Skip to main content

Osia® Smart App: Ofte stillede spørgsmål


Osia Smart App er kompatibel med Osia 2-lydprocessoren.


Du kan finde en opdateret liste over kompatible modeller af iPhone og Apple Watch samt iOS-versioner på www.cochlear.com/compatibility.


Ja, i de fleste tilfælde. Appen kontrolleres på den version af iOS, der er tilgængelig på tidspunktet for lanceringen. Hvis det rapporteres, at en nyere iOS-version forårsager problemer, vil vi forsøge at opdatere appen og løse problemet så hurtigt som muligt.

For at minimere risikoen for problemer med parring, forbindelsen eller appen, når du opdaterer iOS, anbefaler vi, at du enten:

  • logger af appen, annullerer parring af lydprocessoren og afinstallerer appen, før du opdaterer iOS, eller
  • logger af appen, annullerer parring af lydprocessoren, afinstallerer appen og derefter genstarter din iPhone, når du har opdateret iOS.

Derefter skal du starte med at parre lydprocessoren og derefter downloade og installere appen (se yderligere instruktioner nedenfor) og logge på igen med de samme oplysninger som før.


Ja, du kan parre op til 5 iPhones med din(e) lydprocessor(er) og installere appen på dem allesammen. Du kan dog kun oprette forbindelse til din(e) lydprocessor(er) fra én iPhone ad gangen .


Appen viser instruktioner på skærmen om, hvordan du løser problemer med forbindelsen. Sørg for at bruge den nyeste version af iOS (medmindre Cochlear oplyser andet på www.cochlear.com/compatibility). Vi anbefaler, at du, før du opdaterer iOS, annullerer parringen af din lydprocessor og derefter parrer den igen efter opdateringen.

Hvis du streamer lyd fra din iPhone til lydprocessoren, når appen startes, kan der desuden være problemer med at oprette forbindelse. Hvis appen kører i baggrunden, når lyden streames, bør dette ikke være et problem.


Forbindelsen mellem din lydprocessor og din iPhone kan blive afbrudt, hvis lydprocessorens batteriniveau er lavt, eller hvis der er for stor afstand mellem din iPhone og lydprocessoren, eller noget er i vejen.

Sørg for, at lydprocessorens batteriniveau er tilstrækkeligt, og at lydprocessoren er inden for mobilenhedens rækkevidde. Kontroller, at Bluetooth er aktiveret, og genstart derefter appen. Appen bør automatisk oprette forbindelse igen.

Når forbindelsen afbrydes, vises funktionen 'Start fejlfinding', som du kan vælge. Tryk på den for at starte styret fejlfinding og få yderligere hjælp.


Det er svært at angive en nøjagtig afstand, da dette afhænger af faktorer som f.eks. lydprocessorens batteriniveau, eventuelle massive genstande, der er i vejen, og de omgivelser, du befinder dig i.


Batteriniveauet i lydprocessoren er muligvis for lavt til at opretholde forbindelsen. Prøv at udskifte batteriet. Appen opretter automatisk forbindelse igen.

Når forbindelsen afbrydes, vises funktionen 'Start fejlfinding', som du kan vælge. Tryk på den for at starte styret fejlfinding og få yderligere hjælp.

Hvis du fortsat har problemer, kan du prøve at annullere parringen af lydprocessoren med din iPhone og derefter parre dem igen. Se mere under ”Hvordan annullerer jeg parringen med en tidligere parret lydprocessor?"


Når du streamer lyd fra din iPhone, skifter lydprocessorerne automatisk til et streamingprogram. For at vende tilbage til et høreprogram skal du stoppe streamingen.


Forbindelsen til din lydprocessor er muligvis blevet afbrudt. Når forbindelsen er genoprettet, kan du skifte program igen.


Via grænsefladen i Apple Watch får du hurtig adgang til nøglefunktioner som f.eks. programskift eller indstilling af volumen. Du skal blot stryge til venstre eller højre for at vælge et program, vælge en favorit eller aktivere streaming fra trådløst tilbehør. Drej knappen for at justere volumen op og ned, eller slå lyden fra ved at indstille volumen til 0.

Apple Watch viser også meddelelser som f.eks. advarsler vedrørende lydprocessorens batterier.


Batteriindikatoren i appen viser, om det aktuelle strømniveauet for batteriet i din lydprocessor er fuldt eller lavt. Lav batterispænding betyder, at den trådløse funktion er tæt på at blive afbrudt, og at batterierne snart skal udskiftes.

Osia 2-lydprocessoren anvender et zink-luft-batteri, som yder stort set samme strømniveau, indtil det er næsten opbrugt og derefter mister strøm meget hurtigt. Det er derfor vanskeligt for appen at vise et nøjagtigt batteriniveau, før lydprocessoren afgiver en batteriadvarsel.


Nej. Appen påvirker ikke batteriforbruget i lydprocessoren i væsentlig grad.

Når du kører appen, bruger du noget af strømmen i iPhone-batteriet, ligesom ved andre apps. For at kunne bruge funktionen "Lokalisér enhed" i appen skal GPS'en være aktiveret. Du kan spare på batteriet ved at slå GPS'en fra på din iPhone.


Ja. Hvis du parrer mobilenheden med dit barns lydprocessor, kan du styre og overvåge den på afstand, men du skal være inden for rækkevidde. Dette giver dig mulighed for at se batteristatus, indstille volumen og skifte program uden at skulle røre ved lydprocessoren.