Konsekvenser af høretab

Jo tidligere dit barn bliver testet, diagnosticeret og behandlet for eventuelt høretab, jo større er barnets chance for at få det bedste ud af sit liv.

Boy playing with blocks

Sådan kan høretab påvirke dit barn

Uanset i hvilken kultur eller i hvilket land, vil børn med ubehandlet høretab sandsynligvis opleve forsinkelse i den sproglige udvikling, i udvikling af tale, kommunikation og endda kognitive evner. Dette kan så igen medføre isolation, lavt selvværd, indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer1. Jo tidligere et barn får høretab, jo alvorligere er konsekvenserne for barnets udvikling, hvis høretabet ikke behandles. Og jo tidligere høretabet identificeres, og behandlingen igangsættes, jo mindre alvorlige vil konsekvenserne være for barnets udvikling.

Hvert øjeblik tæller

Der er ikke et øjeblik at spilde. Jo tidligere dit barn bliver testet, diagnosticeret og behandlet for eventuelt høretab, jo større er barnets chance for at få udviklet så god tale og så godt sprog som muligt. Den bedste måde at hjælpe dit barn med at vokse normalt op på er at handle tidligt, så barnet kan gå i almindelig skole, kommunikere med sine lærere og klassekammerater, få venner og føle sig tryg og selvsikker i lydens verden. Forskningen viser, at børn, der får tilstrækkelig lydforstærkning, inden de bliver seks måneder gamle, kan udvikle sprogfærdigheder i samme grad som jævnaldrende, der kan høre2.

Hvad er næste skridt?

Får en tid hos en læge, der kan rådgive dig om de bedste muligheder for dit barn. Hvis du ikke allerede har en at tale med, kan vi hjælpe dig med at finde et CI-center i nærheden. Når dit barn er diagnosticeret med høretab, skal han eller hun have høreapparater hurtigst muligt. Dette vil give dit barn mulighed for at høre lyd i nogen grad og forberede det til et implantat, hvis det er den bedste løsning. Efter tilpasning af høreapparaterne bør I også påbegynde familiebaseret auditiv verbal terapi. Du vil komme til at spille en afgørende rolle i hele den proces, hvor dit barn kommer til at høre og udvikler sit sprog. Men det vigtigste, du kan gøre, er blot at handle. Husk at der ikke er et øjeblik at spilde.

 

  1. Bidadi S, Nejadkazem M, Naderpour M. The relationship between chronic otitis media-induced hearing loss and the acquisition of social skills. Otolaryngol. head neck surg. 2008 Nov;139(5):665-70.
  2. American Speech and Hearing Association (ASHA) http://www.asha.org/public/hearing/treatment/child_aids.htm