Skip to main content

Osia® Smart-app: Bruk av appen

Justering av volum

Bruk volumglidebryteren til å justere lydprosessorvolumet, eller trykk på høyttalerikonet for å dempe. Hvis du har en bilateral konfigurasjon, trykker du på ikonet med de horisontale glidebryterne for å utvide og få tilgang til de individuelle volumglidebryterne.

Hvis du vil justere lydvolumet som strømmes fra trådløst tilbehør, bruker du den røde volumglidebryteren eller trykker på det tilhørende ikonet for å dempe. Hvis du har en bilateral konfigurasjon, trykker du på ikonet med de horisontale glidebryterne for å utvide og få tilgang til de individuelle volumglidebryterne.

Endring av program og aktivering av strømming fra trådløst tilbehør

Trykk på programikonet for å bytte program eller aktivere strømming fra trådløst tilbehør.

Trykk på programikonet for å få tilgang til alle tilgjengelige lydprosessorprogrammer og parkoblet trådløst tilbehør. Trykk deretter på programmet/tilbehøret du vil bytte til. Hvis du har opprettet dine egne favoritter, vises de i en liste du kan bla i, nederst.

Oppretting av favoritter

  • Trykk på utjevningsikonet i fanemenyen på startskjermen for å justere bass, mellomtone og diskant.
  • Flytt glidebryterne opp eller ned for å optimalisere lyden til miljøet du er i. Trykk på ikonet for å gå tilbake til standardinnstillingene (flate).
  • Appen har noen forhåndsinnstillinger som kan være nyttige i forskjellige lydmiljøer. Du kan alltid finjustere dem manuelt ved å bruke glidebryterne. Trykk på knappen «Neste» for å lagre disse innstillingene som favoritt i appen for en enklere tilgang senere.
  • Velg et ikon til den nye favoritten din

Status, alarmer og varsler

Trykk på informasjonsikonet for å se gjeldende lydprosessorstatus. Statusskjermbildet viser gjeldende program, volumnivå osv. Dette kan være veldig nyttig hvis du er en forelder/omsorgsperson til en Osia-bruker.

Varsler vises også som forgrunnsvinduer i appen. Når du har lest varslene, trykker du på X for å lukke dem.

Skjermbildet Innstillinger

Det finnes mange alternativer og funksjoner tilgjengelige for deg, via skjermbildet med appinnstillinger. Disse får du tilgang til ved å trykke på innstillingsmenyikonet på startskjermbildet.

Trykk på «Finn enhet» i innstillingsmenyen for å finne en tapt lydprosessor som er i nærheten av deg ved å bruke signalstyrke (jo nærmere du kommer, desto høyere vil linjene være).

Trykk på tegnestiftikonet nederst på Finn enhet-siden for å finne en lydprosessor som er lenger unna. Kartet viser det siste stedet der telefonen hadde en tilkobling til lydprosessoren.

Trykk på «Hearing Tracker» i innstillingsmenyen for å spore lydprosessorbruk og se lydprosessorens modell- og serienummer.