Skip to main content

Aplicaţia Osia® Smart: Utilizarea aplicaţiei

Ajustarea volumului

Utilizaţi cursorul de volum pentru a ajusta volumul procesorului de sunet sau atingeţi pictograma difuzorului pentru anularea sunetului. Dacă aveţi o configuraţie bilaterală, atingeţi pictograma cursoarelor orizontale pentru extindere şi pentru obţinerea accesului la cursoarele de volum individuale.

Pentru a ajusta volumul sunetului redat în flux de date de pe accesoriile wireless, utilizaţi cursorul de volum de culoare roşie sau atingeţi pictograma corespunzătoare pentru a anula sunetul. Dacă aveţi o configuraţie bilaterală, atingeţi pictograma cursoarelor orizontale pentru extindere şi pentru obţinerea accesului la cursoarele de volum individuale.

Schimbarea programului şi activarea redării în flux de date de pe accesoriile wireless

Atingeţi pictograma pentru program pentru a schimba programul sau pentru a activa redarea în flux de date de pe accesoriile wireless.

Atingeţi pictograma pentru program pentru a accesa toate programele disponibile ale procesorului de sunet şi accesoriile wireless asociate, apoi atingeţi programul/accesoriul la care doriţi să comutaţi. Dacă aţi creat propriile dumneavoastră preferinţe, acestea vor fi prezentate într-o listă derulantă, care apare de-a lungul părţii de jos.

Crearea preferinţelor

  • Atingeţi pictograma egalizatorului din meniul cu file de pe ecranul Acasă pentru a regla sunetele joase, medii şi înalte.
  • Mişcaţi cursoarele în sus sau în jos pentru a optimiza sunetul conform mediului în care vă aflaţi. Atingeţi pictograma pentru a reveni la setările implicite (nemodificate).
  • Aplicaţia are câteva presetări ce ar putea fi utile în medii acustice diferite. Le puteţi regla fin manual în orice moment, cu ajutorul cursoarelor. Atingeţi butonul „Următor” pentru a salva aceste setări ca preferinţe în aplicaţie pentru un acces ulterior rapid.
  • Alegeţi o pictogramă pentru noua dumneavoastră preferinţă.

Stare, Alerte şi Notificări

Atingeţi pictograma pentru informaţii pentru a vedea starea procesorului de sunet curent. Ecranul de stare arată programul curent, nivelul volumului etc. Acest lucru poate fi foarte util dacă sunteţi părintele/îngrijitorul unui pacient Osia.

De asemenea, notificările vor fi afişate ca ferestre pop-up în aplicaţie. După ce le-aţi citit, atingeţi X pentru a le închide.

Ecranul Setări

Din ecranul Setări aplicaţie, care devine disponibil după ce atingeţi pictograma meniului de setări de pe ecranul Acasă, aveţi la dispoziţie o serie de opţiuni şi caracteristici.

Atingeţi „Localizare dispozitiv” în meniul de setări pentru a localiza un procesor de sunet pierdut care se află în apropierea dumneavoastră utilizând puterea semnalului (cu cât vă apropiaţi mai mult, cu atât bara (barele) vor fi mai înalte).

Atingeţi pictograma de fixare din partea de jos a paginii Localizare dispozitiv pentru a localiza un procesor de sunet aflat la o distanţă mai mare. Harta va afişa ultima locaţie cunoscută unde telefonul dumneavoastră a efectuat o conexiune cu procesorul de sunet.

Atingeţi „Urmărirea auzului” în meniul de setări pentru a monitoriza modul de utilizare a procesorului dumneavoastră de sunet şi pentru a vedea modelul şi numărul de serie al procesorului de sunet.