Skip to main content

Aplikacja Osia® Smart: Wprowadzenie

Korzyści z używania aplikacji Cochlear™ Osia® Smart

  • Sterowanie procesorem dźwięku Osia 2 bezpośrednio ze smartfona.
  • Regulowanie głośności, zmiana programów i włączanie przesyłania strumieniowego dźwięku z akcesoriów Cochlear™ True Wireless™.
  • Personalizacja odbioru bodźców słuchowych.
  • Możliwość uzyskania pomocy i przydatnych wskazówek dotyczących obsługi procesora.
  • Lokalizacja zgubionego procesora dźwięku.

Jak pobrać aplikację Cochlear Osia Smart?

Aplikację Cochlear Osia Smart można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store w zatwierdzonych krajach.

Zgodność

Aplikacja Osia Smart działa z procesorami dźwięku Osia 2 oraz zgodnymi telefonami iPhone.
Aktualne informacje dotyczące zgodności z telefonami iPhone, zegarkami Apple Watch oraz z systemem iOS są dostępne na stronie www.cochlear.com/compatibility

Zegarek Apple Watch

Zegarek Apple Watch zapewnia szybki dostęp do funkcji regulowania głośności, zmiany programów, wybrania ulubionych pozycji lub włączenia przesyłania strumieniowego z akcesoriów bezprzewodowych. Na zegarku Apple Watch wyświetlane będą także powiadomienia dotyczące m.in. ostrzeżeń o niskim poziomie baterii procesora dźwięku.

Wprowadzenie

Przed pobraniem, instalacją i otwarciem aplikacji należy sparować procesor dźwięku z telefonem iPhone. Można to zrobić, wybierając Ustawienia w telefonie iPhone. Aby uzyskać instrukcje sparowania, obejrzyj animację dotyczącą parowania.

 

 

Po uruchomieniu aplikacji dotknij opcji „Demo”, aby dowiedzieć się więcej na temat różnych funkcji i możliwości, lub „Rozpocznij”, aby połączyć aplikację z procesorem dźwięku.

Aby sterować procesorem dźwięku za pomocą aplikacji Osia Smart, zaloguj się przy użyciu danych swojego konta Cochlear. Jeśli nie posiadasz konta Cochlear, możesz je utworzyć, dotykając opcji „Utwórz konto” i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zalogowaniu aplikacja wykona szereg czynności, aby umożliwić nawiązanie bezpiecznego połączenia. W przypadku problemów na ekranie zostaną wyświetlone instrukcje. Po zakończeniu aplikacja automatycznie przejdzie do ekranu głównego.

Czy mogę sparować urządzenia obustronne z telefonem iPhone?

Tak. Jeśli jesteś pacjentem zaimplantowanym obustronnie, korzystającym z procesorów Osia 2, musisz sparować ze zgodnym telefonem iPhone oba procesory dźwięku. W tym celu należy sparować oba procesory dźwięku jednocześnie (w trakcie jednego parowania) i upewnić się, że są one prawidłowo skonfigurowane jako urządzenia „lewe” i „prawe”.