“Cirka en måned etter operasjonen ble lyden aktivert i min lydprosessor. Jeg følte at det var da festen startet på ordentlig’’. *¹

- Pertti, bruker av Cochlear™ Nucleus®

En kveld gikk Pertti og la seg på sitt hotelrom og da han våknet neste morgen var han døv. Hans første tanke den morgenen var: «Jeg er i 12. etasje. Lurer på om det går ann å hoppe fra ut fra byggningen».

Pertti har hatt sitt hørselstap i nesten 40 år, men det var en helt annen opplevelse når han ikke kunne høre noe som helst. Hans hørselsspesialist sa at et cochleaimplantat kanskje kunne være en løsning, noe undersøkelsen viste at det var, og nå har han hatt sitt cochleaimplantat i ca. to år.

I videoen forteller han at han med høreapparater opplevde det vanskelig på jobb. Han sier: «Jeg tror at dersom jeg hadde hatt et slikt apparat på den tiden, så kunne jeg vært i stand til å høre og kunne klart jobben min».

Han forteller videre – «Jeg lever et helt normalt liv nå, jeg hører til og med de mest stille og utydelige lydene. Jeg hører nesten hva du tenker!»

 

M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.