Betingelser for brug

Følgende oplysninger indeholder vigtige overvejelser for din brug af Cochlears hjemmeside.

Betingelser for brug af hjemmesiden

Cochlear Limited og dennes filialer og datterselskaber (samlet betegnet "Cochlear-gruppen") byder dig velkommen til vores hjemmesider. Disse betingelser for brug af hjemmesiden ("betingelser for brug") regulerer din brug af de hjemmesider, der viser disse betingelser for brug ("hjemmesiden/-siderne").

Det medlem af Cochlear-gruppen, der driver den lokale hjemmeside, som du tilgår, er den enhed, der er identificeret i afsnittet “Kontakt os” eller (hvis relevant) “Juridisk information” på vores respektive lokale hjemmeside(r), eller som vil blive den ordregivende enhed i henhold til disse betingelser for brug (“Cochlear”, "vi", "os" og "vores").

Dit samtykke

DU BEDES LÆSE DISSE BETINGELSER FOR BRUG OMHYGGELIGT. VED AT TILGÅ ELLER BRUGE NOGEN AF VORES HJEMMESIDER, ACCEPTERER DU AT OVERHOLDE OG VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER FOR BRUG. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER FOR BRUG, KAN DU IKKE BENYTTE VORES HJEMMESIDER.

Ændringer af disse betingelser for brug

Når vi tilføjer nye hjemmesider (eller tilføjer nye funktioner og funktionaliteter til eksisterende hjemmesider), er vi muligvis nødt til at opdatere eller revidere disse betingelser for brug. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere eller revidere disse betingelser for brug når som helst ved at offentliggøre den reviderede version på vores hjemmesider. Disse ændringer vil træde i kraft fra den dato, vi offentliggør som ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede version på vores hjemmesider. Vi vil så vidt muligt give dig forudgående varsel, når vi foretager væsentlige ændringer af disse betingelser for brug, som vil have en negativ indvirkning på brugen af vores hjemmesider.

Du kan til enhver tid få adgang til den aktuelle version af disse betingelser for brug ved at klikke på linket markeret "betingelser for brug" nederst på hver side på vores hjemmesider.

Aftaler til gennemklikning

Disse betingelser for brug kan suppleres eller ændres af betingelserne i en aftale til "gennemklikning” eller en aftale "online" mellem dig og os. For eksempel, når du registrerer dig og bliver medlem af en af vores hjemmesider, kan du blive bedt om at acceptere vilkår og betingelser, der regulerer din brug af den del, der kun er for medlemmer, af dén hjemmeside. Hvis du foretager et køb på en af vores hjemmesider, kan du blive bedt om at acceptere visse vilkår og betingelser, der regulerer din transaktion. Særlige vilkår kan også gælde, hvis du vælger at deltage i bestemte kampagner, der er tilgængelige via vores hjemmesider, for at få særligt indhold, eller for at deltage i en online-konkurrence eller sweepstakes. Hvis der gælder særlige vilkår og betingelser, vil du blive bedt om udtrykkeligt at samtykke til dem, f.eks. ved at markere et felt eller klikke på en knap, der er markeret "jeg indvilger". Vilkårene og betingelserne for en sådan ”aftale til gennemklikning” vil supplere og ændre disse betingelser for brug, men kun med hensyn til emnet for aftalen til ”gennemklikning”.

Indholdet af vores hjemmesider er ikke medicinsk rådgivning

Vores hjemmesider indeholder oplysninger om Cochlear-gruppen, vores produkter og tjenester samt høresundhed og velvære. Ingen af vores hjemmesider er dog beregnet til at være eller blive brugt i stedet for medicinsk rådgivning. Du bedes læse denne vigtige meddelelse omhyggeligt:

INDHOLDET PÅ VORES HJEMMESIDER, HERUNDER AL TEKST, FOTOGRAFIER, BILLEDER, ILLUSTRATIONER, GRAFIK, LYD, VIDEO OG LYD-VIDEO-KLIP OG ANDET MATERIALE (SAMLET BETEGNET “INDHOLD”), UANSET OM DET STILLES TIL RÅDIGHED AF OS ELLER MEDLEMMER I VORES SOCIALE NETVÆRKS HJEMMESIDER ELLER AF ANDRE TREDJEPARTER, ER IKKE TILTÆNKT SOM AT VÆRE OG BØR IKKE BENYTTES I STEDET FOR
(A) RÅDGIVNING FRA DIN LÆGE ELLER ANDRE SUNDHEDSMEDARBEJDERE,
(B) BESØG, OPKALD ELLER KONSULTATION MED DIN LÆGE ELLER ANDRE SUNDHEDSMEDARBEJDERE, ELLER
(C) OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT PÅ EVENTUEL PRODUKTEMBALLAGE ELLER -MÆRKAT.
VORES INDHOLD UDGØR IKKE MEDICINSK RÅDGIVNING. HVIS DU HAR SUNDHEDSMÆSSIGE SPØRGSMÅL, BEDES DU STRAKS RINGE TIL ELLER BESØGE DIN LÆGE ELLER ANDEN SUNDHEDSUDBYDER. VED NØDSTILFÆLDE SKAL DU STRAKS RINGE TIL DIN LÆGE ELLER DEN LOKALE AKUT-HJÆLP. DU BØR ALDRIG IGNORERE MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER TØVE MED AT SØGE MEDICINSK RÅDGIVNING PÅ GRUND AF EVENTUELT INDHOLD PÅ DENNE HJEMMESIDE, OG DU BØR IKKE BRUGE VORES INDHOLD TIL DIAGNOSTICERING ELLER BEHANDLING AF ET SUNDHEDSPROBLEM. DERUDOVER UDGØR OVERFØRSEL OG MODTAGELSE AF VORES INDHOLD, I SIN HELHED ELLER DELVIST, ELLER KOMMUNIKATION VIA INTERNETTET, E-MAIL ELLER ANDRE MIDLER, IKKE OG DANNER IKKE EN LÆGE-PATIENT- ELLER TERAPEUT-PATIENT- ELLER ANDEN SUNDHEDSFAGLIG RELATION MELLEM DIG OG OS.

Køb af varer og tjenester via vores hjemmeside

Kontrakter vedrørende salg af varer og/eller tjenester reguleres af vores salgsvilkår og -betingelser. Hvis du ikke accepterer vores salgsvilkår og -betingelser, vil du ikke kunne købe varer eller tjenester fra vores hjemmeside.

Din feedback

Vi glæder os over dine kommentarer, feedback, forslag og anden kommunikation vedrørende denne hjemmeside og de oplysninger og tjenester, vi stiller til rådighed via denne hjemmeside (samlet, "feedback"). Enhver feedback, du giver os via vores hjemmeside og via e-mail, mundtlig kommunikation og feedback-fora, vil være og forblive Cochlears eksklusive ejendom, og Cochlear kan bruge sådan feedback på enhver måde, som Cochlear finder passende, uden at give dig besked eller kompensation, og uden at søge din tilladelse. Ved at give feedback anses du for at have givet afkald på enhver fortrolighed af din feedback og tildelt Cochlear alle verdensomspændende rettigheder, titler og interesser i din feedback, herunder al ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til din feedback. Dette betyder for eksempel, at vi kan bruge din kommentar eller idé til at ændre eller forbedre hjemmesiden, eller til at foretage ændringer af vores produkter eller services, eller på enhver anden måde vi ønsker, uden begrænsninger, og vi behøver ikke at kompensere dig. Af denne grund må du ikke give os nogen feedback, som du ikke ønsker, at vi bruger.

Vores online fortrolighedspolitik

Vores online fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi beskytter dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmesider. Hvis du vil gennemgå vores online fortrolighedspolitik, skal du klikke her.

Brug af adgangskodebeskyttede områder på vores hjemmesider

Nogle af vores hjemmesider indeholder adgangskodebeskyttede områder eller områder "kun for medlemmer" ("adgangskodebeskyttet/-beskyttede område(r)"). Din brug af adgangskodebeskyttede områder er underlagt følgende vilkår og betingelser samt eventuelle specifikke vilkår, der gælder for det pågældende adgangskodebeskyttede område (“Yderligere vilkår”). I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og eventuelle yderligere vilkår vil de yderligere vilkår være gældende i forbindelse med det pågældende adgangskodebeskyttede område i uoverensstemmelsens omfang.

Aldersbegrænsninger. Din brug af et adgangskodebeskyttet område kan være underlagt en aldersbegrænsning. Andre adgangskodebeskyttede områder kan være designet til brugere i alle aldre, men mindreårige brugere har ikke tilladelse til at registrere eller oprette en konto uden verificerbart samtykke fra en forælder eller værge. Du må ikke bruge aldersbegrænsede områder på vores hjemmesider, hvis du ikke opfylder de gældende alderskrav.

Online registrering og kontooplysninger. For at blive medlem af et bestemt adgangskodebeskyttet område skal du først gennemføre vores online registreringsproces. Som en del af denne proces vil du blive bedt om at gennemgå og angive din accept af at være bundet af de vilkår og betingelser, der regulerer din brug af det pågældende adgangskodebeskyttede område. Hvis vilkårene og betingelserne for din brug af et bestemt adgangskodebeskyttet område ikke er de samme som disse betingelser for brug, vil sådanne vilkår og betingelser supplere og gælde i stedet for disse betingelser for brug i uoverensstemmelsernes omfang, men kun med hensyn til din brug af det pågældende adgangskodebeskyttede område.

Ved at indsende en registreringsformular eller oprette en adgangskode på en af vores hjemmesider, erklærer du over for os, at
(a) du opfylder eventuelle aldersbegrænsninger, der er opslået på registreringssiden(erne), og
(b) de oplysninger, du har angivet på din registreringsformular ("kontooplysninger") er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Du accepterer også at vedligeholde og straks opdatere dine kontooplysninger ved hjælp af funktionen, der stilles til rådighed via den pågældende hjemmeside, for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige.

Dine adgangskoder. Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af dine adgangskoder. Medmindre og indtil du underretter os, og vi modtager en sådan meddelelse om andet, vil vi antage, at enhver person, der tilgår vores hjemmesider ved hjælp af en adgangskode tildelt til dig, er berettiget til at gøre det. Hvis du har grund til at tro, at din adgangskode er blevet kompromitteret eller brugt uden tilladelse, skal du straks ændre den ved hjælp af funktionen, der findes på den pågældende hjemmeside, og underrette os på enquiries_intl@cochlear.com.

Annullering af adgang til adgangskodebeskyttede områder. Vi forbeholder os retten til at deaktivere din adgangskode og afbryde din adgang til ethvert adgangskodebeskyttet område på vores hjemmesider til enhver tid, hvis f.eks.
(a) du ikke overholder disse betingelser for brug eller har givet falske kontooplysninger,
(b) vi er forpligtet til at gøre det for at overholde lovkrav,
(c) for at beskytte sikkerheden, integriteten eller driften af hjemmesiderne,
(d) vi efter eget skøn mener, at
(i) der har været adfærd, der skaber (eller kan skabe) erstatningsansvar eller skade på nogen bruger, anden tredjepart eller Cochlear-gruppen, eller
(ii) at leveringen af det adgangskodebeskyttede område ikke længere er kommercielt rentabel. Hvis vi gør det, kan vi også vælge at slette dine kontooplysninger eller fjerne indhold, du har slået op på det adgangskodebeskyttede område. Hvis det med rimelighed er muligt uden at risikere det lovmæssige erstatningsansvar for Cochlear-gruppen, vil vi underrette dig om annulleringen på forhånd og give dig tilstrækkelig tid til at ekstrahere dit indhold fra det adgangskodebeskyttede område. Hvis du ønsker at annullere din konto frivilligt, bedes du underrette os på enquiries_intl@cochlear.com.

Dit indhold

Nogle af vores hjemmesider giver vores brugere måder til at opslå, uploade, transmittere eller på anden måde stille tekst, billeder, illustrationer, grafik, lyd, video eller lyd-videoklip til rådighed ("poste") eller andet materiale på eller via disse hjemmesider. Det indhold, vores brugere poster, kaldes "brugerindhold" i disse betingelser for brug. Det indhold, du poster, kaldes "dit indhold" i disse betingelser for brug.

Du er ansvarlig for at sikre nøjagtigheden og kvaliteten af dit indhold. Hvis du ønsker, men ikke er i stand til, at opdatere eller redigere dit eventuelle indhold, fordi det ikke længere er nøjagtigt, kan du kontakte os på: enquiries_intl@cochlear.com.

Forbudt indhold. Du må ikke poste indhold eller på anden måde handle på eller via vores hjemmesider på en måde, der:

 • er åbenlyst stødende og/eller fremmer racisme, snæversynethed, had eller fysisk skade af nogen art mod nogen gruppe eller individ;
 • chikanerer eller fremmer chikane mod en anden person;
 • udnytter mennesker på en seksuel eller voldelig måde;
 • indeholder nøgenhed, vold eller stødende emner;
 • angiver eventuelle telefonnumre, adresser, efternavne, e-mailadresser eller andre personligt identificerende oplysninger om nogen undtagen dine egne uden deres samtykke;
 • fremmer oplysninger, som, du ved, er falske eller vildledende eller fremmer ulovlige aktiviteter eller adfærd, der er voldelige, truende, uanstændige, ærekrænkende eller injurierende;
 • krænker nogen intellektuel ejendomsret eller anden rettighed tilhørende os eller nogen tredjepart, herunder indhold, der fremmer en ulovlig eller uautoriseret kopi af et ophavsretligt beskyttet værk, såsom levering af piratkopierede computerprogrammer eller links til disse, tilvejebringelse af oplysninger til at omgå fremstillingsinstallerede kopibeskyttelsesenheder, eller levere piratkopieret musik eller links til piratkopierede musikfiler;
 • involverer transmission af "uønsket post", "kædebreve" eller uopfordrede massemails, instant messaging, "spimming" eller "spamming";
 • indeholder begrænsede eller adgangskodebeskyttede sider eller skjulte sider eller billeder (dem, der ikke er linket til eller fra en anden tilgængelig side);
 • promoverer eller fremmer enhver kriminel aktivitet eller virksomhed eller leverer instruktionsoplysninger om ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, fremstilling eller køb af ulovlige våben, krænkelse af andres privatliv eller tilvejebringelse eller oprettelse af computervirus;
 • anmoder om adgangskoder eller personligt identificerende oplysninger til kommercielle eller ulovlige formål fra andre medlemmer;
 • involverer kommercielle aktiviteter og/eller salg uden vores forudgående skriftlige samtykke, såsom konkurrencer, sweepstakes, byttehandel, reklame eller pyramideordninger;
 • inkluderer et foto af en anden person, som du har postet uden denne persons samtykke eller, i tilfælde af mindreårige, forældresamtykke eller på anden måde udgør en krænkelse af en persons privatliv eller en overtrædelse af reklamationsrettigheder;
 • indeholder en virus eller anden skadelig komponent;
 • begrænser eller hæmmer nogen anden bruger i at bruge eller have glæde af hjemmesiden;
 • pålægger vores hjemmesiders infrastruktur en urimeligt stor belastning;
 • overtræder gældende love, herunder eksport-/importkontrol, spionage eller nationale sikkerhedslove, eller
 • fremmer off-label brug eller brug, som ikke er godkendt af den relevante tilsynsmyndighed i dit land, af noget produkt fremstillet eller distribueret af Cochlear-gruppen.

Ansvar for brugerindhold. Du er fuldt ud ansvarlig for dit indhold. Nogle af vores hjemmesider giver dig mulighed for at justere indstillingerne, der påvirker, hvordan andre kan se dit indhold. Du er alene ansvarlig for at justere disse indstillinger. Al posting af indhold via internettet medfører iboende risiko for utilsigtet videregivelse og adgang fra tredjepart til dit indhold. I det omfang som er tilladt af lovgivningen, vil vi gøre en rimelig indsats for at beskytte dit indhold og forhindre det i at blive videregivet ud over de indstillinger, du vælger, men vi kan ikke garantere, at disse indstillinger forhindrer dit indhold i at blive vist eller tilgået af utilsigtede tredjeparter. På grund af internetværkets karakter accepterer du, at fortroligheden af eventuelt brugerindhold ikke kan sikres, når det postes på vores hjemmesider. Du skal forhindre og afstå fra at poste fortroligt indhold på vores hjemmesider, og du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige for eventuelle krænkelser af brugerindholdets fortrolighed. Du forstår, at ved at bruge hjemmesider, som brugere kan poste brugerindhold på, kan du blive udsat for brugerindhold, som du finder anstødeligt, uanstændigt eller forkasteligt. I sådanne tilfælde kan du underrette os på enquiries_intl@cochlear.com om eventuelt upassende indhold og, hvis det er berettiget og i det omfang, det er tilladt af lovgivningen, vil vi fjerne eller redigere sådant upassende indhold. I det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, vil vi ikke under nogen omstændigheder være ansvarlige på nogen måde for noget brugerindhold, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller mangler i brugerindhold, indstillinger, visningsfejl eller tab eller skade af nogen art, der er opstået som et resultat af brug af ethvert brugerindhold, der er postet på eller via en af vores hjemmesider.

Afvisning/fjernelse af dit indhold. Du anerkender, at vi ikke er forpligtet til at forhåndsscreene brugerindhold, der er postet på vores hjemmesider, men at vi er berettiget til at redigere eller fjerne eventuelt indhold eller dele deraf, som er tilgængeligt via vores hjemmesider, hvis vi vurderer, at indholdet er åbenlyst ulovligt, eller hvis sådant indhold rapporteres som værende upassende af en anden bruger eller tredjepart. Uden at begrænse ovenstående har vi ret til at videregive eventuelle oplysninger som påkrævet i henhold til eventuel lov, bestemmelse eller statslig anmodning, og til at fjerne eventuelt brugerindhold fra vores hjemmesider, der krænker disse betingelser for brug eller på anden måde er stødende, eller til at begrænse, suspendere eller annullere din adgang til alle eller dele af vores hjemmesider til enhver tid, af enhver eller ingen grund, og uden ansvar. Hvis det med rimelighed er muligt uden risiko for Cochlear-gruppens juridiske ansvar, vil vi forhåndsunderrette dig om vores handlinger. Hvis du bliver opmærksom på misbrug af vores hjemmesider af nogen, bedes du kontakte os (e-mail: enquiries_intl@cochlear.com).

Ejerskab af dit indhold. Vi hævder ikke ejendomsret til dit indhold. Med forbehold af den ikke-eksklusive licens, der er indeholdt i det følgende afsnit, som mellem os og dig, ejer og beholder du enhver og alle intellektuelle ejendomsrettigheder, du måtte have til dit indhold.

Licens til at bruge dit indhold. For at vi kan levere de tjenester, der tilbydes via vores hjemmesider, skal du give os licens til at bruge og distribuere dit indhold via vores hjemmesider. Ved at offentliggøre dit indhold på eller via vores hjemmesider giver du os hermed en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende (så længe de intellektuelle ejendomsrettigheder eksisterer), uigenkaldelig, verdensomspændende licens (herunder retten til at underlicensere) til at bruge, kopiere, offentligt at udføre, offentligt at vise, distribuere, kommunikere online, ændre, tilpasse, oprette afledte værker baseret på og på anden måde bruge dit indhold til vores forretningsformål. Hvis du ønsker at fjerne noget af dit indhold fra vores hjemmesider, kan du kontakte os på enquiries_intl@cochlear.com. Generelt vil vi forsøge at fjerne indhold efter din anmodning, men vores evne til at gøre det afhænger af typen og placeringen af dit indhold og andre faktorer. Hvis vi gør dette, forbeholder vi os retten til at opkræve et rimeligt gebyr under passende omstændigheder og som tilladt ved gældende lov. Vi garanterer ikke fuldstændig sletning af noget sådant indhold og kopier deraf. Under alle omstændigheder kan en sikkerhedskopi eller resterende kopi af sådant indhold forblive på vores servere, efter at indholdet ser ud til at være fjernet fra vores hjemmesider, og vi beholder alle rettigheder, der er tildelt i dette afsnit, til alle sådanne resterende kopier.

Dine garantier for dit indhold

Ved at slå dit indhold op via vores hjemmesider erklærer og garanterer du, at
(i) du ejer enhver ret, titel og interesse i dit indhold, eller på anden måde har ret til at give licensen, der er angivet i det foregående afsnit, og
(ii) opslåelsen af dit indhold på eller gennem vores hjemmesider ikke krænker fortrolighedsrettigheder, reklamerettigheder, ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, kontraktrettigheder, fortrolighed eller nogen anden tredjeparts rettigheder.

Ejerskab af hjemmesider og indhold

Som mellem dig og os ejer og forbeholder vi os alle rettigheder, titel og interesser på vores hjemmesider, herunder al den software og kode, der omfatter og betjener vores hjemmesider, og alt indholdet på vores hjemmeside, bortset fra dit indhold. Vores hjemmesider og det indhold, vi og andre leverer, kan være beskyttet i henhold til varemærke-, servicemærke-, vareklædnings-, ophavsrets-, patent-, handelshemmeligheds- og andre intellektuelle ejendomslove.

Vi giver dig hermed begrænset, tilbagekaldelig, ikke-underlicensérbar licens til at downloade og udskrive kopier af enhver del af indholdet på vores hjemmesider, som du har fået adgang til på korrekt vis, men kun til din egen personlige, ikke-kommercielle, ikke-konkurrerende og ikke-stødende brug (medmindre du har postet indholdet), og kun hvis du ikke fjerner, ændrer eller skjuler nogen ophavsret, noget varemærke eller andre ejendomsmeddelelser fra sådant indhold (medmindre du har postet indholdet). Ovennævnte licens er underlagt disse betingelser for brug og omfatter ikke retten til brug af dataindvinding, robotter eller lignende dataindsamlings- eller ekstraktionsmetoder. Denne licens kan til enhver tid tilbagekaldes uden varsel og med eller uden grund.

Du må ikke, og du må ikke tillade andre at, kopiere, distribuere, udføre eller offentligt vise, forberede afledte værker baseret på, udsende, udnytte eller bruge nogen del af indholdet på vores hjemmesider (undtagen dit indhold), undtagen som det udtrykkeligt er angivet i disse betingelser for brug uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Enhver brug af vores hjemmesider, herunder indholdet af vores hjemmesider (undtagen dit indhold), bortset fra som specifikt godkendt i disse betingelser for brug, er strengt forbudt og afbryder licensen, der er givet heri. Sådan uautoriseret brug kan også overtræde gældende love, herunder ophavsrets- og varemærkelovgivning og gældende meddelelser, forskrifter og vedtægter.

Intet i disse betingelser for brug skal fortolkes som overførsel af nogen ret, titel eller interesse i vores hjemmesider til dig eller nogen anden, bortset fra den begrænsede licens til at bruge vores hjemmesider på de vilkår, der udtrykkeligt er beskrevet heri.

Copyright

Hele indholdet af hver hjemmeside er et kollektivt værk under australske og internationale ophavsretlige love og traktater, og vi ejer ophavsretten til valg, koordinering, opsætning og forbedring af indholdet på hver hjemmeside.

Du må ikke, undtagen med vores forudgående skriftlige tilladelse (eller i henhold til relevant ophavsretlig lov):

 • bruge fotos eller andet indhold på vores hjemmesider (bortset fra dit indhold);
 • efterligne vores hjemmesidedesign, logoer, taglines, emballage eller vareklædning; eller
 • bruge vores logoer, virksomhedsnavne, produktnavne eller billeder af Cochlear produkter til markedsføring, kampagne- eller reklamematerialer på en måde, der antyder, at Cochlear godkender eller sponsorerer dine varer eller tjenester.

Hvis din brug af vores indhold er godkendt, skal du oplyse korrekt navngivelse, og du må ikke fjerne, ændre eller sløre eventuel ophavsret eller andre erklæringer om ejendomsrettigheder, som er tilknyttet sådant indhold.

Hvis du har grund til at tro, at nogen del af indholdet af vores hjemmesider krænker andres ophavsret, eller at noget link på en af vores hjemmesider linker til krænkende materiale, bedes du straks underrette vores ophavsretsagent ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. Det er vores politik at undersøge alle påstande om krænkelse af ophavsret, som vi er blevet gjort opmærksomme på. Vi vil straks fjerne eventuelt anmeldt indhold, som vi vurderer til at være krænkende efter sådanne undersøgelser. Derudover forbeholder vi os retten til efter eget skøn at suspendere og/eller annullere adgangen til enhver hjemmeside for enhver bruger, der påstås at have postet krænkende materiale eller et link til krænkende materiale på en af vores hjemmesider og til øjeblikkeligt at fjerne eller deaktivere det påståede krænkende indhold eller link. Hvis det med rimelighed er muligt uden risiko for Cochlear-gruppens juridiske ansvar, vil vi forhåndsunderrette dig om suspensionen eller annulleringen.

Meddelelse om påstand om krænkelse af ophavsret. Hvis du er ophavsretsejeren (eller har tilladelse til at handle på vegne af ophavsretsejeren), bedes du straks underrette vores ophavsretsagent, hvis du mener, at
(a) noget indhold, der vises på vores hjemmesider, krænker din ophavsret eller
(b) noget link, der er sat op på en af vores hjemmesider, linker til materiale, der krænker din ophavsret. Så snart vi modtager din meddelelse om påstået krænkelse, i den form der er beskrevet nedenfor, vil vi, hvis vi mener, at klagen er begrundet, øjeblikkeligt fjerne eller deaktivere adgang til de materialer, der hævdes at være krænkende (eller genstand for krænkende aktivitet). Din meddelelse skal være skriftlig og skal indeholde følgende:

 • underskrift fra den relevante ejer eller person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af det ophavsretsligt beskyttede værk;
 • identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, du mener, er blevet krænket (eller hvis du mener, at flere ophavsretligt beskyttede værker er blevet krænket, en repræsentativ liste);
 • identifikation af det materiale, du mener, er krænkende eller genstand for krænkende aktivitet, sammen med tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan finde materialet på den relevante hjemmeside;
 • tilstrækkelige oplysninger til at give os mulighed for at kontakte dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og, hvis tilgængelig, e-mailadresse;
 • en erklæring om, at du i god tro mener, at den påståede krænkende brug af materialet ikke er godkendt af ejeren af den eksklusive ret, der angiveligt er krænket ("ophavsretsejeren"), en agent for ophavsretsejeren eller ved lov;
 • en erklæring om, at alle de oplysninger, du har givet, er korrekte; og
 • en erklæring, der er afgivet under straf for mened, om, at du er ophavsretsejeren eller har tilladelse til at handle på vegne af ophavsretsejeren.

Din meddelelse skal underskrives (fysisk eller elektronisk) og skal adresseres som følger:

Ophavsretsagent
Cochlear Limited
Adresse:
Cochlear Headquarters,
1 University Avenue,
Macquarie University,
NSW 2109 Australien
E-mail: copyright@cochlear.com

Varemærker

Følgende Cochlear logo-varemærker er registrerede eller uregistrerede varemærker i ét eller flere lande i hele verden.

CochlearTM Nucleus®
Baha® Osia®

Følgende Cochlear ord-varemærker er registreret på ét eller flere varemærkekontorer rundt om i verden.

Advance Off-Stylet® 코클리어® MET®
AutoNRT® Contour® NRT®
Baha® Contour Advance® Nucleus®
Beam® Custom Sound® Off-Stylet®
Button® Freedom® Osia®
Carina® Invisible Hearing® SmartSound®
科利耳® Kanso® Vistafix®
コクレア®    

Følgende Cochlear ord- og logo-varemærker afventer varemærkeansøgninger eller varemærkeregistreringer fra ét eller flere varemærkekontorer rundt om i verden.

ACETM DermaLockTM Piezo PowerTM
AOSTM ESPritTM ProfileTM
ArdiumTM Human DesignTM SlimlineTM
AutosensitivityTM HybridTM SoftipTM
Baha SoftWearTM HugfitTM SoundArcTM
BCDriveTM MicroDriveTM SPrintTM
Bring Back the BeatTM MP3000TM True WirelessTM
CochlearTM myCochlearTM WhisperTM
Cochlear SoftWearTM mySmartSoundTM WindShieldTM
コントゥアTM Outcome Focused FittingTM  

Alle andre varemærker på vores hjemmesider og i andet Cochlear materiale, såsom pressemeddelelser, tekniske dokumenter og reklamer, tilhører deres respektive ejere.

Du må ikke bruge nogen af Cochlears varemærker eller andre varemærker, der vises på vores hjemmesider, undtagen hvis i overensstemmelse med disse betingelser for brug eller på anden måde med forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Cochlear eller den relevante varemærkeejer.

Brug af Cochlear varemærker

Forudsat at en sådan brug overholder Cochlears retningslinjer for brug af varemærker angivet herunder, må du bruge:

 • Cochlears ordmærker på en henvisende måde (f.eks. til at beskrive kompatibilitet af et Cochlear produkt med en tredjeparts produkter eller tjenester), forudsat at sådanne erklæringer er offentlige, underbyggede og ikke inkluderer antydning af en godkendelse, et sponsorat eller falsk tilknytning til Cochlear-gruppen; og
 • Cochlears ordmærker og logoer i forbindelse med seminarer eller konferencer, som Cochlear er sponsor for i henhold til en skriftlig sponsoraftale.

Du må ikke:

 • bruge Cochlears logoer på hjemmesider, sociale mediesider, præsentationer, kampagne- eller reklamematerialer eller til andre formål, medmindre vi udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse til en sådan brug;
 • fremstille, sælge eller give merchandise, som bærer eventuelle Cochlear varemærker, som gave, medmindre vi har givet dig skriftlig tilladelse til at gøre dette; eller
 • bruge eventuelle Cochlear varemærker på en nedsættende måde eller en måde, der antyder falsk godkendelse, sponsorat eller tilknytning til Cochlear-gruppen.

Cochlears retningslinjer for brug af varemærker

Uden at begrænse ovenstående skal brug af Cochlears varemærker overholde følgende:

 1. bruge den eksakte stavemåde (som angivet i disse betingelser for brug) og det passende varemærkesymbol (TM, ®), første gang Cochlear varemærket forekommer i det relevante materiale. Ved brug af et varemærke, der er en lokal translitteration, skal de følgende regler for første og efterfølgende henvisninger overholdes.

   

  Sprog Første henvisning i titel/overskrift/emnelinje Første henvisning i brødtekst/tekst Efterfølgende henvisninger
  Dansk CochlearTM CochlearTM Cochlear
  Forenklet og traditionelt kinesisk CochlearTM (科利耳®) CochlearTM (科利耳®) 科利耳
  Japansk CochlearTM (コクレア®) CochlearTM (コクレア®) コクレア
  Koreansk CochlearTM (코클리어®) CochlearTM (코클리어®) 코클리어
 2. Cochlear varemærker bør altid anvendes som adjektiver og skal efterfølges af et eller flere navneord (f.eks. “Cochlear™ Nucleus® 7 lydprocessor”). Cochlear varemærket bør altid bruges i ental og IKKE som ejefald eller i flertal (skift i stedet det efterfølgende navneord til flertal).
 3. Inkluder en navngivelseserklæring for varemærket, for at Cochlears ejerskab af varemærket i det følgende format (vær opmærksom på, at denne erklæring kan blive ændret til kun at inkludere de varemærker, der anvendes i det relevante materiale):

  “ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, Baha logoerne, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, Kanso logoerne, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Nucleus logoerne, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SPrint, True Wireless, det elliptiske logo, Vistafix, Whisper og WindShield er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cochlear Limited eller Cochlear Bone Anchored Solutions AB.”

Ikke-kommerciel brug

Vores hjemmesider må ikke bruges i forbindelse med kommercielle formål, undtagen som specifikt skriftligt godkendt af Cochlear eller et andet medlem af Cochlear-gruppen. Uautoriseret indramning af eller link til nogen af vores hjemmesider er forbudt. Kommercielle reklamer, tilknyttede links og andre former for anmodning kan fjernes fra vores hjemmesider uden varsel og kan resultere i ophør af adgangsrettigheder.

Links til tredjepartshjemmesider

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider, der ejes af tredjepart (såsom annoncører, tilknyttede partnere, strategiske partnere eller andre). Vi er ikke ansvarlige for og har ingen kontrol over de produkter eller tilbud fra nogen af disse virksomheder eller enkeltpersoner, eller nøjagtigheden af indholdet på deres hjemmesider. I det omfang det er tilladt af lovgivningen, påtager vi os intet ansvar og ingen forpligtelse for handlinger, produkt og indhold på sådanne hjemmesider. Inden du bruger en tredjepartshjemmeside, skal du gennemgå de gældende betingelser for brug og politikker for sådanne hjemmesider. Medtagelsen af et link på nogen af vores hjemmesider indebærer ikke vores godkendelse af en sådan tredjeparts hjemmeside. Hvis du beslutter at tilgå sådanne linkede hjemmesider, gør du det på din egen risiko.

International brug

Du indvilliger i at overholde alle gældende love vedrørende din brug af vores hjemmeside. Når vi viser produkter på vores hjemmesider, giver vi ingen garanti for, at disse produkter vil være tilgængelige, eller tilgængelige under samme navn, i din region.

Brugertvister

Du er alene ansvarlig for dine interaktioner med andre medlemmer af vores hjemmesider. Cochlear forbeholder sig retten til, men har ingen forpligtelse til at overvåge tvister mellem dig og andre medlemmer af vores hjemmesider. Du skadesløsholder Cochlear, Cochlear-gruppen, dennes og deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og tjenesteudbydere fra alle krav vedrørende skader opstået som følge af enhver tvist mellem dig og en anden bruger.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

Hvis du er bosat i Australien, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien, Schweiz, New Zealand eller enhver anden gældende jurisdiktion med obligatoriske forbrugerbeskyttelseslove, anerkender vi, at der er visse garantier, rettigheder, vilkår og betingelser pålagt i henhold til loven i forbindelse med levering af varer og tjenester, som loven udtrykkeligt angiver ikke må udelukkes, begrænses eller modificeres, eller som kun må begrænses i et vist omfang ("Lovkrav"). Intet i vilkårene udelukker, begrænser eller ændrer lovkravene på anden måde end som tilladt af loven.

Underlagt lovkravene:

DIN BRUG AF VORES HJEMMESIDER OG ALT INDHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER, SAMT ENHVER TILLID DU MÅTTE HAVE TIL EVENTUELLE MENINGER, RÅD, UDTALELSER, NOTER ELLER OPLYSNINGER GJORT TILGÆNGELIGE VIA VORES HJEMMESIDER, HERUNDER ENHVER TREDJEPART UDEN TILKNYTNING TIL OS, ER PÅ EGEN RISIKO, OG DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR ENHVER SKADE FORÅRSAGET DERAF. VORES HJEMMESIDER OG ALT INDHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE VIA VORES HJEMMESIDE (SAMLET BETEGNET “COCHLEAR MATERIALER”), LEVERES “SOM BESET” OG “SOM TILGÆNGELIGT”, UDEN NOGEN SOM HELST FORM FOR TILKENDEGIVELSE ELLER GARANTI. I DET OMFANG, DET ER TILLADT AF LOVEN, FRASKRIVER COCHLEAR, COCHLEAR-GRUPPEN OG DENNES OG DERES RESPEKTIVE EJERE, FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, LICENSGIVERE OG SERVICEUDBYDERE (SAMLET BETEGNET “COCHLEAR PARTER”) SIG UDTRYKKELIGT ALLE, DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, TILKENDEGIVELSER OG GARANTIER AF ENHVER SLAGS, MED HENSYN TIL COCHLEAR MATERIALER ELLER DIN BRUG AF COCHLEAR MATERIALER, HERUNDER ALLE TILKENDEGIVELSER OG GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE. UDEN AT BEGRÆNSE DET GENERELLE I OVENSTÅENDE ERKLÆRER ELLER GARANTERER COCHLEAR PARTERNE IKKE, AT
(A) COCHLEAR MATERIALER VIL OPFYLDE DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER,
(B) DIN BRUG AF VORES HJEMMESIDER VIL VÆRE RETTIDIG, SIKKER, UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL VIL BLIVE RETTET,
(C) INDHOLDET ELLER NOGEN RÅDGIVNING, UDTALELSE, ERKLÆRING ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER VISES ELLER DISTRIBUERES VIA HJEMMESIDERNE, ER NØJAGTIG, FULDSTÆNDIG, AKTUEL ELLER PÅLIDELIG ELLER VIRUSFRI,
(D) DIT INDHOLD, DIN KOMMUNIKATION, PERSONLIGE INDSTILLINGER ELLER ANDRE DATA IKKE VIL BLIVE SLETTET, MISTET, FEJLLEVERET ELLER BESKADIGET.

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGEN AF VISSE GARANTIER, SÅ NOGLE AF DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER VIL MULIGVIS IKKE FINDE ANVENDELSE FOR DIG.

Ansvarsbegrænsning

Under forbehold af lovkravene, og i det omfang, det er tilladt af lovgivningen, accepterer du, at:

I DET OMFANG DET ER TILLADT AF LOVGIVNINGEN, AT COCHLEAR PARTERNE (SOM TIDLIGERE DEFINERET) IKKE VIL HAVE NOGET ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DIG ELLER EVENTUELLE TREDJEPARTER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER (HVERKEN DIREKTE, INDIREKTE, GENERELLE, SÆRLIGE, FØLGEMÆSSIGE, UTILSIGTEDE, EKSEMPLARISKE ELLER ANDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DATA, INDTJENING, GOODWILL ELLER PROFIT), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELLE KRAV, UANSET OM KRAVET ER BASERET PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRET (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI, MED RELATION TIL BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE VORES HJEMMESIDER ELLER VORES INDHOLD, PRODUKTER ELLER TJENESTER. VI ER IKKE ANSVARLIGE ELLER FORPLIGTEDE PÅ NOGEN MÅDE FOR NOGET INDHOLD, SOM ER POSTET, ELLER HANDLINGER UDFØRT AF ENHVER TREDJEPARTS BRUGER AF VORES HJEMMESIDER. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, DER GÆLDER, SELV HVIS ENHVER AF COCHLEAR PARTERNE ER BLEVET RÅDGIVET OM ELLER BURDE HAVE HAFT KENDSKAB TIL RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UDEN HENSYN TIL EFFEKTEN AF ANDRE RETSMIDLER. HVIS NOGEN DEL AF DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING AF NOGEN ÅRSAG FINDES UGYLDIG ELLER UMULIG AT HÅNDHÆVE, VIL VORES SAMLEDE ANSVAR (OG EVENTUEL ANDEN PERSON ELLER ENHED, HVIS ANSVAR ELLERS VILLE VÆRE BEGRÆNSET) FOR ERSTATNINGSANSVAR, SOM ELLERS VILLE VÆRE BEGRÆNSET, IKKE OVERSTIGE TO HUNDREDE HALVTREDS DOLLARS ($250,00).

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UNDTAGELSE AF ERSTATNINGSANSVAR FOR VISSE TYPER SKADER, SÅ NOGLE AF DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER GÆLDER EVENTUELT IKKE FOR DIG. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING BEGRÆNSER IKKE VORES ANSVAR FOR BEDRAGERI ELLER BEDRAGERISK FEJLREPRÆSENTATION, GROV UAGTSOMHED, DØD ELLER PERSONSKADER I ET OMFANG FORÅRSAGET AF VORES MISLIGHOLD, ELLER FOR EVENTUELT ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN UDELUKKES VED LOV.

Skadeserstatning

Du accepterer at skadeløsholde Cochlear parterne (som tidligere defineret) fra enhver og alle tredjepartskrav, ansvar, skader, tab, omkostninger og udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer og -udgifter), der opstår som følge af din forsætlige eller uagtsomme overtrædelse af disse betingelser for brug. Vi vil straks underrette dig om sådanne krav, ansvar, tab, omkostninger eller udgifter.

Skadesløsholdelserne, der er givet i henhold til disse brugsbetingelser, vil overleve opsigelsen af din brug af vores hjemmesider og enhver anden aftale til “gennemklikning” eller “onlineaftale”.

Ændring og ophør

Vi forbeholder os retten til at afbryde eller ændre enhver hjemmeside til enhver tid uden forudgående varsel.

Fortolkning

Som det bruges i disse betingelser for brug, betyder udtrykket "herunder" "herunder, men ikke begrænset til".

Frafald

Hvis vi på noget tidspunkt ikke kræver opfyldelse af nogen levering i disse betingelser for brug eller udøver enhver ret, der er omhandlet heri, betragtes det ikke som et frafald af en sådan levering eller en sådan ret. Alle frafald skal være skriftlige. Medmindre det skriftlige frafald indeholder en udtrykkelig erklæring om det modsatte, kan ingen overtrædelse af nogen af os af nogen levering i disse betingelser for brug eller af nogen ret, der er foreskrevet heri, opfattes som en fritagelse for nogen fortsat eller efterfølgende overtrædelse af en sådan levering, en fritagelse fra selve leveringen eller fritagelse af nogen ret i henhold til disse betingelser for brug.

Individualitet

Hvis en levering i disse brugsbetingelser af en kompetent domstol anses for at være i strid med lovgivningen, skal sådanne leveringer ændres og fortolkes, så de bedst opfylder målene for den oprindelige levering i videst muligt omfang tilladt ved lov, og de resterende leveringer i disse betingelser for brug forbliver i fuld kraft og med fuld virkning.

Tvistbilæggelse

Hvis der opstår en tvist mellem dig og Cochlear i forbindelse med denne hjemmeside eller disse betingelser for brug, indvilliger du i at mægle i god tro og, i samarbejde med Cochlear, gøre rimelige bestræbelser på at opnå det bedst mulige resultat for begge parter.

Som alternativ til tvistbilæggelse via domstolene, kan forbrugere bosiddende i EU indsende en klage til den europæiske online tvistbilæggelsesplatform (europæiske OTB-platform). Forbrugere kan få yderligere oplysninger ved at besøge EU’s online-side for tvistbilæggelse på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Cochlear deltager dog ikke i den førnævnte tvistbilæggelsesmekanisme eller noget andet alternativ.

Gældende lov, jurisdiktion og værneting

Hvis du tilgår hjemmesiden fra:

 • Nordamerika, vil disse betingelser for brug reguleres af lovgivningen i staten Colorado, USA;
 • Latinamerika, vil disse betingelser for brug reguleres af lovgivningen i Republikken Panama;
 • Europa, Mellemøsten eller Afrika, vil disse betingelser for brug reguleres af lovgivningen i England; eller
 • Asien, Australien eller et andet sted i det sydlige Stillehavsområde, vil disse betingelser for brug reguleres af lovgivningen i staten New South Wales, Australien,

medmindre du i henhold til gældende lovgivning eller bestemmelser skal indgå kontrakter, der er underlagt lovgivningen i et bestemt land, og i så fald er disse Vilkår underlagt lovgivningen i det pågældende land, i hvert tilfælde uden hensyntagen til konflikter med lovleveringer.

Du indvilliger i at være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene og appeldomstolene for dem i jurisdiktionen for det lovvalg, der gælder for dig herover, og du accepterer, at du ikke vil afvise udøvelsen af en sådan jurisdiktion for disse domstole uanset grundlag.

Uanset ovenstående vil din evne som forbruger til at håndhæve lovkravene (hvis nogen), der gælder for dit bopælsland, forblive upåvirket af ovenstående lovvalg og værneting.

Hele aftalen

Disse betingelser for brug, som suppleret eller ændret med eventuelle gældende meddelelser om beskyttelse af personoplysninger eller aftaler til "gennemklikning", indeholder hele forståelsen og aftalen mellem dig og os med hensyn til vores hjemmesider og erstatter alle tidligere meddelelser, forhandlinger og aftaler, uanset om disse er mundtlige, skriftlige eller elektroniske mellem dig og os angående dette.

Handlingsbegrænsninger

Med forbehold for lovkravene, skal ethvert krav eller søgsmålsgrund, som du måtte have mod os som følge af eller relateret til brugen af vores hjemmesider, indgives inden for et (1) år efter, at et sådant krav eller en sådan søgsmålsgrund opstod eller være for evigt udelukket.

Spørgsmål om disse betingelser for brug

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse betingelser for brug, bedes du kontakte os via e-mail til enquiries_intl@cochlear.com, eller kontakte den relevante enhed i Cochlear-gruppen, forudsat at den lokale hjemmeside, du tilgår, er angivet under “Kontakt os” eller (hvis relevant) afsnittet “Juridisk information” af den pågældende lokale hjemmeside.

 

Senest opdateret 21-10-2021
Gældende fra 22-10-2021
D1536808 V7 2021-10