"Jeg ble tilbudt lyttetrening på senteret for spesialundervisning i Slagelse. Og jeg må si at jeg hadde en riktig god lærer. Også tror jeg det er litt samme prinsipp som å lære seg å lese. Du må først kunne alfabetet, og når du har lært deg alfabetet så begynner du å knekke koden, og da kommer det raskere og raskere."*¹

- Erik, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Erik forteller om hvordan han kjempet i starten etter CI-operasjonen og viktigheten av trening. Han forteller også hvorfor han valgte å bli en ambassadør.


M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.