Mit barn har høretab

Læs mere om de forskellige typer høretab, hvordan hver type kan påvirke dit barn, og hvordan de kan behandles.

Girl sitting on a couch

Når du overvejer, hvilke løsninger der kan hjælpe dit barn, er det vigtigt at medtage alle valg og muligheder. Høreapparater kan hjælpe de fleste børn med let til moderat høretab. Men hvis barnet har konduktivt høretab eller alvorligt til grundlæggende sensorineuralt høretab, hjælper selv de mest avancerede og kraftige høreapparater måske ikke nok. Hvis det er tilfældet, kan et implantat være en god løsning for dit barn.

Hvilken type høretab har dit barn?

Konduktivt høretab

Denne type høretab skyldes en blokering i det ydre øre eller i mellemøret. Høreapparater vil skulle øge lydstyrken for at presse lyden gennem denne blokering til det indre øre, og dette kan medføre, at lyden forvrænges og bliver utydelig. Nogle børn fødes også uden øregange, hvilket gør det umuligt at bruge høreapparater. Baha® implantater med benledning er en gennemprøvet, effektiv og langvarig løsning på konduktivt høretab. Baha-systemet omdanner lyden til vibrationer, der sendes til det indre øre gennem knoglen. Herved omgås blokeringer i det ydre øre eller mellemøret. Dette er en naturlig måde at høre på, og meget af den lyd, dit barn hører hver dag – f.eks. sin egen stemme – høres delvist på denne måde. Dit barn vil sandsynligvis kunne få en mere klar og mindre forvrænget lyd end med et høreapparat, da Baha-systemet omgår blokeringen i det ydre øre eller mellemøret.

Sensorineuralt høretab på begge ører

Selvom sensorineuralt høretab nogle gange kaldes for nervedøvhed, skyldes det beskadigelse af det indre øre eller cochlea – ikke af hørenerven. Høreapparater forstærker lyden, men hvis et barn har alvorligt til grundlæggende sensorineuralt høretab, kan de forstærkede lyde ofte lyde meget forvrængede. Cochlear-implantater er en gennemprøvet, effektiv og langvarig løsning for børn med grundlæggende sensorineuralt høretab. Implantatet er et elektronisk apparat, der indsættes under en operation. Det omgår den beskadigede del af det indre øre og stimulerer hørenerven direkte. Til forskel fra høreapparater gør Cochlear-implantater ikke lydene højere. De omdanner lydbølgerne til elektriske impulser og sender dem til det indre øre på en måde, der efterligner naturlig hørelse. Det er derfor, at Cochlear-implantater kan give børn med alvorligt til grundlæggende høretab en reel evne til at høre lyde og bedre forstå tale.

Sensorineuralt høretab på det ene øre

Grundlæggende høretab på det ene øre kaldes også for ensidig døvhed (SSD). Nogle børn er født med SSD. Det kan også udløses af f.eks. sygdomme, traume eller udsættelse for høje lyde. Hvis det ikke behandles, kan denne begrænsede evne til at skelne lyde påvirke barnets udvikling i skolen. Det kan forsinke barnets vigtige udvikling af sprog og tale 1, som igen kan føre til indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer2. Baha implantater med benledning kan være en effektiv behandling til børn med SSD. De kan få gendannet hørelsen ved, at der sendes lyd fra det beskadigede øre til det raske indre øre på den anden side. Dette hjælper med at forbedre barnets forståelse af tale og gør det lettere for dem at deltage aktivt i skolen og kommunikere med lærere og klassekammerater.

Hvornår skal jeg gøre noget?

Når du overvejer, hvilke løsninger der kan hjælpe dit barn, er det vigtigt at medtage alle valg og muligheder. Men husk, at hvert øjeblik tæller, uanset hvilken løsning du beslutter dig for. Sæt tidligt ind – det vil give dit barn de bedste muligheder for at udvikle kritisk vigtige tale-, sprog- og kommunikationsevner. 

 

Hvem skal jeg tale med?

En læge kan gennemgå de bedste muligheder for dit barn sammen med dig og hjælpe dig med at træffe den mest informerede beslutning. Hvis du ikke allerede har en at tale med, kan vi hjælpe dig med at finde en audiologisk afdeling i nærheden. Når du skal hjælpe dit barn på vej mod at høre, er det vigtigste at have alle oplysningerne.

  1. Lieu JEC et.al. Unilateral hearing loss is associated with worse speech-language scores in children. Paediatrics 2010; 125 (6):1348-55.
  2. Felinger J et.al. The impact of language skills on mental health in teenagers with hearing impairment. Acta Psychiatr Scand 2009; 120: 153-59.