Skip to main content

Aplikace Osia® Smart: Časté dotazy


Aplikace Osia Smart je kompatibilní se zvukovým procesorem Osia 2.


Aktuální seznam kompatibilních smartphonů a verzí operačního systému Android naleznete na webové stránce www.cochlear.com/compatibility.


Ano, ve většině případů. Aplikace je ověřena v operačním systému Android, který byl k dispozici v době spuštění. Pokud bude hlášena novější verze operačního systému Android, která způsobí jakékoli problémy, aktualizujeme stránku www.cochlear.com/compatibility a co nejdříve problém vyřešíme.

Chcete-li minimalizovat riziko problémů s párováním, připojením nebo aplikací při aktualizaci operačního systému Android, doporučujeme:

  • odhlásit se z aplikace a odinstalovat aplikaci před aktualizací operačního systému nebo
  • odhlásit se z aplikace, odinstalovat aplikaci a poté po aktualizaci operačního systému restartovat smartphone.

Poté nainstalujte a otevřete aplikaci, přihlaste se a znovu spárujte/připojte zvukový procesor podle pokynů na obrazovce.


Ano, se zvukovým procesorem (procesory) můžete spárovat až 5 smartphonů a mít aplikaci nainstalovanou na všech těchto smartphonech. Ke zvukovému procesoru či procesorům však můžete připojit vždy pouze jeden smartphone.


Připojení mezi zvukovým procesorem a smartphonem může být ztraceno, pokud je úroveň nabití baterie zvukového procesoru nízká nebo pokud je vzdálenost mezi zařízením iPhone a zvukovým procesorem příliš velká nebo jsou mezi nimi překážky.

Ujistěte se, že zvukový procesor má dostatečnou baterii a je v dosahu smartphonu. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá, a poté restartujte aplikaci a zvukový procesor. Aplikace by se měla automaticky znovu připojit.

Při ztrátě připojení se zobrazí možnost „Zahájit odstraňování problémů“. Klepnutím na něj spustíte řešení problémů s průvodcem a získáte další pomoc.


Je obtížné určit přesnou vzdálenost, protože to závisí na faktorech, jako je úroveň nabití baterie zvukového procesoru, na pevných předmětech nacházejících se mezi zařízeními a na prostředí, ve kterém se nacházíte.


Úroveň nabití baterie zvukového procesoru může být příliš nízká, aby bylo možné udržet připojení. Zkuste vyměnit baterii. Aplikace se automaticky znovu připojí.

Při ztrátě připojení se zobrazí možnost „Zahájit odstraňování problémů“. Klepnutím na něj spustíte řešení problémů s průvodcem a získáte další pomoc.

Pokud budete mít i nadále problémy, můžete se pokusit odebrat spárovaný zvukový procesor ze smartphonu a poté jej znovu spárovat. Další informace naleznete v části „Jak odebrat dříve spárovaný zvukový procesor“?


Možná jste ztratili spojení se zvukovým procesorem. Po opětovném navázání připojení můžete program znovu změnit.


Indikátor baterie v aplikaci zobrazí aktuální úroveň nabití baterie zvukového procesoru jako plnou nebo slabou. Slabá baterie znamená, že bezdrátový provoz je téměř přerušen a že baterie by měly být brzy vyměněny.

Zvukový procesor Osia 2 používá baterii zinek-vzduch, která poskytuje téměř stejnou úroveň nabití, dokud není téměř vybitá a poté velmi rychle ztrácí nabití. Pro aplikaci je proto obtížné zobrazit přesnou úroveň nabití baterie, dokud zvukový procesor nevydává upozornění na baterii.


Ne. Aplikace nemá významný vliv na spotřebu baterie zvukového procesoru.

Spuštění aplikace spotřebuje část energie baterie smartphonu, podobně jako jiné aplikace. Aby bylo možné používat funkci „Lokalizovat zařízení“ aplikace, je třeba zapnout funkci GPS. Chcete-li šetřit baterii smartphonu, můžete vypnout funkci GPS ve smartphonu.


Ano. Pokud své mobilní zařízení spárujete se zvukovým procesorem vašeho dítěte, můžete ho ovládat a sledovat z dálky, ale musíte být v dosahu. To vám umožní zobrazit stav baterie, nastavit hlasitost a změnit program, aniž byste se museli dotknout zvukového procesoru.