"Åh, jeg ble så glad. Også fikk jeg et stort håp. Før hadde jeg ikke noe håp."*¹

- Anne-Birte, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Anne-Birte ble ordentlig rørt når hun fikk sitt andre cochleaimplantat. Fra ingenting til et stort håp forteller hun om sine bilaterale implantat og hvordan de har påvirket henne og hennes hverdag.


M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.