Skip to main content

Osia® Smart-app: Veelgestelde vragen


De Osia Smart-app is compatibel met de Osia 2 geluidsprocessor.


Raadpleeg www.cochlear.com/compatibility voor een actuele lijst met compatibele iPhone- en Apple Watch-modellen en iOS-versies.


In de meeste gevallen wel. De app is geverifieerd met het iOS dat beschikbaar was op het moment van de introductie. Als een nieuwere iOS-versie problemen veroorzaakt, zullen we proberen de app bij te werken en het probleem zo snel mogelijk oplossen.

Om het risico op problemen met het koppelen, verbinden of bijwerken van het iOS te minimaliseren, raden we aan:

  • u af te melden bij de app, de geluidsprocessor los te koppelen en de app te verwijderen voordat u het iOS bijwerkt, of
  • u af te melden bij de app, de geluidsprocessor los te koppelen, de app te verwijderen en uw iPhone opnieuw op te starten nadat u het iOS hebt bijgewerkt.

Daarna start u het koppelen van de geluidsprocessor, downloadt en installeert u de app (zie verdere instructies hieronder) en meldt u zich opnieuw aan met dezelfde gegevens als voorheen.


Ja, u kunt maximaal 5 iPhones koppelen aan uw geluidsprocessor(s) en de app op al deze apparaten installeren. U kunt echter slechts één iPhone tegelijk verbinden met uw geluidsprocessor(s).


De app toont instructies over het oplossen van problemen met de verbinding op het scherm. Zorg ervoor dat u de nieuwste iOS-versie gebruikt (tenzij anders gecommuniceerd door Cochlear op www.cochlear.com/compatibility). We raden u aan om, voordat u de iOS-versie bijwerkt, uw geluidsprocessor te ontkoppelen en deze na de update opnieuw te koppelen.

Als u bovendien audio vanaf uw iPhone streamt naar de geluidsprocessor wanneer de app wordt gestart, kunt u problemen ondervinden bij het verbinden. Als de app op de achtergrond wordt uitgevoerd terwijl audio wordt gestreamd, zou dit geen probleem moeten zijn.


De verbinding tussen uw geluidsprocessor en iPhone kan verbroken worden als het batterijniveau van de geluidsprocessor laag is of als de afstand tussen de iPhone en de geluidsprocessor te groot of geblokkeerd is.

Zorg ervoor dat de geluidsprocessor voldoende batterijniveau heeft en zich binnen het bereik van het mobiele apparaat bevindt. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en start de app opnieuw op. De app moet automatisch opnieuw verbinding maken.

Als de verbinding verbroken is, wordt een optie voor 'Problemen oplossen' weergegeven. Tik hierop om de gids voor probleemoplossing te starten voor verdere hulp.


Het is moeilijk een exacte afstand te geven, omdat dit afhankelijk is van factoren zoals het batterijniveau van de geluidsprocessor, eventuele vaste objecten ertussenin en de omgeving waarin u zich bevindt.


Het batterijniveau van uw geluidsprocessor is mogelijk te laag om de verbinding te ondersteunen. Probeer de batterij te vervangen. De app maakt automatisch opnieuw verbinding.

Als de verbinding verbroken is, wordt een optie voor 'Problemen oplossen' weergegeven. Tik hierop om de gids voor probleemoplossing te starten voor verdere hulp.

Als u problemen blijft ondervinden, kunt u proberen de gekoppelde geluidsprocessor van uw iPhone te verwijderen en deze vervolgens opnieuw te koppelen. Raadpleeg aanvullende informatie onder “Hoe verwijder ik een eerder gekoppelde geluidsprocessor”?


Wanneer u geluid vanaf uw iPhone streamt, schakelen de geluidsprocessors automatisch over naar een streamingprogramma. Stop met streamen om terug te gaan naar een auditief programma.


Mogelijk is de verbinding met de geluidsprocessor verbroken. Wanneer de verbinding is hersteld, kunt u weer naar een ander programma overschakelen.


De Apple Watch-interface biedt snelle toegang tot kernfuncties zoals overschakelen naar een ander programma of het volume aanpassen. Veeg naar links of rechts om een programma te kiezen, een favoriet te selecteren of het streamen vanaf draadloze accessoires te activeren. Draai aan de Digital Crown om het volume te verhogen en verlagen (of stelt het volume in op 0 om het geluid te dempen).

De Apple Watch geeft ook meldingen weer, zoals waarschuwingen over de batterij van de geluidsprocessor.


De batterij-indicator in de app geeft het huidige batterijniveau van de geluidsprocessor aan als vol of bijna leeg. Een bijna lege batterij betekent dat de draadloze werking bijna wordt onderbroken en dat de batterijen snel moeten worden vervangen.

De Osia 2 geluidsprocessor gebruikt een zink-lucht-batterij, die bijna altijd hetzelfde vermogen levert totdat hij bijna leeg waarna de batterij zeer snel vermogen verliest. Het is daarom moeilijk voor de app om een nauwkeurig batterijniveau weer te geven totdat de geluidsprocessor een batterijwaarschuwing geeft.


Nee. De app heeft geen aanzienlijke invloed op het batterijverbruik van de geluidsprocessor.

Het uitvoeren van de app gebruikt een deel van de iPhone-batterij, net zoals andere apps. Om de functie ‘Apparaat zoeken' van de app te kunnen gebruiken, moet GPS zijn ingeschakeld. Om de batterij te sparen, kunt u de GPS van uw iPhone uitschakelen.


Ja. Als u uw mobiele apparaat koppelt aan de geluidsprocessor van uw kind, kunt u het apparaat vanaf een afstand bedienen en bewaken, maar u moet zich binnen het bereik bevinden. Dan kunt u de batterijstatus bekijken, het volume aanpassen en overschakelen naar een ander programma zonder de geluidsprocessor aan te raken.