Skip to main content

Aplikacja Osia® Smart: Wprowadzenie

Korzyści z używania aplikacji Cochlear™ Osia® Smart

  • Sterowanie procesorem dźwięku Osia 2 bezpośrednio ze smartfona.
  • Regulowanie głośności, zmiana programów i włączanie przesyłania strumieniowego dźwięku z akcesoriów Cochlear™ True Wireless™.
  • Personalizacja odbioru bodźców słuchowych.
  • Możliwość uzyskania pomocy i przydatnych wskazówek dotyczących obsługi procesora.
  • lokalizacji zgubionego procesora dźwięku.

Jak pobrać aplikację Cochlear Osia Smart?

Aplikację Cochlear Osia Smart można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play w zatwierdzonych krajach.

Zgodność

Aplikacja Osia Smart działa z procesorami dźwięku Osia 2 oraz zgodnymi smartfonami z systemem Android.
Aktualne informacje dotyczące zgodności z systemem Android dostępne są na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility

Wprowadzenie

Pobierz, zainstaluj i uruchom aplikację. Instrukcje dotyczące dalszego postępowania zostaną wyświetlone w aplikacji.
Po uruchomieniu aplikacji dotknij opcji „Demo”, aby dowiedzieć się więcej na temat różnych funkcji i możliwości, lub „Rozpocznij”, aby połączyć aplikację z procesorem dźwięku.
Aby sterować procesorem dźwięku za pomocą aplikacji Osia Smart, zaloguj się przy użyciu danych swojego konta Cochlear. Jeśli nie posiadasz konta Cochlear, możesz je utworzyć, dotykając opcji „Utwórz konto” i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Parowanie procesora dźwięku ze smartfonem

Po zalogowaniu aplikacja wykona szereg czynności, aby umożliwić nawiązanie bezpiecznego połączenia. Jedną z tych czynności jest parowanie. Podczas parowania wyświetlona zostanie lista dostępnych procesorów dźwięku.
Dotknij pozycji odpowiadającej Twojemu procesorowi dźwięku, a następnie opcji „Paruj”.
W przypadku problemów na ekranie zostaną wyświetlone instrukcje. Po zakończeniu aplikacja automatycznie przejdzie do ekranu głównego.

Czy mogę sparować procesory dźwięku obu implantów z moim urządzeniem z systemem Android?

Tak. Jeśli jesteś pacjentem zaimplantowanym obustronnie, korzystającym z procesorów Osia 2, musisz sparować oba procesory dźwięku ze zgodnym urządzeniem z systemem Android. W tym celu należy sparować oba procesory dźwięku jednocześnie (podczas tego samego parowania).