”Minusta tuntuu, että sisäkorvaistutteet eivät aseta mitään rajoituksia sille, mitä voin tehdä. Huonokuuloisuus ei ole enää ongelma minulle."*¹

- Per Kåre, Cochlear™ Nucleus® -sisäkorvaistutekäyttäjä

Per Kårella on ollut kuulonalenema 40 vuotta. Viimeisten 18 vuoden aikana hän on kokeillut erilaisia kuulokojeita. Kun hänen kuulonsa heikkeni entisestään, kuulokojeet eivät enää auttaneet häntä. Per Kåre alkoi miettiä, voiko hän ylipäätään jatkaa työntekoa, koska turvallisuus oli vaarassa. Hän ei kuullut kollegoita tai tärkeitä varoitusääniä.

Pian sen jälkeen, kun hän oli kuullut sisäkorvaistutteista, hänelle tehtiin sisäkorvaistuteleikkaus. Hänellä on nyt sisäkorvaistutteet molemmissa korvissa. Lähes välittömästi sisäkorvaistutteiden saamisen jälkeen hän huomasi kuulemisessa edistystä. Hän kuulee nyt ja voi osallistua keskusteluihin muiden kanssa. Hän voi myös jatkaa työssään. Per Kåre sanoo: "Jos minulle olisi annettu mahdollisuus saada sisäkorvaistute aikaisemmin, olisin sanonut kyllä - ilman muuta".

 

M-kuva

Yhteystiedot

Ota yhteyttä Cochleariin

Seuraava

Vastuuvapauslauseke

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Noudata aina käyttöohjeita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlearin edustajalta.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

*1 Mielipiteet ovat henkilön omia näkemyksiä. Keskustele hoitoalan ammattilaisen kanssa sen määrittämiseksi, sopiiko Cochlearin tekniikka sinulle.