Opplæring og utvikling

Enten du vil lære noe nytt eller ønsker å bygge videre på din nåværende ekspertise, kan Cochlear støtte deg med utdanning og opplæring.

En hørselsspesialist utfører en hørselstest på en pasient

Vi har utviklet Cochlears profesjonelle utdanningsprogrammer for å bidra til at du utvikler eller forbedrer de nødvendige ferdighetene du trenger for å jobbe med implanterbar hørselsteknologi.

Cochlear er stolte over å bidra til at kirurger, audiografer, audiopedagoger og andre hørselsspesialister er forberedt på dagens kliniske utfordringer.

Gjennom våre profesjonelle programmer tilbyr vi en rekke kurs og opplæringsprogram for alle kompetansenivåer. Dette vil bidra til at du utvikler og forbedrer de nødvendige ferdighetene du trenger for å jobbe med implanterbar hørselsteknologi.

Hands-on erfaringer

Praktisk opplæring med lydprosessorer og programvare er viktig for enhver hørselsspesialist som skal lære om cochleaimplantater. Våre workshops – som vi kan holde ulike steder i hele verden – tilbyr praktisk opplæring i grupper.

Vi har også tinningsben-laboratorium for øre-nese-hals-spesialister som ikke er kjent med cochleaimplantasjon, samt for leger som allerede har erfaring med implantater, og som ønsker en oppdatering. Kurset dekker kirurgiske teknikker for cochleaimplantasjon som er spesifikk for porteføljen for Nucleus® elektrodene. Programmet inkluderer en kombinasjon av undervisningsøkter, interaktive diskusjoner og «hands-on» boring i et tinningsben-laboratorium.

 

Moderne opplæringssentre

Cochlear har opplæring i en rekke moderne fasiliteter verden rundt, inkludert den spesialbygde Cochlear Clinical Skills Institute (CCSI). CCSI ligger i Australian Hearing Hub på campus til Macquarie universitetet i Sydney, Australia – Cochlears globale hovedkvarter. CCSI har et moderne opplærings- og utdanningsanlegg som skal bidra til at flere mennesker kan behandle hørselstap.

For å holde deg oppdatert på alle våre profesjonelle utdanningsmuligheter kan du  kontakte vår lokale Cochlear-representant eller sjekk ut vår nordiske utdanningsside for lokal opplæring.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiellet er beregnet på helsemedarbeidere. Dersom du ikke er helsepersonell, bør du oppsøke en hørselsspesialist for å få råd om behandling av hørselstap. Resultatene kan variere, og helsemedarbeideren vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For å få en fullstendig liste over Cochlears varemerker, kan du besøke siden vår for Bruksvilkår.