Skip to main content

Osia® Smart App: Brug af appen

Justering af volumen

Brug volumenskyderen til at indstille lydprocessorens volumen, eller tryk på højttalerikonet for at slå lyden fra. Hvis du har en bilateral konfiguration, skal du trykke på ikonet for vandrette skydere for at udvide det og få adgang til de enkelte volumenskydere.

Hvis du vil indstille volumen af lyd, der streames fra trådløst tilbehør, skal du bruge den røde volumenskyder eller trykke på det tilsvarende ikon for at slå lyden fra. Hvis du har en bilateral konfiguration, skal du trykke på ikonet for vandrette skydere for at udvide det og få adgang til de enkelte volumenskydere.

Ændring af program og aktivering af streaming fra trådløst tilbehør

Tryk på programikonet for at skifte program eller aktivere streaming fra trådløst tilbehør.

Tryk på programikonet for at få adgang til alle tilgængelige lydprocessorprogrammer og parret trådløst tilbehør, og tryk derefter på det program/tilbehør, du vil skifte til. Hvis du har oprettet dine egne favoritter, vises de på en rulleliste nederst.

Oprettelse af favoritter

  • Tryk på equalizer-ikonet i fanemenuen på startskærmen for at indstille bas, mellemtone og diskant.
  • Flyt skyderne op eller ned for at optimere lyden til de omgivelser, du befinder dig i. Tryk på ikonet for at vende tilbage til standardindstillingerne (flade indstillinger).
  • Appen har nogle forudindstillinger, der kan være nyttige i forskellige lydomgivelser. Du kan altid finindstille dem manuelt ved hjælp af skyderne. Tryk på knappen "Næste" for at gemme disse indstillinger som en favorit i appen, så du nemt kan få adgang til dem senere.
  • Vælg et ikon til din nye favorit.

Status, advarsler og meddelelser

Tryk på informationsikonet for at se den aktuelle status for lydprocessoren. Statusskærmbilledet viser det aktuelle program, volumenniveau osv. Dette kan være meget nyttigt, hvis du er forælder til eller omsorgsperson for en bruger af Osia.

Meddelelser vises også som pop-op-vinduer i appen. Når du har læst en meddelelse, skal du trykke på X for at lukke den.

Skærmbilledet Indstillinger

Fra skærmbilledet App-indstillinger, som du åbner ved at trykke på ikonet for indstillingsmenuen på startskærmen, er der en række tilgængelige indstillinger og funktioner.

Tryk på "Lokalisér enhed" i indstillingsmenuen for at finde en mistet lydprocessor, der er i nærheden, ved hjælp af signalstyrken (jo tættere du kommer, jo højere vil søjlen (søjlerne) være).

Tryk på nåleikonet nederst på siden Lokalisér enhed for at finde en lydprocessor, der er længere væk. Kortet viser den sidst kendte lokalitet, hvor telefonen havde forbindelse til din lydprocessor.

Tryk på "Hearing Tracker" i indstillingsmenuen for at følge din brug af lydprocessoren og for at se model og serienummer for din lydprocessor.