Baha®-implantat

Det er to måter å feste en Baha lydprosessor til implantatet på. Begge har det pålitelige Baha-implantatet, et sikkert grunnlag for bedre hørsel.

Baha-David.jpg

Dette finner du på denne siden

  • Baha® Connect System.
  • Baha® Attract System.
  • BI300-implantatet.

Ulike måter for deg å høre på

Det er to festeanordninger for Baha-systemet: Baha® Connect og Baha® Attract.

Baha Connect-systemet er en brukervennlig og effektiv1,2 hørselsløsning som er utformet for å forbedre hørselen din.

Den bruker en liten festeskrue bak øret som kobler lydprosessoren direkte til implantatet, for å maksimere lyden som kommer gjennom til ditt indre øre. Du fester enkelt lydprosessoren på festeskruen og du kan fortsette med aktivitetene du liker.

Baha Attract-systemet er en komfortabel og brukervennlig3 hørselsløsning som bruker magneter til å holde lydprosessoren over implantatet. Lydprosessoren sender deretter lyd til det indre øret.

Du plasserer enkelt lydprosessoren (med lydprosessormagnet) over implantatet, og så kan du fortsette dagen mens du opplever lyden rundt deg.

Snakk med audiografen din om den beste løsningen for deg.

«Jeg håper å leve 20 eller 30 år til, og jeg ønsker ikke å bare sitte inne og lese en bok. Jeg vil være aktiv. Jeg vil leve livet. Jeg ønsker å nyte livet.»*¹

- Dave, bruker av Cochlear™ Baha®

Baha BI300-implantat

Baha BI300-implantatet sitter i beinet bak øret. Det er veien til lyd, og det danner grunnlaget for Baha-systemet. Det er utviklet for å fremme raskere og sterkere integrering med beinet for en sterk og pålitelig hørselsplattform.4–7

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

Referanser

  1. van Hoof M, Wigren S, Ivarsson Blechert J, et al. A Multinational Cost-Consequence Analysis of a Bone Conduction Hearing Implant System-A Randomized Trial of a Conventional vs. a Less Invasive Treatment With New Abutment Technology. Front Neurol. 2020;11:106.
  2. van Hoof M, Wigren S, Blechert JI, et al. A multicentre randomized controlled trial of soft tissue preservation using a hydroxyapatite-coated abutment in percutaneous bone conduction hearing implant surgery – 1-year clinical outcomes: Presenterende forfatter: Marc van Hoof. J Laryngol Otol. Cambridge University Press; 2016;130(S3):S81–S82.
  3. Gawęcki W, Stieler OM, Balcerowiak A, et al. Surgical, functional and audiological evaluation of new Baha® Attract system implantations. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(10):3123- 3130.
  4. den Besten CA, Stalfors J, Wigren S, Blechert JI, Flynn M, Eeg-Olofsson M, Aggarwal R, Green K, Nelissen RC, Mylanus EA, Hol MK. Stability, Survival, and Tolerability of an Auditory Osseointegrated Implant for Bone Conduction Hearing: Long-Term Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. Otol Neurotol. 2016;37(8):1077-1083.
  5. Felton M, Hill-Feltham P, Bruce IA. The role of stability measurements of the Baha(R) system in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(3):513-516.
  6. Marsella P, Scorpecci A, D’Eredita R, Della Volpe A, Malerba P. Stability of osseointegrated bone conduction systems in children: a pilot study. Otol Neurotol. 2012;33(5):797-803.
  7. Wilkie MD, Lightbody KA, Salamat AA, Chakravarthy KM, Luff DA, Temple RH. Stability and survival of bone anchored hearing aid implant systems in post-irradiated patients. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272(6):1371- 1376.

*Hoffman J. Subjective evaluation of clear rich and natural sound. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Sverige. 2020; D1788013.