Skip to main content

Aplikace Osia® Smart: Pomocí aplikace

Nastavení hlasitosti

Pomocí posuvníku hlasitosti můžete upravit hlasitost zvukového procesoru nebo ji ztlumit klepnutím na ikonu reproduktoru. Pokud máte oboustrannou konfiguraci, klepnutím na ikonu vodorovných posuvníků ji rozbalíte a získáte přístup k jednotlivým posuvníkům hlasitosti.

Chcete-li upravit hlasitost zvuku přenášeného z bezdrátového příslušenství, použijte červený posuvník hlasitosti nebo klepněte na příslušnou ikonu ztlumení. Pokud máte oboustrannou konfiguraci, klepnutím na ikonu vodorovných posuvníků ji rozbalíte a získáte přístup k jednotlivým posuvníkům hlasitosti.

Změna programu a aktivace streamování z bezdrátového příslušenství

Klepnutím na ikonu programu změníte program nebo aktivujete streamování z bezdrátového příslušenství.

Klepnutím na ikonu programu získáte přístup ke všem dostupným programům zvukového procesoru a spárovanému bezdrátovému příslušenství. Poté klepněte na program nebo příslušenství, na které chcete přepnout. Pokud jste vytvořili vlastní oblíbené položky, budou uvedeny v seznamu s možností procházení v dolní části.

Vytváření oblíbených položek

  • Klepnutím na ikonu ekvalizéru v nabídce karet na domovské obrazovce nastavte basy, střední tóny a výšky.
  • Posunutím posuvníků nahoru nebo dolů optimalizujte zvuk v prostředí, ve kterém se nacházíte. Klepnutím na ikonu se vrátíte k výchozímu (plochému) nastavení.
  • Aplikace nabízí některé předvolby, které by mohly být užitečné v různých zvukových prostředích. Vždy je můžete jemně doladit ručně pomocí posuvníků. Klepnutím na tlačítko „Další“ uložte tato nastavení v aplikaci jako oblíbená, abyste měli později snadný přístup.
  • Vyberte ikonu pro novou oblíbenou položku.

Stav, upozornění a oznámení

Klepnutím na ikonu informací zobrazíte aktuální stav zvukového procesoru. Stavová obrazovka zobrazuje aktuální program, úroveň hlasitosti atd. To může být velmi užitečné, pokud jste rodičem/pečovatelem příjemce zařízení Osia.

Oznámení se také zobrazí jako vyskakovací okna v aplikaci Po přečtení je zavřete klepnutím na symbol X.

Obrazovka nastavení

Na obrazovce Nastavení v aplikaci, která je dostupná po klepnutí na ikonu nabídky nastavení na domovské obrazovce, je k dispozici řada možností a funkcí.

Klepnutím na možnost „Vyhledat zařízení“ v nabídce nastavení vyhledáte ztracený zvukový procesor, který je blízko vás, pomocí síly signálu (čím blíže se dostanete, tím vyšší bude sloupec nebo sloupce).

Klepnutím na ikonu špendlíku v dolní části stránky Vyhledat zařízení vyhledáte zvukový procesor, který je dál od vás. Na mapě se zobrazí poslední známá poloha, ve které byl telefon připojen ke zvukovému procesoru.

Klepnutím na možnost „Sledování sluchového zařízení“ v nabídce nastavení můžete sledovat využití zvukového procesoru a zobrazit model a výrobní číslo zvukového procesoru.