Skip to main content

Osia® Smart-app: Vanlige spørsmål


Osia Smart-appen er kompatibel med Osia 2-lydprosessoren.


Se www.cochlear.com/compatibility for en oppdatert oversikt over kompatible iPhone- og Apple Watch-modeller og iOS-versjoner.


Ja, i de fleste tilfeller. Appen er verifisert på iOS-versjonen som er tilgjengelig på utgivelsestidspunktet. Hvis det rapporteres inn at en nyere iOS-versjon forårsaker problemer, vil vi oppdatere appen og løse problemet så fort som mulig.

For å minimere risikoen for problemer med parkoblingen, tilkoblingen eller appen når du oppdaterer iOS, anbefaler vi at du enten:

  • logger deg ut av appen, opphever parkoblingen til lydprosessoren og avinstallerer appen før du oppdaterer iOS, eller
  • logger deg ut av appen, opphever parkoblingen til lydprosessoren, avinstallerer appen og deretter starter iPhone på nytt etter at du har oppdatert iOS.

Etter dette parkobler du først lydprosessoren, deretter laster du ned og installerer appen (se flere anvisninger nedenfor). Logg deg så på igjen med de samme detaljene som før.


Ja, du kan parkoble opptil 5 iPhone-telefoner til lydprosessorene og installere appen på alle. Du kan imidlertid bare koble én iPhone om gangen til lydprosessorene.


Appen gir anvisninger på skjermen om hvordan du løser problemer med tilkobling. Forsikre deg om at du bruker den nyeste iOS-versjonen (med mindre Cochlear har gitt beskjed om noe annet på www.cochlear.com/compatibility). Før du oppdaterer iOS, anbefaler vi at du opphever parkoblingen til lydprosessoren og deretter parkobler den igjen etter oppdateringen.

Du kan også oppleve problemer med tilkoblingen hvis du strømmer lyd fra iPhone til lydprosessoren når appen startes. Hvis appen kjører i bakgrunnen når du strømmer lyd, bør ikke dette være et problem.


Tilkoblingen mellom lydprosessoren og telefonen kan gå tapt hvis lydprosessorens batterinivå er lavt eller hvis avstanden mellom telefonen og lydprosessoren er for stor eller blokkert.

Sørg for at lydprosessoren har nok batteri og er innenfor rekkevidden til mobilenheten. Sørg for at Bluetooth er slått på, og start deretter appen på nytt. Appen skal automatisk koble seg til igjen.

Når tilkoblingen går tapt, vises alternativet «Start feilsøking». Trykk på alternativet for å starte veiledet feilsøking for å få mer hjelp.


Det er vanskelig å komme med en nøyaktig avstand siden dette avhenger av faktorer som lydprosessorens batterinivå, eventuelle faste gjenstander imellom telefonen og lydprosessoren, og miljøet du befinner deg i.


Batterinivået på lydprosessoren kan være for lavt til å støtte tilkoblingen. Prøv å bytte batteriet. Appen kobles automatisk til igjen.

Når tilkoblingen går tapt, vises alternativet «Start feilsøking». Trykk på alternativet for å starte veiledet feilsøking for å få mer hjelp.

Hvis du fortsetter å oppleve problemer, kan du prøve å fjerne den parkoblede lydprosessoren fra iPhone, og deretter parkoble den igjen. Se mer under «Hvordan fjerner jeg en tidligere parkoblet lydprosessor?»


Når du strømmer lyd fra iPhone, flyttes lydprosessorene automatisk til et strømmeprogram. For å gå tilbake til et høreprogram stopper du strømmingen.


Du har kanskje mistet tilkoblingen til lydprosessoren. Når tilkoblingen er gjenopprettet, kan du bytte program igjen.


Apple Watch-grensesnittet gir rask tilgang til hovedfunksjoner som å bytte program eller justere volum. Det er bare å sveipe mot venstre eller høyre for å velge et program eller en favoritt eller å aktivere strømming fra trådløst tilbehør. Roter kronehjulet for å justere volumet opp eller ned, eller demp volumet ved å stille det på 0.

Apple Watch viser også varsler som advarsler om lydprosessorens batteri.


Batteriindikatoren i appen viser det nåværende strømnivået til lydprosessorbatteriet ditt som fullt eller lavt. Lav batteristyrke betyr at den trådløse bruken snart går tapt og at batteriene snart må byttes.

Osia 2-lydprosessoren bruker et sinkluftbatteri, som gir omtrent samme strømnivå til det er nesten tomt og deretter mister effekten raskt. Det er derfor vanskelig for appen å vise et nøyaktig batterinivå før lydprosessoren gir et batterivarsel.


Nei. Appen påvirker ikke forbruket av lydprosessorbatteriet nevneverdig.

I likhet med andre apper bruker denne appen noe av telefonens batteri. For å kunne bruke funksjonen «Finn enhet» i appen må GPS-en være slått på. Du kan slå av GPS-en på telefonen for å spare batteri.


Ja. Hvis du parkobler mobilenheten din med barnets lydprosessor, kan du kontrollere og overvåke den på avstand, men du må være innenfor rekkevidde. Dette gjør det mulig å se batteristatus, justere volum og bytte program uten å måtte berøre lydprosessoren.