Kirurgisk pleje

Kirurgiske plejeløsninger er udviklet til at forbedre patientresultater gennem handlingsrettet viden fra indgrebene, som kan optimere enhedens placering.

En hørespecialist foretager en høreprøve med en patient

Det finder du på denne side

 • Optimering af kirurgiske resultater ved hjælp af værktøjer under indgrebet
 •  Nucleus® SmartNav systemet*

Optimering af kirurgisk pleje

Vi forstår hvor vigtig en rolle du spiller når det kommer til at opnå det bedst mulige høreresultat for dine patienter. Derfor vil vi fortsætte vores lederskab inden for ny teknologi og udvikling af løsninger, som har til formål at forbedre den kirurgiske oplevelse for dig og dine patienter.

Med løsningerne til kirurgisk pleje kan patienternes resultater forbedres gennem værktøjer og viden, som anvendes under indgrebet. Med en bedre placeret enhed kan du optimere det kirurgiske resultat, samt den kliniske ydeevne efter indgrebet.

Nucleus® SmartNav systemet

Nucleus® SmartNav systemet har til formål at sætte nye standarder for målinger under indgrebet gennem trådløse oplysninger i realtid under indgrebet, til hjælp ved navigering af elektrodeindføring på brugere af cochlear-implant. Denne iPad baserede løsning og off-the-ear-processor giver en intuitiv arbejdsgang, som hjælper dig under indgrebet, da den giver dig feedback i realtid, så du kan træffe beslutninger på operationsstuen. Nucleus® SmartNav hjælper dig med at spore og overvåge elektrodeindføringen, for at opnå den ønskede placering og det ønskede høreresultat.

Målingerne udført af Nucleus® SmartNav systemet omfatter:

 • Placeringstjek – som giver værdifulde oplysninger om den endelige elektrodeplacering, og som er udviklet til at mindske behovet for billeddannelse under indgrebet efter elektrodeindføring.1-3
 • Vinklet indføringsdybde – som giver måling i realtid af den vinklede indføringsdybde og den endelige elektrodeplacering.4-6
 • Indføringshastighed – som giver feedback om elektrodeindføringens hastighed og stabilitet.7-8
 • Impedans- og AutoNRT®-målinger – som giver sikkerhed for, at enheden fungere efter hensigten, før man forlader operationsstuen.9-10
En hørespecialist foretager en høreprøve med en patient

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er beregnet til læger. Hvis du er almindelig forbruger, bedes du søge rådgivning hos en læge vedrørende behandling af dit høretab. Resultater kan variere, og din læge vil rådgive dig om de faktorer, der kan påvirke dit resultat. Læs altid betjeningsvejledningen. Ikke alle produkter er tilgængelige i alle lande. Kontakt venligst din lokale forhandler af Cochlear produkter for produktinformation.

For en komplet liste over Cochlears varemærker, se vores side med betingelser for brug.

Referencer

* Cochlear™ Nucleus® SmartNav App

 1. Cochlear Limited. D1653452 V1 SEP19. Execution of Electrode Array Tip Fold Over Detection Algorithm Sensitivity Validation.
 2. Cochlear Limited. D1639507 V1 OCT19. Clinical Investigation Report (CLTD5663 Volta Study).
 3. Cochlear Limited. D1640845 V1 OCT19. Clinical Investigation Report (CLTD5676 study).
 4. Morrel, W. G., Holder, J. T., Dawant, B. M., et al. Effect of Scala Tympani Height on Insertion Depth of Straight Cochlear Implant Electrodes. Otolaryngology—Head and Neck Surgery. (2020); 194599820904941. Findes på adressen https://doi.org/10.1177/0194599820904941.
 5. Skarzynski H, Lorens A,Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear (2014); 35(2):e33-43.
 6. Heutink, F.,de Rijk, S. R., Verbist, B. M., Huinck, W. J., & Mylanus, E. A. M. Angular Electrode Insertion Depth and Speech Perception in Adults With a Cochlear Implant: A Systematic Review. Otology & Neurotology. (2019). 40(7):900–910. Findes på adressen https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002298.
 7. Kontorinis G, Lenarz T, Stöver T, Paasche G. Impact of the insertion speed of cochlear implantat electrodes on the insertion forces. Otol Neurotol. (2011 Jun); 32(4):565-70.
 8. Todt I, Mittmann P, Ernst A. Intracochlear fluid pressure changes related to the insertional speed of a CI electrode. Biomed Res Int (2014); 2014:507241.
 9. Page JC, Cox MD, Hollowoa B, Bonilla-Velez J, Trinidade A, Dornhoffer JL. Trends in Intraoperative Testing During Cochlear Implantation. Otol Neurotol. (2018 Mar); 39(3):294-298.
 10. Botros et al. AutoNRTTM: An automated system that measures ECAP thresholds with the Nucleus® FreedomTM cochlear implant via machine intelligence. Artificial Intelligence in Medicine (2007) 40, 15—28.