Skip to main content

Osia® Smart App: Använda appen

Justera volymen

Använd volymreglaget för att justera ljudprocessorns volym eller tryck på högtalarikonen för att stänga av ljudet. Om du har en bilateral konfiguration trycker du på ikonen för det horisontella skjutreglaget för att visa och komma åt de enskilda volymreglagen.

Om du vill justera volymen för ljud som strömmas från trådlösa tillbehör använder du det röda volymreglaget eller trycker på motsvarande ikon för att stänga av ljudet. Om du har en bilateral konfiguration trycker du på ikonen för det horisontella skjutreglaget för att visa och komma åt de enskilda volymreglagen.

Byta program och aktivera strömning från trådlösa tillbehör

Tryck på programikonen för att byta program eller aktivera strömning från trådlösa tillbehör.

Tryck på programikonen för att komma åt alla tillgängliga ljudprocessorprogram och parkopplade trådlösa tillbehör. Tryck sedan på det program/tillbehör du vill växla till. Om du har skapat egna favoriter visas de i en rullningsbar lista längst ned.

Skapa favoriter

  • Tryck på frekvensutjämningsikonen på flikmenyn på startsidan för att justera bas, mellanregister och diskant.
  • Flytta skjutreglagen upp eller ned för att optimera ljudet för den miljö du befinner dig i. Om du vill återgå till standardinställningarna (plan) trycker du på ikonen.
  • I appen finns en del förinställningar som kan vara användbara i olika ljudmiljöer. Du kan alltid finjustera dem manuellt med hjälp av skjutreglagen. Tryck på knappen ”Nästa” för att spara inställningarna som favoriter i appen för att enkelt komma åt dem senare.
  • Välj en ikon för din nya favorit och tryck sedan på ”Nästa”. Välj därefter om du vill länka din favorit till en viss plats eller inte. Tryck sedan på Klar.

Status, varningar och notifieringar

Tryck på informationsikonen för att visa aktuell status för ljudprocessorn. Statusskärmen visar aktuellt program, volymnivå osv. Detta kan vara mycket användbart om du är förälder/vårdare till en Osia-användare.

Notifieringar visas också som popup-fönster i appen. När du har läst notifieringen trycker du på X för att stänga den.

Inställningsskärm

På inställningsskärmen i appen, som du kommer åt genom att trycka på ikonen för inställningsmenyn på startsidan, finns en rad alternativ och funktioner tillgängliga.

Tryck på ”Hitta enhet” på inställningsmenyn för att hitta en borttappad ljudprocessor som finns nära dig med hjälp av signalstyrkan (ju närmare du kommer, desto högre blir staplarna).

Tryck på stiftikonen längst ned på sidan Hitta enhet för att hitta en ljudprocessor som är längre bort. På kartan visas den senast kända platsen då telefonen hade en anslutning till ljudprocessorn.

Tryck på ”Hörselspårare” på inställningsmenyn för att spåra ljudprocessorns användning och för att se modell- och serienummer för ljudprocessorn.

Apple Watch

Svep åt vänster eller höger över skärmen för att välja program, aktivera strömning från trådlöst tillbehör eller välja en favorit. Använd Digital Crown för att justera volymen upp eller ned (eller stäng av ljudet genom att ställa in volymen på 0).