Sensorineuralt høretab

Begrebet sensorineuralt høretab beskriver to forskellige problemer: sensorisk tab, der involverer det indre øre, og neuralt tab der involverer hørenerven.

Sensoneural hearing loss

Hvad er det?

Tidligere kaldte man sensorineuralt høretab for "nervedøvhed". Vi ved nu, at problemet i de fleste tilfælde opstår i det indre øre og ikke i hørenerven. Vi sammensætter imidlertid stadig de to problemer, fordi det indre øre og hørenerven er forbundet og skal fungere sammen.

Det er en anden grund til, at høretab bør behandles prompte – de "nedadgående" neurale dele af høresystemet har brug for input fra de "opadgående" sensoriske dele for at kunne vokse og holde sig raske.

Årsager

Der er forskellige årsager til sensorineuralt høretab, men de kan generelt anbringes i to kategorier: medfødt og erhvervet.

Medfødt høretab er til stede ved fødslen og er det mest almindelige problem, der ses hos nyfødte. Det er enten arveligt eller forårsaget af unormal fosterudvikling. Inden der blev udviklet en vaccine, var røde hunde eller mæslinger hos moderen en almindelig årsag til medfødt høretab.

Erhvervet høretab sker efter fødslen og kan forårsages af mange forskellige faktorer. Disse omfatter kvæstelse af hovedet, alderdomsdøvhed, udsættelse for støj fra maskiner eller skydevåben, Ménières sygdom og meningitis. Ototoksiske lægemidler – som beskadiger øret, men kan være nødvendige ved behandling af visse livstruende, medicinske tilstande – kan også udløse høretab. En svulst på hørenerven kan forårsage en mere sjælden type neuralt høretab.

Tegn

Hvis der er sensorineuralt høretab på begge ører, kan du have svært ved at forstå tale, endda selvom talen synes at være høj nok. Hvis det kun er på det ene øre, kan du have svært ved at placere lyde eller høre i støjende omgivelser.

Behandlinger

Behandling for sensorineuralt høretab varierer afhængigt af sværhedsgraden af dit høretab, og om du har det på det ene eller på begge ører.

Begge ører

Høreapparater kan hjælpe de fleste mennesker med mildt til moderat sensorineuralt høretab på begge ører. Ved de mere alvorlige grader af høretab hjælper høreapparater nogle gange bare ikke nok. Det skyldes, at sensorineuralt høretab gør lydene forvrængede. Hvis lydene forstærkes med høreapparater, bliver de ganske vist højere – men ikke nødvendigvis klarere. Selv høreapparater af god kvalitet kan forvrænge lydene, hvis det indre øre er alvorligt beskadiget.

Hvis du har alvorligt til grundlæggende høretab, og høreapparater ikke længere er nok for dig, vil du måske gerne vide mere om Cochlear-implantater. Et Cochlear-implantat et elektronisk apparat, der indsættes under en operation. Det omgår den indvendige, beskadigede del af øret og stimulerer hørenerven direkte. Til forskel fra høreapparater, der ganske enkelt forstærker lyden, omdanner Cochlear-implantater lydbølgerne til elektriske impulser på en måde, der efterligner naturlig hørelse.

Læs mere om Nucleus® systemet

Det ene øre

Hvis du har mildt til alvorligt sensorineuralt høretab på det ene øre, er et konventionelt høreapparat den mest almindelige behandling. Men eftersom høreapparater kræver en vis grad af brugbar hørelse, kan de ikke hjæpe i tilfælde af grundlæggende høretab.

Ved grundlæggende høretab kan Baha® implantater med benledning sende lyden gennem knogle, fra det beskadigede øre til det raske indre øre på den anden side. Dette gør det nemmere at forstå tale i støjende omgivelser og gør lydene på den døve side mindre svækkede. Hvis du har normal hørelse eller mildt høretab på det gode øre, kan et implantat med benledning være en god løsning for dig.

Læs mere om Baha-systemet