Skip to main content

Aplikacja Osia® Smart: Często zadawane pytania


Aplikacja Osia Smart jest zgodna z procesorami dźwięku Osia 2.


Aktualne informacje dotyczące zgodnych smartfonów z systemem Android oraz wersji systemu operacyjnego znajdują się na stronie www.cochlear.com/compatibility.


Tak, w większości przypadków. Aplikacja została zweryfikowana w systemie Android w wersji dostępnej podczas jej publikacji. W przypadku otrzymania zgłoszenia, że nowsza wersja systemu Android powoduje problemy, zaktualizujemy dane na stronie www.cochlear.com/compatibility oraz aplikację i będziemy starać się jak najszybciej usunąć problem.

Aby zminimalizować ryzyko problemów z parowaniem, połączeniem lub aplikacją przy aktualizowaniu systemu Android, zalecamy wykonanie jednej z następujących procedur:

  • Wyloguj się z aplikacji i odinstaluj aplikację przed aktualizacją systemu, lub
  • Wyloguj się z aplikacji, odinstaluj aplikację i zaktualizuj system, a następnie uruchom ponownie smartfon.

Następnie zainstaluj i otwórz aplikację, zaloguj się, a następnie sparuj procesor dźwięku lub połącz się z nim ponownie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Tak, z procesorem(-ami) dźwięku można sparować maksymalnie pięć smartfonów i na każdym z nich zainstalować aplikację. Jednak jednocześnie można nawiązać połączenie między procesorem(-ami) dźwięku i tylko jednym smartfonem.


Połączenie między procesorem dźwięku a smartfonem może zostać utracone przy niskim poziomie energii baterii procesora dźwięku, jeśli odległość między procesorem a smartfonem jest zbyt duża lub w przypadku blokowania sygnału między nimi.

Upewnij się, że bateria procesora dźwięku jest dostatecznie naładowana i znajduje się w zasięgu smartfona. Upewnij się, że w ustawieniach włączono komunikację Bluetooth, a następnie uruchom ponownie aplikację i procesor dźwięku. Aplikacja powinna ponownie nawiązać połączenie automatycznie.

W przypadku utraty połączenia zostanie wyświetlona opcja „Rozpocznij rozwiązywanie problemów”. Dotknij jej, aby uzyskać pomoc podczas rozwiązywania problemów.


Trudno precyzyjnie określić odległość, ponieważ zależy ona od czynników takich jak poziom naładowania baterii procesora dźwięku, stałe obiekty między urządzeniami i środowisko.


Poziom naładowania baterii procesora dźwięku może być zbyt niski, aby zapewnić połączenie. Wymień baterię. Aplikacja automatycznie połączy się ponownie.

W przypadku utraty połączenia zostanie wyświetlona opcja „Rozpocznij rozwiązywanie problemów”. Dotknij jej, aby uzyskać pomoc podczas rozwiązywania problemów.

Jeśli nadal będą występować problemy, możesz spróbować usunąć sparowany procesor dźwięku ze smartfona, a następnie sparować go ponownie. Więcej informacji znajdziesz w odpowiedzi na pytanie „Jak mogę usunąć sparowany wcześniej procesor dźwięku?”


Być może połączenie z procesorem dźwięku zostało utracone. Po odzyskaniu połączenia będzie można znowu zmieniać programy.


Wskaźnik poziomu baterii w aplikacji wskazuje aktualny poziom energii baterii procesora dźwięku jako maksymalny lub niski. Niski poziom energii baterii oznacza, że działania bezprzewodowe niedługo zostaną przerwane i należy wkrótce wymienić baterie.

W procesorach dźwięku Osia 2 używane są baterie cynkowo-powietrzne, które do czasu niemal całkowitego rozładowania zapewniają prawie taki sam poziom mocy, po czym bardzo szybko tracą moc. Z tego powodu wyświetlanie w aplikacji dokładnego poziomu energii baterii przed zasygnalizowaniem przez procesor dźwięku ostrzeżenia o niskim poziomie baterii jest trudne.


Nie. Aplikacja nie wpływa w znaczącym stopniu na zużycie energii baterii procesora dźwięku.

Działanie aplikacji powoduje nieco zwiększone zużycie energii baterii smartfona, podobnie jak w przypadku innych aplikacji. Aby można było korzystać z funkcji „Odszukaj urządzenie”, należy włączyć funkcję GPS. W celu oszczędzania baterii smartfona możesz wyłączyć funkcję GPS.


Tak. Jeśli sparujesz swoje urządzenie mobilne z procesorem dźwięku dziecka, będziesz mieć możliwość sterowania procesorem i monitorowania go z pewnej odległości, jednak musisz znajdować się w zasięgu. Można podejrzeć poziom energii baterii, regulować głośność i zmieniać program bez konieczności dotykania procesora dźwięku.