Betingelser for brug

Følgende oplysninger indeholder vigtige overvejelser for din brug af Cochlears internationale hjemmeside.

Varemærker

Følgende Cochlear ord- og logo-varemærker er registreret på ét eller flere varemærkekontorer rundt om i verden. Du må ikke bruge nogen af ​​disse varemærker uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Cochlear.

Cochlear logo       Cochlear logo

Advance Off-Stylet®

AutoNRT®

Baha Caleido®

Baha Divino®

Baha Intenso®

Baha®

Beam®

Clinicnet®

Cochlear Nucleus®

Contour®

Contour Advance®

Custom Sound®

Freedom®

Hear now And always®

Invisible Hearing®

NRT®

Nucleus®

Nucleus Clinicnet®

Off-Stylet®

SmartSound®

Vistafix®

Cochlear Kina    

Følgende Cochlear ord- og logo-varemærker afventer varemærkeansøgninger eller varemærkeregistreringer fra ét eller flere varemærkekontorer rundt om i verden.  Du må ikke bruge nogen af ​​disse varemærker uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Cochlear.

CochlearTM

Cochlear HybridTM

CodacsTM

HybridTM

myCochlearTM

Alle andre varemærker på vores hjemmesider og i andet Cochlear materiale, såsom pressemeddelelser, tekniske dokumenter og reklamer, tilhører deres respektive ejere.

Betingelser for brug af hjemmesiden

Cochlear Ltd ("Cochlear") og dets datterselskaber og associerede selskaber (samlet "vi", "os", "vores" og "Cochlears virksomhedsfamilie") byder dig velkommen til vores hjemmesider. Disse betingelser for brug for hjemmesiden ("betingelser for brug") styrer din brug af de hjemmesider, der viser disse betingelser for brug (vores "hjemmeside(r)").

Klik på https://www.cochlear.com/intl/contact/global-offices for en liste over medlemmer af Cochlears virksomhedsfamilie og de hjemmesider, der drives af hver.

Dit samtykke

DU BEDES LÆSE DISSE BETINGELSER FOR BRUG OMHYGGELIGT. VED AT TILGÅ ELLER BRUGE NOGEN AF VORES HJEMMESIDER, ACCEPTERER DU AT OVERHOLDE OG VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER FOR BRUG. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER FOR BRUG, KAN DU IKKE BENYTTE VORES HJEMMESIDER

Ændringer af disse betingelser for brug

Når vi tilføjer nye hjemmesider (eller tilføjer nye funktioner og funktionaliteter til eksisterende hjemmesider), er vi muligvis nødt til at opdatere eller revidere disse betingelser for brug. Vi forbeholder os derfor retten til, til enhver tid og uden forudgående varsel, at opdatere eller revidere disse betingelser for brug ved at offentliggøre den reviderede version på vores hjemmesider. Disse ændringer får virkning fra den dato, vi offentliggør den reviderede version på vores hjemmesider. Din brug af en af vores hjemmesider efter en sådan ændring udgør din accept af at være bundet af de reviderede betingelser for brug. For at advare dig om ændringer i disse betingelser for brug, viser vi en meddelelse øverst på denne side i mindst 30 dage efter den nye ikrafttrædelsesdato.

Du kan til enhver tid få adgang til den aktuelle version af disse betingelser for brug ved at klikke på linket markeret "betingelser for brug" nederst på hver side på vores hjemmesider.

Disse betingelser for brug blev sidst opdateret den 15/09/2011.
Aftaler til gennemklikning

Disse betingelser for brug kan suppleres eller ændres af betingelserne i en aftale til "gennemklikning” eller en aftale "online" mellem dig og os. For eksempel, når du registrerer dig og bliver medlem af en af vores hjemmesider, kan du blive bedt om at acceptere vilkår og betingelser, der regulerer din brug af den del, der kun er for medlemmer, af dén hjemmeside. Hvis du foretager et køb på en af vores hjemmesider, kan du blive bedt om at acceptere visse vilkår og betingelser, der regulerer din transaktion. Særlige vilkår kan også gælde, hvis du vælger at deltage i bestemte kampagner, der er tilgængelige via vores hjemmesider, for at få særligt indhold, eller for at deltage i en online-konkurrence eller sweepstakes. Hvis der gælder særlige vilkår og betingelser, vil du blive bedt om udtrykkeligt at samtykke til dem, f.eks. ved at markere et felt eller klikke på en knap, der er markeret "jeg indvilger". Vilkårene og betingelserne for en sådan aftale til ”gennemklikning” vil supplere og ændre disse betingelser for brug, men kun med hensyn til emnet for aftalen til ”gennemklikning”.

Indholdet af vores hjemmesider er ikke medicinsk rådgivning

Vores hjemmesider indeholder oplysninger om Cochlears virksomhedsfamilie, vores produkter og tjenester samt høresundhed og wellness. Ingen af ​​vores hjemmesider er dog beregnet til at være eller blive brugt i stedet for medicinsk rådgivning. Du bedes læse denne vigtige meddelelse omhyggeligt:

HELE INDHOLDET PÅ VORES HJEMMESIDER, HERUNDER TEKST, FOTOGRAFIER, BILLEDER, ILLUSTRATIONER, GRAFIK, LYD, VIDEO OG LYD-VIDEO-KLIP OG ANDET MATERIALE (SAMLET, "INDHOLD"), UANSET OM DET STILLES TIL RÅDIGHED AF OS ELLER MEDLEMMER I VORES SOCIALE NETVÆRKS HJEMMESIDER ELLER AF ANDRE TREDJEPARTER, ER IKKE TILTÆNKT SOM AT VÆRE OG BØR IKKE BENYTTES I STEDET FOR (A) RÅDGIVNING FRA DIN LÆGE ELLER ANDRE SUNDHEDSFAGLIGE, (B) BESØG, OPKALD ELLER KONSULTATOIN MED DIN LÆGE ELLER ANDRE SUNHEDSFAGLIGE, ELLER (C) OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT PÅ ELLER I NOGET/NOGEN PRODUKTEMBALLAGE ELLER -ETIKET. VORES INDHOLD UDGØR IKKE MEDICINSK RÅDGIVNING. HVIS DU HAR SUNDHEDSMÆSSIGE SPØRGSMÅL, BEDES DU STRAKS RINGE TIL ELLER BESØGE DIN LÆGE ELLER ANDEN SUNDHEDSUDBYDER. VED NØDSTILFÆLDE SKAL DU STRAKS RINGE TIL DIN LÆGE ELLER 112. DU BØR ALDRIG IGNORERE MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER TØVE MED AT SØGE MEDICINSK RÅDGIVNING PÅ GRUND AF EVENTUELT INDHOLD PÅ DENNE HJEMMESIDE, OG DU BØR IKKE BRUGE VORES INDHOLD TIL DIAGNOSTICERING ELLER BEHANDLING AF ET SUNDHEDSPROBLEM. DERUDOVER UDGØR OVERFØRSEL OG MODTAGELSE AF VORES INDHOLD, I SIN HELHED ELLER DELVIST, ELLER KOMMUNIKATION VIA INTERNETTET, E-MAIL ELLER ANDRE MIDLER, IKKE OG DANNER IKKE EN LÆGE-PATIENT- ELLER TERAPEUT-PATIENT- ELLER ANDEN SUNDHEDSFAGLIG RELATION MELLEM DIG OG OS.

Din feedback

Vi glæder os over dine kommentarer, feedback, forslag og anden kommunikation vedrørende denne hjemmeside og de oplysninger og tjenester, vi stiller til rådighed via denne hjemmeside (samlet, "feedback"). Enhver feedback, du giver os via vores hjemmeside og via e-mail, mundtlig kommunikation og feedback-fora, vil være og forblive Cochlears eksklusive ejendom, og Cochlear kan bruge sådan feedback på enhver måde, som Cochlear finder passende, uden at give dig besked eller kompensation, og uden at søge din tilladelse. Ved at give feedback anses du for at have tildelt Cochlear alle verdensomspændende rettigheder, ejendele og interesser i din feedback, herunder al ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til din feedback. Dette betyder for eksempel, at vi kan bruge din kommentar eller idé til at ændre eller forbedre hjemmesiden, eller til at foretage ændringer af vores produkter eller services, eller på enhver anden måde vi ønsker, uden begrænsninger, og vi behøver ikke at kompensere dig. Af denne grund må du ikke give os nogen feedback, som du ikke ønsker, at vi bruger.

Vores online fortrolighedspolitik

Vores online fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi beskytter dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmesider. Klik på https://www.cochlear.com/intl/privacy-policy for at gennemgå vores online fortrolighedspolitik. Nogle af vores hjemmesider kan bruges af børn under 13 år. For disse hjemmesider skal du læse vores fortrolighedspolitik til børn. Vores fortrolighedspolitik til børn og vores online fortrolighedspolitik er en del af og dermed udtrykkeligt inkorporeret i disse betingelser for brug.

Brug af adgangskodebeskyttede områder på vores hjemmesider

Nogle af vores hjemmesider indeholder adgangskodebeskyttede områder eller områder "kun for medlemmer" ("adgangskodebeskyttet/-beskyttede område(r)"). For eksempel inkluderer CochlearCommunity.com, en hjemmeside med socialt netværk, et adgangskodebeskyttet område, hvor medlemmer kan drøfte spørgsmål om hørelse og dele deres personlige oplevelser. Din brug af adgangskodebeskyttede områder er underlagt følgende yderligere vilkår og betingelser.

Aldersbegrænsninger.  Din brug af et adgangskodebeskyttet område kan være underlagt en aldersbegrænsning. For eksempel kan du muligvis ikke oprette en konto eller blive medlem af CochlearCommunity.com, medmindre du er 18 år eller ældre. Andre adgangskodebeskyttede områder kan være designet til brugere i alle aldre, men brugere under 13 år har ikke tilladelse til at registrere eller oprette en konto uden verificerbart samtykke fra en forælder eller værge. Du må ikke bruge aldersbegrænsede områder på vores hjemmesider, hvis du ikke opfylder de gældende alderskrav.

Online registrering og kontooplysninger  For at blive medlem af visse adgangskodebeskyttede områder, herunder CochlearCommunity.com, skal du gennemføre vores online registreringsproces. Som en del af denne proces vil du blive bedt om at gennemgå og angive din accept om at være bundet af de vilkår og betingelser, der regulerer din brug af de adgangskodebeskyttede områder. Hvis vilkårene og betingelserne for din brug af et bestemt adgangskodebeskyttet område ikke er de samme som disse betingelser for brug, vil disse vilkår og betingelser supplere og regulere disse betingelser for brug, men kun med hensyn til din brug af det særlige kodeordsbeskyttede område.

Ved at indsende en registreringsformular eller oprette en adgangskode på en af vores hjemmesider, tilkendegiver du over for os, at (a) du overholder eventuelle aldersbegrænsninger, der er offentliggjort på registreringssiden/-siderne og (b) at de oplysninger, du har givet på din registreringsformular ("kontooplysninger") er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Du accepterer også at vedligeholde og straks opdatere dine kontooplysninger ved hjælp af funktionen, der stilles til rådighed via den pågældende hjemmeside, for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige.

Dine adgangskoder. Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af ​​dine adgangskoder. Vi har ret til at antage, at enhver, der får adgang til vores hjemmesider ved hjælp af en adgangskode, der er tildelt dig, har ret til det. Du er alene ansvarlig for aktiviteterne for enhver, der får adgang til vores hjemmesider ved hjælp af en adgangskode, der er tildelt dig, også selvom personen ikke rent faktisk er autoriseret af dig. Hvis du har grund til at tro, at din adgangskode er blevet kompromitteret eller brugt uden tilladelse, skal du straks ændre den ved hjælp af funktionen, der findes på den pågældende hjemmeside, og underrette os på  enquiries_intl@cochlear.com.

Ret til at afbryde adgangen til adgangskodebeskyttede områder. Vi forbeholder os retten til at deaktivere din adgangskode og afbryde din adgang til ethvert adgangskodebeskyttet område af vores hjemmesider, til enhver tid og uden varsel til dig, af hvilken som helst årsag (for eksempel hvis du ikke overholder disse brugsbetingelser eller har givet falske kontooplysninger) eller uden nogen som helst grund. Hvis vi gør det, kan vi også vælge at slette dine kontooplysninger eller fjerne indhold, du har slået op på det adgangskodebeskyttede område.

Dit indhold

Nogle af vores hjemmesider, herunder CochlearCommunity.com, giver vores brugere måder til at sende, uploade, transmittere på eller på anden måde stille (”slå op”) tekst, billeder, illustrationer, grafik, lyd, video eller lyd-videoklip til rådighed eller andet materiale ("indhold") på eller gennem disse hjemmesider. Det indhold, vores brugere poster, kaldes "brugerindhold" i disse betingelser for brug. Det indhold, du poster, kaldes "dit indhold" i disse betingelser for brug.

Forbudt indhold. Du må ikke poste indhold på eller gennem vores hjemmesider, der:

 • er åbenlyst stødende og/eller fremmer racisme, snæversynethed, had eller fysisk skade af nogen art mod nogen gruppe eller individ;

 • chikanerer eller fremmer chikane mod en anden person;

 • udnytter mennesker på en seksuel eller voldelig måde;

 • indeholder nøgenhed, vold eller stødende emner;

 • stiller eventuelle telefonnumre, adresser, efternavne eller e-mailadresser til rådighed bortset fra dine egne;

 • fremmer oplysninger, som, du ved, er falske eller vildledende eller fremmer ulovlige aktiviteter eller adfærd, der er voldelige, truende, uanstændige, ærekrænkende eller injurierende;

 • krænker enhver intellektuel ejendomsret eller anden tredjeparts ejendomsret, herunder indhold, der fremmer en ulovlig eller uautoriseret kopi af en anden persons ophavsretligt beskyttede værker, såsom levering af piratkopierede computerprogrammer eller links til disse, tilvejebringelse af oplysninger til at omgå fremstillingssinstallerede kopibeskyttelsesenheder, eller levere piratkopieret musik eller links til piratkopierede musikfiler;

 • involverer transmission af "uønsket post", "kædebreve" eller uopfordrede massemails, instant messaging, " spimming" eller "spamming";

 • indeholder begrænsede eller adgangskodebeskyttede sider eller skjulte sider eller billeder (dem, der ikke er linket til eller fra en anden tilgængelig side);

 • promoverer eller fremmer enhver kriminel aktivitet eller virksomhed eller leverer instruktionsoplysninger om ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, fremstilling eller køb af ulovlige våben, krænkelse af andres privatliv eller tilvejebringelse eller oprettelse af computervirus;

 • anmoder om adgangskoder eller personligt identificerende oplysninger til kommercielle eller ulovlige formål fra andre medlemmer;

 • involverer kommercielle aktiviteter og/eller salg uden vores forudgående skriftlige samtykke, såsom konkurrencer, sweepstakes, byttehandel, reklame eller pyramideordninger;

 • inkluderer et foto af en anden person, som du har postet uden denne persons samtykke eller, i tilfælde af børn under atten (18) år, forældresamtykke eller på anden måde udgør en krænkelse af en persons privatliv eller krænkelse af reklamationsrettigheder; eller

 • indeholder en virus eller anden skadelig komponent.

Ansvar for brugerindhold . Du er fuldt ud ansvarlig for dit indhold. Nogle af vores hjemmesider giver dig mulighed for at justere indstillingerne, der påvirker, hvordan andre kan se dit indhold. Du er alene ansvarlig for at justere disse indstillinger. Al posting af indhold via internettet medfører iboende risiko for utilsigtet videregivelse og adgang fra tredjepart til dit indhold. Vi vil gøre en rimelig indsats for at forhindre, at dit indhold afsløres ud over de indstillinger, du vælger, men vi kan ikke garantere, at disse indstillinger forhindrer dit indhold i at blive vist eller tilgået af utilsigtede tredjeparter, og vi er ikke ansvarlige for sådanne oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for og kontrollerer ikke brugerindhold, og derfor garanterer vi ikke nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af ​​noget brugerindhold. Du forstår, at ved at bruge hjemmesider, som brugere kan poste brugerindhold på, kan du blive udsat for brugerindhold, som du finder anstødeligt, uanstændigt eller forkasteligt. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige på nogen måde for noget brugerindhold, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller mangler i brugerindhold, indstillinger, visningsfejl eller tab eller skade af nogen art, der er opstået som et resultat af brug af ethvert brugerindhold, der er postet på eller via en af vores hjemmesider.

Afvisning/fjernelse af dit indhold. Du anerkender, at vi muligvis, eller ikke, forhåndsscreener brugerindhold, der er postet på vores hjemmesider, men at vi har ret (men ikke er forpligtet) til, efter vores eget skøn, at forhåndsscreene, redigere, afvise eller fjerne brugerindhold eller dele deraf, der er tilgængeligt via vores hjemmesider, efter vores eget skøn, uanset grund. Uden at begrænse ovenstående har vi ret til fra vores hjemmesider at fjerne alt brugerindhold, der krænker disse betingelser for brug eller på anden måde er stødende efter vores skøn, eller til at begrænse, suspendere eller afslutte din adgang til alle eller dele af vores hjemmesider til enhver tid, af nogen som helst eller ingen grund, med eller uden forudgående varsel og uden ansvar. Hvis du bliver opmærksom på misbrug af vores hjemmesider af nogen, bedes du kontakte os (e-mail: enquiries_intl@cochlear.com).

Ejerskab af dit indhold. Vi hævder ikke ejendomsret til dit indhold. Med forbehold af den ikke-eksklusive licens, der er indeholdt i det følgende afsnit, som mellem os og dig, ejer og beholder du enhver og alle intellektuelle ejendomsrettigheder, du måtte have til dit indhold.

Licens til at bruge dit indhold. For at vi kan levere de tjenester, der tilbydes via vores hjemmesider, skal du give os licens til at bruge og distribuere dit indhold via vores hjemmesider. Ved at offentliggøre dit indhold på eller gennem vores hjemmesider giver du os hermed ikke-eksklusiv, fuldt betalt, licensfri, evigvarende, uigenkaldelig, verdensomspændende licens (herunder retten til underlicens) til at bruge, kopiere, offentligt at udføre, offentligt at vise, distribuere og oprette afledte værker baseret på dit indhold til de formål, det er sendt til. Du accepterer også, at vi kan bruge og offentliggøre dit indhold som beskrevet i vores online fortrolighedspolitik. Hvis du ønsker at fjerne noget af dit indhold fra vores hjemmesider, kan du kontakte os på enquiries_intl@cochlear.com. Generelt vil vi forsøge at fjerne indhold efter din anmodning, men vores evne til at gøre det afhænger af typen og placeringen af ​​dit indhold og andre faktorer. Vi forbeholder os retten til at opkræve et rimeligt gebyr under passende omstændigheder og som tilladt ved gældende lov. Vi garanterer ikke fuldstændig sletning af noget sådant indhold og kopier deraf. Under alle omstændigheder kan en sikkerhedskopi eller resterende kopi af sådant indhold forblive på vores servere, efter at indholdet ser ud til at være fjernet fra vores hjemmesider, og vi beholder alle rettigheder, der er tildelt i dette afsnit, til alle sådanne resterende kopier.

Dine garantier for dit indhold

Ved at offentliggøre dit indhold via vores hjemmesider tilkendegiver og garanterer du, at (i) du ejer al ret, titel og interesse i dit indhold, eller på anden måde har ret til at give den licens, der er beskrevet i foregående afsnit, og (ii) at posting af dit indhold på eller via vores hjemmesider ikke krænker beskyttelse af personoplysninger, publikationsrettigheder, ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, kontraktrettigheder, fortrolighed eller nogen anden tredjeparts rettigheder.

Ejerskab af hjemmesider og indhold

Som mellem dig og os ejer og forbeholder vi os alle rettigheder, titel og interesser på vores hjemmesider, herunder al den software og kode, der omfatter og betjener vores hjemmesider, og alt indholdet på vores hjemmeside, bortset fra dit indhold. Vores hjemmesider og det indhold, vi og andre leverer, er beskyttet under varemærke-, servicemærke-, vareklædnings-, ophavsrets-, patent-, handelshemmeligheds- og andre intellektuelle ejendomslove. Derudover er hele indholdet af hver hjemmeside et kollektivt værk under australske og internationale ophavsretlige love og traktater, og vi ejer ophavsretten til valg, koordinering, opsætning og forbedring af indholdet på hver hjemmeside.

Vi giver dig hermed begrænset, tilbagekaldelig, ikke-underlicensérbar licens til at downloade og udskrive kopier af en del af indholdet på vores hjemmesider, som du har fået adgang til på korrekt vis, men kun til din egen personlige, ikke-kommercielle brug (medmindre du har sendt indholdet), og kun hvis du ikke fjerner, ændrer eller skjuler nogen ophavsret, noget varemærke eller andre ejendomsmeddelelser fra sådant indhold (medmindre du har sendt indholdet). Ovennævnte licens er underlagt disse betingelser for brug og omfatter ikke retten til brug af dataindvinding, robotter eller lignende dataindsamlings- eller ekstraktionsmetoder. Denne licens kan til enhver tid tilbagekaldes uden varsel og med eller uden grund.

Du må ikke, og du må ikke tillade andre at, kopiere, distribuere, udføre eller offentligt vise, forberede afledte værker baseret på, udsende, udnytte eller bruge nogen del af indholdet på vores hjemmesider (undtagen dit indhold), undtagen som det udtrykkeligt er angivet i disse betingelser for brug uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Enhver brug af vores hjemmesider, herunder indholdet af vores hjemmesider (undtagen dit indhold), bortset fra som specifikt godkendt i disse betingelser for brug, er strengt forbudt og ender licensen, der er givet heri. Sådan uautoriseret brug kan også overtræde gældende love, herunder ophavsrets- og varemærkelovgivning og gældende meddelelser, forskrifter og vedtægter.

Intet i disse betingelser for brug skal fortolkes som overførsel af nogen ret, titel eller interesse i vores hjemmesider til dig eller nogen anden, bortset fra den begrænsede licens til at bruge vores hjemmesider på de vilkår, der udtrykkeligt er beskrevet heri.

Ophavsretsagent til modtagelse af meddelelse om påstået krænkelse af ophavsret

Hvis du har grund til at tro, at nogen del af indholdet af vores hjemmesider krænker andres ophavsret, eller at noget link på en af vores hjemmesider linker til krænkende materiale, bedes du straks underrette vores ophavsretsagent ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. Det er vores politik at undersøge alle påstande om krænkelse af ophavsret, som vi er blevet gjort opmærksomme på. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn straks at suspendere og/eller ende adgangen til enhver hjemmeside af enhver bruger, der påstås at have postet krænkende materiale eller et link til krænkende materiale på en af vores hjemmesider og til øjeblikkeligt at fjerne eller deaktivere det påståede krænkende materialeindhold eller link.

Meddelelse om påstand om krænkelse af ophavsret. Hvis du er ophavsretsejer (eller er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsejeren), skal du straks underrette vores ophavsretsagent, hvis du mener, at (a) noget indhold, der vises på vores hjemmesider, krænker din ophavsret eller (b) noget link, der er postet på en af vores hjemmesider, har link til materiale, der krænker din ophavsret. Så snart vi modtager din meddelelse om påstået krænkelse, i den form der er beskrevet nedenfor, fjerner eller deaktiverer vi øjeblikkeligt adgang til det materiale, der hævdes at være krænkende (eller genstand for krænkende aktivitet). Din meddelelse skal være skriftlig og skal indeholde følgende:

 • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, du mener er blevet krænket (eller hvis du mener, at flere ophavsretligt beskyttede værker er blevet krænket, en repræsentativ liste);

 • en beskrivelse af det materiale, du mener er krænkende eller genstand for krænkende aktivitet, sammen med tilstrækkelige oplysninger til at give os mulighed for at lokalisere materialet på den relevante hjemmeside;

 • tilstrækkelige oplysninger til at give os mulighed for at kontakte dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og, hvis tilgængelig, e-mailadresse;

 • en erklæring om, at du i god tro mener, at den påståede krænkende brug af materialet ikke er godkendt af ejeren af ​​den eksklusive ret, der angiveligt er krænket ("ophavsretsejeren"), en agent for ophavsretsejeren eller ved lov;

 • en erklæring om, at alle de oplysninger, du har givet, er korrekte; og

 • en erklæring, der er afgivet under straf for mened, om, at du er ophavsretsejeren eller har tilladelse til at handle på vegne af ophavsretsejeren.

Din meddelelse skal underskrives (fysisk eller elektronisk) og skal adresseres som følger:

Copyright Agent

Cochlear LTD

Adresse:

Cochlear Headquarters,
1 University Avenue, 
Macquarie University,
NSW 2109 Australien

E-mail: copyright@cochlear.com

Varemærker

De varemærker og servicemærker, der bruges eller vises på vores hjemmesider ("varemærker") er registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhørende medlemmer af Cochlears virksomhedsfamilie eller tredjepart. Du må ikke bruge varemærker, der vises på vores hjemmesider uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Cochlear eller varemærkeejeren.

Ikke-kommerciel brug

Vores hjemmesider må ikke bruges i forbindelse med kommercielle formål, undtagen som specifikt skriftligt godkendt af Cochlear eller et andet medlem af Cochlears virksomhedsfamilie. Uautoriseret indramning af eller link til nogen af ​​vores hjemmesider er forbudt. Kommercielle reklamer, tilknyttede links og andre former for anmodning kan fjernes fra vores hjemmesider uden varsel og kan resultere i ophør af adgangsrettigheder.

Links til tredjepartshjemmesider

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider, der ejes af tredjepart (såsom annoncører, tilknyttede partnere, strategiske partnere eller andre). Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere, og vi garanterer ikke produkter eller tilbud fra nogen af ​​disse virksomheder eller enkeltpersoner, eller nøjagtigheden af ​​indholdet på deres hjemmesider. Vi påtager os intet ansvar og ingen forpligtelse for handlinger, produkt og indhold på sådanne hjemmesider. Inden du bruger en tredjepartshjemmeside, skal du gennemgå de gældende betingelser for brug og politikker for sådanne hjemmesider. Medtagelsen af ​​et link på nogen af ​​vores hjemmesider indebærer ikke vores godkendelse af en sådan tredjeparts hjemmeside. Hvis du beslutter at tilgå sådanne linkede hjemmesider, gør du det på din egen risiko.

International brug

Hvis du tilgår en af vores hjemmesider uden for Australien, accepterer du at overholde alle lokale regler for din brug af vores hjemmeside.

Brugertvister

Du er alene ansvarlig for dine interaktioner med andre medlemmer af vores hjemmesider. Cochlear forbeholder sig retten til, men har ingen forpligtelse til at overvåge tvister mellem dig og andre medlemmer af vores hjemmesider.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

DIN BRUG AF VORES HJEMMESIDER OG ALT INDHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE VIA VORES HJEMMESIDER, SKER UDELUKKENDE PÅ DIN RISIKO. VORES HJEMMESIDER OG ALT INDHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE VIA VORES HJEMMESIDER, LEVERES ”SOM BESET” OG ”SOM TILGÆNGELIGT”, UDEN NOGEN SOM HELST FORM FOR TILKENDEGIVELSE ELLER GARANTI. I DET OMFANG, DET ER TILLADT AF LOVEN, FRASKRIVER COCHLEARS VIRKSOMHEDSFAMILIE OG DENS OG DERES RESPEKTIVE EJERE, EMBEDSMÆND, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, LINCENSGIVERE OG SERVICEUDBYDERE SIG UDTRYKKELIGT ALLE, DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, TILKENDEGIVELSER OG GARANTIER AF ENHVER SLAGS, MED HENSYN TIL VORES HJEMMESIDER, INDHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE VIA VORES HJEMMESIDER, DIN BRUG AF VORES HJEMMESIDER ELLER NOGEN HJEMMESIDER, SOM VORES HJEMMESIDER ER LINKET TIL, HERUNDER ALLE TILKENDEGIVELSER OG GARANTIER FOR EN SPECIFIK SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE. UDEN GENEREL BEGRÆNSNING AF DET FORUDGÅENDE, REPRÆSENTERER COCHLEAR, COCHLEARS VIRKSOMHEDSFAMILIE OG DENS OG DERES RESPEKTIVE EMBEDSMÆND, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, LICENSGIVERE OG SERVICEUDBYDERE INGEN TILKENDEGIVELSE ELLER GARANTI FOR, AT INDHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE VIA VORES HJEMMESIDER, OPFYLDER DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER; (B) DIN BRUG AF VORES HJEMMESIDER VIL FOREGÅ UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJL; (C) INDHOLDET ER NØJAGTIGT, FULDSTÆNDIGT, AKTUELT; ELLER PÅLIDELIGT; (D) DIT INDHOLD, DIN KOMMUNIKATION, DINE PERSONALISEREDE INDSTILLINGER ELLER ANDRE OPLYSNINGER IKKE VIL BLIVE SLETTET, MISTET, FEJLLEVERET ELLER ØDELAGT; (E) INGEN VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KODER VIL BLIVE OVERFØRT TIL DIG. EVENTUELT DOWNLOADET MATERIALE ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPNÅET VIA VORES HJEMMESIDER TILGÅS EFTER DIT EGEN SKØN OG PÅ DIN EGEN RISIKO, OG DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUEL SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM RESULTAT AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE.

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGEN AF VISSE GARANTIER, SÅ NOGLE AF DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER KAN MULIGVIS IKKE FINDE ANVENDELSE FOR DIG.

Intet i disse betingelser for brug er beregnet til at udelukke, begrænse eller ændre rettigheder, som du måtte have i henhold til  Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“CCA”) eller anden lovgivning, som ikke må udelukkes, begrænses eller ændres ved aftale. Hvis CCA eller anden lovgivning indebærer en betingelse, garanti eller anden betegnelse i disse betingelser for brug eller giver dig en lovpligtig garanti i forbindelse med disse betingelser for brug med hensyn til leverede varer eller tjenester (hvis nogle) og Cochlears ansvar for overtrædelse af en sådan betingelse, garanti, anden betingelse eller forpligtelse muligvis ikke er udelukket, er Cochlears ansvar for overtrædelse af denne betingelse, garanti, anden betingelse eller garanti begrænset til: (1) i tilfælde af levering af varer, hvis Cochlear udfører et eller flere af følgende (efter Cochlears valg): (A) ombytning af varerne eller levering af tilsvarende varer; (B) reparation af varerne (C) betaling af omkostningerne ved udskiftning af varerne eller til erhvervelse af tilsvarende varer; og/eller (D) betaling af omkostningerne ved reparation af varerne; eller (2) i tilfælde af levering af tjenester, hvor Cochlear udfører en eller begge af følgende (efter Cochlears valg): (A) genlevering af vores tjenester og/eller (B) betaling af omkostningerne ved genlevering af tjenesterne.

Ansvarsbegrænsning

VI ER IKKE ANSVARLIGE ELLER FORPLIGTEDE PÅ NOGEN MÅDE FOR NOGET INDHOLD, SOM ER SLÅET OP AF EN BRUGER AF VORES HJEMMESIDER. SELVOM VI ANGIVER REGLER OM BRUGERADFÆRD, KONTROLLERER VI IKKE OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR, HVAD BRUGERNE SLÅR OP PÅ ELLER VIA VORES HJEMMESIDER OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGET KRÆNKENDE, UHENSIGTSMÆSSIGT, UANSTÆNDIGT, ULOVLIGT, KRÆNKENDE ELLER PÅ ANDEN VIS STØDENDE BRUGERINDHOLD, DU MÅTTE STØDE PÅ PÅ VORES HJEMMESIDER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF VORES HJEMMESIDER. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUEL ADFÆRD, UANSET OM ONLINE ELLER OFFLINE, AF NOGEN BRUGER AF VORES HJEMMESIDER.

COCHLEARS VIRKSOMHEDSFAMILIE ELLER DENS OG DERES RESPEKTIVE EMBEDSMÆND, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, LICENSGIVERE ELLER SERVICEUDBYDERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGET TAB ELLER ERSTATNINGSKRAV, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUGEN AF VORES HJEMMESIDER, HERUNDER INDHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER, DER STILLES TIL RÅDIGHED VIA VORES HJEMMESIDER.

DETTE ER EN OMFATTENDE BEGRÆNSNING AF ANSVAR, DER GÆLDER FOR ALLE FORMER FOR TAB OG SKADER (UANSET OM DIREKTE, INDIREKTE, GENEREL, SÆRLIG, FØLGENDE, TILFÆLDIG, EKSEMPLARISK ELLER PÅ ANDEN VIS, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF DATA, INDTÆGT ELLER GEVINST), UANSET OM KRAVET ER BASERET PÅ EN KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED), DIREKTE ANSVAR ELLER NOGEN ANDEN TEORI, SELV HVIS EN UAUTORISERET REPRÆSENTANT FRA COCHLEAR ELLER ET ANDET MEDLEM AF COCHLEARS VIRKSOMHEDSFAMILIE ER BLEVET ADVISERET OM, ELLER BURDE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE, OG UDEN HENSYNTAGEN TIL EFFEKTIVITETEN AF ANDRE REMEDIER. HVIS NOGEN DEL AF DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVAR AF NOGEN ÅRSAG FINDES UMULIG AT HÅNDHÆVE, VIL VORES SAMLEDE ANSVAR (OG EVENTUEL ANDEN PERSON ELLER ENHED, HVIS ANSVAR ELLERS VILLE VÆRE BEGRÆNSET) FOR ERSTATNINGSANSVAR, SOM ELLERS VILLE VÆRE BEGRÆNSET, IKKE OVERSTIGE FEM DOLLARS ($5,00).

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UNDTAGELSE AF ERSTATNINGSANSVAR FOR VISSE TYPER ERSTATNINGSBELØB. I OVERENSSTEMMELSE HERMED KAN NOGLE AF DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR IKKE FINDE ANVENDELSE FOR DIG.

Skadeserstatning

Du accepterer at skadesløsholde og uskadeligholde Cochlear, Cochlears virksomhedsfamilie og dens og deres respektive embedsmænd, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og serviceudbydere fra alle tredjepartskrav, -tab, -ansvar, -skader, -tab, -omkostninger og -udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og -omkostninger), der opstår som følge af din overtrædelse af disse betingelser for brug. Vi vil straks underrette dig om sådanne krav, ansvar, tab, omkostninger eller udgifter.

Ændring og ophør

Vi forbeholder os retten til at afbryde eller ændre enhver hjemmeside til enhver tid uden forudgående varsel.

Fortolkning

Som det bruges i disse betingelser for brug, betyder udtrykket "herunder" "herunder, men ikke begrænset til".

Frafald

Hvis vi på noget tidspunkt ikke kræver opfyldelse af nogen forskrift i disse betingelser for brug eller udøver enhver ret, der er omhandlet heri, betragtes det ikke som et frafald af en sådan bestemmelse eller en sådan ret. Alle frafald skal være skriftlige. Medmindre det skriftlige frafald indeholder en udtrykkelig erklæring om det modsatte, kan ingen overtrædelse af nogen af os af nogen forskrift i disse betingelser for brug eller af nogen ret, der er foreskrevet heri, opfattes som en fritagelse for nogen fortsat eller efterfølgende overtrædelse af en sådan forskrift, en fritagelse fra selve bestemmelsen eller fritagelse af nogen ret i henhold til disse betingelser for brug.

Individualitet

Hvis en forskrift i disse brugsbetingelser af en kompetent domstol anses for at være i strid med lovgivningen, skal sådanne forskrifter ændres og fortolkes, så de bedst opfylder målene for den oprindelige forskrift i videst muligt omfang tilladt ved lov, og de resterende forskrifter i disse betingelser for brug forbliver i fuld kraft og med fuld virkning.

Gældende lov, jurisdiktion og værneting

Disse betingelser for brug reguleres under lovgivningen i staten New South Wales, Australien, uden hensyntagen til dens lovforskrifter. Alle handlinger eller procedurer, der opstår som følge af eller relateret til disse betingelser for brug, skal have jurisdiktion, ikke-eksklusivt ved stats- eller føderal domstol i New South Wales, Australien. Du samtykker herved uigenkaldeligt og underkaster dig de nævnte domstoles personlige jurisdiktion til alle sådanne formål.

Hele aftalen

Disse betingelser for brug, som suppleret eller ændret med eventuelle gældende meddelelser om beskyttelse af personoplysninger eller aftaler til "gennemklikning", indeholder hele forståelsen og aftalen mellem dig og os med hensyn til vores hjemmesider og erstatter alle tidligere meddelelser, forhandlinger og aftaler, uanset om disse er mundtlige, skriftlige eller elektroniske mellem dig og os angående dette.

Handlingsbegrænsninger

Du accepterer, at uanset hvilken vedtægt eller lov der er i strid hermed, skal enhver påstand eller handling, der opstår som følge af eller relateret til brug af vores hjemmesider, indgives inden for et (1) år efter, at et sådant krav eller en sådan søgsmålsgrund opstod eller være for evigt udelukket.

Spørgsmål om disse betingelser for brug

Hvis du har spørgsmål angående disse betingelser for brug, bedes du kontakte os via e-mail på enquiries_intl@cochlear.com, eller med almindelig post til Cochlear Australia New Zealand, Cochlear Headquarters, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australien eller ringe til os gratis (inden for Australien) på 1800 620 929 eller gratis gennem National Relay Service gratis (inden for New Zealand) 0800 444 819.

Betingelser og vilkår for brug - Cochlear Link

Betingelser og vilkår for brug for Cochlear Link kan tilgås her.

Betingelser for brug for sociale medier

Betingelser for brug for Cochlear sociale medier kan tilgås her.