Kirurgisk pleje

Kirurgiske plejeløsninger er udviklet til at forbedre patientresultater gennem handlingsrettet viden fra indgrebene, som kan optimere enhedens placering.

En hørespecialist foretager en høreprøve med en patient

Det finder du på denne side

 • Sådan kan de intraoperative værktøjer fra Cochlear optimere dine kirurgiske resultater
 • Nucleus® SmartNav-systemet*

Optimering af kirurgisk pleje

Cochlears kirurgisk pleje er en del af vores Connected Care-portefølje, der ændrer den måde, hvorpå mennesker kommer i kontakt med pleje på tværs af forskellige plejemiljøer – fra operationsstuen til klinikken og ind i en patients hverdag.

Vores løsninger til kirurgisk pleje er designet til at forbedre patienternes resultater via intraoperative værktøjer og viden. Med en øget tillid til udstyrets placering kan du optimere det kirurgiske resultat samt den kliniske ydeevne efter indgrebet.

Nucleus® SmartNav-systemet

Det prisbelønnede1 Nucleus SmartNav-system giver trådløs, handlingsrettet indsigt i realtid til understøttelse af navigation under cochlear-implant operationer, hvilket giver ekstra sikkerhed for, at operationen er succesfuld og at elektroden blev placeret korrekt.2

Denne iPad-baserede løsning og af-øret, kirurgiske processor giver en intuitiv arbejdsgang, som hjælper dig under indgrebet, da den giver dig feedback i realtid, så du kan træffe beslutninger på operationsstuen hvad angår vinkeldybde og indføringshastighed.3-8

Trådløs opkobling, automatiseret implantatregistrering og intuitivt design giver en mere ukompliceret arbejdsgang på operationsstuen.9

Data kan derefter importeres direkte til tilpasningssoftwaren Custom Sound® Pro til understøttelse af MAP-oprettelse.10

SmartNav_OR_GettyImages-542739409.jpg

Intraoperative målinger fra Nucleus SmartNav:

 • Placeringstjek – giver værdifulde oplysninger om den endelige elektrodeplacering og er udviklet til at mindske behovet for intraoperativ billeddannelse efter elektrodeindføring.8,9
 • Vinklet indføringsdybde – giver måling i realtid af den vinklede indføringsdybde og den endelige elektrodeplacering.**,6-7
 • Indføringshastighed – giver feedback om elektrodeindføringens hastighed og stabilitet.3-5
 • Impedans – giver sikkerhed for, at enheden fungerer efter hensigten, før man forlader operationsstuen.2,11
 • Avancerede og AutoNRT®-målinger – Nucleus SmartNav omfatter både AutoNRT og Advanced NRT til opnåelse af neurale responstærskler, bekræftelse af nervefunktion og understøttelse af implantattilpasning.9,11
 • Elektrisk stapediusreflekstærskel (eSRT) – bekræfter nervereaktionen på elektrisk stimulering og hjælper med at etablere passende tilpasningsniveauer.9,11

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er beregnet til læger. Hvis du er almindelig forbruger, bedes du søge rådgivning hos en læge vedrørende behandling af dit høretab. Resultater kan variere, og din læge vil rådgive dig om de faktorer, der kan påvirke dit resultat. Læs altid betjeningsvejledningen. Ikke alle produkter er tilgængelige i alle lande. Kontakt venligst din lokale Cochlear repræsentant for produktinformation.

For en komplet liste over Cochlears varemærker, se vores side med betingelser for brug.

* Cochlear™ Nucleus® SmartNav-app

** Funktionen til vinklet indføringsdybde deaktiveres, når Nucleus SmartNav-systemet anvendes med en perimodiolær elektrode.

Referencer
 1. Australian Good Design Award® Gold Winner; (2022), https://good-design.org/projects/nucleus-smartnav/.
 2. Page JC, Cox MD, Hollowoa B, Bonilla-Velez J, Trinidade A, Dornhoffer JL. Trends in Intraoperative Testing During Cochlear Implantation. Otol Neurotol. (2018 Mar); 39(3):294-298.
 3. Kontorinis G, Lenarz T, Stöver T, Paasche G. Impact of the insertion speed of cochlear implantat electrodes on the insertion forces. Otol Neurotol. (2011 Jun); 32(4):565-70.
 4. Rajan, G.P., Kontorinis, G., Kuthubutheen, J. The effects of insertion speed on inner ear function during cochlear implantation: a comparison study. Audiol Neurootol. (2013); 18(1):17-22.
 5. Todt I, Mittmann P, Ernst A. Intracochlear fluid pressure changes related to the insertional speed of a CI electrode. Biomed Res Int (2014); 2014:507241.
 6. Morrel, W.G., Holder, J.T., Dawant, B.M. et al. Effect of Scala Tympani Height on Insertion Depth of Straight Cochlear Implant Electrodes. Otolaryngology – Head and Neck Surgery. (2020); 194599820904941. Findes på adressen https://doi.org/10.1177/0194599820904941.
 7. Skarzynski H, Lorens A,Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear (2014); 35(2):e33-43.
 8. Cochlear Limited. D1665111 V1 SEP2019. Angular Insertion Monitoring Algorithm TRL6 Validation.
 9. Cochlear Limited. D1946550 Cochlear Nucleus® SmartNav App user guide.
 10. Cochlear Limited. D1840640 Custom Sound Pro User guide.
 11. Botros A., van Dijk B., Killian M. AutoNR: an automated system that measures ECAP thresholds with the Nucleus Freedom cochlear implant via machine intelligence. Artif Intell Med. Maj 2007;40(1):15-28.