Kuule molemmilla korvilla

Kahdella korvalla kuulemisesta on merkittävää hyötyä monessa eri tilanteessa, kuten tietä ylitettäessä ja meluisissa paikoissa keskusteltaessa.

Kolme aikuista syövät yhdessä puutarhassa

Tältä sivulta löydät seuraavia tietoja

 • Molemmilla korvilla kuulemisen tärkeys.
 • Kuulokojeella ja kuuloistutteella kuulemisen edut.
 • Yhden henkilön kertomus kahdella istutteella kuulemisesta.

Molemmilla korvilla kuulemisen tärkeys

Korvat toimivat parina ja aivot tarvitsevat molempia tietääkseen mistä ääni tulee ja voidakseen kuulla paremmin meluisissa ympäristöissä.1 Molemmilla korvilla kuulemista kutsutaan binauraaliseksi kuuloksi. Jos kuulet vain toisella korvalla (unilateraalinen kuulo), alla annettujen toimien tekemisestä tulee vaikeaa:

Puheen ymmärtäminen melussa

Jos voit kuulla vain toisella korvalla, puheen havaitseminen meluisassa ympäristössä vaikeutuu.

Molemmilla korvilla kuuleminen auttaa aivoja harjoittamaan valikoivaa kuulemista. Tämä tarkoittaa, että voit keskittyä niihin keskusteluihin, joita haluat kuulla.2

Äänen paikallistaminen2

Se, että et tiedä mistä ääni tulee, voi aiheuttaa ongelmia.

Lapsilla voi olla haasteita opettajan seuraamisessa luokassa tai urheilujoukkueen jäsenien seuraamisessa urheilukentällä.

Aikuisilla voi olla ongelmia liikenteessä. Molemmille ruuhkaisen tien ylittäminen voi osoittautua vaaralliseksi.

Pään varjostusilmiön välttäminen

Äänien täytyy kulkeutua pääsi ympäri ”hyvään korvaan”, jotta se voi välittää ne aivoihin. Tämän seurauksena voi olla vaikeaa kuulla tai ymmärtää kuulemaansa hyvin, erityisesti melun keskellä.1 Tämä koskee erityisesti korkeataajuisia ääniä.1

Musiikista nauttiminen

Henkilöt, jotka ovat menettäneet kuulon toisessa korvassa, sanovat, että he nauttivat musiikista vähemmän, ja kuvaavat, että se kuulostaa epämiellyttävältä, epämääräiseltä tai luonnottomalta verrattuna siihen, miltä musiikki kuulosti molemmissa korvissa.3

Binauraalinen kuulo ja puheen kehitys lapsilla

Molemminpuolinen kuulo auttaa lapsia ymmärtämään puhetta ja kieltä paremmin. Tämä on tärkeää oppimisen ja kehityksen kannalta.4

”Sain istutteet 2009 ja 2011. Ja se, että pystyin kuulemaan, oli kuin valon sytyttäminen pimeässä huoneessa.”*¹

- Rusty, Cochlear™-istutteen käyttäjä

Mitä tarkoittaa bimodaalinen kuulo?

Monet ihmiset, joilla on sisäkorvaistute yhdessä korvassa ja kuulokoje toisessa, saavat parhaat kuulotulokset molemmissa korvissa. Tätä yhdistelmää kutsutaan bimodaaliseksi kuuloksi.

Tietyillä henkilöillä bimodaalinen kuulo voi tarjota paremman kuulokokemuksen kuin kaksi kuulokojetta tai sisäkorvaistute yksinään.

Verrattuna kuulokojeeseen tai sisäkorvaistutteeseen yksinään, bimodaalisen kuulon käyttäjät raportoivat:

 • luonnollisemman kuulokokemuksen5

 • parantuneen puheen ymmärtämisen sekä hiljaisessa että meluisassa ympäristössä6-8

 • parantunut musiikin havaitseminen9

 • parempi toiminnallisuus arjen ympäristöissä.8

Laajassa tutkimuksessa bimodaalisen kuuloratkaisun käyttäjät kertoivat lisäksi olevansa nyt tyytyväisempiä kuuloonsa kuin kahta kuulokojetta käyttäessään.10

Molemminpuolinen kuulo: kaksi kuuloistutetta

Jos sinulla on bimodaalinen kuuloratkaisu, mutta sinulla on silti haasteita puheen ymmärtämisessä, molemminpuolinen kuuloistute voi auttaa sinua tai läheistäsi viestimään.

Lapset viettävät suurimman osan hereilläoloajastaan monipuolisissa, meluisissa ympäristöissä.11

Molemminpuoliset istutteet lapsilla auttavat heitä saavuttamaan kuulon tavoitteet aikaisemmin kuin toispuolisen istutteen saaneet lapset.11

Kuuloalan ammattilainen voi neuvoa sinua bimodaalisen ja molemminpuolisen kuulon kuntoutuksen vaihtoehtoihin liittyen sinulle tai läheisellesi.

 

Etsi sinua lähimpänä oleva kuuloistutteisiin erikoistunut klinikka

Vastuuvapauslauseke

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Noudata aina käyttöohjeita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlearin edustajalta.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

*1 Mielipiteet ovat henkilön omia näkemyksiä. Keskustele hoitoalan ammattilaisen kanssa sen määrittämiseksi, sopiiko Cochlearin tekniikka sinulle.

Viitteet

 1. Weaver, J. "Single-Sided Deafness: Causes, and Solutions, Take Many Forms." Hearing Journal 68.3 (2015): 20-24. Verkko. 28 Apr 2017. http://journals.lww.com/thehearingjournal/Fulltext/2015/03000/Single_Sided_Deafness___Causes,_and_Solutions,.1.aspx.
 2. Hearing Aids | What is a Binaural Hearing Aid [Internet]. Betterhearing.org. 2018 [viitattu 12.9.2018].
 3. Meehan S, Hough E, Crundwell G, Knappett R, Smith M, Baguley D. The Impact of Single-Sided Deafness upon Music Appreciation. Journal of the American Academy of Audiology. 2017;28(5):444-462.
 4. Ching TY, Psarros C, Hill M, Dillon H, Incerti P. Should children who use cochlear implants wear hearing aids in the opposite ear?. Ear and hearing. 2001 Oct 1;22(5):365-80.
 5. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015 Nov); 272, 3209–3215.
 6. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (2004 Feb); 25, 9–21.
 7. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (2012 Jun); 132, 1084–1094.
 8. Gifford RH, Dorman MF, McKarns SA, Spahr AJ. Combined electric and contralateral acoustic hearing: Word and sentence recognition with bimodal hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. (2007 Aug) 1;50(4):835-43.
 9. Sucher CM, McDermott HJ. Bimodal stimulation: benefits for music perception and sound quality. Cochlear Implants International. (2009 Jan); 1;10(S1):96-9.
 10. Alustavat tiedot tietokanta-aineistossa: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, Jan [Cochlearin toimeksiantama tutkimus].
 11. Escorihuela García V, et al. (2016). Comparative study between unilateral and bilateral cochlear implantation in children of one and two years of age.