg velünk a véleményét, vagy a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó olyan ajánlatokkal és információkkal kereshetjük meg, amelyekről úgy hisszük, érdekelhetik Önt.
 • Az Ön beleegyezésével (szükség esetén)
 • Jogos érdekeink
 • Szerződéses kötelezettségek teljesítése
 • Annak meghatározása, hogy mely termékeink és szolgáltatásaink érdekelhetik Önt, és megismertetni azokat Önnel.
 • Új termékek és szolgáltatások vevőtípusainak meghatározása
 • Termék- és szolgáltatáskínálatunk optimalizálása
Személyre szabás. Személyes adatait azért használjuk, hogy személyre szabott élményt nyújthassunk Önnek, amikor weboldalainkat és alkalmazásainkat használja. Profilt hozhatunk létre a közöttünk lezajlott kommunikációkból annak megértése érdekében, hogy milyen irányú tájékoztatás érdekelné Önt.
 • Jogos érdekeink
 • Annak meghatározása, hogy mely termékeink és szolgáltatásaink érdekelhetik Önt, és megismertetni azokat Önnel.
 • Új termékek és szolgáltatások vevőtípusainak meghatározása
Ügyfélszolgálat. Az Ön személyes adatait ügyfélszolgálati célokra használjuk fel, beleértve a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdésekre és információkérésekre való válaszadást. Technikai jellegű értesítéseket is küldhetünk Önnek, például, a garancia lejáratáról tájékoztathatjuk.
 • Szerződéses kötelezettségek teljesítése
 • Jogi kötelezettségek
 • Jogos érdekeink
 • Kérdéseinek megválaszolása
 • Új termékek és szolgáltatások fejlesztése és javítása
 • Hatékonyságunk javítása
Termék- és szolgáltatásfejlesztés és -javítás. Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk termékeink és szolgáltatásaink tesztelésére, támogatására és fejlesztések, valamint javítások megalkotására (pl. az eszközök megfelelő konfigurálása, aktiválása, karbantartása és kezelése), valamint új termékek és szolgáltatások kifejlesztésére, a termékteljesítmény elemzésére, szolgáltatási és megbízhatósági adatok, valamint weboldalaink és alkalmazásaink tartalmának, funkcióinak és használhatóságának javítására.
 • Az Ön beleegyezésével (szükség esetén)
 • Jogos érdekeink
 • Új termékek és szolgáltatások fejlesztése és javítása
Egyéb általános célok (pl. belső vagy piaci kutatás, elemzés, biztonság). A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az Ön személyes adatait egyéb általános üzleti célokra is felhasználhatjuk, például fiókjának fenntartásához, belső vagy piaci kutatások lefolytatásához és a hirdetési kampányok hatékonyságának méréséhez. Fenntartjuk a jogot arra, hogy – amennyiben rendelkezik Cochlear fiókkal – ezeket a fiókokat egyetlen fiókba tömörítsük. Az Ön személyes adatait kommunikációink, illetve informatikai és biztonsági rendszereink kezelésére és működtetésére, valamint biztonsági vagy csalásellenes célokra is felhasználhatjuk.
 • Jogi kötelezettségek
 • Az Ön beleegyezésével (szükség esetén)
 • Jogos érdekeink
 • Új termékek és szolgáltatások fejlesztése és javítása
 • Hatékonyságunk javítása
 • Rendszereink, hálózataink és munkatársaink védelme

 

Személyazonosításra nem alkalmas adatok használata. Előfordulhat, hogy a jogszabályok engedélyezik az Ön személyes adatainak összesítését vagy anonimizálását annak biztosítása érdekében, hogy az adatok ne legyenek többé Önhöz köthetők, és az összesítést vagy anonimizálást követően az adatok többé nem minősülnek személyes adatnak. Az ilyen jellegű információfelhasználásokra nem vonatkozik ez a nyilatkozat.

 

 

MIKOR ÉS KIVEL OSZTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Cochlear Csoporton belül.

A személyes adatokat globálisan megoszthatjuk a Cochlear Csoporton belül. A Cochlear Csoport minden tagja kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint használja fel és továbbítja az Ön személyes adatait.

Szolgáltatóinkkal.

A személyes adatokat megosztjuk azokkal a szervezetekkel, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a Cochlearnak vagy annak nevében; ilyenek például forgalmazóink, a webportál-támogatást nyújtó cégek, vagy amelyek termékeink és szolgáltatásaink értékesítésében működnek közre. Egyes esetekben weboldalunkon közvetlenül Ön adja meg személyes adatait ezeknek a harmadik fél szolgáltatóknak (például, ha online áruházunkban vásárol, és fizetéskor megadja bankkártyaadatait, azok az adatok közvetlenül egy külső fizetésfeldolgozóhoz kerülnek), és az adott harmadik fél ezeket az adatokat nem feltétlenül osztja meg a Cochlearral. Szolgáltatóinkat szerződés kötelezi arra, hogy a Cochleartól kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljék, és csak a részünkre történő szolgáltatásnyújtáshoz használják fel.

Harmadik fél cégekkel.

Azon esetek kivételével, amikor Ön hozzájárulását adta, nem licenceljük és nem adjuk el az Ön személyes adatait harmadik fél cégeknek saját marketingcéljaikból. Az ilyen harmadik fél cégek kilétét a hozzájárulás kérelmezésének időpontjában közöljük Önnel.

Egészségügyi partnerekkel, szolgáltatókkal és gondviselőkkel.

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk egészségügyi szolgáltatóinkkal (pl. az Ön sebészével, audiológusával stb.) annak érdekében, hogy felmérjék az Ön alkalmasságát termékeink használatára, segítsék Önt termékeink használatában, illetve a kezeléshez, egészségügyi műveletekhez vagy fizetésekhez kapcsolódó más okokból. Például:

 • ha Ön megrendel egy adott terméket vagy szolgáltatást (vagy azon van, hogy feladja rendelését) megoszthatjuk személyes adatait azokkal a szervezetekkel, akik az Ön nevében fizetnek az egészségügyi szolgáltatásokért (például a Medicare vagy a Medicaid az USA-ban, illetve a visszatérítést kifizető hatóságok és biztosítótársaságok egyéb régiókban); és
 • a Cochlear felhőtechnológiáinak használata során annak lehetővé tétele érdekében, hogy a beszédprocesszor konfigurációs fájljairól a Cochlear biztonsági másolatot készítsen és megossza az Ön által kijelölt egészségügyi szolgáltatókkal.

Továbbá az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban közölhetjük a személyes adatokat a szülőkkel, gyámokkal vagy gondviselőkkel (az adott helyzet szerint).

Üzleti tranzakciók esetén.

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk olyan vállalatnak, amely, például értékesítés, egyesülés, átszervezés vagy felszámolás eredményeként megszerezte a Cochlear Csoport valamely tagjának részvényeit vagy vagyontárgyait vagy valamely divíziónkat. Az a vállalat, amely az Ön személyes adatait ily módon szerezte meg, a személyes adatait továbbra is a jelen nyilatkozatban foglaltak és az Ön által megjelölt adatvédelmi preferenciák értelmében köteles használni.

Jogi/kormányzati kérelemre és a Cochlear vagy mások védelme érdekében.

Személyes adatokat közölhetünk, amikor jóhiszeműen úgy véljük, hogy a közlés helyénvaló a következők érdekében:

 • a jogszabályok betartása (illetve bírósági végzés vagy idézés teljesítése);
 • közigazgatási vagy kormányzati hatóságok jogszerű kéréseinek teljesítése;
 • lehetséges bűncselekmény – például csalás vagy személyazonosság-lopás – megelőzése vagy kivizsgálása; vagy
 • a Cochlear Csoport, felhasználóink vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme.

 

 

HOGYAN HASZNÁLJA A COCHLEAR A COOKIE-KAT, A BEÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGI MÉDIA MODULOKAT ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁKAT?

A cookie-k kis méretű fájlok, amelyek adatokat, például egyedi azonosítókat tartalmaznak. Az Ön internetböngészője tárolja őket annak érdekében, hogy a webportálok rögzítsék az információkat a látogatások között. Amikor Ön bármelyik weboldalunkat meglátogatja, előfordulhat, hogy az Ön böngészőjében adatokat tárolnak vagy kérdeznek le, főleg cookie-k formájában. Webportáljaink cookie-kat használnak annak érdekében, hogy mi képesek legyünk:

 • megérteni, hogy Ön mely weboldalainkat látogatja meg, milyen gyakran és milyen típusú készülékekről;
 • adatokat gyűjteni az Ön böngészési preferenciáiról és készülékeiről, és megjegyezni azokat;
 • személyre szabni webportáljaink egyes elemeit az Ön böngészője, készüléke, országa és nyelve alapján;
 • információkat gyűjteni azokról a webportálokról, amelyekről Ön érkezett és más webportálokról, amelyeket Ön meglátogatott, hogy lehetővé váljon az Ön böngészési szokásainak valamely piaci szegmensbe való besorolása piaci elemzés céljából; és
 • relevánsabb tartalommal, reklámkommunikációval és hirdetésekkel ellátni Önt.

Például amikor meglátogatja webportáljainkat, a cookie-k segítenek nekünk meghatározni, hogy Ön mire keresett rá, milyen tartalmakat látogat meg, és milyen gyakran tér vissza. Bár a cookie-k útján gyűjtött adatok közvetlenül nem azonosítják Önt, amikor regisztrál webportáljainkon, össze tudjuk kapcsolni a webportáljainkon és alkalmazásainkban kifejtett korábbi és jövőbeni tevékenységét az Ön által megadott elérhetőségi adatokkal.

Harmadik fél cookie-k

A webportáljaink által használt egyes cookie-kat mi helyezzük el, míg másokat a nyilatkozatban meghatározott célokból, a mi nevünkben harmadik felek helyeznek el az oldalon. A harmadik felektől származó cookie-k általunk történő használata lehetővé teszi az érdeklődésen alapuló hirdetést, amelynek révén Önnek Cochlear hirdetéseket jeleníthetnek meg az Ön által meglátogatott más webportálokon.

A webportáljaink és alkalmazásaink használatára vonatkozó statisztikai adatok, például IP-címek gyűjtésére a Google Analytics szolgáltatást használjuk, míg a hirdetések kezelésére és elhelyezésére pedig a Google AdSense és a Google DoubleClick szolgáltatást (együtt: „Google Services”) vesszük igénybe. A Google Services lehetővé teszik az Ön által történő használat több készülék (pl. a mobiltelefonja és az asztali számítógépe) közötti összekapcsolását is. Kattintson ide, ha szeretne többet megtudni a Google Analytics szolgáltatásról, vagy szeretné megakadályozni, hogy adatokat gyűjtsön az Ön webportálunkon tett látogatásairól, vagy lépjen a http://myaccount.google.com oldalra, hogy a hirdetési élményét a Google Services keretén belül szabályozza.

Ha nem szeretné engedélyezni a cookie-kat, internetböngészőjét beállíthatja úgy, hogy az elutasítsa azokat. Ez azonban megakadályozhatja, hogy webportáljaink bizonyos funkciói a szándékoltaknak megfelelően működjenek. A cookie-kkal és hasonló technológiákkal kapcsolatos további információért látogasson el a http://allaboutcookies.org oldalra. Az internetalapú hirdetésekről le is iratkozhat az iparág által üzemeltetett webportálokon, ha ellátogat a http://www.networkadvertising.org/choices, a http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.com oldalakra (európai lakosok számára).

Kérjük, látogasson el a mobilkészülék gyártójának weboldalára vagy az operációs rendszerbe, ahol további adatvédelmi szabályozásokkal, például földrajzi helymeghatározással és eszközazonosítókkal kapcsolatos utasításokat talál.

 

Cookie-k szabályozása

Alapértelmezetten a Cochlear európai és törökországi felhasználóknak szánt weboldalai (Cochlear Europe weboldalak) csak a weboldalak megfelelő működéséhez kellő szükséges cookie-k használatát állítják be. Ha a Cochlear Europe weboldalaira látogat, megjelenik Önnek egy nyilatkozat a cookie-król, amelyen keresztül jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a nem szükséges cookie-k beállítását, például amelyeket elemzési vagy személyre szabási célokból használunk. Megadhatja a cookie-k azon speciális kategóriáit is, amelyeket a Cochlear beállíthat. Választásai csak a Cochlear Europe weboldalain lesznek érvényesek, Európán és Törökországon kívüli felhasználóknak szóló weboldalakon nem. A cookie-k működésének jellegéből kifolyólag választásai emellett csak doménenként érvényesek, ami azt jelenti, hogy amikor a Cochlear Europe különböző doménjain elérhető weboldalait látogatja meg, ismét meg kell adnia beállításait (pl. cochlear.com és az iwanttohear.com).

 

Beépülő közösségi média modulok

A cookie-kon kívül olyan közösségi hálókról származó beépülő közösségi média modulokat is használtunk, mint a Facebook és a Twitter, így Ön megoszthat dolgokat a webportáljainkról online barátaival és kapcsolataival. Az Ön böngészője a beépülő modult tartalmazó portáljaink minden egyes felkeresésekor kapcsolódik a Facebook és/vagy a Twitter kiszolgálóihoz. Ha Ön be van jelentkezve a Facebook- és/vagy Twitter-szolgáltatásokba, miközben meglátogatja webportáljainkat, ezek a mi webportálunkon folytatott böngészését a megfelelő felhasználói fiókjához társíthatják.

 

 

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

Hol történik a személyes adatok feldolgozása és tárolása?

Kezelés és tárolás. A Cochlear globális vállalat, melynek központja Ausztráliában, Sydneyben van, azonban kulcsfontosságú létesítményekkel és személyzettel rendelkezik az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és máshol is. Az Ön személyes adatait bárhová továbbíthatjuk, feldolgozhatjuk és tárolhatjuk, ahol a Cochlear, a Cochlear Csoport vagy ezek szolgáltatói működnek.

Személyes adatainak továbbítása. Az Ön személyes adatait a jelen nyilatkozatban meghatározott célokból az Ön lakhelye szerinti országon kívül is feldolgozhatjuk. Amikor az Ön személyes adatait más országokba továbbítjuk, ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartassuk. Amennyiben a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség és az Egyesült Királyság állampolgáraitól gyűjtjük, és olyan országokba továbbítjuk, amelyek a személyes adatok számára alacsonyabb szintű védelmet biztosító jogi normákkal rendelkeznek, a Cochlear megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy azok védelme és kezelése az EU adatvédelmi normáinak megfelelően történjen. Életbe léptettünk (i) az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket az Ön személyes adatainak védelme érdekében (és Önnek joga van arra, hogy elkérjen tőlünk egy példányt ezekről a kikötésektől az alább ismertetett módon), és/vagy (ii) az Ön hozzájárulására hagyatkozunk (amennyiben a törvény előírja).

Mennyi ideig őrzi meg a Cochlear a személyes adatokat?

A Cochlear a személyes adatokat csak addig tartja meg személyazonosításra alkalmas formában, amíg az szükséges annak a célnak az eléréséhez, amely miatt eredetileg gyűjtöttük, vagy azon további felhasználási cél eléréséhez, amelybe Ön beleegyezett, illetve a szabályozói és jogi nyilvántartás-vezetési kötelezettségeinknek való megfeleléshez. Ezt követően vagy töröljük az adatokat, vagy anonimizáljuk azokat, így az adatok már nem kapcsolhatók Önhöz.

 

 

BIZTONSÁG

A Cochlear által tett intézkedések. A Cochlear megfelelő fizikai, adminisztratív, technikai és szervezési intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy a személyes adatokat megvédje a visszaéléstől, az elvesztéstől, valamint a jogosulatlan hozzáféréstől vagy közléstől. Biztonsági intézkedéseink közé tartozik a hozzáférés-szabályozás, a titkosítás (ha szükséges) és a rendszeres biztonsági felmérések.

Milyen intézkedéseket várunk el Öntől? Fontos, hogy Ön is részt vegyen személyes adatai biztonságának megőrzésében. Online fiók létrehozásakor kérjük, válasszon olyan jelszót, amelyet mások nehezen találhatnak ki, és soha ne fedje fel más számára jelszavát. Ön felelős azért, hogy ezt a jelszót bizalmasan kezelje, és fiókjának bárminemű használatáért. Ha megosztott vagy nyilvános számítógépet használ, soha ne válassza a bejelentkezési azonosító/e-mail-cím vagy jelszó megjegyzését, és minden alkalommal jelentkezzen ki a fiókjából, amikor kilép a számítógépből. Emellett használja a webhelyünkön/alkalmazásunkban megadott adatvédelmi beállításokat vagy szabályzásokat!

 

 

GYERMEKEK ADATAI

Hogyan kezeli a Cochlear a gyermekek adatainak védelmét és a szülők jogait?

Webportáljaink és szolgáltatásaink általános közönséghez szólnak, mint például az ügyfelek, a szülők, a gondviselők és a nagyközönség, és nem kifejezetten a gyermekek a célcsoportjuk. Bizonyos Cochlear szolgáltatások és alkalmazások használatához Cochlear-fiókra van szükség, amelyekhez a gyermekek szülői vagy gondviselői beleegyezéssel létrehozott fiókkal férhetnek hozzá. A Gyermekfiók létrehozásával és kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Cochlear fiók adatvédelmi kiegészítései oldalt.

 

 

AZ ÖN JOGAI

Hogyan érheti el, helyesbítheti és törölheti a személyes adatokat?

Tiszteletben tartjuk az Ön jogát annak meghatározására, hogy hogyan gyűjtsük, használjuk fel és osszuk meg az Ön személyes adatait. Amikor személyes adatokat gyűjtünk Öntől, megtesszük a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy azok pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Tudatában vagyunk annak, hogy személyes adatai és adatvédelemre vonatkozó preferenciái idővel megváltozhatnak.

Amennyiben a jogszabály előírja, a hozzáférhet, javíthatja, módosíthatja vagy törölheti a Cochlear ellenőrzése alatt lévő személyes adatait, illetve korlátozhatja vagy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön magánéletének és biztonságának védelme érdekében észszerű lépéseket teszünk személyazonosságának ellenőrzésére, mielőtt hozzáférést adunk Önnek az adataihoz, illetve mielőtt helyesbítjük, módosítjuk vagy töröljük nyilvántartásainkat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a számunkra megadott azonosítási információk kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a vonatkozó törvények által megengedett mértékben lesznek kezelve.

Ön bármikor leiratkozhat a promóciós vagy marketingkommunikációról vagy a kommunikációkban található leiratkozás link segítségével, vagy oly módon, hogy felveszi velünk a kapcsolatot a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén leírt valamelyik lehetőségen keresztül.

Reméljük, hogy megválaszolhatjuk azokat a kérdéseit, amelyek a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozóan merülnek fel Önben. Ha azonban megoldatlan aggályai vannak, joga van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságoknál is.

 

 

ADATVÉDELMI KIEGÉSZÍTÉSEK

Az alábbi kiegészítések bemutatják, hogy egyes termékek, szolgáltatások és tevékenységek hogyan gyűjtenek és használnak fel személyes adatokat olyan módokon, amelyeket a (fenti) fő adatvédelmi nyilatkozatban nem részleteztünk, vagy amelyek további egyértelműsítést igényelnek.

 

A Cochlear fiók létrehozásával számos Cochlear szolgáltatásba és alkalmazásba bejelentkezhet, például a Baha® Smart alkalmazásba, a Nucleus® Smart alkalmazásba, az Osia® Smart alkalmazásba, a myCochlear™ webportálra, és online áruházunkba, és a fiókkal használhatja ezeket. A Cochlear fiókot igénylő szolgáltatások köre régiónként eltérhet.

Cochlear fiók létrehozásához nevét, e-mail-címét és születési idejét kérjük Öntől. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Cochlear fiókját Cochlear eszközregisztrációihoz társítsuk, így segítve minket az Önnek legrelevánsabb szolgáltatások nyújtásában. E-mail-címét használhatjuk továbbá a Cochlear fiókjával kapcsolatos kommunikációhoz, a születési idővel pedig azt biztosíthatjuk, hogy gyermekfiókokat kizárólag szülő vagy gondviselő engedélyével hozzanak létre.

Gyermekfiókok és szülői beleegyezés

A Cochlear szolgáltatásokat és alkalmazásokat Gyermekfiókokkal gyermekek is használhatják. A Gyermekfiókokat szülők vagy gyámok hozhatják létre azon szolgáltatásokon vagy alkalmazásokon keresztül, melyekben használatuk engedélyezett, például a Nucleus Smart alkalmazásban. A Gyermekfiók létrehozásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a Nucleus Smart alkalmazásra vonatkozó GYIK oldalt.

Gyermekfiókkal némely felnőttek számára elérhető Cochlear szolgáltatás és alkalmazás is hozzáférhető. Ennek eredményeképp személyes adatok küldésére kerülhet sor a Cochlear számára. Például amennyiben egy gyermek használja a Nucleus Smart alkalmazást, engedélyezheti az adatszinkronizálási vagy egyéb funkciókat, melyekről további információkat a Nucleus Smart alkalmazás adatvédelmi kiegészítései oldalon talál.

A némely régióban elérhető, Cochlear fiókot igénybe vevő szolgáltatásokban engedélyezhető az egészségügyi adatok megosztása a kijelölt egészségügyi szakemberekkel. Ha a funkció engedélyezve van, a szülők bármikor kérelmezhetik a szolgáltatás letiltását az egészségügyi szakemberrel vagy a Cochlearral történő kapcsolatfelvételen keresztül.

A szülők vagy gondviselők megtekinthetik, szerkeszthetik gyermekeik személyes adatait, kérhetik azok törlését, illetve megakadályozhatják azok további gyűjtését vagy felhasználását a velünk történő kapcsolatfelvételen keresztül, mely módjait a jelen nyilatkozat tartalmazza.

A Cochlear Academy fiók létrehozása lehetővé teszi, hogy bejelentkezzen és hozzáférjen a Cochlear online képzéseihez, osztálytermi oktatásaihoz, webináriumaihoz, felolvasásaihoz, videóihoz és weboldalaira mutató hivatkozásaihoz.

A Cochlear Academyn keresztül gyűjtött személyes adatok

A Cochlear Academy használatakor a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjtjük és használjuk fel. Ezeket a személyes adatokat közvetlenül Öntől vagy adott esetben az Ön szervezetétől (pl. klinika vagy kórházi adminisztráció) kapjuk meg.

Személyes adat kategóriája A gyűjtés és felhasználás célja
Az Ön neve és kapcsolattartási adatai, például az Ön e-mail-címe, szervezete, vezetője, címe, telefonszáma, a kezdő és záró dátum. Ezen személyes adatokkal azonosítjuk Önt belső rendszereinkben, tartjuk Önnel a kapcsolatot és követjük nyomon a közöttünk lezajlott kommunikációt.
Tanulási előzmények; többek között azok a képzések, amelyekbe jelentkezett, azok állapota és a képzés teljesítése, beleértve a dátumokat, valamint a válaszaihoz és a kapott eredményeihez hasonló részleteket. A személyes adatokra azért van szükségünk, hogy hozzáférést biztosítsunk a képzéshez a Cochlear Academyn keresztül. Ezek a személyes adatok hozzáférést biztosítanak Önnek a képzési tartalomhoz, jelzik a képzés állapotát és befejezését, képzéseket ajánlanak, valamint jelentést és elemzést készítenek. Segítségükkel fiókadatai alapján tanfolyamokat ajánlhatunk Önnek.

A Cochlear Family ingyenes tagsági program, amelyet a Cochlear kiválasztott régiókban kínál az implantátumot viselő személyek számára. Támogatja az implantátumot viselő személyeket, családjaikat és gondviselőiket, hogy könnyebben hozzászokjanak a készülékkel való élethez.

A Cochlear Familyhez való csatlakozással Önnek a Cochlear új szolgáltatásokról és termékekről, promóciókról, különleges ajánlatokról, rendezvénymeghívásokról és opcionálisan kitölthető kérdőívekről szóló kommunikációt küldhet. Ezen kommunikációk különféle, az Ön által megadott kapcsolattartási információtól függő csatornákon keresztül történhetnek, többek között e-mailen, telefonon és szöveges üzenetben.

Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén ismertetett módszerek egyikén, Ön bármikor kiléphet a Cochlear Familyből. Ha a Cochlear Family elhagyása mellett dönt, nem lesz jogosult a program keretében elérhető előnyök igénybe vételére. Amennyiben újra csatlakozni szeretne a programhoz, azt a Cochlear helyi ügyfélszolgálata felé intézett kommunikációval bármikor megteheti.

A Cochlear Family tagoktól gyűjtött személyes adatok

Hozzájárulása alapján a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjtjük és használjuk fel:

Személyes adat kategóriája A gyűjtés és felhasználás célja
Neve és kapcsolattartási adatai, például e-mail-cím és telefonszám. Ezen adatokkal azonosítjuk Önt belső rendszereinkben, tartjuk Önnel a kapcsolatot és követjük nyomon a közöttünk lezajlott kommunikációt.
Életrajzi és egészségügyi adatok, például kor, születési dátum, a halláskárosodás szintje és tartama, a hallássegítő eszköz használata. Ezen adatokat az Ön hallás világában tett személyes utazásának alaposabb megértésére használjuk, illetve arra, hogy hallássegítő eszközével kapcsolatos tapasztalatai által felmérhessük, a Cochlear hogyan segítheti Önt a leghatékonyabban és hogyan kommunikálhatunk Önnel. Ezen adatokat továbbá ügyfeleink és jövőbeli ügyfeleink jobb megértése érdekében demográfiai és statisztikai célból is felhasználjuk.

 

Személyes adatok megosztása

 • Adott esetben,
  1. kijelölt szülője vagy gondviselője is hozzáférhet az Ön általunk gyűjtött személyes adataihoz, és/vagy
  2. információkat közölhetünk az ön kijelölt egészségügyi szolgáltatójával és/vagy szervizpartnerével.
 • Harmadik felekkel csak az Ön hozzájárulása alapján vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében osztjuk meg személyes adatait.

Személyes adatainak megőrzése

Cochlear Family programmal kapcsolatos adatait addig őrizzük meg, amíg Ön a program tagja.

A Cochlear önkéntes programjába olyan önkéntesek ezrei tartoznak, akik vagy saját maguk, vagy akiknek szerettei világszerte a Cochlear megoldásának segítségével hallanak. Egy közös jellemzőn osztoznak – elhivatottan szeretnének segíteni másokat a hallás világában tett utazásuk során.

Cochlear önkénteseink megosztják történeteiket, támogatást nyújtanak, és információval szolgálnak mindenkinek – szülőknek, gondviselőknek, családtagoknak vagy barátoknak egyaránt –, aki fontolgatja vagy aki már döntött egy Cochlear hallásjavító megoldás beszerzéséről.

Szándéknyilatkozaton keresztül gyűjtött személyes adatok

Mikor Ön kinyilvánítja szándékát, hogy Cochlear önkéntessé váljon, jelentkezése elbírálásához bizonyos személyes adatokat kérünk Öntől.

Hozzájárulása alapján a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjthetjük és használhatjuk fel ahhoz, hogy megítéljük, milyen lehetőségek adódnak az Ön számára a Cochlear önkéntes szerepkör betöltéséhez:

 • Neve és kapcsolattartási adatai, például e-mail-cím és telefonszám
 • Életrajzi és egészségügyi adatok, például kor, születési dátum, a halláskárosodás szintje és tartama, a hallássegítő eszköz használata
 • Cochlear implantátumot viselő személyként töltött ideje vagy ilyen személyhez való kötődése, emellett érdeklődési köre, készségei és szabad kapacitása
 • Adott országokban fokozott biztonsági és részvételi előfeltételi intézkedésként bűnügyi nyilvántartás ellenőrzés, rendőrségi átvilágítás vagy egyéb háttérellenőrzés.

Önkéntesektől gyűjtött személyes adatok

Hozzájárulása alapján a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjtjük és használjuk fel:

Személyes adat kategóriája A gyűjtés és felhasználás célja
Neve és kapcsolattartási adatai, például e-mail-cím és telefonszám. Ezen adatokkal azonosítjuk Önt belső rendszereinkben, tartjuk Önnel a kapcsolatot és követjük nyomon a közöttünk lezajlott kommunikációt.
Életrajzi és egészségügyi adatok, például kor, születési dátum, a halláskárosodás szintje és tartama, a hallássegítő eszköz használata. Ezen adatokat az Ön hallás világában tett személyes utazásának alaposabb megértésére használjuk, illetve arra, hogy hallássegítő eszközével kapcsolatos tapasztalatai által felmérhessük, a Cochlear hogyan segítheti Önt a leghatékonyabban. Ezen adatokat továbbá ügyfeleink és jövőbeli ügyfeleink jobb megértése érdekében demográfiai és statisztikai célból is felhasználjuk.
Cochlear implantátumot viselő személyként töltött ideje vagy ilyen személy gondviselőjeként töltött ideje, emellett érdeklődési köre, készségei és szabad kapacitása. Egyéb életrajzi adatokkal együtt ezen adatokat az Ön Cochlear önkéntes programon belüli szerepének azonosításához használjuk fel, például az Ön saját, vagy cochleáris implantátumot viselő szerette által szerzett tapasztalatai iránt érdeklődő személyekkel kötjük Önt össze.
Írott anyagok, idézetek, fényképek, kép- és hangfelvételek Önről. Ezen adatokat promóciós anyagainkban is felhasználhatjuk.
Képzéssel kapcsolatos nyilvántartás. Elérhetővé tehetünk Önnek speciális képzéseket, és az Ön különleges tudásának és szakértelmének megértése érdekében nyilvántartást vezethetünk a képzés keretében végzett tevékenységekről.

 

Személyes adatok megosztása

Az Ön hozzájárulása nélkül vagy jogszabályi kötelezettség hiányában szándéknyilatkozatának értékelése során a Cochlear nem osztja meg személyes adatait harmadik felekkel.

Ha Ön Cochlear önkéntessé válik, a Cochlear megoszthatja adatait az Ön hallás világában tett utazása iránt érdeklődő személyekkel, vagy olyan eseményekhez kötődő szervezetekkel, ahol Ön Cochlear önkéntesként előadhat. Amennyiben az Ön esetében szükséges, kijelölt szülője vagy gondviselője is hozzáférhet az Önről általunk gyűjtött személyes adatokhoz. Harmadik felekkel csak az Ön hozzájárulása alapján vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében osztjuk meg személyes adatait.

Személyes adatainak megőrzése

Ha csatlakozik a Cochlear önkéntes programba, önkéntességgel kapcsolatos adatait addig őrizzük meg, amíg Ön a program tagja. Ha nem csatlakozik a Cochlear önkéntes programjába, a szándéknyilatkozatában található személyes adatokat döntését követően nem sokkal megsemmisítjük.

A Cochlear rendszeresen rendez vagy támogat különféle kisebb-nagyobb eseményeket a világ minden pontján (Rendezvények). Ezeken a Rendezvényeken a Cochlear orvostechnikai eszközök viselői, Cochlear önkéntesek, hallásgondozó szakemberek és olyan személyek vesznek részt, akik szeretnék a Cochlear termékeit és szolgáltatásait jobban megismerni.

A Rendezvények kapcsán gyűjtött személyes adatok

Amikor Rendezvényre regisztrál vagy részt vesz azon, a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjtjük és használjuk fel:

Személyes adat kategóriája A gyűjtés és felhasználás célja
Neve és kapcsolattartási adatai, például e-mail-cím és telefonszám. Ezen adatokkal azonosítjuk Önt belső rendszereinkben, tartjuk Önnel a kapcsolatot, értesítjük Önt a Rendezvény részleteiről és követjük nyomon a közöttünk lezajlott kommunikációt.
Életrajzi és egészségügyi adatok, például kor, születési dátum, a halláskárosodás szintje és tartama, a hallássegítő eszköz használata. A Cochlear hallásjavítói megoldásait és/vagy szolgáltatásait a jövőben vagy már jelenleg is használó személyeknek szóló Rendezvények esetében ezt az információt releváns tartalmak nyújtásához és előadók szervezéséhez használjuk fel. Ezen adatokat továbbá ügyfeleink és jövőbeli ügyfeleink jobb megértése érdekében demográfiai és statisztikai célból is felhasználjuk.
Cochlear terméket viselő, illetve szolgáltatást használó személyként töltött ideje vagy ilyen személy gondviselőjeként töltött ideje, emellett érdeklődési köre, készségei és szabad kapacitása. Egyéb életrajzi adatokkal együtt ezen adatokat az Ön Cochlear önkéntes programon belüli szerepének azonosításához használjuk fel, például olyan személyekkel kötjük Önt össze, akik érdeklődnek a Cochlear termék viselése, illetve Cochlear szolgáltatás használata által szerzett saját, vagy szeretteinek tapasztalatai iránt.
Önről készült fényképek, videók, illetve hangfelvételek (együtt: „rögzített médiatartalom”). Egyes Rendezvényeken médiatartalmat rögzítünk, amelyet kommunikációinkban és egyéb anyagokban használunk fel a Cochlearon belül, illetve külső weboldalakon, közösségi média fiókokban és nyomtatott kiadványokban. Mielőtt olyan rögzített médiatartalmat használunk fel, amelynek Ön van a középpontjában és felismerhető (pl. közeli fénykép vagy videó), mindig hozzájárulását kérjük, de ha Ön csupán a háttérben van, nem Önön van a fókusz vagy bármely más módon nem felismerhető vagy szembetűnő, hozzájárulása nélkül felhasználhatjuk a rögzített médiatartalmat.
Utazással kapcsolatos adatok A Cochlear meghatározott körülmények között segítheti a Rendezvényekkel kapcsolatos utazásának és/vagy szállásának foglalását. Ez esetben utazási adatait, beleértve nemzeti személyazonosító okmányát vagy pénzügyi adatait, csak a foglaláshoz szükséges mértékben, felhasználjuk.

 

Személyes adatok megosztása

Ha hozzájárulását adja külön talent-/médiamegjelenéshez, a képét, illetve hangját tartalmazó rögzített médiatartalmat megoszthatjuk közösségi médián, weboldalon, nyomtatásban vagy az ilyen nyomtatványban megjelölt egyéb módon. A Rendezvényeken való közreműködésük, illetve nyújtott szolgáltatásaink mértékének megfelelően megosztjuk személyes adatait szolgáltatóinkkal. Személyes adatait és utazással kapcsolatos adatait az egyeztetett utazás vagy szállás foglalásához szükséges mértékben megosztjuk (pl. nevének és születési idejének megosztása egy repülőtársasággal járat foglalásához). Harmadik felekkel csak az Ön hozzájárulása alapján vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében osztjuk meg személyes adatait.

Személyes adatainak megőrzése

A Rendezvényre való regisztrációját és részvételét megőrizzük annyi ideig, amely a Rendezvény megfelelő lebonyolításához és adminisztrációjához, valamint a Rendezvények demográfiájának és trendjeinek elemzéséhez szükséges.

A Cochlear Conversations egy meghíváson alapuló program, amelyet a Cochlear bizonyos országokban nyújt az implantált személyeknek, szüleiknek és gondviselőiknek. A Cochlear Conversations célja a piackutatás és visszajelzések szerzése a Cochlear ügyfeleitől a Cochlear termékek és szolgáltatások javításához és a rájuk vonatkozó megalapozott döntések segítéséhez.

A Cochlear Conversations programba való belépéssel Ön meghívást kap visszajelzések küldésére és kérdőívekben, illetve egyéb kutatási tevékenységben való részvételre. Ezen kommunikációk különféle, az Ön által nekünk megadott kapcsolattartási információtól függő csatornákon keresztül történhetnek, többek között e-mailen, telefonon és szöveges üzenetben.

Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén ismertetett módszerek egyikén, Ön bármikor kiléphet a Cochlear Conversationsből.

A Cochlear Conversations tagoktól gyűjtött személyes adatok

Hozzájárulása alapján a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjtjük és használjuk fel:

Személyes adat kategóriája A gyűjtés és felhasználás célja
Neve és kapcsolattartási adatai, például e-mail-cím és telefonszám. Ezen adatokkal azonosítjuk Önt belső rendszereinkben, tartjuk Önnel a kapcsolatot és követjük nyomon a közöttünk lezajlott kommunikációt.
Életrajzi és egészségügyi adatok, például kor, születési dátum, a halláskárosodás szintje és tartama, a hallássegítő eszköz használata. Ezen adatokat az Ön hallás világában tett személyes utazásának alaposabb megértésére használjuk, illetve arra, hogy hallássegítő eszközével kapcsolatos tapasztalatai által felmérhessük, a Cochlear hogyan segítheti Önt és kommunikálhat Önnel a leghatékonyabban, valamint hogy mely piackutatási tevékenységek lehetnek a legrelevánsabb Ön számára. Ezen adatokat továbbá ügyfeleink és jövőbeli ügyfeleink jobb megértése érdekében demográfiai és statisztikai célból is felhasználjuk.
Piackutatási válaszok Amikor a Cochlear Conversations keretében visszajelzést küld, kitölti a kérdőívet vagy egyéb módon vesz részt piackutatási tevékenységben, az Öntől így kapott információt termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez használjuk fel. Válaszait összegyűjtjük és összesített szinten készítünk róla jelentést, de ha a kérdőívre adott válaszait a személyéhez társítjuk, előtte mindig értesítjük.

 

Személyes adatok megosztása

Amennyiben az Ön esetében szükséges, kijelölt szülei vagy gondviselője is hozzáférhet az Ön általunk gyűjtött személyes adataihoz. Harmadik felekkel csak az Ön hozzájárulása alapján vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében osztjuk meg személyes adatait.

Személyes adatainak megőrzése

Cochlear Conversations programmal kapcsolatos adatait addig őrizzük meg, amíg Ön a program tagja. Ha kilép a programból, megőrzött adatait a kilépéstől számított 12 hónapon belül anonimizáljuk.

A gyűjtött személyes adatok

Amikor Ön a Cochlearnál vagy a Cochlear számára betöltendő pozíciót pályázik meg, számos adatot kérnek Öntől, például kapcsolattartási adatait, részletes foglalkoztatási és tanulmányai hátterét (pl. CV/önéletrajz, illetve leckekönyvek), munkavállalásra való jogosultságának igazolását (pl. útlevél, illetve vízum), és készségeinek leírását (pl. idegennyelv-tudás).

Önnel kapcsolatos személyes adatokat az alábbi okokból kifolyólag más személyektől is gyűjthetünk:

 • interjúra adott visszajelzés
 • referenciák ellenőrzése
 • háttérellenőrzés
 • Google vagy LinkedIn szolgáltatáson keresztül végzett webes keresés
 • pszichometrikus értékelés

Az Öntől kért, illetve a másoktól gyűjtött adatok konkrét köre országonként eltérő lehet.

Az adatgyűjtés célja

Az álláspályázat során gyűjtött személyes adatok felhasználásának célja az Ön egy vagy több pozícióra való alkalmasságának felmérése, a jelentkezés idejében a Cochlearnak tett nyilatkozatok nyilvántartása, és az állásokra jelentkezők szűrésekor használt eszközeink és folyamataink hatékonyságának értékelése. Ezen adatokat használjuk fel az Ön hátterének, erősségeinek és fejlődési lehetőségeinek megértéséhez is.

Harmadik féllel való megosztás

A Cochlear nevében eljáró szolgáltatókon kívül az álláspályázat során gyűjtött adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg harmadik féllel. Ha személyes vagy szakmai referenciákat ad meg állásjelentkezésében, a Cochlear esetleg felveheti a kapcsolatot a személyekkel és tudomásukra hozhatja, hogy Ön a Cochlear egy pozíciójára jelentkezett.

Megőrzési idő

Amennyiben a Cochlearhoz benyújtott jelentkezése sikeres volt, állásjelentkezéssel kapcsolatos adatait megőrizzük addig, amíg a Cochlearral való munka- vagy szerződéses viszonya fennáll. Amennyiben a Cochlearral létesített munka- vagy szerződéses viszonya megszűnik, állásjelentkezési adatait a Cochlear belső adatmegőrzési és -törlési szabályaival összhangban töröljük.

Sikertelen jelentkezés után a Cochlear 12 hónapon belül törli a jelentkező adatait, kivéve ha a jelentkező kérte azok megőrzését a Cochleartól a célból, hogy jövőbeli pozícióknál vegyék azt figyelembe; ebben az esetben az adatokat azon időponttól számított 5 éven belül töröljük, amikor a jelentkező utoljára merült fel lehetséges jelöltként egy pozíció betöltésére.

A Nucleus® Smart alkalmazással egy kompatibilis Apple® vagy AndroidTM eszközről közvetlenül optimalizálhatja a hallásélményt. Az alkalmazás segítségével párosíthatja kompatibilis beszédprocesszorát kompatibilis okostelefonjával Bluetooth® kapcsolaton keresztül, ezáltal lehetősége nyílik a gyors programváltásra, a hangerő beállítására, a hangsugárzó kiegészítők vezérlésére, a működéssel kapcsolatos javaslatok megtekintésére, valamint az elveszett beszédprocesszor megkeresésére.

Adatszinkronizálás

Az adatszinkronizálás engedélyezésekor a beszédprocesszor és a Nucleus® Smart alkalmazás hallással kapcsolatos adatai rendszeresen szinkronizálódnak a Cochlear szolgáltatásokkal, hogy azok az összes kapcsolt eszközről elérhetők legyenek. A küldött adatok a Nucleus Smart alkalmazás Hallásmonitor funkciójában gyűjtött adatok, például a beszédidő hosszúsága, és hogy a beszédtekercs milyen gyakran van leválasztva. A szinkronizált adatok nem tartalmaznak és nem tesznek közzé orvosi állapottal kapcsolatos részleteket. Az adatok Cochlearral való szinkronizálásakor a több mobileszközt használó felhasználók ugyanazon Hallásmonitor adatokat látják összes mobilkészülékükön.

Az adatszinkronizálási funkció engedélyezése felhasználónként történik. Mikor az adatszinkronizálási funkciót a szülő vagy gondviselő engedélyezi egy Cochlear implantátumot viselő személynek, a funkció az implantátumot viselő személy készülékéhez a Nucleus Smart alkalmazást használó házastársuknak és/vagy más gondviselőnek is engedélyezetté válik. Mikor például a Cochlear implantátumot viselő személy egyik szülője vagy gondviselője gyermeke beszédprocesszorán engedélyezi az adatszinkronizálási funkciót, ez a gyermeke beszédprocesszorának irányításához a Nucleus Smart alkalmazást saját mobileszközén használó másik szülő/gondviselő számára is engedélyezi a funkciót. Hasonlóképpen,mikor az egyik szülő vagy gondviselő letiltja az adatszinkronizálás funkciót, az az implantátumot viselő személy minden más gondviselőjénél letiltásra kerül.

A Cochlear az adatszinkronizálási funkción keresztül fogadott személyes adatokat a szinkronizálási szolgáltatás nyújtásához használja fel, valamint hogy más, kiválasztott régiókban elérhető Cochlear szolgáltatást is elérhetővé tegyen. A személyes adatokat a Cochlear továbbá kizárólag személyazonosításra nem alkalmas formában, az implantált személyek és gondviselők nevének feltüntetése nélkül használja fel a tendenciák azonosításának, a tudományos kutatási eredmények előmozdításának és megosztásának, a termék és szolgáltatás használatának és folyamatos fejlesztésének céljából. Addig tároljuk az adatszinkronizálásból származó adatokat, míg a Cochlear fiók létezik, vagy amíg Ön mást nem kérelmez.

Az adatszinkronizálási funkció nem szükséges a beszédprocesszor használatához. Ez egy opcionális funkció, mely a Beállítások képernyő Nucleus Smart alkalmazás lehetőségén keresztül bármikor engedélyezhető vagy letiltható.

Adatmegosztás

A Nucleus Smart alkalmazás bizonyos országokban elérhető adatmegosztási funkciójával megoszthatja a hallási adatait a részt vevő klinikával. Ha a hallási adatait megosztja egy klinikával, a klinika megtekintheti a hallásjavító implantátum, a beszédprocesszor és a Nucleus Smart alkalmazás adatait, emellett bármely, az adatmegosztási funkciót alkalmazó szolgáltatásokhoz – például a Remote Checkhez (távoli ellenőrzés) – kifejezetten kapcsolódó adatot. A klinikával megosztott adatok segíthetnek hallásgondozó szakemberének megérteni, hogy miként használja a készüléket és annak milyen a teljesítménye.

Az adatmegosztás engedélyezéséhez először engedélyeznie kell a (fentebb ismertetett) adatszinkronizálást, hogy adatai rendszeresen szinkronizálva legyenek a Cochlearral. Az adatmegosztás csupán kiválasztott régiókban, a részt vevő kórházak számára elérhető. Amennyiben Ön a kórháza által egy adatmegosztást alkalmazó szolgáltatáshoz csatlakozik – például a Remote Checkhez –, a Nucleus Smart alkalmazáson belül fel lesz kérve arra, hogy engedélyezze adatainak a kórházzal való megosztását. A Nucleus Smart alkalmazás Beállítások menüjében megtekintheti, mely kórházakkal osztja meg adatait, és melyek kérték Öntől az adatmegosztás engedélyezését. Az adatmegosztást bármikor letilthatja.

Alapvető fontosságú adatok

Amikor Ön Cochlear fiókjával belép a Nucleus Smart alkalmazásba, az alkalmazás az implantátummal és beszédprocesszorral kapcsolatos adatokat küld a Cochlear részére. Ezen információk segítségével tudunk megbizonyosodni arról, hogy az alkalmazást jóváhagyott hardverrel használják.

Értesítések

A Nucleus Smart alkalmazás arra kéri, engedélyezze az értesítéseket, hogy az alkalmazás fontos figyelmeztető üzeneteket küldhessen Önnek a beszédprocesszorral/beszédprocesszorokkal kapcsolatban. A funkció olyan háttérben futó funkciókat is engedélyez, mint a Hallásmonitor.

Ezt a funkciót az okostelefon alkalmazásértesítésekre vonatkozó beállításaiban engedélyezheti és tilthatja le.

Beszédprocesszor keresése / Helymeghatározási szolgáltatások

A Nucleus Smart alkalmazás az eszköz GPS és wifi szolgáltatásait vagy mobilhálózatát használva segít Önnek megtalálni az elveszett beszédprocesszort. Ez úgy lehetséges, hogy az alkalmazás elmenti azt a helyet, ahol utoljára volt használva a beszédprocesszor, valamint azt a helyet, ahol az alkalmazást utoljára használták a beszédprocesszorral. Az Ön tartózkodási helyét az alkalmazás nem küldi el a Cochlear vállalatnak.

Ezt a funkciót az okostelefon helymeghatározási szolgáltatásokra vonatkozó beállításaiban engedélyezheti és tilthatja le.

Elemzés céljából gyűjtött adatok

A Nucleus Smart alkalmazás személyazonosításra nem alkalmas formában az alkalmazás használatára és a felmerülő hibákra vonatkozó adatokat gyűjt, és elküldi azokat a Cochlear vállalatnak. Ezek az adatok lehetővé teszik a Cochlear számára a Nucleus Smart alkalmazás és más Cochlear termékek és szolgáltatások folyamatos fejlesztését. Az elemzés céljából gyűjtött adatok közé tartozik a használt mobileszköz és operációs rendszer típusa, az alkalmazás egyes funkciói használatának gyakorisága, valamint az internetprotokoll-címek, amelyek segítségével azonosítható, hogy melyik földrajzi régióban használják az alkalmazást. A Cochlear technikai és adminisztratív intézkedésekkel akadályozza meg, hogy ezeket az adatokat kapcsolatba lehessen hozni az Ön személyével.

Az Osia® Smart alkalmazással egy kompatibilis Apple® vagy Android™ eszközről közvetlenül optimalizálhatja a hallásélményt. Az alkalmazás segítségével párosíthat egy Osia beszédprocesszort kompatibilis okostelefonjával Bluetooth® kapcsolaton keresztül, ezáltal lehetősége nyílik a gyors programváltásra, a hangerő beállítására, a hangsugárzó kiegészítők vezérlésére, a működéssel kapcsolatos javaslatok megtekintésére, valamint az elveszett beszédprocesszor megkeresésére.

Az Osia Smart alkalmazáson keresztül gyűjtött személyes adatok

Az Ön által igényelt szolgáltatások, illetve hozzájárulása alapján a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjtjük és használjuk fel:

Személyes adat kategóriája A gyűjtés és felhasználás célja
Információk Cochlear fiókjából Az Osia Smart alkalmazásba való bejelentkezéshez és annak használatához Cochlear fiók szükséges. A Cochlear fiók beállításaitól függően a Cochlear fiókot használhatjuk az Önnel való kommunikációhoz. További információkért tekintse meg az a Cochlear fiókjára vonatkozó adatvédelmi kiegészítéseket.
Elemzés céljából gyűjtött adatok Az Osia Smart alkalmazás személyazonosításra nem alkalmas formában az alkalmazás használatára és a felmerülő hibákra vonatkozó adatokat gyűjt, és elküldi azokat a Cochlear vállalatnak. Ezek az adatok lehetővé teszik a Cochlear számára az Osia Smart alkalmazás és más Cochlear termékek és szolgáltatások folyamatos fejlesztését. Az elemzés céljából gyűjtött adatok közé tartozik a használt mobileszköz és operációs rendszer típusa, az alkalmazás egyes funkciói használatának gyakorisága, valamint az internetprotokoll-címek, amelyek segítségével azonosítható, hogy melyik földrajzi régióban használják az alkalmazást. A Cochlear technikai és adminisztratív intézkedésekkel akadályozza meg, hogy ezeket az adatokat kapcsolatba lehessen hozni az Ön személyével.
Ezt a funkciót az Osia Smart alkalmazás beállítási képernyőjén engedélyezheti vagy tilthatja le.

 

Személyes adatok megosztása

Amennyiben az Ön esetében szükséges, kijelölt szülője vagy gondviselője is hozzáférhet az Önről általunk gyűjtött személyes adatokhoz. Harmadik felekkel csak az Ön hozzájárulása alapján vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében osztjuk meg személyes adatait.

Személyes adatainak megőrzése

A Cochlear fiókjára vonatkozó adatokat a Cochlear tárolja, kivéve ha és csakis addig, amíg Ön azok törlésére nem kér minket.

Értesítések

Az Osia Smart alkalmazás arra kéri, engedélyezze az értesítéseket, hogy az alkalmazás fontos figyelmeztető üzeneteket küldhessen Önnek a beszédprocesszorral/beszédprocesszorokkal kapcsolatban. A funkció olyan háttérben futó funkciókat is engedélyez, mint a Hallásmonitor.

Ezt a funkciót az okostelefon alkalmazásértesítésekre vonatkozó beállításaiban engedélyezheti és tilthatja le.

Beszédprocesszor keresése / Helymeghatározási szolgáltatások

Az Osia Smart alkalmazás az eszköz GPS és wifi szolgáltatásait vagy mobilhálózatát használva segít Önnek megtalálni az elveszett beszédprocesszort. Ez úgy lehetséges, hogy az alkalmazás elmenti azt a helyet, ahol utoljára volt használva a beszédprocesszor, valamint azt a helyet, ahol az alkalmazást utoljára használták a beszédprocesszorral. Az Ön tartózkodási helyét az alkalmazás nem küldi el a Cochlear vállalatnak.

Ezt a funkciót az okostelefon helymeghatározási szolgáltatásokra vonatkozó beállításaiban engedélyezheti és tilthatja le.

A Baha® Smart alkalmazással egy kompatibilis Apple vagy Android™ eszközről közvetlenül optimalizálhatja a hallásélményt. Az alkalmazás segítségével párosíthatja Baha 6 beszédprocesszorát kompatibilis okostelefonjával Bluetooth® kapcsolaton keresztül, ezáltal lehetősége nyílik a programváltásra, a hangerő beállítására, a hangsugárzó kiegészítők vezérlésére, a működéssel kapcsolatos javaslatok megtekintésére, valamint az elveszett beszédprocesszor megkeresésére.

A Baha Smart alkalmazáson keresztül gyűjtött személyes adatok

Az Ön által igényelt szolgáltatások, illetve hozzájárulása alapján a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjtjük és használjuk fel:

Személyes adat kategóriája A gyűjtés és felhasználás célja
Információk Cochlear fiókjából A Baha Smart alkalmazásba való bejelentkezéshez és annak használatához Cochlear fiók szükséges. A Cochlear fiók beállításaitól függően a Cochlear fiókot használhatjuk az Önnel való kommunikációhoz. További információkért tekintse meg az a Cochlear fiókjára vonatkozó adatvédelmi kiegészítéseket.
Elemzés céljából gyűjtött adatok A Baha Smart alkalmazás személyazonosításra nem alkalmas formában az alkalmazás használatára és a felmerülő hibákra vonatkozó adatokat gyűjt, és elküldi azokat a Cochlear vállalatnak. Ezek az adatok lehetővé teszik a Cochlear számára a Baha Smart alkalmazás és más Cochlear termékek és szolgáltatások folyamatos fejlesztését. Az elemzés céljából gyűjtött adatok közé tartozik a használt mobileszköz és operációs rendszer típusa, az alkalmazás egyes funkciói használatának gyakorisága, valamint az internetprotokoll-címek, amelyek segítségével azonosítható, hogy melyik földrajzi régióban használják az alkalmazást. A Cochlear technikai és adminisztratív intézkedésekkel akadályozza meg, hogy ezeket az adatokat kapcsolatba lehessen hozni az Ön személyével.
Ezt a funkciót a Baha Smart alkalmazás beállítási képernyőjén engedélyezheti vagy tilthatja le.

 

Személyes adatok megosztása

Amennyiben az Ön esetében szükséges, kijelölt szülője vagy gondviselője is hozzáférhet az Öntől vagy Önről általunk gyűjtött személyes adataihoz. Harmadik felekkel csak az Ön hozzájárulása alapján vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében osztjuk meg személyes adatait.

Személyes adatainak megőrzése

A Cochlear fiókjára vonatkozó adatokat a Cochlear tárolja, kivéve ha és csakis addig, amíg Ön azok törlésére nem kér minket. Az elemzési adatokat anonimizált formában határozatlan ideig tároljuk, hogy lehetőségünk legyen a Baha Smart alkalmazás használatában és működésében mutatkozó trendek azonosítására.

Értesítések

A Baha Smart alkalmazás arra kéri, engedélyezze az értesítéseket, hogy az alkalmazás fontos figyelmeztető üzeneteket küldhessen Önnek a beszédprocesszorral/beszédprocesszorokkal kapcsolatban. A funkció olyan háttérben futó funkciókat is engedélyez, mint a Hallásmonitor.

Ezt a funkciót az okostelefon alkalmazásértesítésekre vonatkozó beállításaiban engedélyezheti és tilthatja le.

Beszédprocesszor keresése / Helymeghatározási szolgáltatások

A Baha Smart alkalmazás az eszköz GPS és wifi szolgáltatásait vagy mobilhálózatát használva segít Önnek megtalálni az elveszett beszédprocesszort. Ez úgy lehetséges, hogy elmenti azt a helyet, ahol Ön utoljára használta a beszédprocesszort, valamint azt a helyet, ahol az alkalmazást utoljára használták a beszédprocesszorral/beszédprocesszorokkal. Az Ön tartózkodási helyét az alkalmazás nem küldi el a Cochlear vállalatnak.

Ezt a funkciót az okostelefon helymeghatározási szolgáltatásokra vonatkozó beállításaiban engedélyezheti és tilthatja le.

A Bring Back the Beat egy szórakoztató mobilalkalmazás, amely úgy segít a Cochlear implantátumot viselő személyeknek a zenét életükben először vagy újra élvezni, hogy megtanítja őket a hangszerek, a hangszínek és hangmagasságok megkülönböztetésére. Az alkalmazás használatakor a lehető legjobb élmény nyújtása érdekében némely személyes adatát összegyűjtjük és felhasználjuk.

A gyűjtött személyes adatok

A Bring Back The Beat használatakor a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjtjük és használjuk fel:

Személyes adat kategóriája A gyűjtés és felhasználás célja
Neve és kapcsolattartási adatai, például e-mail-cím és telefonszám Ezen adatokat – amennyiben még nem rendelkezik azzal – Cochlear fiókja létrehozásához használjuk fel, emellett így tesszük lehetővé Önnek a hozzáférést a Cochlear weboldalaihoz, alkalmazásaihoz és szolgáltatásaihoz, beleértve a Bring Back the Beat alkalmazást. További részletekért tekintse meg a Cochlear fiók adatvédelmi kiegészítéseit.
Játékadatok, például az előrehaladás és a játékhoz beállított profilkép Ha Cochlear fiókkal jelentkezik be a Bring Back the Beat alkalmazásba, mentheti a játékban való előrehaladását. Ezáltal ha lecseréli telefonját vagy másik eszközről jelentkezik be, a Bring Back the Beat játékot onnan folytathatja, ahol abbahagyta. Ezen információ alapján állítjuk fel továbbá az eredménytáblát, amelyen saját teljesítményét a Bring Back the Beat többi játékosáéhoz hasonlíthatja.
Spotify adatok Ha Spotify fiókját csatlakoztatja a Bring Back the Beathez, a Repertoár játékmód a Spotify alkalmazásban hallgatott dalokról és előadókról gyűjtött adatok segítségével ad újabb távlatokat a zene élvezetéhez.
Elemzés céljából gyűjtött adatok A Bring Back the Beat az alkalmazás használatára és a felmerülő hibákra vonatkozó adatokat gyűjt személyazonosításra nem alkalmas formában, és elküldi azokat a Cochlear vállalatnak. Ezek az adatok lehetővé teszik a Cochlear számára a Bring Back the Beat alkalmazás és más Cochlear termékek és szolgáltatások folyamatos fejlesztését. Az elemzés céljából gyűjtött adatok közé tartozik a használt mobileszköz és operációs rendszer típusa, az alkalmazás egyes funkciói használatának gyakorisága, valamint az internetprotokoll-címek, amelyek segítségével azonosítható, hogy melyik földrajzi régióban használják az alkalmazást. A Cochlear technikai és adminisztratív intézkedésekkel akadályozza meg, hogy ezeket az adatokat kapcsolatba lehessen hozni az Ön személyével.

 

Személyes adatok megosztása

A Bring Back the Beat használatakor Önt az eredménytáblán keresztneve és a vezetékneve kezdőbetűje alapján azonosítjuk be a Bring Back the Beat egyéb játékosai számára. Ha a Bring Back the Beat alkalmazást csatlakoztatja Spotify fiókjához, a Spotifynak is küldünk adatokat a Bring Back the Beat alkalmazás Ön általi használatáról. Más esetben személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében osztjuk meg harmadik felekkel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a játékélmény személyre szabása érdekében Ön fényképet tölt fel, a fénykép nem fog megjelenni az eredménytáblán, és nem osztjuk meg a többi játékossal.

Személyes adatainak megőrzése

A Bring Back the Beat játékkal kapcsolatos adatait addig őrizzük meg, amíg Ön rendelkezik Cochlear fiókkal, vagy amíg arra nem kér minket, hogy töröljük azokat. Cochlear fiókjának törlésekor megőrizhetjük az Ön Bring Back the Beat használati szokásaival kapcsolatos, személyazonosításra nem alkalmas formájú, elemzés céljából gyűjtött adatait.

Spotify adatait addig őrizzük meg, amíg az Ön Spotify fiókja csatlakozik a Bring Back the Beat alkalmazáshoz. Spotify fiókját úgy tudja leválasztani a Bring Back the Beat alkalmazásról, hogy a Repertoár játékmódban kétszer megérinti a Spotify ikont, és követi a leválasztásra vonatkozó útmutatásokat.

A Cochlear Remote Check funkciójával a Cochlear implantátumot viselő személyek otthon végzett önellenőrzésre használhatják a Nucleus Smart alkalmazást, és azok eredményét, illetve a készülék diagnosztikai információit megoszthatják egy részt vevő klinikával. Az önellenőrzés végzésekor a teszteredmények a személyes adatokkal együtt továbbítva lesznek a Cochlear részére.

A Remote Checkben való részvétel opcionális, amelytől bármikor elállhat, ha hallásgondozó szakemberéhez fordul vagy felveszi a kapcsolatot a Cochlearrel az alább ismertetett módok egyikén.

A Remote Checkben részt vevők személyes adatainak gyűjtése

Hozzájárulása alapján a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjtjük és használjuk fel:

Személyes adat kategóriája A gyűjtés és felhasználás célja
Neve és kapcsolattartási adatai, például e-mail-cím Ezen adatokkal azonosítjuk Önt belső rendszereinkben, és ezek segítségével tartjuk Önnel a kapcsolatot. Az adatokat felhasználhatjuk Önnek címzett, a Remote Checkkel kapcsolatos üzenetek küldéséhez, amelyek többek között lehetnek az önellenőrzésre emlékeztető értesítések vagy a kórháztól érkezett válaszok.
Cochlear fiókjából és a Nucleus Smart alkalmazásból származó adatok A Remote Check szolgáltatás nyújtásához Cochlear fiókját és a Nucleus Smart alkalmazást használjuk. További információkért tekintse meg az adott szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi kiegészítéseket.
A Remote Check eredményei, beleértve a hallásvizsgálat adatait, az implantátum helyéről készített fényképeket, a kérdőíveredményeket, illetve az implantátum(ok)ról és a beszédprocesszor(ok)ról származó diagnosztikai adatokat Ezen adatok gyűjtésével lehetővé tesszük Önnek, hogy azokat megoszthassa kijelölt kórházaival, így azok hallásgondozását anélkül értékelhetik, hogy ott Önnek személyesen meg kellene jelennie.
Az Ön betéti/hitelkártyaszáma Ha szükséges, ezeket az adatokat azért gyűjtjük, hogy lehetővé tegyük a beépített fizetési funkciót, amelyet egy harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató kezel. A fizetési átjáró feldolgozza az Ön fizetését. Ha ilyen történik, a Cochlear nem tárolja e célból a betéti kártyával/hitelkártyával kapcsolatos adatokat.

 

Mivel a Cochlear célja, hogy folyamatosan fejlessze a Cochlear termékeket és szolgáltatásokat, a Remote Checken keresztül gyűjtött adatokat személyazonosításra nem alkalmas formában arra is felhasználjuk, hogy jobban megértsük termékeink és szolgáltatásaink használatát, és folytassuk az innovatív fejlesztéseket az új hallásjavító megoldások terén.

Személyes adatok megosztása

A Remote Check alapvető célja, hogy Ön önállóan végezhesse el az ellenőrzést, eredményeit pedig megoszthassa a kórházzal. A Remote Checkkel kapcsolatos adatait csak hozzájárulásával osztjuk meg kórházakkal. A Nucleus Smart alkalmazás adatmegosztási funkciójával Ön megszabhatja, mely kórházak férjenek hozzá az Ön Remote Checkkel kapcsolatos adataihoz. Az adatmegosztási funkcióval kapcsolatos további információkért olvassa el a Nucleus Smart alkalmazás adatvédelmi kiegészítését. Amennyiben az Ön esetében szükséges, kijelölt szülője vagy gondviselője is hozzáférhet az Öntől vagy Önről általunk gyűjtött személyes adataihoz. Harmadik felekkel csak az Ön hozzájárulása alapján vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében osztjuk meg személyes adatait.

Személyes adatainak megőrzése

A Remote Check terméken keresztül gyűjtött adatokat a Cochlear az Ön nevében tárolja, kivéve ha és csakis addig, amíg Ön azok törlésére nem kér minket.

A Cochlear CoPilot egy önállóan irányított mobilalkalmazás, amely segít a Cochlear implantátumot viselő személyeknek hallani, kommunikálni és élni az életüket. Az alkalmazás használatakor a lehető legjobb élmény nyújtása érdekében némely személyes adatát összegyűjtjük és felhasználjuk.

A gyűjtött személyes adatok

A Cochlear CoPilot használatakor a személyes adatok alábbi kategóriát gyűjtjük és használjuk fel.

Személyes adat kategóriája A gyűjtés és felhasználás célja
Neve és kapcsolattartási adatai, például e-mail-cím és telefonszám Ezen adatokat – amennyiben még nem rendelkezik azzal – Cochlear fiókja létrehozásához használjuk fel, emellett így tesszük lehetővé Önnek a hozzáférést a Cochlear weboldalaihoz, alkalmazásaihoz és szolgáltatásaihoz, beleértve a Cochlear CoPilot alkalmazást.
Elemzés céljából gyűjtött adatok A Cochlear CoPilot az alkalmazás használatára és a felmerülő hibákra vonatkozó adatokat gyűjt személyazonosításra nem alkalmas formában, és elküldi azokat a Cochlear vállalatnak. Ezek az adatok lehetővé teszik a Cochlear számára a Cochlear CoPilot alkalmazás és más Cochlear termékek és szolgáltatások folyamatos fejlesztését. Az elemzés céljából gyűjtött adatok közé tartozik a használt mobileszköz és operációs rendszer típusa, az alkalmazás egyes funkciói használatának gyakorisága, valamint az internetprotokoll-címek, amelyek segítségével azonosítható, hogy melyik földrajzi régióban használják az alkalmazást. A Cochlear technikai és adminisztratív intézkedésekkel akadályozza meg, hogy ezeket az adatokat kapcsolatba lehessen hozni az Ön személyével.

 

Személyes adatok megosztása

A Cochlear CoPilot használatakor személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében osztjuk meg harmadik felekkel.

Személyes adatainak megőrzése

A Cochlear CoPilot tevékenységeivel kapcsolatos adatait addig őrizzük meg, amíg Ön rendelkezik Cochlear fiókkal, vagy amíg arra nem kér minket, hogy töröljük azokat. Cochlear fiókjának törlésekor megőrizhetjük az Ön Cochlear CoPilot használati szokásaival kapcsolatos, személyazonosításra nem alkalmas formájú, elemzés céljából gyűjtött adatait.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

 

Hogyan tehet fel kérdéseket vagy jelezhet aggályokat e nyilatkozattal vagy azzal kapcsolatban, ahogyan a Cochlear az Ön személyes adatait kezeli?

Ha szeretne hozzáférni az adataihoz, vagy bármilyen kérdést vagy aggályt szeretne feltenni ezzel az Adatvédelmi nyilatkozattal vagy azzal kapcsolatban, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

 1. e-mailben a privacy@cochlear.com címen, vagy
 2. a Cochlear helyi képviseletével az Ön országában vagy a legközelebbi regionális Cochlear képviselettel:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

MI TÖRTÉNIK, AMIKOR EZ A NYILATKOZAT MEGVÁLTOZIK?

A jelen nyilatkozatot időről időre frissítenünk kell több okból is, beleértve a jogszabályok, szabályozások és üzleti gyakorlatunk változását. Amikor módosítást végzünk, frissített adatvédelmi nyilatkozatunkat 30 nappal a hatályba lépése előtt közzétesszük annak érdekében, hogy Ön értesülhessen az új elemekről.

 

KÖSZÖNJÜK!

Köszönjük, hogy időt szánt ennek a nyilatkozatnak az elolvasására. Tudatában vagyunk annak, hogy amikor úgy dönt, megosztja személyes adatait velünk, bizalmát a Cochlearbe helyezi, mi pedig felelősen kívánjuk azokat felhasználni.

Utolsó frissítés: 2021. 03. 22.
Érvényesség kezdete: 2021. 06. 11.
D1425384 V12 2021-03

A Baha, a Bring Back the Beat, a Cochlear, az Osia, a Nucleus, a Hear now. And always, az elliptikus logó és az ® vagy ™ jelöléssel ellátott jelzések a Cochlear Bone Anchored Solutions AB vagy a Cochlear Limited védjegye vagy bejegyzett védjegye (kivéve, ha másként nem jelezzük).
A Bluetooth® márkanév és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezek Cochlear Limited által történő használata engedélyhez kötött.
Az Apple az Apple Inc. vállalatnak az Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegye.
Az Android a Google LLC védjegye.

D1632243 V4
Hungarian translation of D1425384 V12 2021-03