Ondernemingsbestuur

Deugdelijk ondernemingsbestuur bevordert transparantie en toerekenbaarheid. De rollen en verantwoordelijkheden van het bedrijf, de aandeelhouders ervan, de Raad van Bestuur en het management zijn uiteengezet in de wet en in de documenten voor ondernemingsbestuur die op deze pagina worden beschreven.

Bestuursverklaring

De Bestuursverklaring van Cochlear vat de praktijken van het ondernemingsbestuur van het Bedrijf samen en omvat de toelichtingen die vereist zijn op basis van de Corporate Governance Principles and Recommendations (3e editie) van de ASX Corporate Governance Council.

De Raad van Bestuur is vastbesloten de hoogste normen voor ondernemingsbestuur toe te passen die relevant en passend zijn voor de activiteiten van Cochlear. We verfijnen en verbeteren voortdurend het bestuurskader en de bestaande praktijken om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de normen die onze aandeelhouders verwachten.

Statuten en Raad van Bestuur

Cochlear wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die, in samenwerking met het topmanagement, verantwoordelijk is voor de algemene bedrijfsprestaties. In de statuten van Cochlear wordt de relatie tussen het bedrijf, de aandeelhouders ervan en de Raad van Bestuur gedefinieerd. De Raad van Bestuur heeft een handvest aangenomen om de transparantie met betrekking tot aspecten van de functies en activiteiten van de Raad en zijn relatie met het management te formaliseren en te verbeteren.

Bedrijfsbeleid

De bedrijfspraktijken van Cochlear zijn onderworpen aan een reeks van codes en beleidsregels. Het is de intentie van de Raad van Bestuur van Cochlear dat deze codes en beleidsregels worden begrepen en strikt worden nageleefd door alle relevante partijen en dat deze regelmatig worden herzien en bijgewerkt. Deze codes en beleidsregels omvatten:


Cochlear Whistleblower Service (Klokkenluidersdienst van Cochlear)

Meld elk vermoedelijk of feitelijk wangedrag met betrekking tot Cochlear aan de onafhankelijk opererende Cochlear Whistleblower Service (Klokkenluidersdienst van Cochlear). Dit is een vertrouwelijke service die overal en altijd beschikbaar is. U kunt ervoor kiezen om anoniem te blijven (afhankelijk van lokale wet- en regelgeving).


Bestuurscommissies

Gendergelijkheid op het werk

Conform de vereisten van de Workplace Gender Equality Act 2012 dient Cochlear zijn openbare jaarrapport in bij de Workplace Gender Equality Agency.

Conformiteitsverklaring

In overeenstemming met de vereisten van de R&TTE-richtlijn ( 1999/5/ EC ) u vindt hier de conformiteitsverklaring voor de Cochlear™ Baha® 4-geluidsprocessor, de Baha® 5-geluidsprocessor, de Baha® 5 SuperPower-geluidsprocessor en de Cochlear™ True Wireless™-productlijn.