Skip to main content

Aplikacja Osia® Smart: Korzystanie z aplikacji

Regulacja głośności

Użyj suwaka głośności, aby dostosować głośność procesora dźwięku, lub dotknij ikony głośnika, aby go wyciszyć. W przypadku konfiguracji obustronnej dotknij ikony suwaków poziomych, aby je rozwinąć i uzyskać dostęp do poszczególnych suwaków głośności.

Aby dostosować głośność dźwięku przesyłanego strumieniowo z akcesoriów bezprzewodowych, użyj czerwonego suwaka głośności lub dotknij odpowiedniej ikony, aby wyciszyć dźwięk. W przypadku konfiguracji obustronnej dotknij ikony suwaków poziomych, aby je rozwinąć i uzyskać dostęp do poszczególnych suwaków głośności.

Zmiana programów i włączanie przesyłania strumieniowego dźwięku z akcesoriów bezprzewodowych

Dotknij ikony programu, aby zmienić program lub włączyć przesyłanie strumieniowe z akcesoriów bezprzewodowych.

Dotknij ikony programu, aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych programów w procesorze dźwięku i sparowanych akcesoriów bezprzewodowych, a następnie dotknij programu/akcesorium, na które chcesz się przełączyć. Jeśli utworzono pozycje Ulubionych, będą one wyświetlone w postaci przewijanej listy u dołu ekranu.

Tworzenie pozycji Ulubionych

  • Dotknij ikony korektora w menu kart na ekranie głównym, aby dostosować poziomy tonów niskich, średnich i wysokich.
  • Przesuń suwaki w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku do otoczenia dźwiękowego, w którym się znajdujesz. Dotknij ikony, aby przywrócić ustawienia domyślne (poziomy neutralne).
  • W aplikacji dostępnych jest klika zestawów ustawień predefiniowanych, które mogą być przydatne w różnych otoczeniach dźwiękowych. Ustawienia te można zawsze dostroić precyzyjnie przy użyciu suwaków. Dotknij przycisku „Dalej”, aby zapisać te ustawienia jako pozycję Ulubionych w aplikacji i mieć do nich łatwy dostęp w przyszłości.
  • Wybierz ikonę dla nowej pozycji Ulubionych.

Status, alarmy i powiadomienia

Dotknij ikony informacji, aby wyświetlić aktualny status procesora dźwięku. Na ekranie statusu widoczny jest bieżący program, poziom głośności itp., co może być przydatne dla rodziców/opiekunów użytkowników urządzeń z serii Osia.

Powiadomienia będą wyświetlane również jako okna podręczne w aplikacji. Po przeczytaniu treści powiadomienia naciśnij przycisk z symbolem „X”, aby zamknąć okno podręczne.

Ekran ustawień

Aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień, dotknij ikony menu ustawień na ekranie głównym. Ekran ustawień zapewnia dostęp do wielu opcji i funkcji.

Aby zlokalizować znajdujący się w pobliżu zgubiony procesor dźwięku na podstawie natężenia sygnału, dotknij opcji „Odszukaj urządzenie” w menu ustawień. Rozmiar paska(-ów) wzrasta, gdy zbliżasz się do procesora dźwięku.

Dotknij ikony pinezki znajdującej się u dołu strony „Odszukaj urządzenie”, aby zlokalizować procesor dźwięku znajdujący się dalej. Na mapie wskazywana jest ostatnia znana lokalizacja, w której telefon miał połączenie z procesorem dźwięku.

Dotknij opcji „Numer i użycie procesora” w menu ustawień, aby śledzić statystyki używania procesora dźwięku oraz wyświetlić model i numer seryjny procesora dźwięku.